« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.11.-21.11.2021

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.11.-21.11.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

KULTUUR, HARIDUS ,NOORSOOTÖÖ

Elva keskväljaku galeriis võib alates 9. novembrist uudistada fotonäitust, mis on kokku kogutud #elavelva fotokonkursi raames esitatud parimatest fotodest. 

Elva valla sihtkohabrändi tutvustamisega kutsuti kõiki külastajaid ja elanikke suve jooksul üles jagama oma meeleolukaid ja põnevaid kogemusi Elva vallas puhates, matkates, sportides, kultuuri nautides või igapäevaelu toimetusi tehes. Selleks tuli oma sotsiaalmeediapostituse juurde märkida #elavelva või postitada oma foto/video fotokonkursi Facebooki lehele, et kõik põnevad seiklused oleksid ülesleitavad. 

Teemaviitega #elavelva fotodest valiti välja parimad ning need fotod kaunistavadki Elva keskväljaku galeriid. 

Elva valla turismijuht Moonika Einaste ütles, et Elva keskväljaku galeriist sai valla esimene elav galerii, kus hakatakse mõne aja tagant fotosid uute vastu välja vahetama. "Idee elavast galeriist pärineb valla arhitektilt Jaanika Saarelt ning edasiarendus Merilyn Sädelt. See oli ja on suurepärane võimalus näidata, millised elavad hetked ja kohad on külaliste ja kohalike silmis jagamist väärt." Ta lisas, et teemaviitega #elavelva võib jätkuvalt oma fotosid sotsiaalmeediasse postitada, sest galeriid uuendatakse jooksvalt, peale selle on plaanis seesuguseid galeriisid avada ka mujal vallas. 

„Lisaks soovime kasutada parimaid fotosid ja videoid ka Elvat tutvustavates turundus- ja reklaammaterjalides, sest kõige paremini saabki sihtkoha võludest aimu just läbi kogemuste ja lugude," ütles Einaste ja lisas, et see on igaühele põnev võimalus rääkida kaasa Elava Elva olemuses ja loos. 

Galerii kujunduse autor on Ivo Kosk. 

Elav Elva ühendab kogu Elva valla piirkonna võimalused nii suvel kui ka talvel. Elav Elva aitab leida üles Elva valla pärlid - erinevad sihtkohad, kaunid vaatamisväärsused, sportlikud tegevused, kultuursed vahepalad ja metsiku looduse nautimise võimalused. 


Lisainfo: 
Moonika Einaste 
TURISMIJUHT  |  SA Elva Kultuur ja Sport 
 
mob +372 5353 6329 
e-post moonika.einaste@elva.ee 
Elva Kultuurikeskus Kesk 30, 61507 Elva

 

 

ARENG JA PLANEERING

Algatati ridaelamu detailplaneering 

Vallavalitsus algatas 16. novembril Elva linnas Käärdi tee 5 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kaaluda kinnistu jagamist kaheks elamukrundiks ning määrata ehitusõigus kahe (kolmesektsiooniga) ridaelamu ehitamiseks. Lisaks lahendatakse juurdepääs, parkimine, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ja heakord. 

Detailplaneeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda veebilehel  https://www.elva.ee/planeeringud.  


Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist 
Maarika.uprus@elva.ee  

 

 

VALLAMAJANDUS

6. novembril toimunud Uuskasutuskeskuse kogumisringist võtsid Elva valla inimesed aktiivselt osa. Tunni aja jooksul koguti Elvast kokku terve kaubikutäis asju. 

"Uuskasutuskeskus tänab südamest kõiki inimesi, kes osalesid 6. novembril Nõo ja Elva kogumiskampaanial ning andsid oma korralikud asjad, mida nad ise enam ei vaja, uuele ringile. Nii oleme koos panustanud puhtamasse Eesti keskkonda. Suur aitäh teile!" tänab Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu kõiki osalejaid. 

Kuna huvi oli suur plaanib Elva vald koostöös Uuskasutuskeskusega uuel aastal korraldada taas uusi kogumisringe. 

Uuskasutuskeskuse kaubikusse sai ära anda puhtaid ja terveid rõivaid, jalanõusid, mänguasju, nõusid, köögitarbeid, raamatuid, spordi- ja hobitarbeid, kodutekstiile, sisustusesemeid ja väiksemat kodutehnikat. 

Lisainfo: 
Margit Berg-Jürgens, keskkonnaspetsialist 
margit.berg-jurgens@elva.ee

 

 

JUHTIMINE

15. novembril toimus Elva kultuurikeskuses Elva vallavolikogu teise koosseisu esimene istung. 

Päevakorras oli volikogu esimehe ja aseesimehe valimised ja vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Istungist võtsid kohapeal osa kõik 29 volikogu liiget. 

Volikogu esimehe kohale esitati üks kandidaat – Aivar Õun (EKRE). Volikogu esimehe valimiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus, ehk vähemalt 15 poolthäält. Toimusid salajased hääletused. 

Esimese hääletusvooru tulemused olid: poolt 14, vastu 13 ning erapooletuid 2. 

Valla põhimääruse alusel viis valimiskomisjon läbi teise hääletusvooru eelmises voorus esitatud kandidaadiga. 

Teisel salajasel valimisel olid hääletustulemused järgmised: poolt 13, vastu 14 ning erapooletuid 2. 

Vastavalt hääletuste tulemustele jäi sel korral Elva vallavolikogu esimees valimata. Sellest tulenevalt ei olnud võimalik valida ka volikogu aseesimeest päevakorrapunktis nr 2. 

Istungi kolmanda punktina kuulati ära Elva vallavalitsuse lahkumispalve. 

Ühiselt lepiti kokku, et vallavolikogu koguneb uuesti 22. novembril kell 16 Elva vallamaja volikogu saalis (Kesk 32, Elva), kus tulevad taas päevakorda volikogu esimehe ja aseesimehe valimised. 

 

 

KOOSTÖÖ JA KOGUKOND

17. novembril korraldasid Lõuna Päästekeskuse, Eesti Raudtee, Lõuna Prefektuuri, Tartu Kiirabi, Elva Vallavalitsuse, Operaili ja paljude teised ametiasutused Elva Side tänava raudteeülesõidu piirkonnas õppuse, et harjutada tegutsemist raudteel toimunud õnnetuse korral. 

Õppus toimus Elvas Side tänava raudtee ülesõidu piirkonnas ning sealsel raudtee ülesõidukohal. Koos vabatahtlikega osales õppusel üle 120 inimese. 

Õppusel mängiti läbi päästemeeskondade tegutsemine kaubarongi ja kahe sõiduauto kokkupõrke puhul raudtee ülesõidukohal. „Eelkõige oli oluline harjutada erinevate ametkondade koostööd ning tegevusi kaubavagunitest lekete peatamisteks, samuti paljude traumahaigete käsitlemist raudteeõnnetuse puhul ning kohalik elanike evakueerimist.  Selleks, et olukord oleks võimalikult reaalne, kaasati sündmuste läbimängimiseks Operaili kaubavedur ja meeskond, Eesti Raudtee tuletõrjerongi vagunid ning Keskkonnaamet, kes harjutasid keskkonnareostuse vältimist. 

Õppuse tegi eriliseks see, et esimest korda kaasati ka Sotsiaalkindlustusameti väljareageeriva kriisiabi ning Ohvriabi meeskonnad, et vajadusel pakkuda õnnetusega lähemalt või kaugemalt seotud inimestele psühholoogilist abi. Selleks puhuks kaasati õppusele näitlejahingega inimesi, kes mängisid kannatanute lähedasi ning sündmuse pealtnägijaid.  

Õppuse eesmärgid said üldjoontes täidetud. Lisaks koguti rohkelt kogemusi, tähelepanekuid ning teadmisi, kuidas olla veelgi paremini sarnasteks sündmusteks valmis. Oleme tõeliselt õnnelikud ja tänulik, et selline õppus toimus just Elva vallas. 

 

 

VARIA

Eestis on elundidoonorluse tahteavalduse täitnud vaid 2,1% täiskasvanud elanikkonnast. Eesmärk on nelja aasta jooksul tõsta tahteavalduste määr 10%-ni. Selleni jõudmiseks pöörab Tervisekassa novembris tähelepanu elundidoonorlusele – innustab inimesi täitma organidoonoriks olemise tahteavaldust ja julgustab lähedastega teemast rääkima. 

Sotsiaalministeeriumi 2019. aastal tellitud uuringust inimeste hoiakutest elundidoonorluse suhtes selgus, et pisut enam kui pooled Eesti elanikud oleksid nõus oma elundite surmajärgse loovutamisega, kuid tahteavalduse on täitnud vaid 2,1% täiskasvanud elanikkonnast. Tartu Ülikooli Kliinikumi transplantatsioonikeskuse direktori dr Virge Palli sõnul on Eesti elanike hoiak elundidoonorluse suhtes avatud, kuid oma sellekohasest otsusest mitte teada andmisel ei pruugi soovitud heategu jõuda abivajajateni. 

„Elundite ja kudede loovutamisega nõustumine on heategu, mis võib olla ainus võimalus inimese elu päästmiseks. Tõenäosus, et inimene sureb ajusurma on oluliselt väiksem kui see, et ta võib ise vajada siirdamist. Seega on ülioluline, et Eestis oleks piisavalt inimesi, kes on tahteavalduse alusel andnud nõusoleku elundidoonoriks olla," ütles Pall.  

Elektroonilise tahteavalduse täitmine on lihtne – kõik täisealised inimesed saavad seda teha juba tuttavaks saanud patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Menüüst tuleb valida tahteavaldused ning märkida oma otsus – kas nõusolek või keeldumine – ning kinnitada see digiallkirjaga. „Allkirjastatud tahteavaldust saab digiloos alati muuta, kuid kindlasti tuleks oma otsusest anda teada ka lähedastele," selgitas Pall. 

„Perekonna roll on elundidoonorluse juures oluline – kui inimene ise tahteavaldust täitnud ei ole, püütakse lahkunu tahe välja selgitada lähedastega vesteldes. Olles teadlik pereliikme eluajal tehtud otsusest, on tema lähedastel keerulisel hetkel kergem," lisas Pall. 

Eestis on hetkel ligi 70 raske elundipuudulikkusega inimest, kes vajavad elundisiirdamist. Selleks, et siirdamist ootavad patsiendid saaksid õigeaegset ravi, on oluline iga ühiskonnaliikme panus. Ühel organidoonoril on võimalik kinkida uus elu kuni kaheksale inimesele. 

Lisainfo: www.elundidoonorlus.ee

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 17. Jaanuar 2022   Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 
 
  Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 10. Jaanuar 2022   Kell 8.30 Laura Kuusk ja Janeli
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4