« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 03.01.-09.01.2021

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 03.01.-09.01.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt aeg kokku leppides, kohtumisel tuleb kanda näomaski.

Soovitame vallavalitsuse ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

Ametnikuga aja kokku leppimiseks palume pöörduda otse ametniku poole kas e-kirja või telefoni teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT. Kui te ei tea, kelle poole oma küsimusega pöörduma peate, võite alati helistada ka vallavalitsuse üldnumbrile 730 9880 või kirjutada e-aadressile elva@elva.ee.

Vallamaja on avatud E–R kell 8–16.30. Sellel ajal on võimalik tuua infolauda erinevaid dokumente ja avaldusi. Ajal, mil vallavalitsus on suletud, on dokumente võimalik tuua Elva vallavalitsuse ees asuvasse postkasti (postkasti kohal suur silt „Elva vallavalitsusele suunatud kirjad ja avaldused palume panna siia postkasti")  või saata need e-aadressil elva@elva.ee.

Kõikidel kodanikel on erinevaid taotlusi võimalik esitada ka vallavalitsuse e-teenuste portaalis, SIIN

 

 

 

KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste heaolule.

Teenetemärgi andmise otsustavad maakonna omavalitsused ühiselt Tartumaa Omavalitsuste Liidu kaudu ja see antakse üle vabariigi aastapäevale pühendatud Tartumaa pidulikul kontsertaktusel.  

 

Kandidaate saab esitada kuni 31. jaanuarini 2022.

Lisainfo ja kandidaadi esitamise vorm asub SIIN.

 

Lisainfo:
Tartumaa Omavalitsuste Liit
tol@tartumaa.ee või tel 730 5216

Pilt: Tartumaa Omavalitsuste Liit

 

 

SOTSIAAL JA TERVIS

4. jaanuarist võtab Elva Vallavalitsus vastu energiakulude hüvitamise taotlusi

Toetust saavad taotleda vähekindlustatud üksikisikud või pered. Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine. Perekonnaliikmete koosseis määratakse taotluse esitamise hetkega.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinna osast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Perekonna vähekindlustatuse arvutamiseks summeeritakse iga perekonnaliikme vähekindlustatuse piir järgmiselt:

 • pere ühe täiskasvanud isiku kohta arvestatakse vähekindlustatuse piir koefitsiendiga 1,0;
 • iga järgmise taotluse esitamise ajal vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse vähekindlustatuse piir koefitsiendiga 0,5;
 • iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse vähekindlustatuse piir koefitsiendiga 0,3.

 

Näiteks saab toetust küsida, kui sissetulek on:

 • 1 inimese kohta – 1126 eurot;
 • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot;
 • 2 täiskasvanuga või 1 täiskasvanu ja 1 (üle 14-aastane) lapsega pere – 1689 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot;
 • 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2365 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot.

 

Toetuse taotlemiseks kogu esmalt kokku vajalikud dokumendid:

 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinnipeetud summade kohta nende olemasolu korral, ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel peale 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt.
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte)
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt);
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla annab Rahandusministeeriumi välja töötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes.

 

Taotluse esitamiseks on järgmised võimalused:

 

Kui Teil on digiallkirjastamise võimalus (ID-kaart, mobiili-ID või smart-ID) soovitame täita avaldus Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU

 

Toetusega seotud küsimustega palume pöörduda e-aadressil elva@elva.ee või oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole:

Ametnikega kohtumiseks tuleb aeg eelnevalt broneerida.

 

Lisainfo SIIT.

 

 

Vanemlusprogramm "Imelised aastad" alustab Elvas 31.jaanuarist

"Imelised aastad" programm on mõeldud 2–8aastaste laste vanematele. Programm koosneb 16 nädala jooksul üks kord nädalas (2–2,5 tundi) toimuvatest koolitustest ja personaalsest tööst lapsevanematega.

Elvas alustab programm 31. jaanuaril. Kokku hakatakse saama esmaspäeviti kell 17.30-19.30. Ühe grupiga töötavad kaks programmi grupijuhti - sel aastal on grupijuhid Jaana Unt ja Maris Annus.

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad" koolitused on aidanud käitumisprobleemidega laste peresid paljudes riikides, tegu on teaduspõhise programmiga ning koolituste tulemuslikkus on tõestatud. Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamise väljakutsete ja stressiolukordadega.

Programmi on võimalik viia ellu nii ennetusliku (vanematele, kelle lastel on ilmnenud probleemide esmased sümptomid) kui ka probleeme käsitleva meetmena (kõrge riskiga sihtgruppidele) vanematele, kelle lastel on avaldunud kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsus, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.

Programmi „Imelised aastad" vahetud eesmärgid:

 • vanema ja lapse suhte parandamine;
 • vanemlike oskuste suurendamine;
 • laste enesekontrolli suurendamine;
 • sotsiaalsete oskuste arendamine;
 • laste käitumisega seotud probleemide vähendamine või ennetamine.

 

Rohkem infot koolituse kohta: Vanemlusprogramm „Imelised aastad"

Osalemiseks on vajalik COVID tõend.
 

Täiendav info ja registreerimine: 

Karmen Paavel, ennetustööspetsialist

5301 9106, karmen.paavel@elva.ee

 

 

Elva Eakate Päevakeskuse spaa külastused 2022. aastal toimuvad:

 • 18. jaanuar
 • 1. ja 22. veebruar
 • 15. ja 29. märts
 • 5. ja 19. aprill
 • 3. ja 24. mai
 • 7. juuni                                        

Buss väljub Arbimäe bussipeatusest kell 9 ja kesklinna kaubanduskeskuse parklast kell 9.15. Vahepeatused Eha-Kirde nurgal ja Noortekeskuse (Pikk 8 ) ees.

Ujuma tulles ole terve, kaasa tuleb võtta vaktsineerimispass ja mask.

Info telefonil 518 5437, Anu Uudelt

 

 

VALLAMAJANDUS

AS Emajõe Veevärk eestvõtmisel alustatakse jaanuaris ühtekuuluvusfondi projekti nr 2014-2020.7.01.19-2962 „Elva reoveekogumisala veemajandusprojekt ning Elva piirkondliku settekäitluskeskuse väljaarendamine".

Projekti eesmärk on tagada tarbijatele kvaliteedinõuetele vastava joogivee ning tekkiva reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamise Elva reoveekogumisalas.

Piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitustöödeks on töövõtuleping sõlmitud ja ehitustööd algasid juba 3. jaanuaril 2022. Elva reoveekogumisalal rajatakse uued ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikud hoonestatud kinnistute liitumispunktideni ning rekonstrueeritakse amortiseerinud.

Peale selle rajatakse reoveekogumisala eripiirkonnadesse joogiveetorustike survetõste/-alandus seadmeid, kaks uut puurkaevu, tamponeeritakse üks tööst välja jääv puurkaev ja täiendatakse joogiveepuhasti veetöötlust elutähtsateenuse toimekindluse parendamiseks.

Ehitustööde kogumaksumus on 1 470 120 eurot (koos km-ga) ning tööd  lõppevad hiljemalt 1. detsember 2022 a.

Torustike ehitustöid teostatakse järgmistes piirkondades (suuremas või väiksemas mahus): Kadaka põik, Kadaka, Rukki, Põndaku, Kaera, Männiku, Sutiku, Nisu, Betooni, Kaseküla, Raudsepa, Järve, Tuletõrje, Oja, kirde, Ploomi, Eha, Kulbilohu ja Soosaare tänavatel.
 

Uute torustike rajamisega seonduvalt tekib eelkirjeldatud piirkonnas võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega, mida pakub AS Emajõe Veevärk. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumis- ning tarbimislepinguid on võimalik sõlmida peale torustike ehitustööde lõppu.

 

Kuidas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenusega liituda?

Kinnistuomanik saab täpsemad juhised liitumislepingu sõlmimiseks meie kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/ või võttes ühendust telefoninumbril +372 731 1840.

Liitumistaotluse saab esitada Emajõe Veevärgi kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/.

Ehitustööde teostamise kinnistul korraldab kinnistu omanik ja ehitustöödega on lubatud alustada peale liitumislepingu sõlmimist.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud ehitab välja OÜ Mihkel X. Töövõtja rajab kinnistu liitumispunktini veetoru, mis lõpeb maakraaniga, ja kanalisatsioonitoru, mis lõpeb otsakorgiga. Kinnistu liitumispunkti juures paiknev maakraan kuulub Emajõe Veevärgile ja rajatiste avamine toimub üksnes Emajõe Veevärgi loal.

Liitumispunktist kinnistusiseste torustike rajamiseks tuleb esmalt sõlmida Emajõe Veevärgiga liitumisleping ja seejärel korraldada kinnistusiseste torustike ehitustööd. Kinnistusiseste torustike valmimise järgselt tuleb Emajõe Veevärgile esitada digitaalne teostusjoonis. Teostusjoonise esitamise vajadus on seadusest tulenev nõue ja see ei sõltu toru pikkusest. Teostusjoonise olemasolu tagab, et ka järeltulevad põlvkonnad, kes torude ehitamist ei mäleta, saaksid hõlpsalt kätte informatsiooni torude paiknemise kohta.

Ühiskanalisatsiooniga liitumisel tuleb vanad kogumiskaevud või septikud kanalisatsioonisüsteemist välja jätta ja likvideerida. Nende süsteemi sissejätmisel tuleb kinnistuomanikul neid aeg-ajalt tühjendada, mis oleks täiendav kulu lisaks kanalisatsiooniteenusele. Pealegi on reoveepuhasti protsesside paremaks toimimiseks oluline, et kogu reovesi jõuaks puhastini.

Liitumislepingute osas teeb Emajõe Veevärk erisuse kinnistutele, kuhu rajatakse vee- ja kanalisatsioonitorustike kinnistusisesed torustiku lõigud töövõtja OÜ Mihkel X poolt. Töövõtja rajatud kinnistusisesed torustiku võib rajada enne liitumislepingu sõlmimist, eeldusega et töövõtja rajab ühendustorustikud ning koostab ka teostusjoonised kinnistu sees tehtavate tööde osas.

Teenuse tarbimine on lubatud peale liitumis- ja tarbimislepingu sõlmimist ning teostusjooniste edastamist Emajõe Veevärgile.

Kui kinnistul on ehitustööd lõppenud ja teostusjoonis valmis, siis tuleb kinnistuomanikul oma tarbimissoovist Emajõe Veevärgile teada anda telefonil +372 731 1840, mille järgselt lepitakse omanikuga kokku veearvesti paigaldamise aeg. Arvesti peab asuma ruumis, mis on ligipääsetav ja mille temperatuur on aastaringselt üle +4 C°. Liitumispunkti ja veearvestit ühendaval torul ei tohi olla ühtki hargnemist. Veearvesti kuulub Emajõe Veevärgile ja see paigaldatakse tasuta.

Pärast veearvesti paigaldamist tuleb kinnistuomanikul sõlmida Emajõe Veevärgiga tarbimisleping, mille alusel saab kinnistu omanikust Emajõe Veevärgi klient, kellel on võimalik hakata ettevõtte teenuseid kasutama. Lepingut saab sõlmida Emajõe Veevärgi kontoris kohapeal, posti või e-posti vahendusel.  

Tarbimislepingud sõlmitakse peale torustike ehituse lõppu ja kasutusluba väljastamist.

 

Kui palju Emajõe Veevärgi teenusega liitumine ja selle kasutamine maksma läheb?

Kinnistuomanik, kes soovib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega liituda, peab ise maksma kinnistusiseste ehitustööde eest. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja arvesti koos paigaldusega on tulevasele kliendile tasuta. Eraldi liitumistasu uutele liitujatele ei ole kasutusloaga hoonestatud elamumaa kinnistuteHoonestamata kinnistute tarbeks rajatud liitumispuntidele kehtib liitumistasu, mis koosneb liitumispunkti väljaehitamisega seonduvatest kuludest. Liitumistasu hoonestamata kinnistu osas saab teada esitades järelpärimise Emajõe Veevärki, liitumistega tegeleva spetsialistile Kädi Jõgi, kadi.jogi@evv.ee.

Paigaldatav veearvesti on kaugloetav ja iga kuu tuleb maksta reaalselt tarbitud teenuse, st üksnes arvesti poolt mõõdetud koguste eest. Mingisuguseid püsimakseid sellele ei lisandu.

Alates 1. jaanuarist 2022 kehtivad Emajõe Veevärgi Elva reoveekogumisala tegevuspiirkonnas elanikele järgmised hinnad (koos käibemaksuga):

Vesi: 1,576 €/m3

Kanalisatsiooniteenus: 2,242 €/m3

Kanalisatsiooniteenuse arvestus toimub veearvestit läbinud vooluhulga järgi. Erandjuhul, kui ühisveevärgiga liitumist ei soovita, tuleb kanalisatsiooniteenuse mõõtmiseks paigaldada arvesti oma kaevule. Sel juhul on nii arvesti kui ka selle paigaldamine tasuline. Kaugloetava arvesti maksumus koos paigaldusega on ligikaudu 180 €.

 

Projekti rahastavad Ühtekuuluvusfond läbi SA-e Keskkonnainvesteeringute Keskus ja AS Emajõe Veevärk.

Joonis 1. Elva reoveekogumisala torustike ehitustöödega seotud alad

 

 

VARIA

Anname teada, et Elva suusahüppetorn on väga ohtlik ning objektil viibimine on keelatud. Suusahüppetorni territooriumile on paigaldatud ka hoiatavad sildid.

„Elva suusahüppetorn on kahjuks sellises seisus, kus objektil viibimine on ohtlik ning võib kaasa tuua õnnetusi. Eriti oluline on, et lapsevanemad selgitaksid oma lastele, et torn ja selle ümbrus pole sobiv koht mängimiseks ega talverõõmude nautimiseks", ütles SA Elva Kultuur ja Sport haldusjuht Priit Luik.

Amortiseerunud torn lammutatakse lähiajal ning Elva Vallavalitsusel on plaanis koostöös SA Elva Kultuur ja Sport hüppetorn taastada ja luua multifunktsionaalne spordipark.

 

Lisainfo:

Priit Luik, haldusjuht
priit.luik@elva.ee, 529 5306

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 16. mai 2022 Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid Esmaspäev, 9. mai 2022 Kell 8 Laura Kuusk Elva Gümnaasiumis
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4