« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 12.-18.09.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


14.-16. septembril osalesid Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs ja Marge Jaasi-Tamm URBACT Eesti haridusvõrgustiku seminaril Narvas

Seminaril kuulati ettekandeid formaal- ja mitteformaalõppe sidususest, tutvuti erinevate algatuste ja projektidega, nagu HUVA, Gutsy GO, MTÜ Spin, Edukoht programmeerimiskool ning Narva muuseumi haridusprogrammidega. Külastati Narva avatud noortekeskust, MTÜ VitaTiim ja Narva Noorte Meremeeste Huvikooli. Praktiseeriti strateegilist grupitööd ning arutati URBACT projekti tegevuskava.  

 

 

Elva valla õpetajad said tunnustatud Tartumaa Aasta Õpetaja 2022 konkursil

12. septembril avaldati maakondlikud haridusvaldkonna tunnustuste laureaadid ning tunnustuse pälvisid teiste seas ka mitmed Elva valla õpetajaid: 

Tartumaa aasta lasteaiaõpetaja kategoorias Eva Kitsnik (Konguta Kool) ja Käthlin Naarisma (Rõngu Lasteaed Pihlakobar). 

Tartumaa aasta klassiõpetaja kategoorias Astrid Külaots (Konguta Kool) ja Monika Tasa (Elva Gümnaasium). 

Tartumaa aasta klassijuhataja kategoorias Kätlin Tatar (Elva Gümnaasium). 

Tartumaa aasta huvialaõpetaja kategoorias Margit Aidla (Elva Gümnaasium ja Elva Spordiliit). 

Tartumaa aasta tugispetsialisti kategoorias Riina Kõrgesaar (Puhja Lasteaed Pääsusilm). 

Tartumaa aasta õppeasutuse juhi kategoorias Marge Jaasi-Tamm (Rõngu lasteaed Pihlakobar). 

Tunnustused antakse üle 30. septembril toimuval Tartu linna ja maakonna haridustöötajate tänusündmusel. Igast kategooriast üks kandidaat (piirkondlik nominent) on esitatud ka üleriigilisele konkursile. Üleriigilised laureaadid selguvad 8. oktoobril Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldataval galal “Eestimaa õpib ja tänab”.

Kõik Tartumaa aasta õpetaja 2022 laureaadid on leitavad Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt →
 

 

 

Fotol: Angela Ader, Tartu 2024 haridustöö koordinaator


13. septembril toimus Elva valla haridusjuhtide 2022/23 õppeaasta esimene kohtumine

Koosolekul tervitati haridusasutuste uusi liikmeid - Elva gümnaasiumis alustas septembri keskpaigast direktori ametis Deivy Kivisalu ning eelmise õppeaasta lõpust õppejuhid Piret Jaani ja Merle Sasi. Rõngu keskkoolil on alates augustikuust uus direktor Romet Piller. 

Päevakorras oli Tartu 2024 tegemiste tutvustamine ning külla oli selleks kutsutud Tartu 2024 haridustöö koordinaator Angela Ader, kes andis ülevaate Tartu 2024 kultuuripealinna projektist üldiselt ning noortele suunatud arenguprogrammist Tartu 2024 Extended. Lisaks kutsus Angela ülesse suunama õpilasi tegema Tartu 2024-st, Ellujäämise Kunstidest ja kultuurivaldkonnast inspireeritud loov- või uurimuspraktilisi töid. 

Elva valla kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto tutvustas juhtidele kultuuriakna sündmuskalendri kasutamise võimalusi ning jagas muud olulist kommunikatsioonivaldkonna infot, sealhulgas räägiti meeldetuletuseks üle näiteks meediasuhtluse hea tava. 

Haridus- ja kultuuriosakond jagas jooksvat infot ning finantsosakonna meeldetuletusi. Samuti ei puudunud tavapärane ettepanekute ja küsimuste esitamise võimalus. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Reedel, 16. septembril osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Sirli Pippar Tartumaa Arendusseltsi (TAS) visiooniseminaril Eesti Rahva Muuseumis

Seminari eesmärk oli saada sisendit uue programmiperioodi tegevuste ja toetusmeetmete kavandamiseks TAS-i tegevuspiirkonnas, kuhu Elva vallast kuuluvad Konguta ja Puhja piirkonnad ning alates uuest programmiperioodist ka Elva linn.

Inspireerivate ettekannetega jagasid seminaril oma kogemusi Vidrike külavanem Ivika Nõgel, kes oma ettekandes keskendus kogukondade ja külade erinevatele arengufaasidele ning jagas Vidrike küla kogemust. Ettekandega esines ka Marek Strandberg, kes rääkis energiakogukondadest, tulevikuvõimalustest seoses vesiniktehnoloogia kasutuselevõtuga ning rohepöörde tegevustest laiemalt.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


15. septembril toimus Elva linnaraamatukogu kaminasaalis projekti "Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul tasandil" võrgustiku kohtumine

Kokku said Elva ja Nõo valla sotsiaaltöö- ja meditsiinivaldkonna esindajad, et mõista ühtselt projektiga seonduvalt erinevate osapoolte rolle ja võimalusi ning arutada piirkondlike sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamise puuduste ja toimiva praktika üle. Kohtumist rikastasid oma kogemustega Tartu linna hoolduskoordinaatorid Ave Tooming ja Johanna Hollo ning Tartu Linnavalitsuse tervishoiuteenistuse juhataja Piret Väljaots. 

 

 

Teisipäeval, 13. septembril osalesid Rutt Hanni ja Karmen Paavel teemapäeval "Tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna koostöö - kohaliku tasandi praktikad" 

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) poolt korraldatud teemapäeva eesmärk oli arutleda, kuidas aidata kaasa inimesele parima abi kätte saamisele lõimides piirkondlikku tervishoiu- ja sotsiaaltööd. Kuulata sai teiste Eesti piirkondade kogemusi, näiteks Viljandi maakonna PAIK projekt ja Teleskoobi võimalused ning jagada kogemusi ja arenguid riiklikult ellu kutsutud hoolduskoordinatsiooni projekti kohta. 

 

 

Neljapäeval, 15. septembril toimus Paides, Wittensteini tegevusmuuseumis inspiratsiooniseminar „Tervem ja tegusam omavalitsus“

Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt korraldatud seminaril osalesid Elva Vallavalitsusest Kertu Vuks ja Anneli Lepik ning SA Elva Laste- ja Perekeskusest Katti Kask. Seminar oli avaürituseks projektile “Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine”, milles Elva vald osalemas on.

Elva valla eeesmärk on selle projekti ja mentorite toel koostada praktiline tegevuskava Elva valla heaolu- ja terviseprofiilile. Projekti on kaasatud erinevate valdkondade spetsialistid, sh SA Elva Kultuur ja Sport esindaja. Lisainfo projekti kohta on leitav siit → 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Kolmapäeval, 14. septembril toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Elva Vallavalitsusest osalesid koosolekul Kertu Vuks, Margus Ivask, Jaanika Saar ja Maarika Uprus. Arutelu all oli kolm päevakorrapunkti: Kertu Vuks tutvustas arengukava- ja eelarvestrateegiat ning ettepanekuid, mis avaliku väljapaneku perioodil laekusid; Maarika Uprus ja Jaanika Saar andsid ülevaate planeeringutest ning selgitasid detailplaneeringute andmebaasi kasutamise võimalusi; kolmandas päevakorrapunktis arutati Elva discgolfipargi parkla rajamise võimalusi koos Mahlamäe kergliiklustee ehitusega.  

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

12. septembril toimus Puiestee tänava rekonstrueerimise lõppülevaatus

Elva Vallavalitsuse poolt kuulusid komisjoni Kristjan Vilu, Hegri Narusk, Jaanika Saar, Margit Berg-Jürgens, Paul Sinisaar ja Hendri Seinberg. Omanikujärelevalvet teostas Siim Suits Tarindiprof OÜ-st. 

Ülevaatuse käigus suuri puudusi ei leitud, kuid ehituse käigus sai vaatamata puude ümber paigaldatud laudadele siiski kahjustada üks mänd. Selle lunastamiseks tõi ehitaja uue männiistiku ning tänaseks on see juba ka Puiestee tänava äärde istutatud. Teiseks mändidega seotud puuduseks olid kõnnitee asfaldi sisse sattunud männikäbid. Kuigi Männilinnana võiks öelda, et käbid asfaldi sees ei häiri, on käbide mõju asfaltbetooni omadustele veel uurimata, mistõttu ehitaja pidi teostama parandustöid.

Kokkuvõtvalt saame öelda, et seekord sai vald koostööd teha äärmiselt hea ja kvaliteetse ettevõttega ning võib väita, et tänav sai isegi parem kui algselt projekteeritud. Elva Vallavalitsus tänab meeldiva koostöö eest AS TREF projektijuhti Andre Künnapuud, objektijuhti Tõnis Tagelit ja hankejuhti Heikki Pormeistrit! 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Foto: erakogu 


Elva valla spordijuhiks saab Marek Pihlak

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kuulutas möödunud kuul välja konkursi Elva spordijuhi ametikohale. Tänaseks on uus Elva valla spordivaldkonna eesvedaja selgunud ning oktoobrikuu jooksul asub spordijuhi ametisse Marek Pihlak.

SA Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane ütles, et konkurss oli tihe ning kandideerisid mitmed spordiinimesed, kellel kõigil oli suur motivatsioon asuda Elva valla spordivaldkonda juhtima ja kujundama. „Mareki kasuks rääkis lõpuks siiski tugev kogukondlik taust, mida läbi suuremate ja väiksemate spordiürituste ja -tegemiste oleme Elva vallas juba pikalt näha saanud," lisas Ivi Tigane.

Peagi ametisse asuv Marek Pihlak sõnab: „Elva vald on aastakümneid olnud spordis teenäitaja – pühendunud treenerid, kes on oma ala parimad asjatundjad, väga head saavutused paljudel spordialadel ning suured kogemused erinevate spordivõistluste korraldamisel. See kõik vormistati suure töö tulemusena ka Euroopa parima spordilinna tiitliks." Ta lisab, et loorberitele puhkama jääda ei saa, sest Elva vald vajab investeeringuid ja uusi taristuid, mis tooksid nii lapsed, nende vanemad kui ka vanavanemad liikumise ja spordi juurde. „Tsiteerides Toomas Hendrik Ilvest - see, mis meid siia tõi, edasi meid enam ei vii," märkis Marek.

Marek Pihlak on üles kasvanud Pärnus, õppinud Tartu Ülikoolis ning Elvasse tõid ta töö ja pereelu. Tema haridusteed on mõjutanud aktiivne profisportlase karjäär, mis on aidanud tal kujuneda sihikindlaks ja eesmärkidele suunatud isaks, abikaasaks, õpetajaks ja treeneriks. Ta on Spordiklubi Altia juhatuse liige, Elva Spordiliidu juhatuse liige ning Elva vallavolikogu liige. Marek Pihlak on Elva vallas korraldanud suurüritusi nagu Elva Kohvikutepäev ja Elva Südaööjooks.

 

 

Elva valla erinevate veebilehtede sündmuskalendrid on üle minemas ühtsele süsteemile 

Oleme ühtlustamas Elva valla erinevate veebipõhiste infokanalite sündmuskalendreid ning läheme kõikjal üle Kultuuriakna süsteemile. Hetkel on Kultuuriakna kalender juba kasutusel Elva valla kodulehel ning edaspidi saab samasugune kalendrivaade olema ka Elva Kultuuri, Elva Spordi ja Elav Elva veebilehtedel ning samuti ka Elva valla äpis. 

Nii muudame Elva valla sündmuste kohta info tarbimise ja ka kalendrisse info lisamise lihtsamaks ja mugavamaks - Kultuuriakna süsteemi kaudu saab iga ürituskorraldaja ise oma sündmuse mõne minutiga registreerida ning seista hea selle eest, et tema Elva vallas korraldatav sündmus oleks ka Elva valla kalendris üleval. Julgustame kõiki oma sündmusi Kultuuriakna kaudu registreerima, et Elva valla sündmuskalender oleks maksimaalselt sisukas ja ülevaatlik ning kajastaks kõiki erivaldkondade sündmusi, mis üle Elva valla toimuvad – jalkamängudest ja raamatukogu lugemisõhtutest kuni koolikontserdite ja suurfestivalideni välja. Oma sündmuse saad Kultuuriaknasse ja Elva valla sündmuskalendrisse registreerida siin →

Sotsiaalmeedias kajastab Elva valla sündmus- ja turismiinfot Elva valla turismibränd Elav Elva. Hoia silm peal Elav Elva Facebooki lehel ja Instagramil

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva Vallavalitsuse 13.09.2022 istungi kokkuvõte

Elva Vallavalitsuse 13.09.2022 istungil otsustati:

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnisasjadele Puhja alevikus, Hommiku tn 2a (17101:001:1238) ja Lapetukme külas, Teeveere (17101:001:0453) maakaabelliini paigaldamiseks.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistutele Suure-Rakke külas, Verevi tee L1 (66601:001:0251) ja Suure-Rakke külas, Verevi tee L2 (66601:001:0278) maakaabelliini paigaldamiseks.

Määrata Pastaku külas, Kirmi katastriüksuse (58201:001:0321) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Pastaku küla, Kirmi, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Pastaku küla, Kirmipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Sõlmida Elva Soojus OÜ-ga leping Aakre katlamaja ja Konguta katlamaja teenindamiseks, hooldamiseks ja katlamajaga ühendatud hoonete varustamiseks soojaga tähtajaga kuni 30.06.2024.

Moodustada Elva lasteaias Õnneseen sobitusrühmad 2022/2023 õppeaastaks:
- sobitusrühm Vandersellid (8. rühm) Kaja tn 4 õppehoones;
- sobitusrühm Pähklipurejad (10. rühm) Lõuna tn 5/7 õppehoones.

Moodustada Elva lasteaias Murumuna 2022/2023 õppeaastaks sobitusrühm Piilupardid Kesk 29 õppehoones.

Moodustada Rõngu lasteaias Pihlakobar 2022/2023 õppeaastaks sobitusrühmad:
- sobitusrühm Müramardikad õppekohaga Nooruse 5, Rõngu alevik;
- sobitusrühm Liblikad õppekohaga Nooruse 5, Rõngu alevik.

Kinnitada riigihanke nr 253777 „Elva valla kruusateede katendite uuendamine 2022" tulemused ning tunnistada edukaks Verston OÜ pakkumus maksumusega 97 431,95 eurot.

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 23. jaanuar 2023  
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 16. jaanuar 2023 Kell 9 Vallavalitsuse
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4