« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.01.-16.01.2021

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.01.-16.01.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt aeg kokku leppides, kohtumisel tuleb kanda näomaski.

Soovitame vallavalitsuse ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

 

KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

2022. aasta on kuulutatud raamatukogude aastaks. Teema-aasta kutsus ellu Kultuuriministeerium ja seda veab koostöös 870 raamatukoguga Eesti Rahvusraamatukogu.  

Eestis tegutseb kokku üle 800 rahva-, kooli-, teadus- ja erialaraamatukogu, millest 521 on rahvaraamatukogu, 315 kooliraamatukogu ja 39 teadus – ja erialaraamatukogu. Iga teine Eesti elanik on raamatukogu lugeja ja aastas tehakse 13 miljonit laenutust ning ligi 7 miljonit raamatukogu külastust ja üle 8 miljoni virtuaalkülastust.   

12. jaanuari keskpäeval toimus avasündmusena üle-eestiline ettelugemine möödunud aastal enim laenutatud Eesti autori ilukirjanduslikust teosest, milleks on Mudlumi "Mitte ainult minu tädi Ellen". Üle 3500 korra laenatud raamat loeti ette ühel ja samal ajal raamatukogudes üle Eesti ja veebiülekande kaudu sai kaasa elada Tarvastu raamatukogu lugemisaktsioonile. Sellega avati raamatukogude aasta, mis pakub edaspidi igas Eesti paigas mitmesuguseid sündmusi. 

"Selle üle on väga hea meel, et Eesti inimesed on hinnanud Mudlumi raamatut "Mitte ainult minu tädi Ellen" sedavõrd kõrgelt, et sellest sai 2021. aasta enimlaenutatud Eesti autori ilukirjanduslik teos täiskasvanutele. Mudlumi teos sai möödunud aasta kirjanduspreemia proosa kategoorias," kõneles raamatukogude teema-aasta projektijuht Liina Valdre.   

Raamatukogud said ise vastavalt oma külastajatele valida, kas ettelugemiseks avatakse enim laenutatud eesti kirjaniku teos täiskasvanutele või lastele. Lasteraamatutest jõudis kõige rohkem kodudesse Piret Raua „Tobias ja teine b.". Rääkides arvudest, siis Mudlumi teost laenutati 2021. aastal kokku 3571 korda ning Piret Raua lasteraamatut 4335 korda," edastas Valdre värskelt selgunud statistikat.     

Valdre sõnul sündis raamatukoguhoidjate ettelugemise teksti valik Eesti autori teosele ennekõike sellepärast, et raamatukogud väärtustavad alati eesti kultuuri kandjate ja hoidjatena eesti kirjasõna.    

Peale 12. jaanuari saab toimuma raamatukogudes üle Eesti sadu kui mitte tuhandeid sündmusi ning tulevastel tegevustel saab silma peal hoida spetsiaalselt teema-aastaks loodud veebilehel, mille kalendrit raamatukogud jooksvalt infoga täiendavad," kõneles Liina Valdre. 

Raamatukogude aasta tegevuste kohta leiab lisainfot veebiaadressilt https://www.raamatukogudeaasta.ee/

Ka Elva valla raamatukogud osalesid ühises ettelugemises:  
Rannu raamatukogus ning Teedla ja Hellenurme harukogudes loeti katkendit Mudlumi raamatust “Mitte ainult minu tädi Ellen”, Elva Linnaraamatukogus luges sama teksti Aire Pajur LendTeatrist.   

Konguta raamatukogus koostöös Konguta Kooliga ning Aakre raamatukogus loeti Piret Raua raamatut "Tobias ja teine B" 

13. jaanuaril toimunud Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul Tabivere Rahvamajas salvestati katkendeid eesti autorite lastekirjanduse teostest. 

Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõuniku Astrid Halliku eestvedamisel kohtusid valdade kultuurijuhid Tabiveres ja lugesid stuudios ette katkendeid 2020-2021. aastal ilmunud lasteraamatutest ning neid salvestisi pakutakse tasuta kasutamiseks Tartu maakonna lasteaedadele. 

 

 

Elva vald osaleb URBACT Eesti linnade võrgustikuprojektis "Koostöine ja innovaatiline haridus" 

Elva vald võtab osa URBACT Eesti linnade võrgustikuprojektist "Koostöine ja innovaatiline haridus". Projekti üldine eesmärk on luua Eesti kohalikest omavalitsustest haridusvaldkonna kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik, mis toetab laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamist ja elulist õpet, kaasates erinevaid kogukonna liikmeid (nt lapsevanemad, ettevõtjad, MTÜ-d jpt). Seejuures õpitakse Tallinna URBACT On Board rahvusvahelise võrgustiku ning kohalike haridusasutuste koostöövõrgustiku loomise kogemusest. Elva vallaga koos osalevad projektis veel kuus kohalikku omavalitsust: Kambja vald, Kohila vald, Narva linn, Rae vald, Saue vald ja Viru-Nigula vald. 

Projekti eesmärgid Elva vallas on:  

 • Igas koolis ja lasteaias oma tegevusprogramm ettevõtlikkuse arendamiseks;  
 • Valminud on Elva valla noorte ettevõtlikkuse arengu strateegia 2022-2025.  

Eesmärkide loomiseks on Elva vallas loodud kohalik koostöögrupp, kes omakorda teeb koostööd paljude teiste osapooltega. Projekti kestvuseks on juuni 2021 kuni november 2022.  

Projekti jooksul osaleb Elva valla juhtgrupp ka viiel omavalitsuste vahelisel seminaril. Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, haridusspetsialist Auli Mäesalu, arendusspetsialist Sirli Pippar ning Rannu Rahvamaja juures tegutseva noortekeskuse noorsootööjuht Silver Sõukand osalesid 11.01-12.01 teisel omavalitsuste vahelisel seminaril, mis seekord toimus Rae vallas.  

Seminari kahe päeva jooksul külastati Järveküla kooli, Spot of Tallinn keskust, Võsukese lasteaeda, Jüri Noortekeskust, Jüri Gümnaasiumit, Rae Huvialakooli ning Kurna parki. Jätkuvalt oli eesmärgiks kuulata, näha ja õppida teiste parimaid praktikaid ettevõtluse ning ettevõtlikkuse teemadel. Seminari jooksul oli võimalik kuulata Jüri Gümnaasiumi ettevõtlike noorte ettekandeid, tutvuda Võsukese lasteaia aktiivsete lastega, heita pilk valla noorsootöö korraldusele ning näha erinevate organisatsioonide koostoimimist. 

 

 

Elva valla noori oodatakse osalema motivatsiooni- ja arengukoolitusel 

Motivatsiooni- ja arengukoolitus Elva valla noortele toimub 26.–28. jaanuaril. Ootame osalema 16-29aastaseid noori, kes ei õpi ega tööta, soovivad saada teadlikumaks enda tugevustest, leida üles oma unistused ja hakata nende poole liikuma. 

Koolitus toimub kolmel päeval Elvas ja on osalejatele tasuta. Esimene koolituspäev on pühendatud eneseanalüüsile. „Noored tihti ei tea oma tugevusi ja ei julge seetõttu ka unistada," kirjeldab noorte eneseteostuse teel seisvaid takistusi koolituse läbiviija, Johannes Mihkelsoni Keskuse projektijuht Marina Kraft. „Oma tugevuste ja nõrkuste tundmine on suureks abiks tööle või kooli kandideerimisel, kus tuleb olla valmis vastama ka oma iseloomu ja nõrkuseid puudutavatele küsimustele. Aga kuidas rääkida julgelt oma unistustest, nõrkustest ja tugevustest? Koolitusel tegeleme muuhulgas ka just selliste teemadega." 

Teine koolituspäev on pühendatud digipädevuste arendamisele. „Kuigi paljud noored peavad oma arvutioskusi küllaltki headeks, siis tegelikult on alati võimalik olla veelgi parem ja tuua endale tööle kandideerimisel plusspunkte," selgitab Marina. 

Kolmandal koolituspäeval otsivad osalejad läbi praktiliste harjutuste vastuseid küsimustele, kuidas leida sobivaid töö- ja koolituspakkumisi, panna oma CV tõeliselt särama ja kuidas kirjutada asjalikku motivatsioonikirja. „Tegelikult on ka kandideerimisdokumentide koostamisel kõige olulisem iseennast tunda ja osata oma tugevusi esile tuua," selgitab Marina. 

Kolmandal koolituspäeval õpitakse unistama ja eesmärke seadma. 

Iga noor lahkub koolituselt detailideni viimistletud kandideerimisdokumentidega ja teadmisega, milliseid konkreetseid samme tal tuleb lähiajal astuda, et oma unistuste elu suunas liikuda. 

Koolitus toimub Elvas 26.–28. jaanuaril iga päev kell 10–15.30. Osalejatele on tasuta toitlustus. Grupi suurus on kuni kümme inimest. Koolitusele on oodatud kõik Elva valla mitteõppivad ja -töötavad 16-29aastased noored. 

Oma osalemissoovist tuleb märku anda e-aadressil kristi.liiv@elva.ee või telefonil 58534565. 

Sama koolitus toimub uuesti selle aasta sügisel. Seega anna oma osalemishuvist märku ka siis, kui jaanuarikuus toimuva koolituse kuupäevad sulle ei sobi. 

  

Koolitus toimub projekti „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas" raames. Rohkem infot projekti võimaluste kohta leiad siit: www.elva.ee/noortegarantii-tugisusteem-elva-vallas

 

 

SOTSIAAL JA TERVIS

Tunnusta oma piirkonna sotsiaalvaldkonda panustajaid 

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) algatas sotsiaaltöötajate päeva tähistamise traditsiooni Eestis 2007. aastal, et tutvustada inimestele sotsiaaltööd ja tunnustada sotsiaalvaldkonnas töötavaid tublisid inimesi. 

2007. aastal korraldas Rahvusvaheline Sotsiaaltöötajate Föderatsioon (IFSW, International Federation of Social Workers) esmakordselt üleilmse sotsiaaltöö päeva tähistamise 27. märtsil, millega ühinesid sotsiaaltöötajad kõigis maailmajagudes. 

2008. a võttis Rahvusvaheline Sotsiaaltöötajate Föderatsioon (IFSW) vastu otsuse tähistada iga-aastast sotsiaaltöö päeva märtsi kolmandal teisipäeval. Üleilmset sotsiaaltöö päeva peetakse sotsiaaltöötajate saavutuste tähistamiseks ja selle tänuväärse töö esiletoomiseks. 

Iga-aastane tunnustamise konkurss on hea võimalus tõsta esile oma piirkonna, valla või asutuse kõige tublimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid ja valdkonda panustajaid, kes on oma pühendunud tegutsemisega muutnud inimeste ja kogukonna elu paremaks. 

2022. aasta sotsiaalala töötajate konkurssi korraldatakse koostöös Sotsiaalministeeriumi, Eesti tegevusjuhendajate liidu, Eesti asenduskodu töötajate liidu, Erihoolekandeteenuste pakkujate liidu ja Eesti sotsiaaltöö üliõpilaste seltsiga. 

Selle aasta sotsiaalala töötajate ja valdkonda panustajate konkurss on käivitatud ja kandidaatide esitamise tähtaeg on 4. veebruar 2022. Kandidaate saab esitada 11 kategoorias: 

 • Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas 
 • Aasta sotsiaalvaldkonna asutus (sh hoolekandejuht) 
 • Aasta sotsiaaltöötaja 
 • Aasta lastekaitsetöötaja 
 • Aasta hooldustöötaja 
 • Aasta tegevusjuhendaja 
 • Aasta tugiisik või isiklik abistaja 
 • Aasta noor sotsiaalvaldkonna uustulnuk 
 • Aasta vägivallaennetaja / vaimse tervise toetaja 
 • Aasta koostööpartner 
 • Aasta ESTA liige 

Kandidaatide esitamiseks palume tutvuda kandidaatidele esitatavate nõuete ja kriteeriumitega, täita kandidaadi esitamise vorm ning esitada see digiallkirjastatult. Kandidaadi esitamise vormid eri kategooriate järgi koos juhendmaterjalidega asuvad ESTA kodulehel www.eswa.ee/konkurss/

Taotlused saata hiljemalt 4. veebruariks 2022 e-aadressile tunnustamine@eswa.ee. Lisainformatsioon telefonil 5343 7323 Marianne-Elisabeth Agu või e-aadressil tunnustamine@eswa.ee

Sotsiaalala töötajate tunnustusüritus toimub rahvusvahelisel sotsiaaltöö päeval 15. märtsil 2022 Jõhvi Kontserdimajas. 

Sotsiaalala töötajate üritust rahastatakse ESF meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused". 

 

Sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustusüritus 2021. a juunis, ühispilt konkursi laureaatidega. Autor Vahur Lõhmus

 

 

Alates 10. jaanuarist suureneb kaheks nädalaks kampaania „Kolmega on kindlam!" raames kogu Eestis märkimisväärselt nii vaktsineerimiskohtade kui ka -aegade hulk ning lisanduvad uued etteregistreerimiseta vaktsineerimispunktid ostukeskustesse.  

„Jaanuar on tõhustuskuu! Tõhustusdoosi tegemine on parim kaitse, mis meil kõigil on võimalik endale täna väga kiiresti leviva koroonaviiruse omikrontüve vastu saada. Seda nii nakatumise, kuid eeskätt just raske haigestumise ehk haiglaravile sattumise vastu. Peale selle on tõhustusdoosi tegemine ka ainus võimalus oma COVID-tõendi pikendamiseks, sest alates veebruarist lüheneb selle kehtivusaeg Eestis ja Euroopa Liidus üheksale kuule pärast esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist," selgitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik. 

10.-23. jaanuarini kestva kampaania ajal tagab riik maksimaalse COVID-19 vaktsineerimise võimekuse: selle aja jooksul võimaldatakse vaktsineerimine 120 000 inimesele üle Eesti. Igas maakonnas on vähemalt üks täiendav vaktsineerimispunkt, mis asuvad enamasti kaubanduskeskustes ning on avatud õhtuti ja nädalavahetustel. Ette registreerides saab vaktsineerida oma perearsti juures, haiglates, erakliinikute vaktsineerimispunktides ja apteekides. Liikumisraskustega inimesed saavad vaktsineerija kutsuda endale koju helistades telefoninumbril 1247.  

Haigekassa saadab alates tänasest vanusegruppide kaupa SMS-teavitusi inimestele, kellel on käes tõhustusdoosi tegemise aeg ja kelle kontaktandmed on riigil olemas. Vaktsineerimispunktide info leiab vaktsineeri.ee lehelt, aegu saab broneerida helistades riigiinfo telefonil 1247 või logides sisse patsiendiportaali

"Perearstid ootavad kõiki oma nimistu patsiente, kellel veel koroonaviiruse vastane kaitsesüst tegemata. Vaktsiin saab meid hoida raske haigestumise eest ja on seetõttu kindlaim viis kaitsta ennast ja oma lähedasi," selgitas perearstide seltsi juht dr Le Vallikivi. "Kui olete oma otsust edasi lükanud ja vajate nõustamist, siis meie perearstid ja pereõed on valmis teile igati abiks olema. Just praegu on õige hetk teha ära tõhustusdoos, sest nakatumine on väga kõrges kasvutrendis." 

Kuna lähikuudel on oodata väga suurt koroonaviirusega nakatumise lainet, mis mujal maailmas on juba tekitanud probleeme töötajate massiliselt töölt eemal olemisega, siis panustavad tõhustusdooside tegemisse ka tööandjad. Kampaania „Kolmega on kindlam!" jooksul võimaldab Eesti üks suurimaid tööandjaid Tallink oma laevadel COVID-19 vaktsineerimise nii töötajatele kui ka reisijatele. 

Eestis on tänaseks tõhustusdoosi saanud 304 086 inimest, mis moodustab 28,3% täisealisest elanikkonnast ja 46,7% üle 60-aastastest elanikest. Eestis alustati tõhustusdooside tegemist 2021. aasta oktoobris üle 65-aastaste vanuserühmas, hooldekodude elanike, tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajate seas, kellel oli esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest möödas vähemalt viis kuud. Omikroni tüve kiire leviku tõttu võimaldati alates 21. detsembrist 2021 tõhustusdoosi tegemine kaks kuud pärast Jansseni ja kolm kuud pärast Pfizeri, Moderna või AstraZeneca vaktsineerimiskuuri lõpetamist. Läbipõdenud saavad tõhustusdoosi teha kuuendal kuul pärast viimast vaktsiinidoosi või läbipõdemist. 

 

 

VALLAMAJANDUS

Elva vallavalitsus annab viieks aastaks rendile avalikul kirjalikul enampakkumisel Palupera külas, Savi kinnistu (58201:002:1870), 1,2 ha suurune haritava maa. 

Enampakkumise tingimustega saab tutvuda ja pakkumuse vorm on leitav valla veebilehel www.elva.ee/vallavara-muuk

Renditasu alghinnaks on 76 eurot/aastas. Vormikohased pakkumused tuleb esitada hiljemalt 15. veebruariks 2022 kell 10 (s.t mitte postitemplit, vaid laekumist) paberkandjal aadressil Kesk 32, Elva vald, 61507. Kinnine ümbrik tuleb märgistada märkega „Savi kirjalik enampakkumine". 

Avalik pakkumuste avamine toimub Elva vallamajas 15. veebruaril kell 10.15. 

Lisainfo: 
Terje Korss, vallavaraspetsialist 
terje.korss@elva.ee, 5302 0888 

 
 

SPORT

14. jaanuarist kuni 24. jaanuari südaööni on kõigil vallaelanikel võimalus öelda sõna sekka Elva valla spordivaldkonna tegijate valimises. 

Parimad valitakse komisjoni otsuse ja rahvahääletuse tulemusena. Hääletus toimub Volis-keskkonnas ja oma hääle saate anda SIIN

Hääle andmiseks tuleb keskkonda sisse logida, kasutades selleks ID-kaarti, Mobiil-ID või Smart-ID lahendust. Oma häält saab muuta kuni hääletuse lõppemiseni.   

Hääletada saavad kõik Elva valla sissekirjutusega inimesed alates 16. eluaastast. Igas kategoorias saab valida ühe lemmiku, ehk anda ühe hääle. Kategooriaid on hääletusel 16. 

Rahvahääletusel olevad kategooriad on järgmised: 

 • Aasta treener; 
 • Aasta võistkond; 
 • Aasta sporditegu; 
 • Aasta noormees vanuseklassis kuni 12 aastat; 
 • Aasta noormees vanuseklassis 13-14 aastat; 
 • Aasta noormees vanuseklassis 15-16 aastat; 
 • Aasta noormees vanuseklassis 17-18 aastat; 
 • Aasta neiu vanuseklassis kuni 12 aastat; 
 • Aasta neiu vanuseklassis 13-14 aastat; 
 • Aasta neiu vanuseklassis 15-16 aastat; 
 • Aasta neiu vanuseklassis 17-18 aastat; 
 • Aasta naisjuunior vastava spordiala vanuseklassis; 
 • Aasta naissportlane vastava spordiala vanuseklassis; 
 • Aasta meessportlane vastava spordiala vanuseklassis; 
 • Aasta naisveteran vastava spordiala vanuseklassis; 
 • Aasta meesveteran vastava spordiala vanuseklassis. 

   

Elva vallavalitsus kogus spordivaldkonna tunnustuse nominente eelmise aasta detsembrikuus ning nüüd on võimalus kõigil kaasa rääkida parimate valimisel.  

  

Lisainfo:  
Karmen Moont, kultuurispetsialist  
karmen.moont@elva.ee, 53844233

 

 

Elvas avati reedel, 15. jaanuaril pidulikult renoveeritud jalgratturite spordibaas, kus noored saavad treenida Avely Austa juhendamisel.  

Jalgrattasport jõudis Elvasse 1956. aastal. Vaid aasta hiljem liitus Heldur Karro juhendatud treeninggrupiga hilisemas elus üle 50 aasta treenerina tegutsenud Jüri Kalmus, kelle kuulsamate õpilaste hulka kuuluvad Erika Salumäe, Mihkel ja Madis Joosep, Arno Lääne, Caspar Austa jt. Praegustesse treeningruumidesse kolisid Elva jalgratturid 1987. aastal, kui eelmine baas maha põletati. 

Kalmuse sõnul läks jalgratturite olukord Elvas keeruliseks paarikümne aasta eest, kui noored liitusid pigem jalgpallitreeningutega ning rattabaasis jäi liikumist aina vähemaks ja vähemaks. Koos Läänega püüti klubi elus hoida ning vajadusel tehti ka tasuta tööd. Vaatamata sellele jäi elu aega näinud ruumides lõpuks peaaegu seisma. Terviseprobleemide tõttu tuli Kalmusel treeneriametist loobuda, kuid ta hoiab end 78-aastasena hetkel siiski nädalas mitmeid kordi pukil neljatunniseid rattasõite tehes vormis. Ka Lääne entusiasm oli tasapisi raugemas. 

Elva gümnaasiumis rattabaasiga samal korrusel ruume omavatel jalgpalluritel ei jäänud jalgratturite olukord tähelepanuta, sestap tehti ettepanek, et nad ostavad ruumid üle. Selle peale Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi ja mullu sügisest Elvas treenerina tööd alustanud Avely Austa reageerisid.  

Ettevõtlik ja särav Austa, kes jõudis ise tee rattaspordini neli aastat tagasi, sai aru, et vanades ruumides ei saa tööd jätkata ning asus võimalusi otsima nende renoveerimiseks. Oma õla panid alla Eesti Jalgratturite Liidu president ning ettevõtte Rand & Tuulberg omanik Raivo Rand ja Elva vald. Lisaks veel väiksemad toetajad. Randi sõnul peakski üks spordibaas olema nagu ühe keskmise Eesti pere kodu, kuhu noored tahavad tulla treenima. Elva spordibaasi näol on tegemist näitega, kuidas lihtsate vahendite ja koostööga saab asju ära teha. Randi sõnul saab loodetavasti sellist mõtet ja ettevõtmist üle Eesti laiendada ning seeläbi sporti noori juurde tuua. 

Austa sõnul kõnetavad uued ruumid noori. Kui sügisel oli treeningrühmas kuus õpilast, siis uue aasta alguseks on grupp kasvanud kümne liikme võrra. Juba ehitustööde ajal veetsid noored spordibaasis aktiivselt aega, mängides puhkeruumis näiteks lauatennist. Noorte head meelt renoveeritud ruumide üle oli näha ka nende põlevatest silmadest pidulikul avamisel. 

Foto: Andri Tallo 

 

 

ARENG JA PLANEERING

Vallavalitsus suunas avalikule väljapanekule Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneeringu 

Elva vallavalitsus võttis 21. detsembril vastu Elva linnas Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneeringu. 

Detailplaneeringu ala asub Elva kesklinnas Pargi ja Pikk tänava ristumiskoha läheduses. Planeeringuga nähakse ette Pikk 2 kinnistu jagamine kaheks krundiks ning tehakse ettepanek määrata kruntide aadressideks Pikk 2 ja Pikk 2a. Pikk 4 kinnistul kruntimist ei kavandata. Ehitusõigus seatakse kruntidele Pikk 2a ja 4 korterelamute püstitamiseks. Peale selle lahendatakse kruntide juurdepääs, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ja heakord. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub kuni 1. veebruarini 2022 Elva vallavalitsuses (Kesk 32 Elva linn, I korruse infolauas). Palume tutvuda detailplaneeringuga ning arvamuste tekkimisel esitada need kirjalikult valla e-aadressil elva@elva.ee. Detailplaneeringuga saab tutvuda ka valla veebilehel www.elva.ee/planeeringud

Lisainfo: 
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist 
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860 

Illustreeriv joonis

 

 

Elva vallavalitsus algatas 28. detsembril Puhja alevikus Õhtu 3 kinnistu detailplaneeringu. 

Planeeringu eesmärk on kaaluda kinnistu kaheks elamukrundiks jagamist ning mõlemale krundile üksikelamu ja abihoone ehitusõiguse määramist. Peale selle lahendatakse kruntide juurdepääs, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ja heakord. 
 

Detailplaneeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda valla veebilehel www.elva.ee/planeeringud

Lisainfo: 
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist 
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860 

 

 

ETTEVÕTLUS JA TURISM

27. jaanuaril kell 10-13 toimub Lavendel Loomeruumis (Viljandi tee 28/2, Puhja) loomeettevõtjatele ja vabakutselistele suunatud loovhommik. 

Sel korral on teemaks loomeettevõtja sotsiaalmeedia. 

Oma osalusest palume ette teatada hiljemalt 25. jaanuariks sirli.pippar@elva.ee

Loovhommikuid korraldab Elva vallavalitsus koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liiduga. Loovhommikute sari toimub kuus korra ning iga kohtumine on seotud eraldi teema ning teemat valdava eksperdiga. 

Loomemajanduse alla kuuluvad: arhitektuur, film ja video, ringhääling, toote-ja unikaaldisain, teater, tants, festivalid ning üritused, kirjastamine ning trükindus, käsitöö, muuseumid, raamatukogud, kunst, meelelahutustarkvara, muusika, reklaamindus, huvitegevus, ühisturundus, fotograafia.  

Oodatud on kõik Elva valla loomevaldkonnas tegutsevad ettevõtjad ning vabakutselised. 

 

 

VARIA

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 1. veebruaril ning see on avatud 1. aprillini. Võimalik on taotleda toetust vee- ja kanalisatsioonitöödeks, juurdepääsuteede remondiks ning autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks. 

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 

Taotlusvoorust saavad toetust küsida füüsilised isikud, kes elavad hajaasustuse piirkonnas (Elva vallas ei ole hajaasustuse piirkonnad Elva linn ja alevikud) ning nende elukoht on 1. jaanuari seisuga majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse. 

Toetuse maksimaalne summa on 6500 eurot, toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67% ning taotleja omafinantseering 33%. 

Elva vallavalitsus kutsub kõiki soovijaid üles ennast varakult ette valmistama ning oma vajadused läbi mõtlema. Näiteks on võimalik ehitajatelt hinnapakkumisi küsida, varakult dokumentatsiooni ning taotlemise kriteeriumitega tutvuda SIIN.   

Soovitame julgelt ühendust võtta meie piirkonnakoordinaatoritega, kui teil on täiendavaid küsimusi hajaasustuse programmi kohta. 

  

Kontaktid: 

Ede Möldre (Puhja piirkonna koordinaator) - Puhja, Konguta ja Rannu piirkond 

Tel: 730 0642, 504 9912 
E-aadress: ede.moldre@elva.ee 
Aadress: Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald 

  

Ene Joosing (Rõngu piirkonna koordinaator) – Rõngu, Palupera, Aakre ja Rannu piirkond 

Tel: 731 4480, 509 6202 
E-aadress: ene.joosing@elva.ee 
Aadress: Valga mnt 9, Rõngu alevik, Elva vald 

  

Hajaasustusprogrammi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist 1. aprillini 2022. Taotluste hindamine toimub hindamiskriteeriumite alusel ning taotluse esitamise kiirus ei mängi rahastuse jagamisel rolli. 

 

 

Kuni 22. jaanuarini on oodatud kõik eestimaalased osalema suurel Eesti e-rahvaloendusel, mis tähendab ligi 5-minutilise veebiankeedi täitmist. 

Kuigi rahvaloendus on juba täna suuresti registriandmetel põhinev, on kõik Eesti inimesed oodatud veel 22. jaanuarini täitma lühikest e-ankeeti. Ankeeti on lisatud ainult need küsimused, millele täna registrid ja erinevad andmebaasid veel vastuseid ei anna, kuid mis on vajalikud meie teadlastele, otsustajatele ning poliitikakujundajatele. 

Esimesed ankeedi küsimused puudutavad vastaja ja tema pereliikmete elukohta. Seejärel uuritakse inimeste keelteoskust ning ka kohaliku keelekuju või murrete valdamise kohta. Lisaks sisaldab ankeet küsimusi usuliste tõekspidamiste kohta ning viimaks palutakse anda hinnang vastaja tervisele üldiselt ja sellest põhjustatud elulistele piirangutele. 

Ankeedile vastamine on tehtud kiireks ja mugavaks. Küsimustele saab vastata ükskõik millisest nutiseadmest ning sisse logides kasutada kas ID-kaarti, mobiil-ID või Smart-ID. Kokku võtab vastamine ühe inimese kohta aega ligikaudu viis minutit.Küsimustikule saavad vastata kõik, kelle püsielukoht on Eestis ning selle kohta tuleb ka vastav meeldetuletus e-posti aadressile. 

Nende, enam kui 61 000 inimese jaoks, kes elavad valimiaadressidel üle Eesti, on vastamine kohustuslik ja nad saavad paberkirjal kutse ka tavapostkasti. Rahvaloenduse küsitleja võtab veebruaris ühendust ainult nende inimestega, kes kuuluvad juhuvalimisse määratud enam kui 61 000 eestimaalase hulka ning mingil põhjusel e-küsitlust täita ei saanud. Esimese pöördumise teeb loendaja telefonitsi, kui aga siiski inimest kätte ei saada või ta ei reageeri ka e-kirja ja postkasti saadetud paberkirjale, võib oodata loendaja külaskäiku. 

  

Rahvaloenduse ankeedi täitmist saab alustada www.rahvaloendus.ee kodulehel, samal lehel on ka taustainfo. 

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 16. mai 2022 Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid Esmaspäev, 9. mai 2022 Kell 8 Laura Kuusk Elva Gümnaasiumis
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4