« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.09-22.09.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.09.–22.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval ja kolmapäeval, 17.–18. septembril osalesid Marika Saar ja Margit Kink Tartumaa kultuuristrateegia arutelul. Tartumaa Omavalitsuste Liit veab eest maakonna kultuuristrateegia tegemist, mis on juba kinnitatud maakonna arengustrateegia lisa. Esimesel päeval toimus praktiline töötuba disainmõtlemise juurutamiseks. Üks kesksemaid teemasid strateegia kokkupanekul on kultuuripealinnaga Tartu2024 seonduv: mida maakond sellelt ootab ja mida on omalt poolt võimalik pakkuda. Strateegia raames lahendatakse ka väljakutset, kuidas saaks kultuur olla rohkem seotud teiste valdkondadega.

Neljapäeval, 19. septembril osalesid tugispetsialistide kohtumisel Marika Saar, Liis Lehiste, Lauri Tamm, Piret Hallast, Eve Jõgi, Elise Aher ja Anneli Lepik. Kohtumisel osales ligi 30 tugispetsialisti Elva valla haridusasutustest. Marika Saar andis ülevaate projekti „Tugispetsialisti teenuse osutamise ja juhtimise struktuuri ja mudeli väljatöötamine“ seisust.

Esta Tamm ja Jaana Unt tutvustasid SA Elva Laste- ja Perekeskuse teenuseid, sealhulgas vaimse tervise kabineti tööd.

Lauri Tamm andis ülevaate tugiisikute projektist ning Piret Hallast tegi ettepanekuid, kuidas parandada koostööd. Puhja kooli tugimeeskonna juht Eva Kõrgmaa jagas Puhja kooli meeskonnatöö kogemust ja praktikat.

Järgmine kohtumine on planeeritud jaanuarisse.

Neljapäeval, 19. septembril osalesid Marika Saar ja Margit Kink Konguta Raamatukogu sünnipäeval.  

Konguta raamatukogu sai 90 aastaseks. Selle puhul pidas raamatukogu direktor Õilme Kasesalu avakõne raamatukogu ajaloost, võttis vastu arvukalt õnnitlusi ning kostitas külalisi tordiga.

Esinema oli kutsutud reisisaadete tegija ja tuntud automatkaja Väino Laisaar, kes rääkis oma viimastest reisidest ning sellest, kuidas ta sellise eluviisini jõudis. 

Enne sünnipäeva tähistamist kohtusid Elva valla raamatukogutöötajad, et arutada kaasava eelarve hääletuse korraldamist, raamatukogude veebilehte ning 2020. aasta eelarvet ja eelseisvaid plaane.  

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 18. septembril osales kogu sotsiaal- ja terviseosakond ajajuhtimise koolitusel “Enda juhtimine ajas”, koolitaja oli Lilian Saage Invicta OÜ-st. Koolitusel käsitleti tööaja planeerimist, sh pikema aja planeerimist, arvestades oma tööülesandeid ja eesmärke ning  kuidas anda tagasi- ja edasisidet.  Koolitaja rääkis meile efektiivse ajajuhtimise, Eisenhoweri maatriksist - tähtsate ja kiirete ülesannete eristamisest. 

Ta rõhutas, et planeerides aega töö tegemiseks, tuleks ka planeerida puhkust ning tutvustas Pomodoro Tehnika ehk tomati tehnikat. Meetodi mõte on selles, et iga 25 minuti tagant peaks tegema 3-5 minuti pikkuse pausi ning siis töötama taas 25 minutit, mille järel toimub uus paus.

Koolituse lõpus sõlmisime sotsiaal- ja terviseosakonna kokkuleppe.   

Koduseks ülesandeks jäi järgmise nädala jooksul määrata kindlaks ajakulutajad (jutustajad, kohvijoomine, müra jms), et me oskaksime nendega arvestada. Koolitus oli osalejaid kaasav ja pani analüüsima oma ajakasutust.   

KOGUKOND

Neljapäeval ja reedel, 19.–20. septembril osalesid Maano Koemets, Mare Tamm ja volikogu liikmed Leelo Suidt, Lea Tuvikene ja Priit Värv IV Eesti Omavalitsuspäeval Pärnus. Selle aasta konverentsi teema oli “Haridus, teadus ja ettevõtlus – tee tulevikku”, kus astusid üles mitmed hariduse, teaduse, omavalitsuste ja ettevõtluse valdkonnas tegutsevad arvamusliidrid.

Võtmeküsimus on täna see, kuidas kõnetab kodumaine teadus ettevõtjat ja kuidas aitab haridussüsteem ettevalmistada meie ettevõtetele tööjõudu? Probleeme selles valdkonnas on rohkem kui lahendusi. Ettevõtlus vajab teadlastelt kiireid vastuseid, kuidas ühte või teist probleemi lahendada. Teadusasutused tegutsevad aeglasemalt, kui ettevõtjad seda tahaksid. Koolide ja kohalike ettevõtete vahel puudub süsteemne koostöö.

Olulise ja lihtsa tõdemuse ütles välja Maaülikooli rektor Mait Klaassen: meil tuleb teineteisega suhelda ja kontaktis olla – see on esmane koostöö algus. Hea näide esimeste sammude tegemisest on Eesti ülikoolide ettevõtlusvõrgustik ADAPTER, kus leitakse ettevõttele tasuta teaduspartner viie päeva jooksul.

Olulistele tegevustele hariduses viitas oma ettekandes ettevõtte Bolt (Taxifay) asutaja Martin Villing, kelle algatusel on rajatud Heateo Haridusfond, et rahastada koos teiste ettevõtjatega 1 miljoni euro eest häid ideid õpetajate järelkasvuks, koolijuhtide arendamisel või noortele vajalike oskuste kujundamisel. Martin Villing sõnas, et haridussüsteemist peaks tulema töötajad, kes tunnevad tehnoloogiat, on koostöövõimelised, oskavad aega planeerida ja julgevad ning oskavad oma mõtteid esitada ja tunnevad muidugi võõrkeeli. See on ideaal, milleni jõudmiseks soovib erakapital kaasa aidata.  

Mitmed ettekandjad rõhutasid seda, kui oluline on kohalikule omavalitsusele tasuvad töökohad ning kõrgharidust andva õppeasutuse olemasolu või lähedus. See seob noored oma piirkonnas ja nad pöörduvad ka meelsamini sinna tagasi. Võõrtööjõu vajadust Eesti majanduses möönsid kõik ettekandjad, head alternatiivi sellele ei osanud keegi pakkuda. Tööjõuturul ei ole piisavalt kohalikku tööjõudu, kes suudaks ettevõtjate vajadusi rahuldada. Iga omavalitsus on erilises olukorras sõltuvalt asukohast, haridusasutuste olemasolust ja elanike arvust. Iga omavalitsus peab leidma oma n-ö Nokia, sõnas Rae abivallavanem, kes tutvustas Rae valla ettevõtlusmaastikul ja elukeskkonnas toimunud pöördelisi muudatusi. 

Eesti IV Omavalitsuspäeval anti välja omavalitsuse Aasta Teo auhind, mille võitis Võru linn keskväljaku projekti käigus tehtud koostöö eest kohaliku kogukonna ja arhitektidega. Elva vallast esitati Aasta teo nominendiks Elva valla äpp, mis jäi jagama 2. ja 3. kohta koos Saaremaa vallaga. 

Teise päeva lõpus oli meil võimalik külastada Pärnu uusimat ja suurimat investeeringut ettevõtluses - AS Metsä Wood vineeritehast, mille saamislugu ja tegevust tutvustas ettevõtte tegevjuht Kaarel Tali. Tehas alustas aasta tagasi tootmist ning seal töötab 180 inimest. Kogu tooraine, kasevineerispoon, tuleb Soomest ja tehases saab sellest nüüdisaegne vineer, mis läheb suuremas osas ekspordiks.  

 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 16. septembril osalesid Heiki Hansen, Kertu Vuks ja Jaanika Saar Promenaadimaja projekti koosolekul.  

Arutati tehnilisi küsimusi sh sadevete ärajuhtimise võimalusi kinnistult, hoone kõrguse muutmise võimalust projekteerimistingimuste avatud menetluse kaudu. 

Teisipäeval, 17. septembril toimus Rannu mõisapargi valgustuslahenduse arutelu, kus osalesid Jaanika Saar, Allan Allik ja Kullo Laos.  

Arutati võimalusi Rannu pargis asuva spordiväljaku valgustuse ehitamise projekti toetuse taotluse esitamiseks. Idee saadeti kooskõlastamiseks Muinsuskaitseametile ja Keskkonnaametile. 

Neljapäeval, 19. septembril osales Kertu Vuks Emajõe koostöövõrgustiku seminaril Võrtsjärve külastuskeskuses. Tegemist oli Emajõe koostöövõrgustiku teise kohtumisega ning sel korral oli fookuses Emajõe ümbruse taristu. Peale arutelude tutvustati ka Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Emajõe ning seotud jõgede kalda- ja veealade kasutamise uuringu tausta. RMK esindajad andsid ülevaate, mis on Emajõe ääres olemas ja mida on plaanis RMK-l arendada.  

SPORT

Neljapäeval, 19. septembril peeti Elva spordihoone sarikapidu ning katuselt toodi ära pärg, mis tähistab ehitustööde jõudmist järku, kus hoone on saavutanud oma kõrguse.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et Elvas on spordihoonet kaua oodatud, kuna seni ei ole olnud võimalik Elva Gümnaasiumi õpilastel sportida nüüdisaegsetes ruumides. „Kindlasti oodatakse spordihoonet ka kogu vallas, sest see annab kõikidele lastele ja ka täiskasvanutele võimalusi aktiivseks eluviisiks," lisas ta.

Vallavanem avaldas lootust, et uus spordihoone aitab kohalike sportlaste edus olulist rolli mängida. „See on ka võimalus korraldada just Elvas uusi spordivõistlusi ja laagreid," lisas ta. Vallavanem tänas nii projekteerijat, arhitekti kui ka ehitajat ja kõiki teisi, kes on spordihoone ehitusse panustanud.

KRC Ehituse juhatuse liige ja ehitusjuht Taavi Sinijärv ütles, et ehitustööd on graafikus. „Praegu käib välisseinte ja katusekonstruktsiooni ehitus, samuti on alustatud teede ja platside ehitusega ning rajatud on välistrassid," lisas Sinijärv.

Sel aastal seisavad veel ees hoone klaasgalerii ühendamine olemasoleva koolimajaga ning väljaulatuva konsoolse hooneosa ehitus, kus hakkab olema jooksuraja start. Ehitusjuht ütles veel ka, et talveks tuleb saada hoone veetihedaks ja hoone karp täiesti kinni.

„Kui vaatame suurt pilti, siis on ehitustööd kulgenud seni plaanipäraselt, kuid seoses lisa geoloogilise uuringu tellimisega selgus, et hoone alla jääb turbakiht," kirjeldas Sinijärv. Koostöös tublide projekteerijate, väliste asjatundjate ning tellijaga lahendati ettenägematu takistus, lisas ta.

Elva spordihoone ehitustööd algasid selle aasta mais ning hoone valmimistähtaeg on 30. juuni 2020.

Ehitatava hoone suurus on 4000 ruutmeetrit, esimesele korrusele on planeeritud suur spordisaal koos riietus- ja administreerimisruumidega. Hoone teisel korrusel hakkavad paiknema jõusaal, aeroobika- ja treeningsaalid, 60 m jooksurada ning kaugus- ja kõrgushüppeala.

Spordihoone teisele korrusele on planeeritud ka siserõdu soojendusjooksuks ning pealtvaatajatele kasutamiseks. Spordihall on ühendatud koolimajaga galerii abil.

Elva spordihoone projekteerimis- ja ehitusleping sõlmiti selle aasta veebruaris riigihankel osalenud edukaima pakkujaga, KRC Ehitus OÜ-ga. Spordihoone maksumus on kokku ligi 4,7 miljonit eurot.

VALLAMAJANDUS

Elva Vallavalitsus tänab Maailmakoristuspäeval osalejaid

Täname kõiki neid tublisid inimesi, kes leidsid aja, et koristada Maailmakoristuspäeval Elva valda väikeprügist.

Maailmakoristuspäeva koordinaator kiitis Elva valla koolide ja lasteaedade aktiivset osavõttu. Elva valla koolidest võtsid osa Elva Gümnaasium, Konguta kool, Puhja kool, Palupera põhikool, Rõngu keskkool ja Rannu kool.

Tuletame siinkohal koolidele meelde, et teil on võimalus võita piletid Eesti artistide Nublu, NOËP ja Kristel Aaslaiu ainulaadsele ühiskontserdile. Ühiskonterdi loosis osalemiseks tuli koristada ajavahemikus 16.–23. september Hiljem tuli teha pilte prügist ja valida välja „Kõige koledam pilt“ ning saata see koos lühikese prügianalüüsiga hiljemalt 27. septembriks Maailmakoristuspäeva meeskonnale. Need koolid, kes on täitnud kõik etteantud reeglid osalevad kontserdi loosis.

Elva valla lasteaedadest võtsid osa Konguta Oravakeste lasteaiarühm ja Elva Lasteaed Murumuna. Lasteaed Murumuna rühm Ritsikad andsid oma panuse Maailmakoristuspäeval, et muuta meie keskkonda paremaks ja puhtamaks. Lapsed koristasid väikeprügist Elva linna raudteeäärset tänavalõiku veetornini ja Väikese Väeraja algust. Koristamisel kasutasid lapsed väikeprügi kokku kogumisel kodust kaasavõetud leiva- või saiakotte. Lapsed olid õnnelikud, et said loodust aidata, ning linde ja loomi ohtlikust prügist säästa.

Aitäh ka kõigile neile, kes sel päeval koos sõprade või tuttavatega Maailmakoristusaktsioonis kaasa lõid. Üheskoos Eesti prügist puhtaks!
 

Elva Lasteaed Murumuna rühm Ritsikad ja kokku kogutud väikeprügi

 

KOMISJONID

Neljapäeval, 19. septembril osalesid Heiki Hansen ja Imbi Rõivassepp volikogu rahanduskomisjoni koosolekul. 

Koosolekul arutati 2019. aasta II lisaeelarve, arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõusid. Komisjonil olid mõned ettepanekud seletuskirja täiendamiseks, mis seletaksid lahti eelnõudes olnud kulude sisu. Finantsilisi ettepanekuid eelnõudesse ei tehtud ja komisjon otsustas ühehäälselt suunata mõlemad eelnõud volikogusse vastuvõtmiseks. 

VARIA

Reedel, 20. septembril käis Tartu Vallavalitsuse meeskond Elva Vallavalitsusega kogemusi vahetamas. Kohtumisel osalesid Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv,  Marika Saar, Salle Ritso, Kertu Vuks, Kaisa-Karoliina Kokk, Piret Hallast, Milvi Sepp ja Liis Lehiste. Rääkisime avatud valitsemisest, kommunikatsioonist, Spokust, Arnost, projekti- ja tegevustoetustest, lastekaitsest, otsuste delegeerimisest, Actnowst ja geoinfoportaalist. Reede õhtu lõpetuseks käisime proovimas ka Elva uhiuut keeglisaali.

 

Laupäeval tähistas Puhja Maanaiste Selts 25. aastapäeva. Vallavalitsuse tervitused edastas vallavanem Toomas Järveoja.

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4