« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 14.10-20.10.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 14.10.–20.10.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäevast teisipäevani, 14.–15. oktoobril osales Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäevadel. II õppemooduli raames jagasid ametialaselt nõuandeid Haridus- ja Teadusministeeriumi jurist Indrek Kilk ja nõunik Piret Sapp ning Alo Savi ja Irja Rae rääkisid õpetaja töö- ja palgakorralduse alusest. Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumist, rääkis haridusvaldkonna finantseerimise alustest. Teine päev möödus Rakvere Põhikoolis, kus Hille Voolaid HTM-ist tutvustas järelevalve ja sisekontrolli teemasid ning Urve Sellenberg Rajaleidjast kaasava hariduse teemasid. Janika Gedvil Viljandi Linnavalitsusest jagas kogemusi haridus- ja tugiteenuste kättesaadavusest Viljandi linna näitel. 

Teisipäeval, 15. oktoobril osalesid Marika Saar, Liis Lehiste, Piret Hallast, Jaana Unt ja Margit Kiin Puurmanni Mõisakoolis koostööprojekti „Tugispetsialisti teenuse osutamise ja juhtimise struktuuri ja mudeli väljatöötamine“ kohtumine. Põltsamaa, Mustvee ja Elva tutvustasid projekti seisu ja arutati koos järgmisi samme.  

 

Teisipäeval, 15. oktoobril osalesid Maano Koemets, Toomas Järveoja ja Marika Saar Tartu 2024 osalevate KOV-ide kohtumisel Otepääl. Toimus esimene Lõuna-Eesti omavalitsusjuhtide kohtumine peale Euroopa kultuuripealinna tiitli võitmist. Arutati edasisi koostööplaane, rahastamist ning omavalitsusjuhid tegid ettepaneku nimetada kultuuripealinna loodavasse sihtasutusse nõukogu liikmeks Võrumaa Arenduskeskuse juht Tiit Tootsi.  

 

Neljapäeval, 17. oktoobril osalesid Marika Saar ja Margit Kink valla kultuurijuhtide koosolekul. Peamiselt arutati Elva valla 2. sünnipäeva korraldamisega seotud teemasid, kuid räägiti ka Euroopa kultuuripealinnast ning ürituste turundamisest. Ühtlasi oli sel päeval Konguta rahvamaja juhataja Meelis Külaotsa sünnipäev ning tore oli koos kolleegidega tähistada ja torti süüa.  

Kolmapäeval kohtusid Margit Kink ja Marika Saar Lendteatri ja Elva Muuseumisõprade Klubi esindajatega, et arutada teatri suurmehe Leopold Hanseni sünniaastapäeva tähistamist. Elva esimese aukodaniku Leopold Hanseni 140. sünniaastapäeva tähistatakse 30. novembril kell 13 Lendteatris, kus  mängitakse Leopold Hansenile pühendatud etendust „Leopold“. Enne etendust antakse lühike ülevaade tema elust. 25. novembrist 6. detsembrini on Elva raamatukogus üleval Hanseni-teemaline näitus. Üritused on tasuta. 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 15. oktoobril sai koostöös Elva Vallavalitsuse ja kohalike ettevõtjate abil Päästeameti projekti „500 kodu tuleohutuks“ raames valmis viimane ehk kaheksas kodu, kus Puhja alevikus sai lasterikas pere korda tuleohtlikud elektripaigaldised. Päästeameti projekt kestis kaks aastat, Elva vallas koordineeris projekti sotsiaalnõunik Eva Kuslap. Projekti raames said eakad, puudega inimesed ja lasterikkad pered korda nii eluohtlikud küttekolded kui ka elektrisüsteemid. Projekti kogurahastus oli 41 133€, millest omavalitsuse panus oli 15 000€. 

 

Reedel, 18. oktoobril osales Marika Saar ELVL sotsiaalvaldkonna töörühma koosolekul Tallinnas. Arutati läbi senised kokkulepped ning seati fookused järgmiseks aastaks. Fookuses on erihoolekandeasutuste kättesaadavus, asendushoolduse ja koolitervishoiu rahastamine, ligipääsetavuse paranemine avalikele hoonetele ja muud valdkonna murekohad. 

 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäevast neljapäevani, 15.–17. oktoobril osalesid Heiki Hansen ja Kertu Vuks Kaunases UBC üldkogul. Üldkogu raames korraldas Elva Vallavalitsus koostöös Kieli Linnavalitsusega digitaliseerumise töötoa. Ettekannetega digitaliseerumisest, e-teenustest, kaasamisest ja erinevatest veebiplatvormidest elanike kaasamisel esinesid Maarja-Leena Saar (Eesti Koostöökogu), Cathrin Truckenbrodt (Kieli Linnavalitsus) ja Kertu Vuks. Üldkogu raames valiti UBC-le uus president ning 4 asepresidenti. Samuti kinnitati organisatsiooni uus juhatus, millesse kuulub ühe linna esindaja igast liikmesriigist, mida on kümme. Eestit esindab juhatuses kuni 2021. aastani Elva abivallavanem Heiki Hansen. 

 

Kolmapäevast reedeni, 16.–18. oktoobril osalesid Mikk Järv ja Salle Ritso Tartumaa Omavalitsuste Liidu töövisiidil  Jyväskylä ja Viitasaari linnades Soomes. Visiidi alguses tutvuti Tallinnas asuva uue Sisekaitseakadeemia hoonega, kus tutvustati, kuidas uue maja ehitusega on nende õppevõimalused paranenud ning kuidas see aitab erinevate üksuste vahel koostööd veelgi suurendada. Visiidi käigus Soomes tutvuti Tartumaa sõprusmaakonna Kesk-Soome linnade Jyväskyla ja Viitasaariga ning Kesk-Soome Regionaalse Nõukoguga. Kohtumisel arutati kohaliku omavalitsuse arengu suunamisest ning laiemalt regionaalarengust ja ühtsest planeerimisest. Töövisiidi teiseks teemaks oli siseturvalisuse temaatika Kesk-Soome maakonnas. Kesk-Soome regionaalse nõukoguga arutati ühiseid koostööprojekte kahe maakonna vahel. 

VALLAMAJANDUS

Neljapäeval, 17. oktoobril toimus Kesk tänava ehituskoosolek. Tööd jätkuvad Arbi järve puitplatvormil ja rannavalve hoone ning müügikioskite ehitamisel. Kõnniteedel korrastatakse tänavakiviga ülekäiguradade üleminekuid ja ehituse käigus kahjustunud kohti. Paigaldamist vajavad veel mitmed väikevormid, valgustid ja müügikioskite aknad, mille tarneajad on seoses suvise aktiivse ehitusperioodiga oluliselt pikenenud. Eelmisel nädalal katsetati ka purskkaevu tööd, et olla veendunud pumpade jms töötamises, kuna külmade saabudes tuleb vees olevad seadmed siiski eemaldada ja talveks ette valmistada.  

 

Teisipäeval, 15. oktoobril toimus Puhja Kooli ehituskoosolek. 

Puhja kooli ehitustegevus läheb plaanipäraselt ning üldehitustööd hakkavad lõppema. Jätkatakse siseviimistlusega ja ruumide ettevalmistamisega mööbli paigutamiseks. Ehitajal on plaan siseviimistlustööd lõpetada detsembri koolivaheajaks. Objekti lõplik valmimine on 31.12.2019. 

KOMISJONID

Esmaspäeval, 14. oktoobril osales Marika Saar volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul Rõngu lasteaias Pihlakobar. Heiki Hansen andis ülevaate eelarvestrateegiast ja 2020. aasta eelarvest. Marika tutvustas osakonna peamisi tegevusi ja pooleliolevate projektide hetkeseisu.  

Esmaspäeval osalesid Maano Koemets, Toomas Järveoja, Mikk Järv, Kertu Vuks ja Maarika Uprus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul. Maarika Uprus andis ülevaate pooleliolevatest detailplaneeringutest ja üldplaneeringu koostamisest, mille hanketingimused on koos ja uus hankespetsialist tegeleb hanke ülespanekuga lähiajal. Kertu Vuks tutvustas kaasava eelarve protsessi seisu, noorte ettevõtlikkuse algatusprojekti Välk ja muid arenguvaldkonna päevateemasid. Heiki Hansen ja Mikk Järv tutvustasid eelarvestrateegiat ja arengukava muutmise eelnõud ning Aakre soojamajanduse arengukava ja avaliku väljapaneku tulemusi.  

Teisipäeval, 15. oktoobril osalesid Toomas Järveoja ja Mikk Järv majanduskomisjoni koosolekul. Koosolekul arutati Ridakülas asuva Lehise tee küsimust. Toomas Järveoja ja Mikk Järv tutvustasid eelarvestrateegiat ja arengukava muutmise eelnõud. Tutvustati Elva valla teede investeeringute kava ning Aakre soojamajanduse arengukava ning avaliku väljapaneku tulemusi. 

Kolmapäeval, 16. oktoobril osales Marika Saar spordikomisjoni koosolekul. Enne komisjoni koosolekut oli liikmetel võimalus külastada spordihoone ehitusobjekti. Koosolekul tutvustas Margus Ivask jalgpalli sisehalli ideed, spordijuht Madis Šumanov tutvustas plaane ning Marika Saar rääkis spordiobjektide haldamise ja hooldamise plaanist.  

Neljapäeval, 17. oktoobril osales Marika Saar kultuurikomisjoni koosolekul. Kultuurikomisjon kinnitas esindusürituse nimekirja, Marika tutvustas eelarvestrateegiat ja 2020. aasta eelarvet. Arutleti, mida Elva vallal on oodata ja mida pakkuda seoses sellega, et Tartu valiti Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2024. Marika Saar andis ülevaate ka Tartumaa kultuuristrateegia protsessist.  

Neljapäeval osales Marika Saar sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul, kus tutvustas eelarvestrateegiat, 2020. aasta eelarvet ning vaimse tervise kampaaniat. Milvi Sepp andis ülevaate teenuskeskuste sotsiaaltöötajate töömahtudest.  

Reedel, 18. oktoobril osalesid Marika Saar, Heiki Hansen ja Kertu Vuks ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolekul. Elva valla turismijuht Hemminki Otstavel tutvustas turismivaldkonna arenguid ning edasisi plaane, Kertu Vuks andis ülevaate kaasava eelarve protsessist, koolinoorte äriideede võistlusest VÄLK, mentorklubi tegevusest ning Kesk tänava projekti seisust. Marika Saar tutvustas vaimse tervise kampaaniat “Võta aega” ning Tartu 2024 seotud tegevusi. Arutati ka eelarvestrateegia ja arengukava muutmise eelnõud ning teede investeeringute kava.  

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Esmaspäev, 28. september 2020 Kell 8.15 lastekaitsemeeskonna koosolek  Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10 finantsosakonna
Esmaspäev, 21. september 2020 Kell 9 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10 Vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 Finantsosakonna
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4