« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 7.09.–13.09.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 7.09.–13.09.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 8. septembril osales kultuurispetsialist Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtide veebikoosolekul. Arutleti edasisi tööplaane, laulukonkurssi “Tartumaa Laululaps” korraldust jm jooksvaid küsimusi.

 

Teisipäeval osales Margit Kink Kultuurikompassil
Seekordne teema oli “Kuidas korraldada ligipääsetavat kultuuri?”. Erinevate valdkondade (festivalide, muuseumite, teatrite jm) esindajad käsitlesid ligipääsetavuse eri aspekte. Tihti unustame ära, et peale liikumispuude on veel nägemis- ja kuulmispuudega inimesed, kellele on võimalik kultuur ligipääsetavamaks teha viipe- ja kirjeldustõlke abil ning loomulikult luues toetavat füüsilist keskkonda. Peale selle käsitleti kultuuri ligipääsetavuse loomist võõrkeelsetele, pensionäridele aga ka noortele. Kultuuripealinnana peame me paremini planeerima, et oleksime rohkematele sihtgruppidele kättesaadav. 

 

Kolmapäeval, 9. septembril toimus projektitoetuste juhendi arutelu, kus osalesid Maano Koemets, Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Mare Tamm, Margit Kiin, Margit Kink ja Kätlin Saarela.
Arutati projektitoetuste korra muudatusvajadusi, eelkõige investeeringutoetuse ja rahvariiete toetuse andmise osas. Projektitoetuste esitamise korda ja  nõuandeid selle edukamaks esitamiseks jagatakse 19. septembril kell 11 toimuval Külade Kärajatel.  

 

Kolmapäeval toimus valla kultuurijuhtide koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink ja Merilyn Säde. 
Üheskoos arutati Elva valla sünnipäevanädala üritusi, räägiti koroonatingimustes ürituste korraldamisest, statistika kogumisest, tagasi- ja edasivaate tegi kultuurikeskuse meeskond kultuurikolmapäevakutest ning rääkisime ka jõulukuu korraldamisest. Jagasime muljeid ja tegime kokkuvõtteid Elva Elamusfestivalist.  

 

Neljapäeval toimus valla noorsootöötajate koosolek, kus osales Marika Saar ja haridus- ja kultuuriosakond. 
Räägiti noorsootöö hindamise korraldamisest, noorte seas planeeritava küsitluse korraldamisest, noorsootöö eesmärkide seadmisest ja uuest huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamisest.  

 

Sel nädalal algasid kohtumised lapsevanemate, õpetajate ja piirkonnakogu liikmetega koolides, et tutvustada haridusvõrgu analüüsi hetkeseisu ning saada sisendit erinevate võimalike stsenaariumite poolt- ja vastuargumentideks. Abivallavanem Marika Saar ning Mare Tamm ja Auli Mäesalu kohtusid Konguta Kooli ja Aakre Lasteaed-Algkooli kogukonnaga. Järgneval kuul seisab ees veel viis kohtumist.  

 

19. septembril algusega kell 11 toimub Elva Kultuurikeskuses järjekordne Elva valla Külade Kärajate kohtumine. 

Päevakorras on  muu hulgas vallavalitsuse info, pikemalt keskendume projektitoetuste taotlemisele ning jagame näpunäiteid, mida taotluse koostamisel silmas tuleks pidada. Lisaks jagab Kirepi külavanem Marju Jõks oma kogemuslugu küla arengukava koostamise protsessi kohta.  

Külade Kärajatele on oodatud kõik Elva valla külavanemad, külaseltside aktivistid,piirkonnakogude liikmed,  teised vabasektori eestvedajad ja aktiivsed kohalikud elanikud.  

Kohvilaud kaetakse traditsiooniliselt üheskoos. 

Kohtumiseni Külade Kärajatel! 

Lisainfo: Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 7. septembril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna töötajate ühine supervisioon. Tutvuti uute töötajatega, arutleti tehtud edusammude üle ning katsetati coaching-tüüpi juhtumilahendust.   

 

Teisipäeval ja kolmapäeval, 8.–9.  septembril osalesid ajaloo esimesel laistekaitsetöötajate suvekoolis Viljandimaal Anneli Lepik, Eve Jõgi, Hille Deede, Laura Kuusk ja Piret Hallast. Suvekooli  „Samal poolel – lapse poolel“ fookuses oli vaimne tervis ja meediapädevus, kus osales ligi 100 lastekaitsetöötajat üle Eesti. 
Lastekaitsetöötajate suvekooli rõhuasetus oli vaimsel tervisel, meediapädevusel, lapsesõbraliku lastekaitsetöö toetamisel ja teistel teemadel, mis lastekaitsetöötaja igapäevatöös vajavad kõrgendatud tähelepanu.
Ettekandeid ja töötubasid korraldasid omal alal tuntud praktikud nagu Katrin Saks, Tiina Saar-Veelmaa, Meelike Saarna, vanemprokurör Toomas Liiva, Anna Frank-Viron, Aija Kala, Aivar Simmermann, Sirje Rass.  

 

Neljapäeval, 10. septembril külastasid sotsiaalosakonna juhataja Milvi Sepp ja sotsiaalnõunik Rutt Hanni Tartus Kalda Päevakeskust.
Arutleti käimasoleva projekti “Hoolekandeteenuste arendamine” edusammude üle ning jagati kogemusi ja mõtteid koduteenuse juures praegu esinevate kitsaskohtade ja arendamisvõimaluste kohta. 

ARENDUSVALDKOND

Neljapäeval toimus Elva vallavalitsuses Jõgeva- ja Tartumaa kohalike omavalitsuste planeerimis- ja arendusspetsialistide infopäev, kus osalesid Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Allan Allik. Taastuvenergeetika teemal rääkis Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuurist. Kertu, Maarika ja Allan andsid ülevaate Elva valla planeerimis- ja arengutegevustest. Külalistele tutvustati ka Elva keskväljakut ja spordihoonet. 

 

Reedel, 11. septembril toimus Elva kultuurikeskuses koostöös Keskkonnainvesteeringute keskuses infopäev, kus tutvustati eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu liitumise meedet. Infopäeval vaadati ühiselt läbi, mis tingimustel on võimalik taotlust küsida oma majapidamise ühendamiseks ühisveevärgiga ning kuidas toimub taotlemisprotsess. Enimlevinud küsimuseks oli, et mis piirkondades on võimalik taotlust küsida. Elva vallas on reoveekogumisaladeks Ulila alevik, Rõngu alevik, Rämsi küla, Rannu alevik, Puhja alevik, Palupera küla, Kureküla alevik, Hellenurme küla, Elva linn, Annikoru küla ja Aakre küla. Väljaspool nimetatud tiheasustusalasid on võimalik taotleda hajaasustuse programmi toetust oma kinnistu vee- ja kanalisatsioonilahenduste kaasajastamiseks. KIK-i eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu meetme toetust saab taotleda kuni meetme eelarves veel vahendeid jätkub ehk eeldatavasti järgmise sügiseni. Hajaasustuse programmi järgmine taotlusvoor saab tõenäoliselt aset leidma 2021 aasta veebruarist aprillini.  

 

VALLAMAJANDU

Üleskutse kõigile on tulla 19. septembril välja ja märgata väikeprügi linnaruumis ja looduses. Väikeprügi on enamasti see, mida koristamise käigus kokku ei korjata – ometi on just väiksemõõtmeline prügi loomadele ja lindudele kõige ohtlikum! 

 

Reedel, 11.09 valmis Rõngu rahvamaja taga minigolfi väljak. 

TURISM & ETTEVÕTLUS

Esmaspäeval, 7. septembril osalesid arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja turismijuht Hemminki Otstavel Lõuna-Eesti turismistrateegia seminaril Värskas. Tegemist oli teise seminariga Lõuna-Eesti turismistrateegia koostamise protsessi raames ning fookuses olid turismiettevõtete võrgustikud ning nende ootused Lõuna-Eesti turismimaastiku kujundamisele lähiaastate jooksul. Strateegia koostatakse Võru, Valga, Põlva, Jõgeva ja Tartumaa maakondade ettevõtjate ja turismiorganisatsioonide koostööna.  

 

Neljapäeval, 10. septembril toimus Rõngu rahvamajas mentorklubi kohtumine teemal “Kuidas liigutada inimesi sõnadega?”. Osalesid Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks, Margit Kink.  Seminari fookuses oli avalik esinemine- kuidas selleks valmistuda; mida hea esineja peab silmas pidama ning kuidas oma sõnumit kuulajatele kõige mõjusamalt edastada. Seminari viis läbi Harald Lepisk, kes on koolitaja ja innovatsiooniprogrammide moderaator, olles tänaseks inspireerinud inimesi enam kui 1000 õppesündmusel 18 riigis. Hariduselt Tartu Ülikooli Ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise magister. Harald on inspiratsioon.ee enesearengu keskkonna ja Lugudevestja rakenduse looja, „Elu looming“ taskuhäälingu saatejuht ning värskelt ilmunud raamatu „Minu elu kutse“ kaasautor. 
Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 7. oktoobril, ürituse raames toimub ka ettevõtlusvaldkonna tunnustuste üleandmine.  

VARIA

12. septembril avati Elva rulapark koos võistlusega, mis andis noortele võimaluse näidata oma osavust rulatrikkide tegemisel. Võistlusest võttis osa 24 noort.

Võistluse peakorraldaja Romario Siimer rääkis, et täna oli Elvas võistlemas kindlasti Eesti paremik. „Päev oli põnev ja kohal oli palju noori. Üle 18aastaste seas käis esikoha nimel tihe rebimine ning I ja II kohta lahutas ainult 0,5 punkti," kirjeldas Siimer. Ta lisas, et võistlejad olid kõik hingega asja kallal ning pealtvaatajad said kindlasti põneva sõu.

Võisteldi kahes vanusekategoorias. Kuni 18aastaste seas tuli võitjaks Tristan Ots. II koha saavutas Hando Pärg ja kolmanda koha Ralf-Rasmus Raal.

Üle 18aastaste kategoorias tuli võitjaks Raul Urberg. II koha saavutas Meelis Erm ja III koha sai Rain Lindemann.

Kohtunikud tõid eraldi välja ka parimad naisrulatajad, kes olid Sandra-Merys Tasa ja Mirle Adusoo.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et vald panustab noorte liikumisse ning peab noorte füüsilist aktiivsust väga oluliseks. „Mul oli väga hea meel näha täna siin nii palju noori, kes tunnevad huvi ekstreemspordi vastu. Muidugi tuleb alati vastavalt spordialale valida ka kaitsevarustus." Vallavanem lisas, et õige pea saavad kõik huvilised minna kaasava eelarve raames valminud Elva liikumisparki ning valminud on ka Elva spordihoone. „Sport ja aktiivne eluviis on meile olulised ning Elva vallas on sportimiseks väga palju erinevaid võimalusi. Meie pluss on kindlasti seegi, et siin on palju matkaradu, mis kosutavad ka vaimselt."

Rulavõistlusele panid auhinnad välja Elva vallavalitsus, Sportland, Vans, Converse, Nike SB, Natty Pähklivõid ja BirchLagoon.

Elva linna rulapargi rekonstrueerimisega muudeti pargi sisemisi hoovõturadasid ning tehti ümber rulapargi elemendid. Rulapargi projekti kaasati ka Elva ekstreemsportlasi nagu näiteks Romario Siimer ja Raido Dobozi. Pargi projekteeris Skatepargid OÜ, tööd teostas Betoondetail OÜ. Rulapargi maksumus oli ligi 60 000 eurot.

Lisainfo:
Romario Siimer, võistluse peakorraldaja
tel 5346 3031

Merilyn Säde, Elva vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
merilyn.sade@elva.ee või tel 5915 1120

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Esmaspäev,   26 . oktoober 2020 Ilmub Elva valla leht nr 81  Kogu päev: Sille Kask ja Oliivia Oengo võlanõustamise sissejuhataval koolitusel
Elva valla sünnipäevanädal! Sündmuste info leiate  SIIT . Esmaspäev, 19. oktoober 2020 Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek  Kell 9 Piret Hallast SA Elva
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4