« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 21.-27.11.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Tähistasime raamatukogude aastat! 

2022. aasta on raamatukogude teema-aasta, mille kuulutas välja Kultuuriministeerium ning mille läbi viimist koordineerib Eesti Rahvusraamatukogu. Raamatukogude aasta raames on toimunud palju põnevaid sündmusi, tegevusi ja kohtumisi - ka Elva valla raamatukogudes!

Kolmapäeval, 23. novembril tähistasid Elva valla raamatukogude juhid teema-aasta peatset lõppemist ühise õhtusöögi ja teatrikülastusega. Viljandis, Ugala Teatris vaadati etendust “Tule õige koju”.

 

 

2023. aasta kohalike omavalitsuste talimängud toimuvad Elvas 

38. Eesti omavalitsuste talimängud toimuvad 4.-5. märtsil 2023 Elvas, Ülenurmel, Tartus ja Otepääl. Talimängude üldkokkuvõttes selgitatakse välja parimad linnad ning parimad vallad kahes grupis - üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku. 38. Eesti omavalitsuste talimängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Elva Vallavalitsuse ja Tartumaa Spordiliiduga.

Info täieneb jooksvalt Eestimaa Spordiliidu kodulehel → 

 

 

Foto: Mana Kaasik 


Neljapäeval, 24. novembril toimus Tartu 2024 sotsiaalmeediakoolitus 

Tartu 2024 kontoris said kokku Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste meedia- ja kommunikatsioonispetsialistid ning Tartu 2024 kultuuripealinna programmi kuuluvate sündmuste turundus- ja kommunikatsioonijuhid. Elva vallavalitsusest võttis koolituspäevast osa kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. 

Päeva esimeses pooles keskenduti sotsiaalmeedia trendidele, populaarsust koguvatele platvormidele, kõneisikute olulisusele ning erinevatele tuleviku sisuformaatidele. Räägiti üle, kuidas oma sisu ja reklaame veelgi paremini sihtida ning kuidas andmed enda kasuks tööle panna. Lisaks rõhutati turvalisuse temaatikat ning seda, kuidas kaitsta oma sotsiaalmeedia kontosid blokeeringute või sulgemiste eest. 

Päeva teises pooles räägiti põhjalikumalt TikTokist ning selle platvormi edukusest. TikTokil on üle miljardi igapäevase kasutaja 150 riigist. Selle edu seisneb personaliseeritud sisus ehk äpp kureerib igale kasutajale just talle huvitavat sisu. Samuti on TikTokis loodav sisu ülimalt autentne ning see on koht, kus ettevõtted, asutused ja brändid saavad end turundada hoopis teise nurga alt tuginedes TikTokis levivatele trendidele - klassikalisel reklaamil ei ole TikTokis kohta, sest see lihtsalt ei too tulemusi. Koolitusel räägiti ka olulisematest sammudest, millele TokToki turundamisega algust tehes tähelepanu pöörata ning julgustuseks ja inspratsiooniks said üle vaadatud ka mitmed head näited. 

 

 


Pühapäeval, 27. novembril tähistati üle Elva valla esimest adventi 

Üle Elva valla toimus mitmeid vahvad sündmusi. Rõngus küpsetati piparkooke ning jõuluvanade eestvedamisel sammuti läbi ka mõnus talvine matk. Elvas, Verevi järve ääres kogunesid talispulejad, kes esimese advendi puhul tegid ühise karastava talisulpsu. Puhja ja Rannu kirikutes süüdati traditsiooniliselt advendiküünlad ning Elva Keskväljakul sai vahukommide grillimise kõrvale vaadata ka lõbusat näidendit Piparkoogikese seiklustest. 

Imelist ja rahulikku jõuluaega! 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Reedel, 25. novembril toimus SOS Lasteküla Eesti Ühingu teavitusseminar lastekaitsetöötajatele Tallinnas

Elva valla kogemusi laste ja noorte vaimse tervise toetamisel jagas sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir. Lisaks tutvustati Vaikse Kodu teenust kinnise lasteasutuse teenuse ootel või sealt tulnud noortele, SoVa chat'i ning kutseliste kriisihooldusperede tegevust.  

 

 


Teisipäeval, 22. novembril oli lastekaitsespetsialistil Eve Jõgil töövari 

Eve töövarjuks oli 9. klassi õpilane Anna, kellega koos arutleti lastekaitsetöö nüansside üle, mida kujutab endast abivajava lapse ja hädaohus oleva lapse teade ning kuidas toimub võrgustikutöö vanemate ja spetsialistide kaasamisel. Samuti tahtis töövari Anna teada, kuidas lastekaitsespetsialistid ennast taastavad ning kuidas lahendatakse keerukamaid juhtumeid. 

 

 


Neljapäeval, 24. novembril osales lastekaitsespetsialist Eve Jõgi Lastekaitse Liidu veebiseminaril "Vaimne tervis ja laste suitsiid"

Seminaril rääkisid näiteks lastepsühhiaater Piret Visnapuu-Bernadt väikelaste vaimsest tervisest, Tartu Ülikooli kliinikumi laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht Reigo Reppo ennastkahjustavatest noortest ja suitsiiditõenäosustest ning Ravikodu lastepsühhiaater Anne Daniel-Karlsen vägivallakogemusest laste silmade läbi. Lisaks tutvustati vaimse tervise kogemuspõhiseid õppematerjale ja positiivset kogemuslugu lastekaitsetöötaja silme läbi. 

 

 

Reedel, 25. novembril osales lastekaitsespetsialist Eve Jõgi MARAC sügisseminaril Tallinnas

MARAC ehk Multi-Agency Risk Assessment Conference on võrgustikupõhine juhtumikorralduse mudel, mille eesmärk on tuvastada kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvrid ning kindlustada nende kaitse mitmete asutuste spetsialistide koostöös ning seeläbi vähendada lähisuhtevägivalda ja selle raskeid tagajärgi.

Sügisseminari teemaks oli lähisuhtevägivallaga seotud tapmised Eestis ja kontrolliv vägivald. Lisaks rääkis lastepsühhiaater Anne Daniel-Karlsen lähisuhtevägivalla surmade mõjust põlvkondade üleselt, Norra professor Ragnhild Hennum tapmistele eelnevast kontrollivast vägivallast ning USA emeriitprofessor Evan Stark sundiva kontrolli olemusest. Politsei- ja Piirivalveameti esindaja Kati Arumäe tutvustas Eesti eripiirkondade vägivallakuritegude erinevusi, näiteks kui ühes Eesti piirkonnas moodustab lähisuhtevägivald kõigist toime pandud vägivallakuritegudest 87% (1000 elaniku kohta), siis mõnes teises ainult 27%. Kahjuks on järjest kasvanud laste juuresolekul toime pandud juhtumite arv.

Lisaks arutleti veel ka paneeldiskussioonis, mis on Eestis abistamise süsteemis puudu, et ennetada lähisuhtevägivalla kõige raskemaid tagajärgi.  

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Teisipäeval, 22. novembril osalesid abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar ja vallavanem Priit Värv Lõuna-Eesti regionaalsel seminaril

Kääriku Spordikeskuses toimunud seminaril tutvustati üleriigilise planeeringu (ÜRP) trendiuuringuid ning toimusid arutelud edasiste tegevuste kavandamiseks. ÜRP on kogu Eesti riigi ruumi- ja maakasutuse kava, mille eesmärk on hinnata erinevaid valdkondi ruumilises koosmõjus tuues välja ka valdkondade sünergiad ja vastuolud. ÜRP kaardistab riigi tasandil kõige üldisemad asukohapõhised väärtused ja nähtused ning määratleb nende säilimist ja toimimist tagavad meetmed. Seminari põhiettekanded tegid Veiko Sepp ja Pille Metspalu, kes rääkisid Eesti ruumilisi arenguid mõjutavate trendide kohta ning kvaliteetse ehitatud elukeskkonna arengukava ettevalmistamise teemadel.  

 

 

Neljapäeval, 24. novembril osales abivallavanem Kertu Vuks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveameti (TTJA) veebiseminaril

Seminari fookuses oli tuulikutasude kavandamine, hoonete energiatõhusus ning toetusmeetmed. Terviseamet rääkis ka müraprobleemidega seonduvast ning ja ka probleemidest seoses õhksoojuspumpade paigaldamisega eluhoonetele. Väga põneva ülevaate Riigikohtu praktikatest ehitusseadustiku rakendamise kontekstis tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Ülle Reidi. Lisaks anti ülevaade ka keskkonnamõjude hindamise eelhinnangutest.

TTJA erinevate seminaride infomaterjalidega ja juhistega saab tutvuda siin →

 

 

Neljapäeval, 24. novembril toimus Vikerkaare 24 ja Oru 2 // Peedi detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Vallavalitsuse meeskonnast osalesid arutelul abivallavanem Kertu Vuks, planeeringupetsialist Maarika Uprus ja arendusjuht Margus Ivask. Arutelu raames tutvustati esialgset detailplaneeringu eskiislahendust ning arutleti laekunud arvamuste üle. Arutelu tulemusena täiendatakse eskiisi ja detailplaneeringu seletuskirja. Elva Vallavalitsus tänab kõiki arutelul osalenud kogukonna liikmeid!  

Täpsem info detailplaneeringu ja edasiste tegevuste kohta on leitav Elva valla kodulehelt → 

 

 

Elva valla üldplaneeringu avalikud arutelud toimuvad veel:

Tule ja räägi kaasa! 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Esmaspäeval, 21. novembril toimus Elva valla alusharidusjuhtide kohtumine 

Rõngu Lasteaed Pihlakobara Aakre majas toimunud regulaarsel lasteaedade juhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. Jätkus sel õppeaastal eesmärgiks võetud kolleegide külastamine ning kogemuste vahetamine. Rõngu Lasteaed Pihlakobar tutvustas oma tegemisi ning naaberlasteaiad said võimaluse esitada küsimusi ja arutleda olulistel teemadel.  

Päevakorras oli veel ka suvepuhkuste teema, kuulati Konguta Kooli uue rühma tegemistest ning jagati üldist töökorralduslikku infot. Tegemist oli selle kalendriaasta viimase kohtumisega. Külaskäigud jätkuvad ka 2023. aastal ning jaanuaris minnakse külla Konguta Kooli lasteaiale. 

 

 

Kolmapäeval, 23. novembril toimus Elva valla haridusasutuste tugivõrgustiku kohtumine 

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu koostöös Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonnaga kohtusid haridusasutuste tugispetsialistidega. Selle õppeaasta esimesel kohtumisel võeti fookusesse lastekaitse ning haridusasutuste omavaheline koostöö. Eraldi kohtumised tehti lasteaedade juures toimetavate tugispetsialistidega.  

Käsitleti teemasid nagu abivajavast lapsest läbi väljatöötatud vormi teavitamine, valdkonda puudutavate mõistete selgitamine ning lastekaitsespetsialistide kaasamine ümarlaudadele. Samuti oli tugispetsialistidel võimalus ise tõstatada küsimus. Kohtumine andis võimaluse tutvuda ka uute tugispetsialistidega. 

 

 

Teisipäeval, 22. novembril külastas Elva valla haridus- ja kultuuriosakond Kiili valda 

Abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu külastasid Kiili valda, kus tutvuti heade praktikatega haridusvaldkonnas ning vahetati kogemusi. 

Kohtumine toimus Kiili lasteaias, kus võõrustajaks oli lasteaia uus direktor Eda-Mai Tammiste ning videosillas jagas häid praktikaid haridusnõunik Dagi Dorbek. Kiili lasteaed toimetab täna neljas majas, kus kokku on 20 rühma. Lasteaia direktor jagas oma kogemusi nelja erineva maja juhtimisest. 

 

 

Neljapäeval, 24. novembril kohtus Elva Gümnaasium Hariduse Tugiteenuste Keskuse ja Tartu Forseliuse Kooliga 

Kohtumisel osalesid ka haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. Tartus, Hariduse Tugiteenuste Keskuses võõrustasid Elva valda juhataja Annely Võsaste ning sotsiaalpedagoog Kadi Lukka. Kohtumisel tutvuti keskuse ja kooli heade praktikatega. Annely Võsaste tutvustas keskuse tööd ning vastas Elva Gümnaasiumi tugimeeskonna küsimustele. Kohtumise teise osaga liitusid Tartu Forseliuse Kooli õppejuht Kristi Mumm ning tugiõppe koordinaator Eva Kõrgmaa, kes tutvustasid oma maja tugimeeskonna tööd ning uusi suundi. 

 

 

Neljapäeval, 24. novembril toimus sügisene Tartu linna ja maakonna lasteaedade spordipäev

Tartu Ülikooli Spordihoones toimunud spordipäev oli tõeliselt rohkearvuline, sealhulgas olid sportimas ka mitmete Elva valla lasteaedade lapsed. Lasteaedade spordipäevad propageerivad liikumise tähtsust ja tervislikke eluviise juba varases nooruses. Tartu linna ja maakonna lasteaedade spordipäeval ei selgitata paremusjärjestust ning kõik lapsed saavad auhinna. See on ainulaadne üritus, kuna lasteaedadele teisi nii suuri spordiüritusi Tartus ja Eestis ei korraldata. Samuti ühendab see üritus läbi spordi lasteaia rühmade õpetajad ja liikumisõpetajad, kes saavad omavahel regulaarselt kogemusi jagada ning vajadusel õppematerjale vahetada.

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Esmaspäeval, 21. novembril kohtusid ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja piirkonnapolitseinik Tiit Treial Rannu päevakeskuses eakatega, et vestelda turvalisusest ning selle tagamisest

Arutelusid oli nii liikluse, kriisikindluse, vara kaitsemise kui ka vaimse turvalisuse teemadel. Eraldi teemaks tuli eestlaste alalhoidlikkus ja hädaabinumbri kasutamine. Nimelt on palju juhtumeid, kus inimese vara, elu või tervis on ohus, aga hädaabinumbri asemel tehakse kõne tuttavale või piirkonna ametnikule, kuigi nemad ei saa olukorra lahendamise jaoks mida teha. Samas võib olla iga minut olulise tähtsusega. Vabas õhkkonnas sai leitud lahendusi mitmetele küsimustele ning laiendatud silmaringi, millised teemad võivad turvalisust toetada. Järgmisena kohtub ennetustööspetsialist koos Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) esindajatega ka Puhja ja Elva linna piirkonna eakatega. 

 

 


Neljapäeval, 24. novembril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel Sõmerul valdkonnaülese ennetustöö konverentsil

Konverentsi korraldas Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ning päeva juhtis Rakvere vallavanem Maido Nõlvak, kes tegi ka sissejuhatava ettekande Rakvere valla ennetustegevustest. Kogu päeva visuaal-protokollis Siiri Taimla-Rannala Joonmeediast, kes joonistas üles kõik esinejad ning nende sõnavõttude võtmeteemad.

Konverentsi esimeses pooles said sõna Justiits-, Sise- ja Sotsiaalministeeriumi esindajad rääkides oma valdkondade ennetustegevustest ja -plaanidest. Päeva teine pool oli praktikute päralt, mille juhatas sisse Rakvere valla sotsiaalkaitse ennetustööspetsialist. Seejärel andis Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel ülevaate meie ennetustöötegevustest. Viimasena said sõna Maia Kärdla ja Kristiina Isand-Savinski, kes on lisaks kõigile seotud Rakvere vallaga ka läbi ennetustööprojektide.

Tartumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise- ja turvalisuse nõuniku Lea Sauli innustusel oli konverentsi kuulamas mitmeid Tartumaa valdkonnaülese ennetustööga seotud inimesi. 

 

 


Neljapäeval, 24. novembril toimus Tartumaa tunnustusüritus Hea Tegu 2022  

Tartu Ärinõuandla koos Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Kodukant Tartumaa ja Tartumaa Arendusseltsiga tunnustasid Tartumaa aktiivseid kogukondasid ja kogukondade liikmeid ning jagasid välja tänavused Aasta küla, Aasta vabakondlase, Aasta ilma projektitoetuseta sündinud tegu, Aasta mittetulundusühenduse ning Aasta vabakonna tegevuse toetaja tiitlid.

Elva vallast olid nomineeritud Aasta ilma projektitoetuseta sündinud teo tiitlile Elva toidujagamiskapp, mille algataja ja teostaja on Krista Loog ning Rõngu kandi viie tee puhvetite päiv, mida korraldab Kõduküla kogukond koostöös Rõngu Rahvamajaga. Aasta vabakondlase tiitlile oli nomineeritud Andero Ojamets, Rõngu piirkonnast ja Kristiina Pedaja, Valguta külast ning Aasta Küla tiitlile Valguta küla.

Elva valla nominentidest pärjati Aasta vabakondlase laureaadi tiitliga Kristiina Pedaja, kes pälvis tunnustuse oma aktiivse tegutsemise eest Valguta küla heakorra tagamisel ja elukeskkonna kaunistamisel. Aasta küla tunnustuse välja kuulutamisel võttis sõna Marju Raudsepp Elva vallast, Kirepi külast, mis pälvis sama tiitli 2020. aastal. Tunnustatavaid olid koha peal õnnitlemas vallavanem Priit Värv, arendusspetsialist Sirli Pippar ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. 

Tartumaa tunnustamiskonkurss Hea Tegu toimub alates 2010. aastast. Aasta Küla tiitlit antakse välja üle aasta.

Loe täpsemalt, kes teiste valdkondade laureaatideks said Elva valla kodulehelt →

 

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 21. novembril osalesid vallavanem Priit Värv ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel regionaalsel kriisikomisjoni ühisistungil

Istungi keskseks teemaks oli kriisideks valmisoleku seaduse eelnõu. Antud seadus pidi esialgu valmis saama juba selle aasta sügisel, kuid praeguste plaanide kohaselt jäetakse see kinnitamiseks uuele valitsusele, mis lükkab seaduse valmimise aega vähemalt aasta võrra edasi. Antud seaduse eesmärgiks on ühtlustada kriisideks valmisoleku korraldus kõiki ohte hõlmavalt. Olulisel kohal on ka vastutuse jaotamine ning ühtse tervikuna tegutsemine. Hetkel toimub seaduse erinevate punktide ja sõnastuste täiendamine ning kooskõlastamine erinevate osapooltega. 

 

 

Vallavalitsuse istungi kokkuvõte 

Elva Vallavalitsuse 21.11.2022 istungil otsustati:

Määrata Ervu külas, Kaarsemäe kinnisasja (66601:008:0486) sihtotstarbeks 80% mäetööstusmaa ja 20% maatulundusmaa.

Määrata Vehendi külas katastriüksuste sihtotstarbed:
- Pilliroo AÜ 18 (66601:007:0551) sihtotstarbeks üldkasutatav maa;
- Pilliroo AÜ 19 (66601:007:0552) sihtotstarbeks 40% transpordimaa ja 60% üldkasutatav maa;
- Pilliroo AÜ 20 (66601:007:0553) sihtotstarbeks transpordimaa.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva linn, Betooni tänav (17005:007:0053).

Kinnitada riigihanke „Elva Mahlamäe kergliiklustee ehitus“ alusdokumendid.

Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projektide „Raua ja Mesikäpa kinnistute veepuhastusseadmed“, „Madala kinnistu salvkaev“, „Kääbasmäe kinnistu joogivee kättesaadavuse tagamine“, „Kusma kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine“, „Reoveepuhasti paigaldamine, Aedmäe talu“ ja „Lüllekõrtsi kanalisatsioonisüsteem“ aruanded.

Sõlmida Enefit Connect OÜ-ga Rõngu alevikus asuva füüsilise taristu kasutamise leping.

Moodustada Elva valla kogukonnavaldkonna tunnustamisavalduste jagamiseks komisjon.

Lükata tagasi riigihankes nr 254970 „Palupera mõisahoone osa hüdroisolatsiooni rajamine“ esitatud Traveter Grupp OÜ pakkumus maksumusega 131 425,96 eurot, kuna pakkumus ületab oluliselt hankelepingu eeldatavat maksumust ja hankija rahalisi võimalusi.

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi →

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 27. märts 2023  Kogu päev Priit Värv Tartumaa
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 20. märts 2023  Kell 9  vallavalitsuse
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4