« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.01-26.01.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.01.–26.01.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 22. jaanuari õhtul toimus Elva Kultuurikeskuses aruteluõhtu „Loov Elva", kus arutlesid eri valdkondade ligi 100 esindajat, kuidas saab Elva vald panustada maakonnastrateegiasse ja Euroopa kultuuripealinna aastasse. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et tal on väga hea meel, et nii paljud inimesed võtsid vastu kutse aruteluõhtul osaleda. „Elva vald on seni aktiivselt kutsunud kokku noorsootöötajaid, haridusjuhte, raamatukogutöötajaid, kultuurijuhte, spordiklubisid ja sotsiaaltöötajaid, aga me ei ole seni tulnud kokku ühte ruumi, et arutleda koos, kuidas muuta Elva parimaks vallaks," põhjendas Saar aruteluõhtu vajadust. 

„Kuna Tartu linn on 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn, siis on kindlasti ka meie ülesanne mõelda välja, kuidas ja mida suudab Tartust 25 kilomeetri kaugusel olev Elva panustada sellesse suurprojekti," lisas Saar. 

Nutikaid lahendusi otsiti järgmistele teemadele: kuidas panna lapsi ja noori rohkem kultuurist huvituma ja kultuuris kaasa lööma; kuidas innustada loovatel lahendustel põhinevat ettevõtlust; kuidas pakkuda harivat, mitmekülgset ja meelelahutuslikku ajaveetmist eri sihtrühmadele; kuidas toetada kohalikku omaalgatust ja aidata kaasa tugevate kogukondade arengule; kuidas meelitada valda külalisi lähemalt ja kaugelt. 

Laudkondades toimunud aruteludes toodi välja järgmisi mõtteid: Elva Elamusfestival on hea võimalus kohalikele ettevõtetele oma tegevuste tutvustamiseks; sportimise ja vabaaja veetmise võimaluste ajakohastamine; Sightseeing buss Tartu ja Elva vahel; kultuuritee loomine; noorte arvamusfestival ja noorte mentorlusprogramm. Samuti toodi välja idee noortele mõeldud kultuuripassist, kuhu nad saavad koguda templeid tasuta üritustel osalemise eest ning neil on võimalus seeläbi võita auhindu. 

Arutelude käigus tekkis mitmeid lennukaid mõtteid. Näiteks toodi välja, et seoses Tartu saamisega 2024. aastal Euroopa Kultuuripealinnaks, võiks Elva vallas luua toidu, käsitöö, rahvakultuuri ja tööoskuste teemapargi. Samuti, kuna Elva vallas Hellenurmes on Eesti ainus töötav vesiveski, siis tuleks võtta eesmärk luua üleeuroopaline vesimöldrite festival ning tuua esile ka Võrtsjärve saladused. 

Abivallavanem Marika Saar ütles, et aruteluõhtust järgnev samm on väljatoodud ideede edasiarendamine. „Nüüd on tarvis asuda neid ideid üheskoos ellu viima, kõik aruteluõhtul osalenud saavad selles anda oma panuse." 

Aruteluõhtule olid kutsutud Elva vallavalitsuse esindajad, volikogu liikmed, valla arengu- ja planeeringukomisjon, kultuurikomisjon, haridus- ja noorsootöökomisjon, spordikomisjon, sotsiaalkomisjon, raamatukogutöötajad, kultuurijuhid, noorsootöötajad, huvijuhid, haridusjuhid, spordientusiastid, turismiedendajad, ettevõtjad, piirkondade esindajad, noortevolikogu liikmed jt. 

Aruteluõhtut juhtis rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuripoliitika ja loomemajanduse ekspert Ragnar Siil. Aruteludes osalesid ka Tartumaa Omavalitsuste Liidu esindajad ning Tartu kultuuripealinna korraldusmeeskonna esindajad. 

Fotogalerii sündmusest leiate SIIT

Fotod: Kayvo Kroon

 

Neljapäeval, 23. jaanuaril toimus koolivõrguanalüüsi planeerimiskoosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Kertu Vuks ja Allan Allik. Vaadati üle esialgne rahvastikuprognoos, arutati võimalikke stsenaariumeid ja järgnevat tegevuskava analüüsi koostamiseks ning tutvustamiseks.  

 

Neljapäeval osalesid Marika Saar, Lauri Tamm, Hille Deede, Elise Aher, Mare Tamm, Liis Lehiste ja Margit Kink tugispetsialistide kohtumisel Konguta Koolis. 

Kohtumisel osalesid koolide ja lasteaedade juhid, tugispetsialistid ning lastekaitsetöötajad. Ragne Kasesalu tutvustas tugispetsialistide teenuse osutamise ja juhtimise mudelit.

Marika Saar ja Mare Tamm korraldasid rühmaarutelud, kus ühiselt leiti vastuseid järgmistele küsimustele: millised oleksid ühise katusorganisatsiooni plussid ja miinused tugispetsialisti vaatest; kuidas lahendada kaardistatud probleeme, kui ei ole võimalusi ühise katuseorganisatsiooni loomiseks; mida peaks sisaldama koostöökokkulepe haridusasutuse ja asutuse pidaja vahel tugiteenuste parendamiseks ning mis oleks tugispetsialistide erialarühmade koostöö eesmärk ja tegevused. Peale selle tutvustas Konguta Kooli direktor Liina Tamm kaasava hariduse rakendamist oma kooli näitel.  

 

SOTSIAALVALDKOND

Eluaseme kohandamise kolmas voor avanes 20. jaanuaril. Erivajadusega Elva valla elanikel on võimalik taotleda eluaseme kohandamist. 

Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieeni- või köögitoimingute parandamist. Eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. 

Kohandamiseks võib olla näiteks platvormtõstuki, laetõstuki paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava, siseukse ava või lävepakuta ukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, tualettruumi (pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruum) või WC-ruumi kohandus. 

Kohandada saab eluruumi, mis asub Elva valla haldusterritooriumil ning on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht. Isikul on õigus saada meetme raames ühe eluruumi kohandamise toetust ühel korral. 

Taotlus koos lisadokumentidega esitada hiljemalt 4. veebruaril digitaalselt allkirjastatuna e-aadressile alo.rebane@elva.ee või paberkandjal Kesk 32, Elva linn 61507. Peale selle saab taotlust esitada vallamajas ning piirkonna teenuskeskustes. Taotluse blankett on leitav Elva valla veebilehel

 

Kolmapäeval, 22. jaanuaril kohtus Milvi Sepp Puhja päevakeskuses eakatega ja tutvustas valla poolt osutatavaid sotsiaalteenuseid. Eakad tundsid huvi, mis on vallas uut ja esitasid erinevaid küsimusi: 

  • kas Puhja alevikku on tulevikus plaanis ehitada sotsiaalmaja (sotsiaalmaja ehitamine on valla arengukavas kirjas)
  • kui palju tõuseb pension 1. aprillil (1. aprillist tõusevad indekseerimise ja erakorralise pensionitõusu koosmõjul vanaduspensionid keskmiselt 45 euro võrra ning selleks tõstetakse pärast pensionite indekseerimist baasosa erakorraliselt 7 euro võrra. Üksi elava pensionäri toetuse saamise aluseks olev pensioni määr tõuseb 582 eurole. Sellest väiksema pensioni korral makstakse inimesele üks kord aastas toetust, mille suurus on 115 eurot.);
  • kas sellel aastal toimub valla eakatele tervisepäev ja piirkonna eakate ekskursioon jne (valla eakate tervisepäev toimub sel aastal aprillis, kõik on väga oodatud osalema!)
  • Puhja piirkonna eakate ekskursioon toimub, korraldajateks päevakeskuse juhataja Reet Viks ja sotsiaaltööspetsialist Laura-Liis Õnneleid.


Milvi Sepp edastas ka informatsiooni eluaseme kohandamise kolmanda vooru avamisest. 

 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 20. jaanuaril kohtusid Kertu Vuks, Allan Allik ja Jaanika Saar Ulila Keskuse juhataja Kristina Ermeliga. Ühiselt räägiti läbi, millised võimalused oleks Tartumaa Arendusseltsi rahastust taotledes parandada Ulila Keskuse olmetingimusi, et hoonet kogukond saaks hoonet aktiivsemalt kasutada. 

 

Kolmapäeval, 22. jaanuaril kohtusid Toomas Järveoja, Merilyn Säde, Kertu Vuks ja Lauri Tamm start-up YuMuuv esindajaga. YuMuuv soovis tutvustada nende idufirma pakutavat rakendust, mis võimaldab kolleegidel osaleda füüsilise aktiivsuse väljakutsetes. Rakendus kogub kokku nt aktiivsusmonitori kasutaja andmed (tehtud sammud, pulss) ning meeskonnaliikmed saavad omavahel võistelda. Sportlik eluviis on oluline selleks, et inimesed oleksid tervemad ning füüsiliselt ja vaimselt heas olukorras. YuMuuvi rakendus on üks võimalus, kuidas püüda oma töötajates füüsilist aktiivsust tõsta. 

 

Neljapäeval, 23. jaanuaril osales Kertu Vuks MTÜ Mõisakoolide ühenduse töökoosolekul Aruküla mõisas. Arutati Mõisakoolide ühenduse tööplaane uueks aastaks (videokonkurss “Minu mõisas kummitab”, mõisakoolid 100 pühendatud üritused; koostöö Tartu 2024 programmiga) ning põhikirja muutmist. Lepiti kokku, et MTÜ arendamiseks osaletakse KÜSK-i MTÜ-de jaoks mõeldud arenguhüppe taotlusvoorus.   

 

TURISM, TURUNDUS & KOMMUNIKATSIOON

Esmaspäeval, 20. jaanuaril osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turismi- ja turundusteemalisel koosolekul. Üheskoos vaadati üle eelmisel koosolekul arutletu ning tehti konkreetsemaid plaane edasiseks. Kõne all olid Elva valla äpi flaieri kujundamine ning turundus- ja turismiteemalise ajakirja koostamine. 

 

Teisipäeval, 21. jaanuaril kohtusid Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel OÜ Blueray esindajatega. OÜ Blueray pakub avastamisrõõmu virtuaalreaalsetes ajaaukudes. Koosolekul arutati võimalusi, kuidas põimida omavahel Elva linna uus keskväljak ning Elva linna ajalugu ning mil moel oleks võimalik seda kõike teostada virtuaalreaalsuse abil. Võimalik ajaloorännak virtuaalreaalsuse abil oleks kindlasti põnev lisamaterjal kooliõpilastele ajalootundides, turistidele Elva uuel keskväljakul ning kogukonnale üldiselt. Virtuaalreaalsus annab võimaluse minna ajas tagasi ning vaadata konkreetse koha peal ringi, nähes, missugune oli see koht näiteks 100 aastat tagasi. Peale virtuaalreaalse pildi nägemise räägib virtuaalgiid ka inimesele juurde koha ajaloost ja olulistest inimestest. 

 

Kolmapäeval, 22. jaanuaril arutlesid Marika Saar, Merilyn Säde ja Kertu Vuks vallavalitsuse siseveebi loomise üle. Kuna on tekkinud vajadus siseveebi järele, arutleti, missuguseid olemasolevaid lahendusi oleks võimalik ära kasutada ning missugune info ja kuidas peaks olema siseveebis esindatud. 

 

VALLAMAJANDUS

Neljapäeval, 23. jaanuaril osales Hegri Narusk Puhja kooli ehituse järelkontrollil. Vaadati üle maja kasutamise käigus tekkinud probleemid ja arutati alltöövõtjatega võimalikke lahendusvariante. Peamised probleemid on tekkinud vana kooliosa ventilatsiooni vananenud lahendustest ja ühendamisest uue juurdeehituse vajadusega. Suurenenud ventilatsiooni koormus tekitas müra osades klassi- ja kontoriruumides. Alltöövõtjatega leiti ajutine lahendus, kuid veatuks toimimiseks tuleb ventilatsioonisüsteemi täiustada. 

 

Sel nädalal lõppes 9 elektriauto oksjonimüük. Kokku saadi Elva Vallavalitsusele 41 777 eurot, mis on sissemakse uute, põhiliselt sotsiaaltööga tegelevate ametnike sõiduautode soetamisel.

 

Möödus vaidlustusaeg kahel riigihankel “Elva vallas Peedu tee, J.Kärneri tn ja Lootuse tn ning Pika tänava põhiprojekti koostamine“ ja „Sõiduautode kasutusrendile võtmine“, mille tulemusena sõlmitakse lepingud projekteerimistööks OÜ-ga Roadplan ja sotsiaalosakonnale uute sõiduautode Toyota Yaris rentimiseks AS-ga Rentest. Autode tarneaeg on selle aasta märts. 

 

KOMISJONID

Esmaspäeval, 20. jaanuaril osalesid Marika Saar ja Kertu Vuks volikogu ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolekul. Marika andis komisjonis ülevaate Kentsi paisjärve hoonestusõiguse andmise eelnõust sihtasutusele Elva Kultuur ja Sport ja Tartumaa kultuuristrateegiast, turismijuht andis ülevaate lähiaja plaanidest, Madis Ess andis ülevaate Emajõe võrgustiku projektist ning Kertu andis ülevaate Hellenurme mõisaga hetkeolukorrast.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

NB! Vallavalitsus ja teenuskeskused on alates 16. märtsist suletud.  Kodanike  vastuvõttu ei toimu , ametnikud teevad  kaugtööd .  Palume ametnike poole pöörduda
NB! Vallavalitsus ja teenuskeskused on alates 16. märtsist suletud. Kodanikke vastuvõttu ei toimu. Palume ametnike poole pöörduda e-kirja ja telefoni teel. Kontaktid leiate valla
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4