« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.09-15.09.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.09.–15.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 10.–11. septembril osales Mare Tamm SA Innove korraldatud “Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammi” õppepäeval Märjamaal. Programm on ellu kutsutud selleks, et suurendada pärast haldusreformi omavalitsustes töötavate haridusametnike, haridusnõunike ja haridusspetsialistide kompetentsi haridusvaldkonna planeerimisel ja muudatuste juhtimisel ning haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel. Esimesel õppesessioonil Luhtres astusid koolitajate hulgas üles meeskonnatreeningute agentuur MAD, muutunud õpikäsitluse spetsialist Kätlin Vanari (TLÜ), Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Hille Ilves, Piret Sapp Haridus- ja teadusministeeriumist, Saue vallavanem Andres Laisk ja Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.  Arenguprogrammi õpiringi kuuluvad 18 haridusjuhti erinevatest omavalitsustest ja programm kestab selle aasta septembrist järgmise aasta märtsini. Lähemalt saab tutvuda programmiga SIIN

Kolmapäeval, 11. septembril osalesid Liis Lehiste ja Milvi Sepp Sotsiaalkindlustusameti Lõuna piirkonna koostöökohtumisel seoses projektiga „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“. Koostöökohtumine toimus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning Sotsiaalministeeriumiga.  Pühenduti teemale “Puudega lapse toetamine haridusasutuses”. Liis Lehiste esines ettekandega “Haridus- ja sotsiaalosakonna koostöö Elva valla näitel”.  

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaaltöörühma ning Sotsiaalministeeriumi kohtumisel. Kohtumisel vaadati üle läbirääkimiste protokoll ning peale selle toimusid ettekanded eestkoste arengutest ja erihoolekande järjekordadest. Pärnumaa Ühistranspordikeskus jagas kogemusi sotsiaaltranspordi korraldamisel. Järgmisel kohtumisel keskendutakse asendushoolduse probleemidele.  

Kolmapäeval, 11.–12. septembril osales Sille Kask ESTA sügiskoolis “Enesemeisterlikkus sotsiaaltöös”. Sügiskool toimus Nelijärve Puhkekeskuses ning põhiteemad olid: kuidas säilitada iseendas oma parimaid omadused, luua partnerlust ja olla koostöövalmis; kuidas tunda ära tööväsimust ja ennast hoida. Esimesel päeval kõneles näitleja ja psühholoog Rita Rätsep teemal “Me jaksame teistest hoolida alles siis, kui õpime hoolima eelkõige iseendist” ning jagas sotsiaaltööalal töötavatele inimestele ka näpunäiteid, kuidas leida tööl olles minut iseendale. Päeva teises pooles tegeleti sotsiaaltöö eetiliste juhtumite lahendamisega. Päeva lõpus tegeleti ka vabategevustega – sügiskoolis osalenutel oli võimalus valida endale meelepärane tegevus: kas ühismatk metsas, lõõgastav muusikateraapia, jõustavad jutud supervisioonist või võimalus valmistada endale unenäopüüdja. 

Teisel päeval kõneles Eesti Ekspressi ajakirjanik Tiina Jõgeda teemal “Abistava partnerluse võimalused ja ohud”. Tiina Jõgeda jagas näpunäited, kuidas läbipõlemist õigeaegselt ära tunda, kuidas toime tulla abitustundega, mida abistaja kogeb ning kuidas end paremini mõista. Kui meile saab enesetunnetamise kaudu selgeks, mis on meile kõige parem, vähendab see inimesele eneseavaldamise tunde, lastes tegutseda kooskõlas oma kõrgemate huvidega. Teise päeva pärastlõunal arutati ESTA volikogu avalikul koosolekul, kuidas ESTA saab kaasa aidata sotsiaaltöö kvaliteedi ja professionaalsuse väärtustamisele. 

KOGUKOND

9.–13. septembril tutvusid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Sten Saarekivi ja Terje Raadom Kauni Kodu konkursile esitatud objektidega. Konkursile esitati kokku 10 objekti, nende seas nii elamuid kui ka avalikus kasutuses olevaid hooneid. Kauneimad kodud, mille komisjon peagi välja valib, saavad tunnustatud ning esitatakse Tartumaa kauni kodu konkursile 2020. 

Neljapäeval, 12. septembril toimus Elva linnasüdame pidulik nurgakivi asetamine. Nurgakivi asetamisega tähistatakse linnasüdame peatset valmimist arhitektuuriprogrammi “Hea avalik ruum” raames. Nurgakivi asetas vallavanem Toomas Järveoja, üritusel osalesid ka projekti autorid, Eesti Arhitektide Liidu esindajad, ehitusfirma RTS Infra esindaja ning RTK esindajad.  

Ühes nurgakivi asetamisega peeti ära ka Elva linnasüdame sarikapidu ning vallavanem Toomas Järveoja võttis kultuurikeskuse ees olnud ärimoodulilt ära pärja ning ehitajale edastati sarikapeo puhul traditsiooniline kingitus. Kell 18 näidati väljakule paigaldatud välikinos lühifilmi Kesk tänava ehitusest ning kell 20 oli võimalus vaadata filmi „Johannes Pääsukese tõeline elu“. 

 

 

Teisipäeva, 10. septembri õhtul osales Marika Saar saates "Suud puhtaks”, kus sel korral räägiti maal elamisest ning sellest, kui keeruline või lihtne on asuda maale elama. Elva valla spordijuht Madis Šumanov rääkis oma Elva kolimise loo ning Marika Saar jagas mõtteid, mida oleks vaja, et rohkem inimesi tuleks maale elama.  

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 11. septembril osalesid Allan Allik ja Hegri Narusk Tallinnas Keskonnainvesteeringute Keskuse tänavavalgustuse taristu renoveerimise teabepäeval. Teabepäeval räägiti läbi peamised tehnilised nõuded rahastustaotlusele ja projekti elluviimisele. Rahastuse saamiseks on oluline, et projekti tulemuseks oleks võimalikult suur energiasääst, mida saavutatakse võimalikult väikse rahasumma eest. Sestap keskendutakse Elva linna tänavavalgustuse renoveerimise rahastustaotluses tänavatele, kus on kõige ebasäästlikumad valgustid, et saada rahastus ning tagada, et säästaksime tulevikus maksimaalselt elektrienergiat, raha ja keskkonda.  

Kolmapäeval osales Kertu Vuks EKA-s toimunud ruumiloome ja digireaalsuse konverentsil. Konverents keskendus sellele, kuidas tänapäeva majandus, kultuur ja ruumiloome ning kõik meid ümbritsev on seotud tehnoloogia arenemise, sh tehisintellekti arendamise ja ühe suurema rakendamisega.  Ettekannete fookuses oli digireaalsuse mõju meie igapäevaelule. Läbivalt jäi kõlama, et ruumiplaneerimine, sh uute hoonete ehitus, peab jõudma uuele tasemele, arvestades digireaalsust ja inimeste muutunud taju. Seda kõike tuleks uute objektide ja avalike ruumide ning elukeskkondade kujundamisel meeles pidada. Konverents toimus Tallinna Arhitektuuribiennaali raames.  

FINANTSOSAKOND

Kolmapäeval, 11. septembril osalesid Imbi Rõivassepp, Eve Nõmmemaa ja Triinu Põlgast Türil raamatupidajate ja finantsistide infopäeval. Üritusel osales üle 120 finantsala töötaja kohalikest omavalitsustest. Lektorid olid finantsistid ja rahandusministeeriumi ametnikud. Keskenduti tekkepõhise eelarve koostamise, eelarvestrateegia koostamise ja raamatupidamise kitsaskohtadel. Arutleti teemal, kelle jaoks omavalitsused koostavad majandusaasta aruandeid ning kui detailsed need olema peaksid.  

VALLAMAJANDUS

Esmaspäeval, 9. septembril algasid Elva linnas Tartu mnt asfaltkatte uuendamise ehitustööd.  

Ehitustööde käigus toimub tööde esimeses pooles teekatte freesimine ning teises pooles asfalteerimistööd. 

Ehitustööde tõttu võib liiklemisel esineda ebamugavusi lõigus Kirde tn – Urva tn.  

Töid teostab YIT Eesti AS.

Ajutise liiklusskeemi leiate SIIT

Esmaspäeval valmis Rannu alevikus, avaliku mänguväljaku laste liikluslinnaku uus asfaltkate. Mänguväljaku territooriumil jätkuvad haljastus, heakorra- ja ehitustööd. Mänguväljaku atraktsioonide paigaldamise ettevalmistustööd algavad tuleva nädala esimeses pooles. Peale selle paigaldatakse kahe liumäega mängulinnak, jalgpalliväravad, pesakiik jpm

ETTEVÕTLUS

Kolmapäeval, 11. septembril toimus Mentorklubi selle hooaja esimene kohtumine, kus räägiti uue hooaja plaanidest ning ettevõtete toetusvõimalustest. Ärinõuandla toetusvõimalusi erineva profiiliga ettevõtjatele tutvustas Tartu Ärinõuandla juhataja Jan Lätt. Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 10.oktoobril.  

Reedel, 13. septembril toimus Elva Elamusfestivali refleksioonikoosolek, kus osalesid Marika Saar, Margit Kink, Kertu Vuks ja Merilyn Säde. Üldine tagasiside elamusfestivalil osalenud ettevõtetelt ja külastajatelt oli positiivne. Eriti toodi esile bingo, mis pani külastajad aktiivselt ettevõtjatega suhtlema.

Otsustati, et järgmine elamusfestival toimub järgmise aasta 22. augustil.

VARIA

Kolmapäeval, 11. septembril kohtusid Maano Koemets, Toomas Järveoja ja Heiki Hansen Emajõe Veevärk AS ja OÜ Estover Piimatööstuse esindajatega. Teemaks oli Kaarlijärve küla elanike ühiskanalisatsioon. Plaanis on kanalisatsioonivõrk ühendada Kureküla puhastiga, et Estover Piimatööstuse kavandatud biogaasijaama ei läheks inimeste reovesi. Arutati projekti rahastamist ja tehnilisi tingimusi. Otsustati, et osapooled tegelevad ettevõtte ja elanike reovee mahtude täpsustamisega. Emajõe Veevärk koostab esialgse tehnilise lahenduse joonised. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4