« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 07.-13.11.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Neljapäeval, 10. novembril toimus koostöös Päästeametiga kaks kriisikoolitust

Päeval toimus Elva valla laiendatud kriisikomisjoni koosseisu ning õhtul korteriühistute kriisikoolitus.

Laiendatud kriisikomisjon kogunes Elva Vallavalitsuse volikogusaali, et ühtlustada arusaamu kriisireguleerimise mõistetest, põhimõtetest ja rollidest. Päeva jooksul panid Päästeameti elanikkonnakitse nõunik Jako Vernik ja Päästeameti Lõuna Päästekeskuse valmisolekubüroo juhataja Silver Konksi arutlema, kuidas erinevates kriisi faasides tegutseda ning milliseid nüansse seejuures tähele panna. Koolituspäev lõppes omamoodi lauaõppusega, kus vaadati ausalt otsa erinevatele Elva valla kriisikindlust loovatele tahkudele. Päev andis kõigile osapooltele hulganisti mõtteainet ning ka praktilisi juhtnööre, mida oma haldusalas kriisikindluse võtmes täiustada.  

Õhtul kogunesid Tartumaa Tervisespordikeskuse saali Elva valla korteriühistute esindajad. Avakõne pidas vallavanem Priit Värv ning seejärel rääkis Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu elanikkonnakaitse kontseptsioonist, elutähtsate teenuste katkestustest, Ukraina sõja kogemustest kortermajade vaatest, korteriühistute võimalustest kriisiks valmistumisel ja paljust muust. Loomulikult ei puudunud aruteludest ka praktilised ellujäämisnipid kortermaja elanikele ning aruteludesse tõid Elva valla kontekstile sobivaid näiteid lisaks vallavanemale ka ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja kommunikatsioonjuht Eliise-Berta Tarto. 

 

 


Elva valla kantselei külastas Pärnu Linnavalitsust 

Omavahel vahetati tööalaseid kogemusi ja teadmisi ning kuigi omavalitsuste suuruste vahe on märgatav, siis tööülesanded on enamjaolt siiski kantselei üksustel samad. Uuriti näiteks, kuidas on Pärnul korraldatud dokumendihaldus, arhiveerimine ja istungite pidamine. Samuti vahetati mõtteid ja kogemusi aktuaalsete õigusprobleemide lahendamise kohta. Elva valla poolt jagas kantselei meie elektroonilise asjaajamise ja avatud valitsemise kogemust. Ühiselt tõdeti, et oli väga tore ja kasulik kohtumine! 

 

 


Laupäeval, 12. novembril tähistati Eesti politsei 104. aastapäeva 

Aastal 1918 loodi sel päeval Eesti Vabariigi politsei ning tänavu saime tähistada juba 104. aastapäeva. Laupäevale eelneval tööpäeval üllatasid vallavanem Priit Värv, ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto ka Elva valla politseinike ahjusoojade kringlitega, et tähtpäev veidi pidulikumas meeleolus mööduks. 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Esmaspäeval, 7. novembril osales abivallavanem Kertu Vuks Rahandusministeeriumi seminaril „Kohalike omavalitsuste roll rohepöörde elluviimisel“

Seminari raames tutvustati valminud rohepöörde teemalist uuringut, mille tellis säästva arengu komisjon, kelle üheks fookusteemaks on kohalike omavalitsuste rohepöörde küsimused. Uuringu viis läbi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus ning uuringu ettekandja säästva arengu komisjonis oli Eesti Linnade ja Valdade Liit. Raport ja uuringu käigus valminud praktiline juhend kohalikele omavalitsustele on leitav Riigikantselei lehelt →

Seminari raames toimus ka paneelarutelu, milles Kertu Vuks osales koos Tartu ja Viljandi linna ning Antsla valla esindajatega.  Arutelu fookuses oli kohalike omavalitsuste roll rohepöörde tegevuste kavandamisel ja elluviimisel. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 9. novembril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir, sotsiaalnõunik Rutt Hanni ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel Paides Tervise Arengu Instituudi (TAI) koolitusel “Hea elukeskkond - kelle valikute küsimus?”

Koolitusel räägiti tervisest ja tervisekäitumisest, kohaliku omavalitsuse rollist tervisekäitumise edenduses ja ennetuses, hea elukeskkonna tunnustest ning võimalustest neid luua.  Lisaks jagasid koolitusele tulnud omavalitsused ideid juba käimasolevate ja planeeritavate rahvatervist edendavate tegevuste kohta ning tehti mitmeid grupitöid. 

 

 


Neljapäeval, 10. novembril osales lastekaitsespetsialist Eve Jõgi Sotsiaalkindlustusameti konverentsil “Aitamise hind”

Konverentsi erikülaline oli samanimelise raamatu autor, Norra psühhiaater Per Isdal. Konverentsil esinesid ettekannetega ka psühholoogid Mare Pork ja Aleksander Pulver.

Per Isdal rääkis oma kogemustest, kuidas ta peale 15-aastast töökogemust vägivaldsete patsientidega märkas muudatusi oma elustiilis ja iseloomus ning kuidas toime tulla sellega, et inimestega töö ON raske. Selline töö muudab töötajaid, kuid läbipõlemisele, kaastundeväsimusele ja sekundaarse trauma kogemusele on siiski olemas ka tööriistad, mida töötajad ja juht saavad olukorra parandamiseks ette võtta.

 

 

Teisipäeval, 8. novembril toimus Pikema Sõpruse Päeva vestlusring

November on meestekuu, mida on juba mitu aastat saatnud kodanikualgatuse korras loodud kampaania Pikema Sõpruse Päev. Tegu on üleskutsega meestele, et hoolida ja saada suurem teadlikkus enda ning oma sõprade tervisest võttes sõpruskonnaga ette üks vahva päev koos tervisenäitajate mõõtmisega. 

Ennetustööspetsialist Karmen Paavel võttis osa selleteemalisest vestlusringist, kus rääkisid meestearst dr Kristjan Pomm, perearst dr Eero Merilind, Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ning Pikema Sõpruse Päeva esindaja Taivo Puuorg. Vestlust juhtis Tõnis Milling.

Kristjan Pomm tõi välja, et uuringud näitavad, et enamus mehi hindavad küll enda tervist valdavalt väga heaks, kuid analüüside tulemused näitavad tunduvalt kehvemat pilti. Näiteks näitas viimatine uuring, et 2/3 meestel oli kõrge kolesterooli tase, mis peegeldab võimalikke terviseriske. Heaoluühiskond on viinud ka sinna, et vaid 30% uuritavatest meestest olid normaalkaalus. Rasvumine on aga samuti omakorda suureks riskifaktoriks erinevate haiguste tekkimiseks. Samas on vähenenud suitsetamine ja alkoholi tarvitamine võrreldes 10 aasta taguse ajaga. 

Vestlusringis tõdeti, et meestel on väga hea ülevaade näiteks oma auto heaolust - on teada, millal on vaja ülevaatusele minna, kuna hooldusesse, kus on kriimustus või mõlk. Samas oma tervise ülevaatust lükatakse sageli edasi, kuna see tähendab vastutuse võtmist tulemuste eest. Sageli kaasneb sellega ka sundus muuta oma harjumusi ja elustiili, mis sunnib mugavustsoonist välja tulema.  

Mehe tervise nurgakiviks on perekond ja tugev sõpruskond - tugevaid sotsiaalseid suhteid saab nimetada üheks oluliseks komponendiks mehe hea tervise juures. Perearst Eero Merilind tõdes, et järjest enam on hakanud mehed perearsti poole pöörduma ja seda just pere või sõprade toel. Samas 26% Eesti meestest pole uuringu kohaselt mitte ühtegi sõpra. Vestlusringis arutleti ka tööandja vastutuse ja võimaluste üle toetada oma töötajate osalemist terviseuuringutel.  

Loe täpsemalt →

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Kolmapäeval, 9. novembril osales abivallavanem Kertu Vuks minuomavalitsus.ee valitsemise töörühma arutelul

Töörühma kuuluvad eksperdid erinevatest organisatsioonidest ning töörühma suurem eesmärk on vaadata üle või luua uuendatud hindamismetoodika kolmele minuomavalitsus.ee teemaplokile - omavalitsuste avatud valitsemine, omavalitsuste personali ja inimvara mõõdikud ning omavalitsuste arengukavad. 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Reedel, 11. novembril toimus kogukonnakiirendi Loov vald kohtumine Elav Elva keskuses

Kohtumisel osalesid abivallavanem Kertu Vuks, arendusspetsialist Sirli Pippar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, abivallavanem Heiki Hansen ja kultuurispetsialist Markus Toompere. Loov vald projekti eesmärk on käivitada uudne kogukonna arenduskiirendi, mis toetuks senisele kogemusele ja parimatele praktikatele ning võtaks arvesse teisi maakonnas ja Eestis toimuvaid arendusprotsesse. Kohtumise raames kaardistati Elva valla väljakutseid, mis võiksid olla võimalikud ideed kogukonnakiirendi raames arendamiseks.

Projekt toimub aastatel 2022-2024 ning seda rahastab Tartumaa Arendusselts meetmest 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine. 

 

 

7. novembril toimus Elva valla kultuurijuhtide koosolek

Lisaks tavapärastele valdkonna teemadele rääkisid sel korral vallavanem Priit Värv ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel kultuurijuhtidele ka generaatoriga ühendamise võimekuse tekitamisest rahvamajadesse ning rahvamajade võimalikest rollidest elanikkonnakaitses. Külalisena võttis kohtumisest osa ka AUB Grupp OÜ esindaja Erkki Hunt, kes andis ülevaate elektritööde teostamise ajakavast.

Lisaks räägiti saabuvatest üritustest ning otsiti koostöö võimalusi, kuidas veel rohkem lüüa kaasa Tartu 2024 programmi loomises.

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


8.-9. novembril toimusid Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) kohalike omavalitsuste haridusjuhtide õppepäevad 

Viimsi Artiumis toimunud õppepäevadel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. Haridus- ja Teadusministeeriumi ning kohalike omavalitsuste koostöistel õppepäevadel keskenduti haridus- ja noortevaldkonna tulevikuvisioonile ning võõrustajavald Viimsi tutvustas ka oma valla parimaid praktikaid haridusvaldkonnas.  

Haridusjuhtide kokkusaamine on pikaaegne traditsioon ning tänavused õppepäevad olid juba 24ndad. Nende eesmärk on hoida haridusjuhte kursis valdkonna arengusuundadega, et luua paremat hariduskeskkonda ja tõhustada haridustöö korraldamist kohalikes omavalitsustes. Haridus- ja Teadusministeerium tutvustas kuulajatele valdkonna arengusuundi aastani 2035 ning ühiselt arutleti koolijuhtimise kvaliteedi üle. Räägiti ka haridusjuhtide kompetentsidest ning sellest, kuidas oleks võimalik omavalitsuste haridusjuhte toetada.

Kokkusaamise teisel päeval anti ülevaade, kuidas edeneb pilootprojekt „Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamine" osalevates omavalitsustes. Päeva jooksul arutleti ka haridusvõrgu väljakutsete üle, räägiti rändekalkulaatorist ning Rahandusministeerium avas portaali minuomavalitsus.ee võimalusi.

Õppepäeva lõpus tutvustas ELVL-i asedirektor Jan Trei haridus- ja noorsootöö kohalike omavalitsuste riigieelarve läbirääkimiste seisukohti, rääkis koostöökohtadest ning plaanitavatest tegevustest. 

Loe täpsemalt siit →

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva Vallavalitsuse 08.11.2022 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Määrata Mõisanurme külas Rumvoldi (60502:001:0224) katastriüksuse jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Mõisanurme küla, Rumvoldi, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Mõisanurme küla, Palgi, sihtotstarve maatulundusmaa.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Rannu alevik, Kopliserva (17101:001:0096) maakaabelliini seadmiseks.

Määrata Elva vallas, Kapsta külas, Kivirahu katastriüksusel (17101:001:0987) asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa piirid ja suurus ca 1032 m².

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnisasjadele Elva linn, Lepa tänav (17005:002:0048) ja Elva linn, Põllu tänav T2 (17001:001:0056) maakaabelliini seadmiseks.

Määrata Teedla külas, Kuuse katastriüksuse (69403:001:0301) jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Teedla küla, Kuuse, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Teedla küla, Edre, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Teedla küla, Kuusemetsa, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Teedla küla, Kivise, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Elva linnas, Käärdi tee 5 katastriüksuse (17006:004:0010) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Elva linn, Nõmme tn 2a, sihtotstarve elamumaa;
- Elva vald, Elva linn, Käärdi tee 5, sihtotstarve elamumaa.

Kinnitada Elva Gümnaasiumi 2022/2023 õppeaasta hoolekogu koosseis.

Moodustada Elva valla eelarvest rahastatavate projektitoetuste taotluste hindamiseks komisjon.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Neemisküla küla, Lohu kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 7. november 2022 kuni 1. mai 2023.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Vehendi küla, Järvekalda kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 21. november 2022 kuni 1. mai 2023.

Nõustuda 01.11.2022 esitatud Vallavara kõlbmatuks tunnistamise akt-ettepanekuga ning tunnistada kõlbmatuks ja kanda maha Elva Vallavalitsuse bilansiväline vara Kalda 4 hüppemägi, Elva linnas (nr 100282, arvel 2016. aastast) soetusmaksumus 2688,50 eurot ning suusahüppetrampliin Kalda 4, Elva linnas (nr 435551, arvel 2009. aastast) soetusmaksumus 1789,53 eurot.

Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projektide „Männiku kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ ja „Paju kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ aruanded.

Lisada Elva Vallavalitsuse 2022. aasta hankeplaani hange nimetusega „Rõngu kogukonnakeskuse ehituse lõpetamine“ ja hange nimetusega „Elva Mahlamäe kergliiklustee ehitus“ ning lisada Elva Vallavalitsuse 2022. aasta hangete tööplaani hange „Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise ehitusprojekti muutmine“.

Sihtfinantseerida SA Elva Kultuur ja Sport spordihoone võrkpallihülsside soetamist 1 167 euroga.

 

 

Esmaspäeval, 7. novembril toimus vallavolikogu istung

Elva vallavolikogu II koosseisu XIV istung toimus 7. novembril Elva Vallavalitsuse volikogusaalis ning veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli vallavalitsuse ülevaade, kolm määruse ning üks otsuse eelnõu. Istungist võttis osa 28 volikogu liiget. 

Volikogu lõpetas 2023. aasta eelarve esimese lugemise ja määras menetlustähtaja muudatusettepanekute tegemiseks. Eelarve kogumaht on 30,6 miljonit eurot. Eelarve põhitegevuse tulud on 27,6 miljonit eurot ning põhitegevuse kulud 26,2 miljonit eurot. Täpsema ülevaate eelarvest ja investeeringuobjektide nimekirja leiab eelarve seletuskirjast. Kuni 22. novembrini on volikogu liikmetel võimalik teha muudatusettepanekuid eelarve eelnõu muutmiseks. Eelarve vastuvõtmine on planeeritud volikogu detsembrikuu istungil. 

Muudeti Elva vallavalitsuse palgajuhendit. Senised palgagruppide alam- ja ülemmäärad on kehtinud viis aastat ja selle aja jooksul on palgatase nii Tartumaa omavalitsustes kui ka mujal Eestis suurenenud ning meil kehtestatud palga ülemmäärad ei vasta enam vajadustele. Tegu on palgamäärade muutmisega, mitte ametnike palkade tõstmisega.  

Kehtestati uued Elva linnasisese bussiliini hinnad. Tegu on taksobussiga, mis korraldab piirkonnas koolitransporti ja reisijate juhuvedusid ning Elva linnaliini ühistransporti. Seoses suure küttehinna tõusuga esitas vedaja taotluse piletihindade tõstmiseks. Uued piletihinnad on: sooduspilet 1 eurot ning täispilet 1,20 eurot. Õpilastel ja kuni 7-aastastel lastel on tasuta sõiduõigus. 

Otsustati võõrandada Rämsi külas asuvad kinnistud. Puhja vallavolikogu hõivas Rämsi külas peremehetute ehitistena külas kogukonna poolt rajatud abihooned (Puhja Vallavolikogu otsus nr 18, 31.05.2017), sest tegelikel rajajatel, kasutajatel, valdajatel puudusid omandi tõendamiseks dokumendid. 2019. aastal jõudis Elva vallavalitsus menetlusega vallasvaradest kinnisasjadeni ja nende abihoonete juurde moodustati 100% elamumaa sihtotstarbega katastriüksused. Kõik abihooned on seotud kinnistutel ainukesed rajatised ja on kasutamise lepingutega antud tervikobjektina kasutada ühele isikule. Tegelikud abihoonete rajajad on tänased kinnistute omandisse taotlejad või taotlejate lähisugulased, kes andsid enne vara kasutamise lepingu sõlmimist 2020. aastal kirjaliku nõusoleku nooremal põlvkonnal lepingusse tulla. Seega on nad ka pikaaegsed heaperemehelikud kasutajad, kes inventariseerisid ise 2016.–2017. aastal ehitised üles, kuid jõudsid 2020. aastal vallaga vara kasutamise lepinguteni. Volikogu otsustas võõrandada Elva valla omandis olevad kinnistud otsustuskorras abihoonete senistele valdajatele. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv andis esmalt ülevaate Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 koolihoone soklikorruse olukorrast ja tulevikuplaanidest. Seejärel andis vallavanem ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst. Vallavalitsuse liikmed vastasid erinevatele küsimustele.   

Istungi protokolli ja tehtud ettekannetega saab tutvuda siin → 
Vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda Elva valla avalikus dokumendiregistris →
Volikogu istungit saab järele vaadata Elva valla YouTube’i kanalilt →

Järgmine korraline volikogu istung toimub 19. detsembril 2022. 

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi →

 

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 23. jaanuar 2023  
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 16. jaanuar 2023 Kell 9 Vallavalitsuse
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4