« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.09-6.10.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.09.–6.10.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 1. oktoobril osales Mare Tamm Elva raamatukogude nõukogu väljasõidu koosolekul. Koosolek toimus väljasõiduga Hellenurme, Aakre ja Rõngu Raamatukogudesse. Tutvuti kogude juhtide ja majade igapäevaeluga. Aruteludes vahetati mõtteid külastajate teenindamise ja piirkondlike eripärade üle. 

 

Elva Vallavalitsus tunnustas silmapaistvaid haridustegijaid

4. oktoobril toimus Rannu Rahvamajas Elva valla silmapaistvate haridustegijate tunnustusüritus, kus anti üle tunnustused üheksas kategoorias.

Elva valla 2019. aasta noorõpetaja tiitli sai Mari-Liis Kurvits Elva Huviala- ja Koolituskeskusest. Peale selle pälvisid tunnustuse Gerda-Liis Kuusk Elva Gümnaasiumist ja Paula Luks Puhja Koolist.

Aasta kooliõpetaja tiitli omistas Riin Saadjärv Puhja Koolist. Peale selle pälvisid tunnustuse Astrid Külaots Konguta Koolist, Geil Siim ja Ilme Mõttus Elva Gümnaasiumist, Lea Pung Valguta Lasteaed-Algkoolist ja Relika Kalbus Palupera Põhikoolist.

Aasta klassijuhataja 2019 laureaat on Cati Krillo Elva Gümnaasiumist. Tunnustuse pälvis ka Ruth Luts Puhja Koolist. 

Elva valla aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Karin Pastarus Rõngu Lasteaed Pihlakobar Hellenurme rühmast. Peale selle pälvisid tunnustuse Hanna-Liisa Tamm Konguta Koolist, Katrin Kuusk Puhja Lasteaiast Pääsusilm, Kristiina Jurken ja Signe Saarniit Elva Lasteaiast Murumuna, Margit Kremer Elva Lasteaed Õnneseen Peedu majast, Nele Mägi Rannu Lasteaiast, Tairi Paumets Elva Järve Lasteaiast.

Aasta huvihariduse õpetaja laureaat on Tiit Veigel Elva Muusikakoolist. Tunnustuse pälvisid ka Arvet Silk Palupera Põhikoolist, Janno Reinomägi Puhja Koolist, Margit Thomson Elva Spordiliidust, Taimur Treier Konguta ja Palupera koolidest ning Teele Kosk Rannu Pere- ja Noortekeskusest.

Aasta tugispetsialisti tiitli sai Erle Põder Rõngu Lasteaiast Pihlakobar. 

Elva valla aasta taustajõu tiitli omistas Heli Rähni Elva Gümnaasiumist. Tunnustuse pälvisid ka Elle Salo Puhja Koolist, Helle Kallas Puhja Lasteaiast Pääsusilm, Liis Org Elva Lasteaiast Murumuna, Marju Hurt Rõngu Lasteaiast Pihlakobar, Piia Tõldsepp Rannu Lasteaiast ning Vilma Pabbo Konguta Koolist.

Aasta hariduse sõbra laureaat on Jaana Unt ja SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõustamis- ja rehabilitatsioonimeeskond Elva valla haridusasutuste toetamise eest. Aasta sõbra nominentideks nimetati veel Eva Ojakivi Elva Gümnaasiumis rahvusvaheliste õpilasvahetuste projektide eestvedamise eest, Eve Saumets Elva Gümnaasiumi mitmekülgse arendustegevuse eest, Kadri Joost  Elva Lasteaed Murumuna uuendusmeelse ja kaasava juhtimise eest, Martin Junna Improteater Ruutu10 tegevusega Elva Gümnaasiumi õppetöö  mitmekesistamise eest, Piret Tatunts nõustamise ja toetamise eest kaasava hariduse rakendamisel Elva valla haridusasutustes ning Aide Raal Rannu Kooli hoolekogu tulemusliku juhtimise eest.

Elva valla aasta hariduse teo laureaat on Aigi Kapten aiandusprojekti „Söödav iluaed" loomise eest Õnneseene lasteaias. Hariduse teo nominendid olid ka Tiiu Rohtla Teadlaste öö korraldamise eest Palupera Põhikoolis, Tarmo Post Elva Gümnaasiumi vabariiklikul konkursil Aasta Kool 2019 kolmanda koha saavutamise eest, Kristiina Jurken programmi „Roheline kool" algatamise ja eestvedamise eest Murumuna Lasteaias, Riin Massur Puhja Kooli aastaraamatu koostamise eest, Liisi Lehtveer ja Hanna-Liisa Tamm Konguta Kooli „Teeme ära!"  talgute korraldamise eest. 

Elva Vallavolikogu esimees Maano Koemets ütles tänuüritusel, et valla peamine arenguprioriteet on elanike arvu kasv ja väga hea elukeskkond. „Ilma korraliku ja kodulähedase koolivõrguta seda eesmärki ei saavuta. Iga kool ja iga hariduses töötav inimene on vallale väga oluline," sõnas ta.

Ta lisas, et õpetaja töö väärtustamisel on sügavam sisu. „Õpetaja hoiakud, arvamused ja väärtushinnangud jõuavad iga päev Elva valla lasteni ning kuna meie vallas ei ole ülikooli ega kutsehariduskooli, peame leppima, et noored lähevad seda taset omandama väljapoole meie valda." Koemetsa sõnul ongi seda olulisem, et lasteaias, põhikoolis ja gümnaasiumis õpetataks lapsi väärtustama oma kodukoha loodust, inimesi ja siin pakutavaid võimalusi tööks ja elamiseks. „Meie valla õpetajad teevad väärt tööd ning väärivad igati esiletõstmist ja tunnustamist."

Elva abivallavanem Marika Saar avaldas siirast heameelt, et haridustegijate tunnustamiseks esitati arvukalt kandidaate. „See näitab, et meie õpetajad on silmapaistvad, väärtustavad enesearengut ja õppimist. Just isikliku eeskujuga innustavad õpetajad õpilasi kõige enam olema head inimesed ning loodetavasti valib järjest enam noori tulevaseks elukutseks just õpetaja ameti."

Elva valla haridustöötajate tunnustamiseks sai kandidaate esitada 20. septembrini. Kokku laekus üheksa kategooria peale 50 kandidaati. Laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon.

Õhtut juhtisid Janno Puusepp ja Anne-Mai Tevahi loomingulisest ühendusest Must JaAm, kitarril saatis Jaagup Jürgel. Muusikalist meeleolu pakkus ansambel Ska Faktor. 

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 2. oktoobril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna väljasõit Viljandi Linnavalitsusse. Viljandi linna abilinnapea Janika Gedvil, sotsiaalameti juhataja Livia Kask ning valla sotsiaalvaldkonna ametnikud võtsid meid vastu Sakala keskuses.  

Kohtumine algas ringkäiguga Viljandi Päevakeskuses, mis on Viljandi linna munitsipaalomandisse kuuluv asutus ning tegutseb alates 2016. aastast Sakala Keskuse II korrusel. Päevakeskuses tutvustati meile ruume ja laialdasi huvitegevuse võimalusi. Eakate huvialast tegevust organiseerib täiskohaga huvitegevuse juht. Päevakeskus osutab koduteenust, sotsiaaltransporditeenust ja varjupaigateenust. Päevakeskuse kaasabil saavad abivajajad endale koju tellida sooja sööki. Alates 2018. aasta algusest alustas päevakeskuses tööd laste ja perede osakond, mille põhieesmärk on tugispetsialistide pakutavate teenuste pakkumine Viljandi linna koolieelsetele lasteasutustele ja põhikoolidele. 

Livia Kask tegi ettekande Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalameti tööst ja korraldatavatest sotsiaalteenustest. Ühises vestlusringis arutasime erinevaid sotsiaalvaldkonna probleeme ja häid praktikaid.  

Päeva teises osas külastasime SA Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskust ning alkoholitarvitamise häirete ravi teenistust.  Sõltuvusrehabilitatsiooni eesmärk on lisaks uimastitarvitamisest loobumisele ja integreerumisele igapäevaellu ka püsivate psüühikamuutuste saavutamine ja uute käitumismustrite kujundamine. Alkoholitarvitamise häire ravi teenust osutatakse programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames.  Ravile tulekuks on vaja tahtmist oma probleemiga tegelemiseks, saatekirja ei ole vaja. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ka ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast. Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Raviteenuseid ei osutata joobes inimestele. 

 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäevast kolmapäevani, 30. septembrist 2. oktoobrini osales Mikk Järv Act Now projekti koosolekul Taanis. 

Act Now juhtrühma koosolek toimus Taanis, kus samal ajal toimus ka 100% kliimaneutraalsuse konverents. Kui Euroopa riigid koos Eestiga on võtnud eesmärgi saada 2050. Aastaks kliimaneutraalseks, siis on Sonderborgi eesmärk saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2029.  

Act Now juhtrühma koosolekul arutati seni tehtu üle ning vaadati üle projekti ajakava. Praeguseks on Elva ja veel kaks linna jõudnud paigaldada ka energiamonitoorimise seadmed. Elva vallas on need paigaldatud Elva Murumuna lasteaeda, Elva Gümnaasiumisse, Elva Tartu mnt kooli, Konguta Kooli ning Elva vallamajja. Kuna seadmete soetushind tuli soodsam, saame paigaldada veel mitmele hoonele vastavad energiajälgimise seadmed, mis mõõdavad ruumis süsihappegaasi (CO2) taset, temperatuuri, suhtelist õhuniiskust, hoone ja seadme elektritarbimist.  

Projekti raames analüüsitakse ka tehtud otsuste mõju ja seda, milline võiks olla sisend tuleviku otsustesse hoonete energiatõhususe ajakohastamisel. Tegemist on Interreg projektiga, kuhu kuuluvad linnad Läänemere Balti regiooni riikidest. Projekti eestvedaja on Saksamaa. Projekt kestab 2020. aasta lõpuni. 

Teisipäeval, 1. oktoobril osalesid Allan Allik, Maarika Uprus ja Jaanika Saar üldplaneeringu töötoas Viljandis. Seekordses seminar-töötoas arutati asustuse arengute suunamisest ja transpordivõrguga seotud küsimusi ning kitsaskohti.  

Asustuse planeerimise suunamisel üldplaneeringus andis arhitekt Raul Järg kuus üldist soovitust: 

 • Tunnistada rahvastiku kahanemist ja arvestada sellega; 
 • arvestada olemasolevate väärtustega; 
 • määratleda olulised piirkonnad ja hooned (arhitektuurikonkursside vajadus); 
 • tagada mitmekesised liikuvusviisid (autod ei ole prioriteet); 
 • suunata asustuse kavandamist (mitte eelistada arendusi põllumaale); 
 • pöörata tähelepanu keskuste tugevdamisele (mittemõõdetavad väärtused so esteetilisus, emotsioon). 

Liikuvuse suunamiseks ja olemasoleva olukorra parandamiseks piisab ka vähestest eelarvelistest vahenditest. Teema algataja tõi näiteks võimaluse kujundada markeerimistöödega ümber ala, mis oli varem jalgsi liiklejatele ebamugav. 

Käsitleti ka pärandite teemat üldplaneeringutes. Muinsuskaitsespetsialist Leele Välja tõi esile pärandi tähtsuse kuvandi loomisel asulast. See aitab alles hoida ka kogukondlikke väärtusi ja mälu. Näiteks maapiirkonnas aitavad väärtuslikku miljööd luua külatüübid, ajaloolised kirikukülad või mõisasüdamed. Ekslikult arvatakse, et miljööalade määramine toob piiranguid ja takistab arengut, kuid tegelikkuses on see vastupidine. Väärtuslik miljöö rikastab piirkonda ning toob uusi elanikke ja ettevõtlust.  

 

Teisipäeval osales Kertu Vuks SPARK demokeskuses uue energia- ja kliimakava “Tartu Energia 2030+” tegevuskava esitlusel. Tartu Energia 2030+ on oluline Tartu edasist kestlikku arengut suunav kava, mille laiem eesmärk on vähendada Tartu linnas CO2 emissiooni 2030. aastaks vähemalt 40% ja kaasata selle ambitsiooni täitmisse ka linlased ja kohalikud organisatsioonid. Energia- ja kliimakavas hinnatakse uute energia-, transpordi- ja infotehnoloogiate mõju Tartu linna arengule, sõnastatakse säästva energiatarbimise regulatsioon ja standardid. Samuti jälgitakse üleilmset arengut Tartu kontekstis ja püütakse hinnata erinevate energiaallikate tarbimist ning nende mõju keskkonnale ja planeedi kliimale.  

 

Kolmapäeval, 2. oktoobril osales Kertu Vuks Raadio Elmari lastesaates, tutvustades Tartumaa noortele suunatud äriideede konkurssi Välk. Välk on kõigile kuni 20-aastastele Tartumaa noortele mõeldud konkurss, mille eesmärk on tõsta noorte huvi ettevõtluse vastu ning anda praktilist äriidee edasiarendamise kogemust. Konkursi kolm parimat saavad oma ideesid esitleda 2020. Aasta jaanuaris StartupDay-l. Loe rohkem: http://www.noortevälk.ee 

Kuula saadet Raadio Elmari kodulehelt.

Neljapäeval, 3. oktoobril osales Kertu Vuks üleriigilise transpordi ja liikuvuse arengukava koostamise töörühma seminaril Tartus. Tegemist on üleriigilise arengukava koostamise protsessiga, mis on tänaseks jõudnud piirkondlike seminarideni. Sel korral andsid Tartu Linnavalitsuse esindajad ülevaate kergliiklusteede ja jalgrattakasutuse edendamise arengutest Tartus. Põnevaid arutelusid pakkus Maanteeameti korraldatud liiklusseaduse värskendamise teemaline töötuba ning päeva lõpetas taristu- ja transpordivaldkonna riiklike investeeringuid kavandav investeerimismäng.  

 

Neljapäeval osalesid Toomas Järveoja, Heiki Hansen,  Maarika Uprus ja Jaanika Saar tervisekeskuse detailplaneeringu koosolekul. 

Kohtumisel arutati koos Tartumaa Tervisekeskuse OÜ esindajate ja Supelranna 15 ning Supelranna 17 kinnistute omanikega detailplaneeringu võimalikke muudatusi. Koosolekul saavutati kompromiss ning otsustati, et enne planeeringu kehtestamist muudetakse ja täpsustatakse detailplaneeringut:  kavandatava tervisekeskuse neljandast korrusest loobutakse, täiendatakse sademevee kanalisatsiooni ja tugimüüri rajamise tingimusi, tutvustatakse haljastusprojekti ja tugimüüri tööjooniseid enne ehitamist Supelranna 15 ja 17 kinnistute omanikele. 

Reedel, 4. oktoobril toimus üldplaneeringu juhtrühma koosolek, kus osalesid Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar, Kullo Laos ja Allan Allik. Koosolekul arutati üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamise hankedokumente. 

VALLAMAJANDUS

Reedel, 4. oktoobril valmis Palupera staadionil välijõusaal. 

 

Puulehtede äravedu Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt 

15. oktoobril algab puulehtede äravedu Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt*, kokku kogutud puulehtede äraveoks saab registreerida e-aadressil sten.saarekivi@elva.ee, telefonil 5886 1600 või heakorratelefonil 333 3666 (viimasele on võimalik infot jätta ööpäevaringselt). 

Registreerimisel tuleb teatada kottide arv ja kinnistu aadress. Registreerimine on vajalik eelkõige seetõttu, et ei viidaks ära vale sisuga kotte. 

Lehed palume panna suurtesse (soovitav 100-150 l) kilekottidesse ja kinnistu puhastusala äärde. Hunnikus olevaid lahtisi lehti ära ei veeta. Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi. 

Vedu toimub 15. oktoobrist 15. novembrini. Puulehed viiakse tasuta ära ainult nende kinnistute juurest, mis on eelnevalt registreerinud oma soovi ning kus puud kasvavad puhastusalal*. 

*Mis on puhastusala? 

Puhastusala piirneb kinnistuga ja selle koosseisu kuulub: 

 • kinnistu ja sõidutee vahel olev kõnnitee; 
 • kinnistuga vahetult piirnev teepoolne üldkasutatav ala kuni kõnniteeni või kõnnitee puudumisel sõidutee peenrani (kuni 5 m ulatuses). 

Lisainfo: 
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist 
sten.saarekivi@elva.ee 

Ohtlike jäätmete kogumisring

27. oktoobril toimub ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumisring Elva valla territooriumil.  Kogumisringi peatused ja kellaajad on järgmised: 

 1. Väike-Rakke küla, Sangla kaupluse parkla kl 9–9.20; 
 1. Kureküla alevik, kaupluse parkla kl 9.30–9.45; 
 1. Ervu küla, Ringtee 4 Harry Metalli juures ees olev plats kl 10.00–11.00; 
 1. Annikoru küla, Annikoru tee 16 (vana katlamaja kõrval) kl 11.15–12.15; 
 1. Kurelaane küla, Emajõe Veevärgi biopuhasti juures olev plats kl 12.30–12.45; 
 1. Käärdi, Rukki tn 1 kortermaja juures kl 13.00–13.20; 
 1. Teedla küla, Vana tn 8 kl 13.30–14.00; 
 1. Rõngu, Tehase tänaval (vana bensiinijaama juures) kl 14.15–15.15; 
 1. Aakre küla, Aakre seltsimaja  kl 15.30–15.45; 
 1. Palupera küla, Palupera koolimaja kõrval kl 16.00–16.10; 
 1. Hellenurme küla, Hellenurme endise kaalukoja juures kl 16.20–16.30. 

NB! Sügisesel ohtlike jäätmete kogumisringil ei võeta vastu eterniiti. Eterniiti saab üle anda Elva jäätmepunktis, Nooruse tn 8 hinnaga 15 €/m³ 

JUHTIMINE

STO juhataja Milvi Sepp tutvustas istungil oma osakonna tööd

30. septembril toimus vallamajas Elva vallavolikogu 23. istung. Istungi alguses andis pikema ülevaate vallavalitsuse tegemistest vallavanem Toomas Järveoja. Istungile oli kutsutud ka sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ja finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp, kes tutvustasid oma töövaldkonda ja vastasid volikogu liikmete küsimustele.

Volikogu võttis vastu 2019. aasta II lisaeelarve. Elva valla 2019. aasta eelarvesse võeti käesoleval aastal laekunud sihtotstarbelised  summad ja korrigeeriti kulude iseloomust ja raamatupidamislikust kajastamisest lähtuvalt kuluartiklite muudatusi. Eelarvesse lülitati põhivara müügi tulu (endine sotsiaalkorter), millest laekuv tulu suunati teiste sotsiaalpindade remondiks. Põhitegevuse tulud suurenevad eelarves 112 755 euro võrra ja kulud suurenevad 347 484 euro võrra. Investeerimistegevuse suurim muutus on Elva spordihoone ehituse üleandmine SA-le Elva Kultuur ja Sport. 

Volikogu arutas esimesel lugemisel valla arengukava-eelarvestrateegia muutmise eelnõu ja suunas selle avalikule väljapanekule 3.-17. oktoobrini. Valla arengukava-eelarvestrateegia koostati 2018. aastal ning see jõustus 1. jaanuaril 2019. Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine toimub igal aastal ja selle käigus hinnatakse muutmisvajadust nii arengukava kui ka eelarvestrateegia osas. Ülevaatamisel on selgunud, et kõik Elva valla arengukavas toodud põhieesmärgid ja alameesmärgid on jätkuvalt aktuaalsed ja nende täitmine toimub vastavalt eelarvestrateegiale ja iga-aastasele eelarvele. 2019. aasta eelarve täitmise ajal on hangete käigus selgunud mitmete investeeringute tegelikud maksumused ja ka nende investeeringute elluviimise tegelikud tähtajad. Seega toimuvad muudatused just investeeringuprojektide tähtaegade ja maksumuste osas, mitte arengukavas. Eelnõu avaliku väljapaneku ajal saab igaüks muudatustega tutvuda valla kodulehel. Iga huvitatud isik saab esitada eelnõule ettepanekuid. 21. oktoobril 2019 toimub Elva vallamajas eelnõu avalik arutelukoosolek. 

Volikogu otsustas delegeerida Elva Vallavalitsusele õigused ja kohustused lahendada Noorsootöö seaduses sätestatud valla ülesandeid. Peamiselt puudutab see küsimus noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamist, muutmist ja ülevaatamist ja seda iga-aastaselt.  

Volikogu tühistas Elva vallaks ühinenud omavalitsuste määruseid. Määruste kehtetuks tunnistamise vajadus tuli asjaolust, et Elva Vallavolikogu või Elva Vallavalitsus oli vastu võtnud õigusakte, mis juba reguleerivad teatud valdkondi kogu valla territooriumil või olnud määrus enam asjakohane (nt on muutunud seadus ning ära on langenud õiguslikud alused). 

Volikogu arutas volikogu revisjonikomisjoni poolt esitatud eelnõu, mis jäi vastu võtmata. Komisjon soovis tühistada 07.11.2017 volikogu otsustest isikliku sõiduauto kasutamise eest määratud hüvitised vallavolikogu esimehele, abivallavanematele ja vallavanemale. Siiani on kehtinud hüvitis isikliku auto kasutamise eest 450 eurot kuus, millest läheb maha tulumaks ja mille pealt vald maksab erisoodustusmaksu. Hüvitis ei sõltu tegelikust läbisõidust. Eelnõu kohaselt tuleb hüvitist maksta edaspidi sõidupäeviku alusel ja kuni 335 eurot kuus. Volikogu aseesimees Peeter Laasik selgitas enne hääletamist, miks koalitsioon ei toeta seda eelnõu. Vallavanem Toomas Järveoja kinnitas, et vallavalitsus valmistab järgmisele istungile ette eelnõu, millega muudetakse hüvitamise korda ning hüvitamine toimub sõidupäevikute alusel ning eelnõu suunatakse enne istungit ka rahanduskomisjoni. Otsuse poolt oli 9 volikogu liiget ja vastu 16, sellega jäi otsus vastu võtmata, kuna ei saanud poolthäälte enamust. 

Volikogu otsustas muuta vallavalitsuse koosseisu. Vallavalitsuse liikme Airi Mahla vabastati tema enda soovil vallavalitsuse koosseisust ja tema asemele kinnitati palgaliseks valitsuse liikmeks Toomas Paur. Toomas Pauri asemele tuleb volikogu koosseisu asendusliikmena August Vester. 

Kolmapäeval, 2. oktoobril toimus kommunikatsiooniteemaline koosolek, kus osalesid Merilyn Säde, Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp, Liis Lehiste, Margit Kiin ja Hegri Narusk. Koosolekul arutati valla kodulehel olevat infot valdkonniti ning vajadust eri teemade või info värskendamiseks.  

Kommunikatsioonijuht tutvustas Elva valla äpi sisulist tööd ja administreerimist ning arutati võimalusi, missuguseid äpi võimalusi võiksid osakonnad oma töös varasemast rohkem rakendada. Samuti arutleti sisekommunikatsiooni teemade üle.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4