« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.09-29.09.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.09.–29.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 24. septembril kohtusid Piret Hallast, Lauri Tamm, Margit Kink, Liis Lehiste, Marika Saar ja Mare Tamm Elva valla noorsootöötajatega. Arutleti võimalikke koostöökohti lastekaitsespetsialistide ja noorsootöötajate vahel. Kõik olid ühel nõul, et koostöö on vajalik, et abivajavaid lapsi/noori märgata ja neid aidata ning selleks peaks kaasama spetsialiste koolidest (klassijuhatajad, huvijuhid, eripedagoogid jt).  

Kolmapäeval, 25. septembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Maano Koemets, Margit Kink ja Margit Kiin koos haridusjuhtidega õppereisil Tallinnas. Kooli ja lasteaia pidaja ülesanne on toetada ja arendada oma haridusjuhte. Seepärast korraldasime lasteaedade, huvikoolide juhtide ja valla haridusmeeskonnaga juhtimisalase inspiratsioonireisi Tallinnasse. Kohtusime Eesti ainsa erakõrgkooli EBS-i lektori ja bakalaureuseõppe juhi Anto Liivatiga, kes jagas oma teadmisi ja kogemusi juhtimise ja eestvedamise teemal. Teine kohtumine toimus Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna asekantsleri Piret Hartmaniga, kes on oma särava entusiasmi ja kõrge töövõimega aidanud käivitanud riigile olulisi programme nagu näiteks suure populaarsusega ametnike loometalgud Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis. 

Neljapäeval, 26. septembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink Elva valla kultuurijuhtide kohtumisel. Vaadati koos raamatupidajate Imbi ja Innaga üle 2020. aasta eelarve. Ülejäänud koosoleku teemad olid seotud: Elva valla 2. sünnipäeva kontsert, üle-vallalised tunnustusüritused, kultuuripealinn Tartu2024, 2020. aasta jaanipäevad, turunduskanalid jpm. 

Reedel kohtusid Margit Kink ja noorsootöötajad Mari-Liis Vanaisak ning Sirle Lüüs Elva valla noortevolikoguga. Arutleti järgmise noortevolikogu valimiste korralduse üle.

Lepiti kokku esialgne ajakava: oktoobris tutvustatakse koolides volikogu tegevust. 4.–10. novembril toimub kandidaatide ülesseadmine. 13. novembril on noorte konverents. Eelvalimised (sh e-hääletus) toimub 18.–23. novembril. Valimisjaoskond on avatud 24. novembril kell 11–14.  

Projekti- ja tegevustoetuste taotlusi saab esitada 1. novembrini 

Projektitoetust antakse projektidele: mis on suunatud kultuuri-, spordi-, tervise-, hariduse-, sotsiaalvaldkonna, noorsootöö, looduse ja keskkonna ning külaliikumise arengule; mis arendavad piirkondlikku tegevust; mille raames korraldatakse vallasiseseid, maakondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi sündmusi; mis on suunatud Elva valla kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks. 

Tegevustoetuse eesmärk on toetada Elva vallas mitmekesist kultuuritegevust omaalgatuse kaudu; laste ja noorte harrastus- ja võistlusspordi alast tegevust; esindusvõistkondade loomist ja arengut; laulu- ja tantsupeo protsessi jätkumist ja arendamist; rahvakultuuri edendamist ja säilitamist; külaliikumise arendamist, kodanikualgatuse ja ühistegevuse aktiviseerimist; muid kogukonna arendamiseks suunatud tegevusi. 

Loe lähemalt Elva valla koduleheküljelt

 

Noored saavad Elva valla omaalgatusfondist rahalist toetust taotleda 

Kõikidel rahvastikuregistri järgi Elva vallas elavatel noortel vanuses 7-26 eluaastat on võimalus taotleda Elva valla noorte omaalgatuse fondist rahalist toetust. Taotlusi oodatakse 1. novembrini. Toetuse määr on ühe omaalgatusprojekti kohta kuni 600 eurot. Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. 

Loe lähemalt Elva valla koduleheküljelt.

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 24. septembril osalesid Marika Saar, Merilyn Säde ja Lauri Tamm Elva valla tervise- ja heaolukomisjoni koosolekul. Koos vaadati läbi asutustele ja ettevõtetele saadetav küsimustik, mille eesmärk on saada teada, milliseid tervisedenduslikke tegevusi vallas on korraldatud ning mida plaanitakse tulevikus teha. Arutelul oli, kuidas juhtida tähelepanu vaimsele tervisele ning selle probleemidele. 10. oktoobril on rahvusvaheline vaimse tervise päev ning sellega seoses korraldatakse vaimsele tervisele tähelepanu pöörav kampaania. Täpsem info sel teemal tuleb õige pea – soovitame jälgida valla infokanaleid! 

Neljapäeval, 26. septembril külastasid Milvi Sepp ja Eva Kuslap Elva Päevakeskust. Keskuse juhataja Anu Uudelt näitas, kuidas päevakeskuse remondiga on ruumid saanud avaramaks ja paremini kasutatavamaks. Vestlusringis räägiti päevakeskuse tegemistest ja plaanidest. Tegevust on alustanud lauluring ning kohe alustab tööd eakate tantsuring.  

Reedel, 27. septembril osalesid Marika Saar ja Eva Kuslap hooldustöötajate koosolekul, kus oli arutelul hooldustöötajate puhkuste asendamine. Hooldustöötajad väljendasid muret elektriautode kasutamise pärast ning eriti esineb probleeme talvel.  

KOGUKOND

Teisipäeval, 24. septembril kohtus Kertu Vuks Muhu külaliikumise aktivistidega. Kertu tutvustas avatud valitsemise ja kaasava eelarve rakendamise praktilisi näiteid Elva vallas ning üheskoos arutati külavanemate ja külakogukondade aktiviseerimise teemadel.  

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 24. septembril osales Allan Allik Rahandusministeeriumis KOV arendusspetsialistide seminaril. Ürituse käigus tutvustasid ministeeriumid oma ettekannetes enda kavatsusi seoses Euroopa Liidu uue 2021+ eelarveperioodiga. Samuti räägiti sellest, milliseid rahastusmeetmeid planeeritakse. 

 

Teisipäeval kohtusid Mikk Järv, Heiki Hansen ja Kertu Vuks Eesti Andmesidevõrk esindajatega.  

Eesti Andmesidevõrgu esindajad andsid ülevaate praegu käimasolevast valguskaabli põhivõrgu ehitusest, millega saavad kiire internetiühenduse enamus Elva valla asutustest. Valla esindajad uurisid ka “Internet koju” projekti kulgu, kuid lõplikke ja kindlaid vastuseid selles osas veel anda ei osatud. Paljud lepingud ja plaanid on endiselt kinnitamata ning vastavad läbirääkimised pooleli.  

Teisipäeval osalesid Maano Koemets, Kertu Vuks , Heiki Hansen ja Mare Tamm kaasava eelarve ideede sõelumiskomisjoni koosolekul. 11-liikmeline komisjon, kuhu kuulusid nii esindajad Elva vallavalitsusest kui ka piirkonnakogudest, vaatasid läbi ideekorje raames laekunud 16 ideed.

Hääletusele pääses 13 ideed. 

Ideede avalik tutvustamine toimub 9. oktoobril kell 18 Rõngu rahvamajas. Rahvahääletus toimub 14.-20.10.2019 VOLIS-keskkonna vahendusel ning hääletada saab ka teenuskeskustes ja raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel. Samuti on võimalik hääletada COOP kauplustes ja Elva  gümnaasiumis ning Rõngu keskkoolis. Vaata täpsemalt valla kodulehelt.

Kolmapäeval, 25. septembril osalesid Kertu Vuks ja Mikk Järv TAS-i üldkoosolekul Reolas. Koosolekul anti ülevaade TAS-i 2019. aasta tegevustest ja taotlusvoorudest ning kinnitati 2020. aasta rakenduskava. Veel selle aasta oktoobris avaneb suurprojektide taotlusvoor ning kõik projektide esitajad said võimaluse TAS-i üldkogule oma projekti esitleda ning tagasisidet saada. Elva vald esitab taotlusvooru Kentsi paisjärve arendamise projekti, mida Kertu Vuks koosolekul ka lühidalt tutvustas.

VALLAMAJANDUS

Rannus valmisid laste mänguväljakud ja liikluslinnak

Septembri lõpuks said Rannus paigaldatud kõik mänguväljakud ning esimesed mänguhuvilised said proovida uusi ja põnevaid atraktsioone. Enne mänguväljakute paigaldamist uuendati vana asfaltkate, et lastel oleks ka rulluiskude, rulade ja mänguautodega võimalik siledal asfaldil sõita. Paigaldamist ootavad veel liiklusmärgid, mis õpetavad lastele liikluses kehtivaid eeskirju ning toimub ka platsi heakorrastamine (asfaldi harjamine ja murualade tasandamine), pärast mida saab objekt lõplikult valmis. Rannu mänguplatsil asub  kahe liurenniga mänguväljak, linnupesa kiik, kiikpingid, jalgpalliväravad, pargipingid). Mänguväljaku maksumus on 18 600€ ja liikluslinnaku maksumus 7920€. Toetus saadi projektile LEADER meetmest 23 801 € suuruses. 

Peale Rannu aleviku mänguväljaku rajati jalgpalliväljak koos väravatega ka Kurekülla. Eelmisel aastal paigaldati Kurekülas kiiged, pingid, mänguväljak ja rajati korvpalliplats, kuid jalgpalliplatsi rajamine ootas eelkõige tugeva muruplatsi kasvamist ning jalgpalliväravate paigaldamine jäi selle aasta tegevuseks. Praeguseks on väravad paigaldatud ja lapsed saavad juba platsi kasutada, kuid korraliku murukamara teke võtab veel aega ning nõuab pidevat hooldust. 

 

Tartu mnt sai uue asfaltkatte

Eelmisel nädalal lõpetati tööd Tartu mnt uuendamisel, kus esmalt freesiti vana ja kulunud asfalt, tasandati vajunud kohad ning seejärel paigaldati uus asfaltkate ja teostati tänavate markeerimine.

Tänava uuendamist toetas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse abil 100 000 euroga. Tööd teostati lõigus Arbi ring kuni Urva tn. 

Tartu mnt asfaltkatte uuendamine oli võimalik põhjusel, et nimetatud lõiku jääb hulganisti ettevõtteid, kelle igapäevane liiklus toimub mööda Tartu mnt.

Vallavalitsuses arutati ka Pika tänava rekonstrueerimise vajadust, kuid Pika tn äärde jääb tunduvalt vähem ettevõtteid ning ehitusmaksumus oleks olnud vähemalt kolm korda suurem, mistõttu poleks projektile õnnestunud rahastust saada. 

Tulevikus loodetakse siiski ka Pikale tänavale rakendada Tartu mnt uuendamisega sarnast projekti, mis aitaks oluliselt parandada linnale oluliste tänavate kvaliteeti. Tartu mnt ehitustöid teostas YIT Eesti AS ning tööde maksumus oli ca 200 000 eurot.  

VARIA

Neljapäeval, 26. septembril toimus Elva valla lusikapidu. 

Kutsed peole said selle aasta mais–augustis sündinud 50 last, nende seas 29 poissi (üks paar kaksikuid) ja 21 tüdrukut. Lusikapeol lõid meeleolu Lasteaed Murumuna laululapsed õpetaja Signe Saarniit juhendamisel. 

Rohkem fotosid leiab aadressilt: www.flickr.com/photos/elvavald/albums

Kõik, kes ei ole lusikapidudele jõudnud, saavad oma lusikad ja raamatud kätte Elva Vallavalitsusest, ruumist 109 (lisainfo registripidaja Kristi Kalmuselt, kristi.kalmus@elva.ee või tel 730 9886).

Fotod: Kayvo Kroon)

Laupäeval toimust esimest korda üle-eestiline Maal elamise päev, millest võttis osa ka Elva vald. Meie vallas oli sel päeval võimalik külastada 20 erinevat asutust.

Elva Vallavalitsuse meeskond oli kodanikele ette valmistanud erinevad töötoad, näiteks andsid kodu ostmise teemal juhiseid Maarika Uprus ja Jaanika Saar. Haridus-, kultuuri- ja sporditeemalise viktoriini olid ette valmistanud ja korraldasid Margit Kink ja Liis Lehiste. 

SPOKU süsteemist ja elanikuks registreerimise kampaaniast rääkisid Margit Kiin ja Kristi Kalmus. Maksuvaba tulu arvutamisest rääkis Anneli Teder. Parkla ja jäätmemaja toetusest rääkisid Hegri Narusk, Terje Korss ja Terje Raadom.

Sotsiaal- ja terviseosakonnast olid valmis elanikele osakonna tööd tutvustama Milvi Sepp, Alo Rebane, Hille Deede ja Anneli Lepik. Oma ettekandega “Kuidas märgata abivajavat last” käsitleti abivajava ja hädaohus oleva lapse mõistet ning kuidas neid lapsi märgata. Samuti tutvustati lapse abivajaduse hindamist lastekaitsetöötaja poolt ning kohaliku omavalitsuse võimalusi laste aitamisel. Jagati ka teemaga seotud infomaterjali.

Ettekande põhisõnum oli: teatamiskohustus on kõigil isikutel, kes omavad teavet abivajavast lapsest (teatada lasteabitelefonil 116 111) ja hädaohus olevast lapsest (hädaabinumbrile 112). 

Rohkem fotosid Maal elamise päevast Elva vallas leiad SIIT. Fotode autor on Jaak Jänes. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4