« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 31.10.-06.11.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Lõppes URBACT Eesti võrgustikuprojekt "Koostöine ja innovaatiline haridus" 

Elva vald osales alates 2021. aasta juunist URBACT Eesti võrgustikuprojektis "Koostöine ja innovaatiline haridus". Projekti jooksul õnnestus tutvuda seitsme omavalitsuse heade praktikatega ning osaleda kaheksal kohtumisel Eestimaa eri paigus. Elva vallaga koos osalesid projektis veel kuus kohalikku omavalitsust: Kambja vald, Kohila vald, Narva linn, Rae vald, Saue vald ja Viru-Nigula vald. 

Projekti üldine eesmärk oli luua Eesti kohalikest omavalitsustest haridusvaldkonna kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik, mis toetab laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamist ja elulist õpet kaasates erinevaid kogukonna liikmeid (nt lapsevanemad, ettevõtjad, MTÜ-d jne). Seejuures õpiti Tallinna URBACT On Board rahvusvahelise võrgustiku ning kohalike haridusasutuste koostöövõrgustiku loomise kogemusest.

Elva valla abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, noorsootööspetsialist Sirle Lüüs, arendusspetsialist Sirli Pippar, Rõngu Keskkooli direktor Romet Piller, Rõngu Rahvamaja juhataja Mari-Liis Vanaisak ning Rõngu Lasteaed Pihlakobar direktor Marge Jaasi-Tamm osalesid 2.-3. novembril URBACT projekti lõpuseminaril Tallinnas. Seminaril võeti seni kogetud ja nähtu kokku ning tutvuti veel viimaste heade praktikatega Tallinna linna näitel. Seminari teisel päeval käidi külas EHTE Humanitaargümnaasiumil, Tallinna Tondi koolil ning tutvuti VIVITA rahvusvahelise laste ja noorte loovuskiirendite võrgustikuga. 

 

 

Teisipäeval, 1. novembril kohtusid haridusspetsialist Auli Mäesalu ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel Clanbeat Education'i esindajatega 

Clanbeat Education viib läbi projekti “Õpilaste vaimse tervise monitooring ja ennetus”, mis on suunatud 11–16-aastastele õpilastele (5.–9. klass), kes projekti kestel vastavad Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudi ekspertide poolt heaks kiidetud vaimse tervise alasele küsimustikule. Projekt algas 2022. aasta kevadel ning hetkel on sellega liitunud juba 3 Elva valla kooli, kuid projektiga on võimalus veel jätkuvalt liituda. 1. novembril toimunud kohtumisel tutvustati saadud tulemusi ning arutati edasisi koostöövõimalusi. 

 

 


Reedel, 4. novembril kohtusid Elva valla malevate korraldajad Valgamaa ja Viljandimaa maleva korraldajatega  

Valgamaa kogemust jagas Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla esindaja, maleva juhataja ning laagrikasvatajate koolitaja Marek Mekk. Valgamaal kirjutatakse maleva korraldamiseks erinevaid projektitaotlusi ning väga olulised koostööpartnerid on ka sponsorid. Noored on malevas kodust eemal ning noored nö segatakse ära ehk jälgitakse, et suur punt sõpru ei oleks ühes rühmas, sest on oluline uute kontaktide loomine ning sellega kaasnevad grupiprotsessid. 

Viljandi linna kogemust jagas Liis Särg. Viljandi linnas on väga pikk maleva korraldamise traditsioon ja kogemus. Seetõttu otsivad nad võimalusi, et tulla välja mugavustsoonist, näiteks kaasavad teadlikult haridusliku erivajadusega (HEV) noori. Viljandis töötavad noored rotatsiooni korras või nii nagu on tööandja soovinud ja etteandnud, näiteks ainult esmaspäeval ja kolmapäeval. Oluline on, et tööandja enda jaoks oleks ka kogu malevakogemus hea. 

Viljandi valla kogemust jagas noorsootööspetsialist Are Tints. Neil on noorematele noortele ööbimiseta ja vanematele noortele ööbimisega malev, võimalusel suunatakse ööbimisega malevasse kodust eemale. Malevasse noored küll kandideerivad, kuid välja ei ole kedagi jäetud ning võimalusel suunatakse teise valla rühma, sest maleva traditsioon on vallas nõrk. Maleva korraldamisega seotud ettevalmistused algavad jaanuaris tööandjatega suhtlemisega. Tööandjate leidmine on ühine väljakutse kõigi jaoks.

Tegemist oli väga inspireeriva kohtumisega ning mõtteainet järgmise aasta malevate korraldamiseks saadi palju. Järgmine samm on ühiste kokkulepete tegemine 2023. aasta malevate korraldamiseks. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Neljapäeval, 3. novembril toimus Rõngu Rahvamajas Elva valla eakate mõttering

Elva Vallavalitsusest osalesid mõtteringis abivallavanem Kertu Vuks, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Mõtteringi aitasid läbi viia Urmo Kübar ja Maali Käbin Praxis Mõttekojast.

Tegemist oli ühe osaga programmist „Eakate esinduskogud kohalike omavalitsuste otsustusprotsesside mõjutajana“, mille raames tehakse koostööd kohalike omavalitsustega, kes soovivad arendada senisest tihedamat koostööd kohalike eakatega ning tunnevad huvi eakate esinduskogude loomise vastu.

Rõngus toimunud mõtteringi alustati laiema tausta tutvustamisega ning vastati küsimustele, milleks eakate esinduskogusid luuakse, millised võivad olla erinevad koostöövormid esinduskogu ja kohaliku omavalitsuse vahel ning millised on eakate esinduskogude rollid erinevates Euroopa riikides. Lisaks kaasati kõik osalejad grupitöödesse, millega püüti kaardistada nii murekohad kui ka võimalikud koostöövõimalused.

Viimane grupitöö keskendus sellele, mida saavad nii vallavalitsus kui ka eakad ise teha, et kommunikatsioon omavahel toimiks paremini. Kokkusaamine aitas paremini mõista mõlema poole tegemisi ning tõi välja mitmeid lihtsaid, kuid olulisi ideid, mida rakendada. Oluline samm on astutud ning siit saab koostöö vaid paremaks minna! 

Järgmine eakate mõttering toimub 14. detsembril kell 10-13 Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 koolihoone saalis. 

 

 


Kolmapäeval, 2. novembril külastas sotsiaal- ja terviseosakond Elva valla hooldekodusid

Kuna Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonda on suve jooksul lisandunud mitmeid uusi töötajaid, siis otsustati ühiselt külastada Uderna ja Hellenurme hooldekodusid, mis on spetsialistidele olulised koostööpartnerid. Tutvuti mõlema koha tingimustega, ajalooga ning murede ja rõõmudega.  

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Elva uus jäätmejaam sai piirdeaia ja on valmis kolimiseks 

Elva uus jäätmejaam on rajatud Palu tee lõppu, Elva reoveepuhasti vahetuslähedusse. Kuigi selle projekteerimistöid alustati juba aastaid tagasi, siis jäätmejaama valmimine on oodanud projektirahastust. Valdav osa Eestis rajatud jäätmejaamadest on valminud Keskkonnainvesteeringute Keskuse jäätmemajandust arendava meetme abiga, nii ka Elva valla jäätmejaam. Kuigi selle toel ei õnnestu jäätmejaama täielikult valmis saada, siis selle abil said siiski juba rajatud uus asfaltkattega plats, kommunikatsioonid, piirdeaiad, soojak ja üldvalgustus, mis võimaldab lähiajal võtta ette senisest Nooruse tänava jäätmejaamast ümber kolimise.

Siiani Elva Soojuse hoovil asunud jäätmejaam on pikalt vaevelnud ruumipuuduses ning puudusid ka olmeruumid töötaja tarbeks. Uus jäätmejaam võimaldab juba oluliselt rohkemate jäätmeliikide vastuvõttu ning kindlasti on see mugavam ka külastajate jaoks. Edaspidiste projektitaotlustega püütakse uude jäätmejaama rajada ka vajalikud hooned, et tulevikus saaks rohkem panustada taaskasutamisele, nt taaskasutamist võimaldava vana mööbli, riiete, valgustite, kodumasinate jms majapidamises tekkivate asjade vastuvõtt. Jäätmejaama kolimisega Nooruse tänavalt Palu teele alustatakse lähiajal ning anname sellest valla infokanalites täiendavalt teada. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


1.-3. novembrini toimus Kõrgem Elanikkonnakaitse Kursus

Vihula mõisas toimunud kursusel osales vallavanem Priit Värv ning sinna olid kokku kutsutud kohalike omavalitsuste juhid, ministeeriumite ja Riigikogu esindajad ning erinevate ametkondade esindajaid. Avasõnad kursusele sõnas peaminister Kaja Kallas ning ettekannetega esinesid kolme päeva jooksul ministrid Lauri Läänemets ja Riina Solman, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, Riigikaitsekomisjoni esimees Raimond Kaljulaid ning veel paljud teised tippspetsialistid. 

Kursuse peamine fookus oli elanikkonna kriisivalmiduse tõstmine, kriisikommunikatsioon ning koostöö üksikisikust ministeeriumini - kuidas teha efektiivsemalt teavitustööd ning tõsta kriisiteadlikkust kogukondades ja kohalikes omavalitsustes. 

Elanikkonnakaitse laia käsituse all peetakse silmas kõiki ühiskonnas rakendatavaid ennetavaid, ettevalmistavaid, reageerivaid ja taastavaid meetmeid, millega hoitakse ära erikriisidega kaasnev oht inimeste elule, tervisele, varale, elutähtsatele teenustele ja muudele ühiskonna väärtustele. Selle saavutamiseks on kaks samaväärse olulisusega tegevussuunda: inimeste vastupanuvõime suurendamine ning riiklike ja kogukondlike kaitsemeetmete loomine. 

 

 

Kolmapäeval, 2. novembril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel Arvamusrännaku tutvustusõhtul

Riigikantselei koostöös Kasvulava meeskonnaga ootavad novembrikuu jooksul inimesi igast Eestimaa paigast arutlema teemade üle, mille lahendamisele kaasa aitamisega üheskoos kujundada elu Eestis. Arutelude tulemusena välja kooruvad ideed ja ettepanekud aitavad kaasa riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskava uuendamisele.

Arutelu veab eest ja kutsub kokku arutelujuht, kellele pakutakse koolitusi ja juhendmaterjali. Arutelujuhiks võib hakata iga kodanik, kellel on vaid tahtmist ja soovi Eesti elu paremaks muuta. Arutelu läbiviimiseks on loodud toetav ja arutelukäiku suunav metoodika.

Järgmised arutelujuhtide veebikoolitused toimuvad 8. ja 15. novembril. Täpsem info Arvamusrännaku kohta on leitav Arvamusrännaku kodulehelt →

 

 


Reedel, 4. novembril sai Elva päästjate ja politseinike uus ühishoone nurgakivi 

Elva Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone kerkib aadressile Kirde 14 ning uue hoone valmimine on planeeritud juba 2023. aasta sügisesse. Hoone ehitatakse Siseministeeriumiumi tellimusel. Oleme tänulikud, et Elva valla politseinikud ja päästjad saavad endale sedavõrd funktsionaalse ja kaasaegse ühishoone ning soovime edu ehitajale!

Loe täpsemalt →

 

 

Esmaspäeval, 31. oktoobril osalesid kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel Riigikantselei kriisikommunikatsiooni uuringu grupiintervjuul

Intervjuu eesmärk oli saada vahetut tagasisidet kriisikommunikatsiooni tänase korralduse kohta - mis toimib, mida oleks vaja muuta ning kuidas tänane õigusruum kriisikommunikatsiooni elluviimist toetab.  Riigikantselei on tellinud uuringu riigi ja kohalike omavalitsuste vahelise kriisikommunikatsiooni mudeli väljatöötamiseks. Loodav mudel peaks hõlmama nii kriisikommunikatsiooniks tervikliku valmisoleku loomist ja hoidmist kui ka elluviimise võimekust. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Valminud on Elva linnas, Peedu asumis asuvate Vikerkaare 24 ja Oru 2 // Peedi kinnistute detailplaneeringu eskiislahendus

Selle tutvustamiseks korraldab Elva Vallavalitsus avaliku arutelu 24. novembril 2022 kell 18 Elva Vallavalitsuse vallavolikogu saalis (Kesk 32, Elva).

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala 18 krundiks jaotamine, kruntide kasutamise sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja teemaaks, elamukruntidele üksikelamute püstitamise võimalikkuse väljaselgitamine ning liikluskorralduse ja haljastuse lahendamine.

Arutelule eelnevalt on võimalik detailplaneeringuga täpsemalt tutvuda kuni 21. novembrini Elva Vallavalitsuses infosekretäri juures (Kesk 32, Elva I korrus) või Elva valla avalikus dokumendiregistris →

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Neljapäeval, 3. novembril toimusid Tartu 2024 vabatahtlike kaasajate võrgustiku ning keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise praktikate seminarid 

Päeva esimeses pooles tehti esimene samm vabatahtlike kaasajate võrgustiku loomise suunal ning üheskoos kokku tulnud huvilistega kaardistati, mis võrgustiku roll täpsemalt olema saab, kuidas saab toimuma võrgustiku koordineerimine ja omavaheline infovahetus ning mis väärtust võrgustik loob nii Tartu 2024 kultuuripealinna projekti kontekstis kui ka laiemalt. Seminaril osales kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. 

Päeva teises pooles jagati keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise parimaid praktikaid ja kogemusi. Nimelt on Tartu 2024 välja töötanud sellekohase juhendi, mida ürituskorraldajad tänavu oma sündmuste korraldamisel rakendada said. Näiteks oli ka Elvas toimunud Eesti Liikumis- ja Spordifestival korraldatud nendele juhistele tuginedes. Nüüd tehti kokkuvõtteid ning kaardistati, mis on ürituste keskkonnahoidlikult korraldamisel olnud ootuspärane, mis on veel takistuseks ning mille osas saaks juhendit veel täiendada, et see ürituskorraldajaid maksimaalselt toetaks. Ühe praktilise näitena tegi ettekande Tartu Tudengipäevade esindaja, kes rääkis nende Pannkoogihommikute traditsioonist. Seminaril osalesid kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto, abivallavanem Kertu Vuks ja kultuurispetsialist Markus Toompere. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva Vallavalitsuse 01.11.2022 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Seada sundvaldus Eesti Andmesidevõrk AS kasuks tähtajatult Elva vallas, Kalme külas, Laoplatsi kinnisasjale (69403:004:0155) siderajatisele.

Seada sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Elva vallas, Väike-Rakke külas, Muru kinnisasjale (66601:002:0131) siderajatisele.

Seada isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjadele:
- Elva vald, Vehendi küla, Pilliroo tee (66601:001:0163);
- Elva vald, Vehendi küla, Vehendi teelõik 1 (17101:001:1257);
- Elva vald, Vehendi küla, Vehendi teelõik (17101:001:1141).
Isiklik kasutusõigus seatakse side maakaabelliinile ja side jaotuskappidele.

Määrata Tilga külas, Väike-Rämma katastriüksuse (69403:001:0180) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Tilga küla, Väike-Rämma, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Tilga küla, Kiire, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Tilga küla, Lesta, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Ervu külas, Alliku katastriüksuse (66601:008:0340) jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
- Elva vald, Ervu küla, Alliku, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Ervu küla, Allikupõllu, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Ervu küla, Allikumetsa, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Ervu küla, Voki tee, sihtotstarve transpordimaa.

Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Elva linnas, Betooni tn 1 krundil ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.

Kinnitada riigihanke „Rõngu kogukonnakeskuse ehituse lõpetamine“ alusdokumendid.

Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projektide „Oona tee 9 kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ ja „Lepiku-Hermani kinnistu puurkaev“ aruanded.

Jätta Elva vallavalitsusele esitatud vaie 16.08.2022 korraldusele nr 2-3/371 „Kasutusloa väljastamine“ rahuldamata.

Eraldada Elva valla 2022. aasta eelarve reservfondist 9 217 eurot ja kanda nimetatud summa tegevustoetusena OÜ Elva Varahaldus arveldusarvele seoses Elva sauna 2021. majandusaasta kahjumiga lõpetamisega, mis oli tingitud sauna COVID-i tõttu ajutisest sulgemisest.

 

 

Esmaspäeval, 31. oktoobril toimus rahanduskomisjoni koosolek

Komisjoni päevakorras oli Elva Valla 2023. aasta eelarve kinnitamine, Elva Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine, Elva vallas Elva linnasisese bussiliini kõrgeima sõidupiletihinna kehtestamine ning Rämsi külas kinnistute otsustuskorras võõrandamine. Komisjon toetas kõiki eelnõusid ning nõustus nende suunamisega volikogusse. Lisaks andis abivallavanem Kristjan Vilu ülevaate ka esialgsest vallavalitsuse nägemusest võimalikest võõrandamist vajavatest kinnistutest ja kinnisvarast. 

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi →

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 23. jaanuar 2023  
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 16. jaanuar 2023 Kell 9 Vallavalitsuse
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4