« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 6.-12.06.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Piirkonnakogude hääletus pikenes nädala võrra, st kuni 19.06.2022

Piirkonnakogude valimiste statuudi kohaselt peab valimistel osalema vähemalt 5% piirkonna hääleõiguslikest elanikest. Kuna hääletusaktiivsus ei olnud esialgse tähtajani piisav, siis otsustas valimiskomisjon pikendada hääletamise aega nädala võrra ehk Rannu, Rõngu, Puhja ja Palupera piirkonnakogude valimistel saab hääletada kuni 19. juuni 2022 (k.a). 
 

Hääletada saab:


Pea meeles:

  • Hääletada saad vaid Sinu rahvastikuregistri järgsele elukohale vastava piirkonna kandidaadi poolt.
  • Igal hääletajal on 1 hääl, mida saab soovi korral muuta. Kehtima jääb viimasena antud hääl.
  • Hääletamiseks teenuskeskuses tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument.

Kogu info piirkonnakogude valimiste kohta, sealhulgas kandidaadid ja teenuskeskuste lahtiolekuajad on leitavad:
https://www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 

Esmaspäeval, 6. juunil osalesid Priit Värv ja Karmen Paavel kohalike omavalitsuste juhtide riigikaitseseminaril Võru Kaitseväe Taara linnakus

Päeva esimeses pooles tutvustasid Kaitseliidu, Kaitseministeeriumi ja Päästeameti esindajad erinevate osapoolte rolle, sh nägemust, milline on nende vaatest kohaliku omavalitsuse riigikaitseline roll. Päeva teises pooles lahendati gruppides elanikkonnakaitsega seotud ülesandeid.

Riigikaitse algab inimesest ning on iga tasandi võimekuse tulem. Kohtumisel tõdeti, et taolisi näost-näkku kokkusaamisi, kus on kohal nii erinevad kohalikud omavalitsused, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseliit (sh Naiskodukaitse) ja Kaitseministeerium on tarvis senisest enam. Kõigil pooltel on oma nägemus teiste organisatsioonide rollidest, kuid vaja oleks saavutada see, et see nägemus oleks kõigil ka ühtne. Oluline samm suurema mõistmise suunas on astutud, nüüd on tarvis hoida ühtset kurssi!  

 

Esmaspäeval, 6. juunil kohtusid Kertu Vuks, Heiki Hansen ja Priit Värv Elva valla Ukraina sõprusomavalitsuse Baikivtsi vallaga

Veebikohtumisel kohtuti Baikivtsi vallavanema ja vallavalitsuse liikmetega ning arutati Elva valla võimalusi ukrainlaste abistamiseks. Elva valla esindajad rääkisid hetkeolukorrast Eestis Ukraina sõjapõgenikega ning Baikivtsi valla esindajad juhtisid tähelepanu, kuivõrd oluline on, et Eesti toetaks Ukraina püüdlusi saada Euroopa Liidu liikmeks.  

 


Teisipäeval, 7. juunil osales Karmen Paavel konverentsil "Turvaliste kogukondade Eesti"

Alustuseks tutvustas Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor Dagmar Narusson kogukondade tekkimise aluseid ning nende arendamise põhimõtteid. Näiteks räägiti nii asukoha-, rahvus- kui ka huvipõhistest, ankurorganisatsioonide ja algatuste juurde tekkinud kogukondadest. See avardas paljudel arusaamu kogukondade arendamisest, kuna seda ei saa teha ülevalt alla, vaid initsiatiiv peab tulema siiski kogukonnast endast.  

Päeva eesmärk oli innustada osalejaid praktiliste näidetega looma turvalisust nii kogukondade kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Konverentsi keskmes oli siseturvalisuse arengukava, kus on turvalise Eesti loomise alustaladeks vastutuse võtmine, koostöö, ennetus ja teadmistepõhine lähenemine. Kuna turvalisus on väärtus, mida me üheskoos igapäevaselt loome, siis käis konverentsi jooksul korduvalt läbi Päästeameti moto: “Igaüks teeb oma osa ja natukene rohkem”. Loomulikult ei puudunud päevast ka Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu enda sõnavõtt, milles ta andis ülevaate erinevate tasandite võimalustest ja rollidest turvalisuse loomisel.

Lisaks rääkis sotsiaalmeedia ohtudest ja võimalustest kriisiajal Uku Arold Kaitseväe peastaabist, Stockholmi kogemusloost alkoholi vähendamisel Johanna Gripenberg ja Patrick Widell, ennetustöö teaduslikust lähenemisest teadusanalüütik Gregor Burkhart  jpt. 

 


Esmaspäeval, 6. juunil toimus Hellenurme Veskimuuseumis Valgamaa Partnerluskogu strateegiaseminar

Vallavalitsusest osales seminaril Kertu Vuks ning seminari viis läbi kaasamise praktik Ivika Nõgel. Kohtumisel keskenduti uue programmiperioodi meetmete kavandamiseks sisendi saamisele. Kohtumise eelselt oli läbi viidud küsitlus, mis kaardistas peamised väljakutsed, millele osalejad üheskoos seminari raames tegevuste näol lahendusi püüdsid leida.  

 

 

  JUHTIMINE  

Teisipäeval, 7. juunil toimus Elva Vallavalitsuse volikogu saalis rahanduskomisjoni koosolek 

Koosoleku päevakorras oli Elva valla 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine, Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine, Sotsiaaltransporditeenuse osutamise hanke korraldamiseks ja halduslepingu sõlmimiseks loa andmine ning Elva linnas Kruusa tänav T3 kinnistu omandamine.

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

Teisipäeval, 7. juunil toimus haridus- ja kultuuriosakonna ning sotsiaal- ja terviseosakonna ühiskohtumine

Kohtumise eesmärk oli arutada valdkondade ülest koostööd laste ja perede toetamisel. Lisaks haridusspetsialistile ja lastekaitsetöötajatele vallavalitsusest osalesid ka Elva Laste- ja Perekeskuse esindajad ning Elva Gümnaasiumi ja Rõngu Keskkooli tugispetsialistid. Järgmine kohtumine toimub septembris. 

 

Pärnumaa kultuurikorraldajad külastasid Elva valda 

Tutvustasime külalistele Elva valla erinevaid kultuurikorralduslikust aspektist olulisi paiku. Oma töid ja tegemisi tutvustas SA Elva Kultuur ja Sport ning külalised said ka külastada Elva kultuurikeskust ja spordihoonet. 

 

Esmaspäeval, 6. juunil toimus Konguta rahvamajas noorsootöötajate kohtumine

Vaadati üle Elva valla noorsootöö eesmärgid aastateks 2021-2023. Arutleti, kus me oleme ning millised võiksid olla eesmärgid järgmisteks aastatakse. Oluliste märksõnadena toodi välja noorte kaasamine, keskkonnateadlikkus ja pädevad noorsootöötajad. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  


Kolmapäeval, 8. juunil toimus Nõo kultuurimajas hooldustöötajate tänuüritus

Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel toimunud tänusündmusele oli kutsutud 26 sotsiaalhooldustöötajat Elva, Kastre, Peipsiääre, Kambja, Luunja, Tartu ja Nõo vallast. Üritusel tänati hooldustöötajaid nende olulise panuse eest ning anti üle tänukirjad, lilled ja Toivo Niibergi raamat „Ela ja küsi“. 

Tunnustatuid tervitasid Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Jarno Laur, rahvatervise- ja turvalisuse nõunik Lea Saul ja Nõo vallavanem Maano Koemets. Päevakangelased said kuulata psühholoog Toivo Niibergi loengut õnnest ja õnnelikkusest ning muusikalise etteaste tegi Liis Viinalass.

Sotsiaalhooldustöötajate tänusündmus toimus Tartumaal teist aastat ning mõlemal korral on see toimunud Nõo vallas. 

 

Neljapäeval, 9. juunil osalesid Karmen Paavel ja Eve Jõgi võrgustikukohtumisel "Vaimne tervis kogukonna tasandil"

Ennetusest kogukonna tasandil, sealhulgas VEPA (lühend: Veel-Parem) metoodikast ja Imeliste Aastaste vanemluskoolitusest rääkisid Pille Prey ja Kati Pruul Tervise Arengu Instituudist. Triinu Täht tutvustas vaimse tervise osakonna loomist ja sellega seotud plaane Sotsiaalministeeriumis, peakaplan Katri Aaslav-Tepandi rääkis sõjapõgenike vaimsest tervisest kogukonna tasandil tuues välja, et meie (sõjajärgsed) põlvkonnad pole õpetatud traumatiseeritud inimesi aitama ja et lastekasvatusviisid traumeeritud peredes on sageli jõhkramad kui tavaperedes. 

 

Reedel, 10. juunil osales Karmen Paavel inspiratsiooniseminaril "Tervisealgatused piirkonnas, millest tasub õppida kogu Eestil"

Inspiratsiooniseminari korraldajaks oli Tervise Arengu Instituut, mille direktor Annika Veimer andis esmalt ülevaate Eesti rahva tervisenäitajatest. Tuletati taas meelde, et kõigil on võimalus mõjutada oma elukvaliteeti läbi toitumise, meelemürkide mittekasutamise, liikumise, vaimse tervise ja haiguste varajase avastamise (sh sõeluuringutes osalemise) kaudu.  

Inimeste oodatav eluiga on küll tõusnud, kuid tervelt elatud aastad jäävad endiselt palju maha. Samas on vähenenud suremus vereringeelundkonna haigustesse ja ennetavate vähkide suremus. Lisaks on vähenenud igapäevasuitsetajate osakaal. Muuhulgas toodi välja, et kõrgharidusega inimesed suitsetavad kolm korda vähem kui põhihariduse või vähema haridusega inimesed. Väljakutseks on inimeste igapäevased valikud. Tervise Arengu Instituudi andmetel on iga teine eestlane rasvunud või ülekaaluline ning kasvav trend on see pigem meeste seas.  

Lisaks Tervise Arengu Instituudile said sõna ka mitmed valdkonna eestvedajad, kes jagasid oma kogemusi, kuidas kohalikul tasandil tervisealgatusi ellu viia.  

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

Kolmapäeval, 8, juunil toimus Elva vallavalitsuse eestvedamisel Elva valla toitlustusettevõtjatele ja teistele huvilistele mõeldud kohtumine pakendiringluse teemal

Seminaril tutvustasid oma teenuseid Ringo, Ringtopsi ja Panditopsi esindajad ning vastasid ettevõtjate küsimustele seoses korduvkasutatavate nõude lahenduse kasutamisega suurüritustel või restoranide igapäevatöös. Elva vallavalitsusest osalesid kohtumisel Kertu Vuks ja Sirli Pippar.  

 

Reedel, 10. juunil toimus Elva valla kliima- ja energiakava koostamise arutelukoosolek

Kohtumisel osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Margit Berg-Jürgens, Hegri Narusk ja Karmen Paavel Elva vallavalitsusest ning OÜ Consultare esindajad ja kava koostajad. Kohtumise raames täpsustati kliimakava mustandversioonis kerkinud küsimusi ning räägiti edasistest tegevustest kava koostamisega seoses.  

 

  VALLAMAJANDUS  


Alates neljapäevast, 9. juunist on Pikk tänav Elvas taas liiklemiseks avatud 

Tänav oli liiklemiseks suletud seoses trassiehituse garantiitöödega - välja vahetati mitmed sademevee- ja kanalisatsioonitorud, mis olid pinnases lubatust rohkem vajunud või muul viisil deformeerunud. Kuna osad sademevee kaevud tuli välja kaevata ca 5,5m sügavuselt, siis polnud võimalik tänavat transiitliikluseks avatuna hoida.

Tänaseks on sõiduteel kaeve- ja asfalteerimistööd lõppenud ning toimub veel haljastuse ja sissesõitude taastamine, mis aga ei takista üldist liiklust.

Tööd teostab Asfaldigrupp OÜ ning kogu objekt loodetakse lõpetada jaanipäevaks.

 

  ARENG JA PLANEERING  


Vallaarhitekt Jaanika Saar ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus osalesid õppereisil Saaremaal ja Muhumaal 

8.-9. juunil toimus Rahandusministeeriumi korraldatud õppereis Saaremaal ja Muhumaal Tartumaa kohalike omavalitsuste planeerijatele. Oma planeerimisalaseid kogemusi nii üldplaneeringu kui detailplaneeringute osas jagasid Saaremaa vallavalitsus ja Muhu vallavalitsus. Tutvuti kohalike arendusprojektidega, sealhulgas külastati Kuressaare keskväljakut, vastvalminud üürimaja ning riigigümnaasiumi hoonet.  

 

Lammutustoetuse raames lammutatakse Aakre katlamaja ning Rannu kooli õppekasvuhoone

Elva vald on aktiivselt osa võtnud Sihtasutus KredEx meetmest, mis on suunatud kohalikele omavalitsustele lammutustoetuse taotlemiseks. Lammutustoetuse eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi nendele kuuluval kinnisasjal asuva kasutusest välja langenud ja varisemis- või tuleohtlikuks muutunud ehitiste lammutamisel, kui nende hoonete rekonstrueerimine või võõrandamine ei ole otstarbekas.

Elva vald sai 2021. aasta lõpus positiivse rahastusotsuse Aakre katlamaja ning 2022. aasta kevadel Rannu kooli õppekasvuhoone lammutamiseks. 

Lisaks sellele, et Elva vald ise taotleb rahastust erinevate hoonete lammutamiseks, on käimas valla kodanikele suunatud Elva valla eelarvest eraldatava lammutustoetuse taotlusvoor, mis kestab kuni 20. juunini 2022. Lammutustoetuse taotluste vastuvõtt toimub SPOKU kaudu. Toetatakse avalikus ruumis asuvate oluliselt amortiseerunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamist. Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel või füüsilisel isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks.

 

  VARIA  

Laupäeval, 11. juunil toimus Elva lauluväljakul meeleolukas Elva Rock 50

Elva rockfestivali 50. aastapäeva puhul esinesid Elva lauluväljakul ansamblid Fix, Urmas Kruuse Bänd, Kogudus, SUUK, Müstikud, Phoenix, MEIE, Keldriline heli/Väntorel, Magnetic Band, Syrius, All Stars 66, Kolme Linna Bänd. 

SA Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane kirjeldas sündmust: "On olnud suur au koos MTÜ Eesti Muusika Kuulsuste Kojaga ettevalmistada selle suve ühte ainulaadsemat sündmust ning rääkida kaasa ühe ajastu Eesti muusika taasväärtustamisel. Kogu meie ettevõtmine pälvis ka väga laialdast meediakajastust. Elva Lauluväljakul viibis sellel päeval üle 1000 inimese, külalisi oli kohal üle Eesti. Juba päeval saabusid muusikud koos peredega - suur rõõm oli näha taaskohtumisi, käepigistusi, nostalgilisi meeleolusid. Lava taga ootasid muusikud oma järge, noodilehed värisedes käes. Publiku hulgas ringi liikudes oli tunda mõnusaid emotsioone, valdavalt nauditi kontserti istudes, sest seltskond oli enamasti juba soliidsemas ja väärikas eas. Selle sündmuse korraldamine andis võimaluse taas Eesti 70ndate muusika esile tõsta - üles on leitud vanad fotod, tehakse isegi dokumentaalfilm ning Elva keskväljakul on avatud näitus. Meil on hea meel, et oleme korraldajatena saanud väga palju positiivset tagasisidet!" 

Risto Lehiste, Eesti Muusika Kuulsuste Kojast sõnas: "Suur aitäh kõigile, kes aitasid taasluua Elva rockifestivali! Korrata muusikafestivali 50 aastat hiljem ja samade ansamblitega - see oli unustamatu ja kordumatu elamus, mille sarnast on isegi maailma mastaabis väga raske leida! Aitäh Elva vald, et võtsite selle festivali lahkelt vastu ning panustasite kogu meeskonnaga kuni vallavanemani välja. Selliseid sündmusi saab korraldada vaid kohaliku kogukonna toel." 

Meeleolukat sündmust on kajastanud mitmed meediaväljaanded, näiteks Postimees, ERR (saated Ringvaade ja Prillitoos), Õhtuleht, Raadio 2 jt. 

Ürituse galerii 1 → 
Ürituse galerii 2 → 

 
 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 2. oktoober 2023   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 25. september 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 18. september 2023   Kogu päev Ene Joosing,
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 11. september 2023  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 4. september 2023   Kell 9
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4