« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.11-24.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.11.24.11.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! 

 

 

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 18. novembril kohtusid Mare Tamm, Marika Saar, Liis Lehiste Järve lasteaias direktori ja SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga. Kohtumise eesmärk oli saada ülevaade Järve lasteaia arendustest ning koostööplaanidest.  

 

Kolmapäeval toimus ELVL hariduse ja noorsootöö teemarühma kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega, kus osales Marika Saar. Kohtumine toimus Eesti Kunstiakadeemia uues hoones ning kohtumisel oli kaks olulist fookusteemat: asendusõpetajad ja koolijuhtide toetamine. Asendusõpetajate MTÜ juht tutvustas senist tegevust ning üheskoos arutleti, milline võiks olla asendusõpetajate vajadus tulevikus ning kuidas seda teenust oleks võimalik kõige paremini korraldada. Heateo Sihtasutus tutvustas koostööprojekti Tallinna linnaga, kus kuus direktorit saavad uuel aastal minna praktikale rahvusvahelistesse ettevõtetesse, et tuua häid praktikaid koolikultuuri. Arutleti selle üle, kuidas oleks võimalik saada juurde koolijuhte ning kuidas staažikaid juhte motiveerida. Teemaks oli ka õpetajate palgaraha vähenemine omavalitsusele.  

 

 

 

Kolmapäeval kohtusid Margit Kink ja Liis Lehiste noorsootöötajate ja kooli tugitöötajatega, et arutleda võimalikke koostöökohti noortekeskuste ja koolide vahel. Lepiti kokku esimesed sammud koostöö arendamiseks. 

Neljapäeval, 21. novembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste Elva lasteaiajuhtide kohtumisel. Arutluse all olid asutuste majandamise finantsmudeli põhimõtted, sisehindamise korraldamise alused ja seos lasteaedade arengukavadega. Ühiselt tehti kokkuvõte ja peeti nõu järgmise suveperioodi lasteaedade lahtiolekuaegade üle. 

Neljapäeval osales Margit Kink kultuurikorraldajate foorumil Kultuurikompass. Foorumi teema oli: Kuidas kultuuris osavalt vabatahtlikke kaasata? Jagati kogemusi vabatahtlike kaasamisest Eestis ja Euroopas ning kuidas kaasata Tartus ja Lõuna-Eestis vabatahtlikeks noori, eakaid ning erinevatest kultuuridest inimesi. 

 

 

Reedel, 22. novembril osalesid Margit Kink, Mare Tamm ja Liis Lehiste noortekeskuse mõju hindamise arengupäeval Tartus. Avatud noortetoad on iga piirkonna noortele olulised kohtumispaigad. Oma ülesannet täidavad need aga vaid siis, kui noortekeskuste “lävepakk” ei ole seatud liialt kõrgele, see tähendab, et ollakse valmis leidma noorega isiklikku kontakti ja looma suhteid partneritena, et üheskoos tegutseda.

Aruteludes  vaadeldi, kuivõrd oleme täna rahul noortekeskuste tööga ja kuidas oleme seni noortekeskuste tööd hinnanud. Keskuste kvaliteedi hindamise ühe võimalusena tutvustati noorte lugude kogumise mudeli rakenduslikke külgi. 

Reedel osalesid Marika Saar ja Margit Kink Rannu noortekeskuse avatud uste päeval. Rannu noortekeskuse ruumid on läbi teinud värskenduskuuri ning Maret andis ülevaate hoone ajaloost. Noored andsid laheda kontserdi, võimalik oli meisterdada endale helkiv ehe ning nautida üheskoos maitsvat toitu.   

 

18.–24. novembril toimusid Elva valla noortevolikogu valimised.

Esmaspäeval käidi hääli kogumas Rõngu ja Puhja koolis, teisipäeval Rannu koolis, kolmapäeval Elva Gümnaasiumis ning neljapäeval Palupera koolis. Eelvalimised toimusid ka e-keskkonnas Volis. Pühapäeval oli valimisjaoskond avatud Elva raudteejaama saalis. Kokku hääletas 142 noort.

Järgmine noortevolikogu on 9-liikmeline ja sinna kuuluvad: Reimo Seppor, Miia Uibo, Andero Ojamets, Laura-Liisa Tõldsepp, Andero Kesküla, Romet Krimm, Rebeka Käpa, Reelika Punkar ja Urmo Nõlvak.  

 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 19. novembril osalesid Marika Saar ja Milvi Sepp sotsiaaltöö aastakonverentsil „Väärtustame inimest, väärtustame sotsiaaltööd”, mida korraldasid ESTA ja sotsiaalkindlustusamet. Konverentsi eesmärk on läbi erinevate era- ja avaliku sektori heade praktikate teadvustada, miks on oluline ja kuidas väärtustada inimest ja hoolivat inimesekeskset sotsiaaltööd. Hoolivat professionaalset abi suudab pakkuda ainult selline sotsiaaltöötaja, kes on ise väärtustatud, tunnustatud ja toetatud. Peale selle vaadeldi erinevaid nüüdisaegseid juhtimiskogemusi, kuidas ühelt poolt pakkuda inimesekeskset teenust ja teisalt hoida, leida ja arendada töötajaid.

 

Kolmapäeval, 20. novembril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna ametnikud ning hooldustöötajad, Maarika Uprus ja Triin Ojasoo esmaabi koolitusel Elva matkakeskuses. Lektor Dmitri Prilutski oskas tuua elulisi näiteid oma pikaaegsest praktilisest tööst kiirabis. Õnnetuse korral on esmaabi sageli otsustava tähtsusega ja seda saab oskuste olemasolul anda kannatanule enne kiirabi sündmuskohale jõudmist. Koolitusel käsitleti, kuidas tegutseda õnnetusolukorras ning kutsuda abi.  

Helista 112:   

  • Mis on juhtunud? – kirjelda ohtu või õnnetust, mis sundis helistama (inimene kukkus kokku, krambitab). 
  • Kus juhtus? – aadress või võimalikult täpne teejuhatus. 
  • Kas keegi on viga saanud? - ütle, mitu inimest on viga saanud ja kirjelda nende seisundit! 
  • Ütle oma nimi ja telefoninumber, millelt helistad 
  • Ära lõpeta kõnet enne, kui häirekeskus lubab seda teha! 
  • Täida häirekeskuse korraldusi! 
  • Anna esmaabi vastavalt oskustele – TAGA ISEENDA OHUTUS 

Kursuse käigus õppisime hindama õnnetusolukorda, kasutama õigeid elustamisvõtteid, peatama verejooksu, abistama teadvuse kaotanud inimest, arvestama esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega jne. Koolitus oli huvitav ja vajalik, sest esmaabialased teadmised ja oskused võivad päästa nii perekonnaliikme kui ka kaasliikleja elu.

 

Kolmapäeval osalesid Eva Kuslap, Kaisa-Karoliina Kokk, Margit Kiin ja Kertu Vuks FleetComplete seminaril “GDPR: ohud ja võimalused mobiilse töö ja iOT kontekstis”. Seminar andis täpsema ülevaate, millistele asjadele mobiilses töös andmekaitsealaselt rohkem tähelepanu pöörata – kliendi andmete töötlemine ning terviseandmete kaitse. 

JUHTIMINE

Neljapäeval, 21. novembril osales Maano Koemets koolitusel “Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris”. 

Koolitusel käsitleti põhjalikult avaliku ja erasektori toimimise erinevusi ning ametiisiku, ametniku ja ametiseisundi mõisteid, et paremini mõista, miks avaliku sektori töötajatele on seatud rangemad nõuded. Järgmise teemana käsitleti huvide konflikti, korruptsiooni ja nende vältimise võimalusi. Lahendati näidisülesandeid ja arutleti osalejate tõstatatud küsimuste üle. Käsitleti ka eetilise kompetentsi tugevdamise küsimust, eetikakoodeksite vajadust ning organisatsioonikultuuri teemat. 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 19. novembril osales Kertu Vuks Emajõe võrgustiku kohtumisel Emajõe Suursoo külastuskeskuses. Sel korra arutati sisevete sadamate toetusprogrammi teemadel ning moodustati toetusprogrammi sisendi andmiseks komisjon. Sakari Neuvonen tutvustas Soome kogemust siseveekogude puhastamisel ja puhtama hoidmisel. Rühmatöödes keskenduti Emajõe võrgustiku turundusele.  

 

Reedel, 22. novembril kohtusid Toomas, Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks ja Marika Uprsus Riigi Kinnisvara esindajatega, kus arutati Päästeteenistuse ja Politsei Elva ühishoone ehitusega seonduvaid plaane. 

Reedel 22. novembril osalesid Mikk Järv ja Terje Korss Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA nõukogu koosolekul, kus otsustati SA halduses olevate Vitipalu matkaradade ja puhkekohtade üleandmine RMK-le. 

KOGUKOND

Teisipäeval, 19. novembril osales Maano Koemets projekti “Rännak Rannu kihelkonnas” lõpuüritusel Rannu Rahvamajas.  

Rannu Pere- ja Noortekeskus, Rannu Raamatukogu ja Rannu Kool kirjutasid ühisprojekti selleks, et tutvustada noortele Rannu kihelkonna vaatamisväärsusi. Projekti käigus toimus matk, fotokonkurss ja kirjutati Rannu kihelkonna kohta fantaasialugusid. Parimad fotod ja fantaasialood ilmusid raamatuna “Rännak läbi Rannu kihelkonna 2019. aastal", mida esitleti lõpuüritusel. Üritusel said kõik projektis osalejad tänukingituse ja raamatu. 

Reedel, 22. novembril osales Kertu Vuks Põlvamaa külavanemate seminaril Himmastes. Seminari fookuses oli kogukondade kaasamine ja avatud valitsemise põhimõtete rakendamine. Liia Hänni e-Riigi akadeemiast tegi ettekande avatud valitsemise partnerlusest ning Kertu Vuks tutvustas avatud valitsemise põhimõtete praktilist rakendamist ning kogukondade kaasamist Elva valla näitel.  

 

Pühapäeval, 24. novembril, osalesid Jaanika Saar ja Kertu Vuks Peedu koolimajas toimunud avalikul arutelul Peedu Ravikodu loomise teemadel. Kohtumise kutsusid kokku Anne Daniel- Karlsen, Ants Johanson ja ERR-i Jõulutunneli meeskond, eesotsas peaprodutsent Ene-Maris Taliga. Detsembris ETV-s eetrisse minev Jõulutunneli programm kogub raha just ravikodu loomiseks. 

Kohtumise eesmärk oli tutvustada Peedu kogukonnale miljööteraapilise ravikodu loomise plaani. Miljööteraapilise ravikodu loomise idee sai alguse juba 2008. aastal ning selle asukohaks planeeritakse Oskar Alliku villat (hiljem tuntud Kirjanike Liidu maja) ja kinnistut Vapramäe tänaval. Peedu Ravikodust peaks kujunema miljööteraapiliste ravikodude kompetentsikeskus.

Planeeritav keskus on mõeldud 10–15 noorele, eelkõige Tartumaa lastele, vanuses 12–18 aastat, kes on elu hammasrataste vahele jäänud. Ravikodu jätkab juba viis aastat Tartu Herbert Masingu Kooli juures tegutsenud Pepleri ravikodu, Eesti esimese miljööteraapilise ravikodu tööd ja kogemusi.  

VALLAMAJANDUS

Neljapäeval, 21. novembril valmis Arbi järve ääre lauluväljaku poolses osas uus laudtee ja purre. Vana laudtee koos purdega oli amortiseerunud ja ohtlik. Nüüdsest on võimalik pääseda Arbi järve veepiirile turvaliselt ja kuiva jalaga ka laululava poolt. 

 


VARIA

 

 

Neljapäeva, 21. novembri õhtul osalesid Kertu Vuks, Mikk Järv ja Marika Saar Elva Kultuurikeskuses Mentorklubi seminaril teemal “Kuidas olla iseenda BOSS?”, ettekande tegi Signe Ventsel. Teiste teemade hulgas käsitleti näiteks seda, mis on persoonibränd, miks see on vajalik ning kuidas seda teadlikult kujundada; mida pidada silmas eesmärkide seadmisel ja nendeni jõudmisel ning mida pidada silmas teistele tagasiside andmisel.  

 

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast!

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4