Elva Vallavalitsuse nädalakiri 12.08.–18.08.2019

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 12. augustil osales Marika Saar Kagu-Eesti välitööde raames toimunud kultuuriseminaril “Kultuur ei kao, vaid teiseneb” Treski Küünis.
Päeva esimeses pooles keskenduti kultuuritööle maapiirkonnas ning pärandkultuurile. Teemaks tõusis küsimus, kas rahvamajad vajavad seadust, et tagada kultuuri väärtustamine igas Eesti paigas. Päeva teises pooles olid fookuses  raamatukogud ning nende roll tulevikus. 

Kolmapäeval, 14. augustil käisid Marika Saar ja Kertu Vuks seminaril regionaalsest vaatest ja teenustest "Millist muutust me tahame?" Väimelas.

Seminar oli väga huvitav ning keskendus teenuste lähendusele ja kvaliteedile. Peale ettekandeid toimusid rühmatööd. Kertu osales töörühmas, mis töötas välja Kogukonnataru lahenduse, kus raamatukogudes saaks tulevikus võimalikult mitmekesist teenust osutada. Marika osales rühmas, kus töötati idee kallal, et postiteenuse ehk pakiautomaatide parem kättesaadavus lahendaks täna ja ka tulevikus paljude teenuste kättesaadavust maapiirkonnas. 

Neljapäeval, 15. augustil toimus Elva Elamusfestivali koosolek, millest võtsid osa Margit Kink, Liis Lehiste, Mare Tamm, Marika Saar, Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Elva valla kultuuritöötajad, Noortevolikogu ning huvikeskus. Vaadati üle elamusfestivalil osalevad ettevõtted. Kaardistati viimased tegevused, et festival hästi õnnestuks. Arutleti ajakava, paigutuse jms üle. Määrati viimased vastutusvaldkonnad. 

Teisipäeval, 13. augustil osalesid Marika Saar ja Liis Lehiste volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul, kus tutvustati haridusvaldkonna statistikat ja osakonna olulisemaid tegevusi. Heakskiidu sai ka eelnõu “Nõusoleku andmine eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks”.  

KOGUKOND

17. - 19. augustil käisid Marika Saar, Maano Koemets ja Kertu Vuks Ukrainas Baikivtsi omavalitsusega tutvumas. Külastati koole, ettevõtteid ja festivali ning kohtuti omavalitsusjuhtidega. Esmaspäeval toimub taas kohtumine omavalitsusjuhtidega, et arutada koostööd tulevikus. Ukraina visiidist täpsemalt saab lugeda järgmisest nädalakirjast.  

ARENDUSVALDKOND

Teisipäev, 13. augustil osalesid  Mikk Järv ja Jaanika Saar seminaril “Planeerimine, ehitamine ja elamumajandus“. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumi korraldatud seminari sihtrühmaks olid kohalike omavalitsuste planeerimis- ja ehitusvaldkonna juhid ja spetsialistid. Seminari ettekanded käsitlesid üldplaneeringu koostamisel üleskerkinud teemasid. Ehitusvaldkonna ettekannetes arutati muuhulgas ka elamu- ja kommunaalmajanduse korraldamist ja ehitisregistri arengu suundasid. 

Neljapäev, 15. augustil osales Kertu Vuks Tartumaa Arendusseltsi infopäeval Tartus.
Infopäeva eesmärk oli tutvustada TAS-i uut suurprojektide arendamise meedet ja taotlemise tingimusi. Tehti ülevaade TASi tulevastest taotlusvoorudest, meetmetest ja LEADER-projektitoetuse taotlemisega seonduvatest teemadest. Peale selle tutvustati seni ellu viidud LEADER projektide kogemusi. 

SPORT

August on spordikuu!
Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kutsub osalema erinevate spordialade treeningutel.
Treeningud on tasuta ning vajalik on eelnev registreerimine.
21. augustil saab ennast proovile panna BMX KROSS’is Elva Skatepark’i juures kultuurikeskuse parklas. Korvpallis saab kätt proovida 25. augustil kell 14 Elva korvpalli väliväljakul. 26. augustil kell 17 on võimalik rammu näidata raskejõustikus (jõutõstmine, klassikaline tõstmine, rammumees) Elva Puiestee 2. Jooga ja meditatsioon toimuvad 28. augustil kell 18 Elva Kultuurikeskuses.
Soovitame jooksvalt jälgida ajakava, sest treeningute nimekirjas ja ajakavas võib ette tulla muudatusi. Peale selle loositakse välja auhindu nende vahel, kes panevad kirja kõik augustikuus läbitud sportlikud kilomeetrid. Täpsema info selle kohta leiab Elva Spordikuu Facebook'i leheküljelt. Loosimine toimub augustikuu lõpus.

VARIA

Teisipäeval, 13. augustil osalesid Kertu Vuks ja Merilyn Säde Kagu-Eesti maineseminaril “Maine kui kohaliku elu peegel” Otepääl.  

Maineseminaril andis Marketingi Instituudi tegevjuht ja konsultant Anu-Mall Naarits ülevaate Kagu-Eesti turismi väljakutsetest ja võimalustest, rääkides ettevõtjate küsimustiku põnevatest tulemustest. Ühtlasi pani tema ettekanne mõtlema ka meie valla, sh Lõuna-Eesti mõistes  küsimustele, kui kauaks on plaaninud inimesed meie piirkonda elama jääda või kui kaugel asuvad nende töökohad ning kuidas mõjutab see nende rahulolu meie piirkonnas elamisega. 

Ettevõtja Kuldar Leis rääkis sellest, kuidas kujuneb ettevõtluskeskkonna maine ning mis seda mõjutab. Ta tõi ilmeka näite sellest, kuidas välismaalased soovisid Põlvas ühest poest osta kama ning kui nad olid teenindajalt jõudnud inglise keeles küsida pool oma küsimusest, jooksis teenindaja poe tagaruumidesse. Kõik seesugused detailid ilmestavad meie ettevõtluskeskkonda, meie mainet ja muljet meist.  

Ettevõtja Jüri Makarov rääkis enda visioonist Kagu-Eesti ja Otepää mõistes. Makarov rääkis oma ettekandes, miks ta on valinud oma koduks just Otepää ning missuguseid võimalusi ja väljakutseid on see talle pakkunud.  

Pärast seminari oli kõigil võimalus külastada erinevaid ettevõtteid Otepää vallas. Merilyn külastas Jüri Makarovi Kivi talu restorani Rock Summer, kus talu peremees tutvustas oma talus elavaid loomi, rääkis sellest, kuidas ta pakub restoranis ainult mahetoitu (oma või naabrite aedade saadusi ning ise kasvatatud loomaliha) ning samuti rääkis ta veidi oma toiduvalmistamise kirest. Nimelt tegutseb Makarov ka ise väga aktiivselt restoraniköögis ning nii pakkus ta külastajatelegi enda küpsetisi. 

Kivi talus kasvavad kitsed, lambad, kolm hobust, pardid ja kanad. 

Restoranis saab näha paljude erinevate artistide kontserti plakateid, suurel osal neist on olemas ka artistide autogrammid. Seega jagus uudistamist väga palju. 

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 15. augustil andis abivallavanem Marika Saar ülevaate volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjonile valdkonna tegevustest. Arutelu toimus valla terviseedenduse suundade ja tegevuste korraldamisel üle.  
 

VALLAMAJANDUS

Valmis Liiva tänava tänavavalgustus.
Koostöös Emajõe Veevärk AS-ga toimuvad Elvas Liiva tänaval vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistööd. Peale trasside valmimist uuendatakse asfaltkate ja korrastatakse haljastus. Kaevetöödega paralleelselt vahetati välja ka Liiva tänava amortiseerunud tänavavalgustus uute LED valgustite vastu ning paigaldati metallpostid koos maakaabliga. Metallpostid koos postikannudega on pärit Elva Kesk tn, kus juba varasemalt olid metallist valgustipostid. Kesk tänavale paigaldatakse projekti raames täiesti uus tänavavalgustus, mis sobib kokku keskväljaku lahendustega.  

Liiva tänava valgustid on nö “targad valgustid”, kus on juba tootja poolt programmeeritud energiasäästlikkuse süsteem. Õhtul peale kella 21 jääb valgusti põlema 80% valgustugevusega ning kella 1-6 öösel langeb valgustarbimine 60% peale. Liiva tänava tänavavalgustuse ehitustööd läksid maksma ca 19 000 eurot ning töid teostas Seiro Elekter OÜ.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 05.08.–11.08.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 05.08.–11.08.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 6. augustil kohtusid Mare Tamm, Liis Lehiste ja Margit Kink organisatsiooni Noored Kotkad esindaja Martin Erstuga. Noorkotkaste tegevus koolide, huvikoolide ja noortekeskuste juures on teretulnud tegevus, mis on kodanikukasvatuse seisukohalt oluline kogu Eesti riigile. Kohtumisel arutleti tegevuse aktiviseerimise ja laienemise üle Elva vallas, peamiselt piirkonnakeskustes. Vallavalitsus soovib huvitegevuse raames oma õla alla panna nii rühmajuhtide tegevuse toetamisega kui ruumide võimaldamisega. 

KOGUKOND

Kaasav eelarve ootab lennukaid ideid! 

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud igal aastal 45 000€, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel. 

Kaasava eelarve raames saab oma idee esitada igaüks. Ettepanekuid saab saata 1.-15. septembril VOLIS keskkonna kaudu või e-posti teel elva@elva.ee. Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel. 

Ettepanek peab sisaldama esitaja andmeid, idee nimetust, kirjeldust ja eesmärki koos planeeritava asukoha selgitusega. Oluline on välja tuua idee hinnanguline maksumus ja sihtrühm. 

Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle Elva vallavalitsus ning esitab oma arvamuse ettepanekute sõelumise komisjonile. 11-liikmeline komisjon, mis koosneb piirkonnakogude- ja vallavalitsuse esindajatest ning vallavolikogu esimehest, valib välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele pääsenud ideesid tutvustavad avalikul koosolekul ideede autorid. Hääletus kestab seitse päeva. Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000 € väärtuses. Tingimus on, et objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. 

Seitse päeva kestva hääletuse korraldab Elva Vallavalitsuse ning see toimub elektrooniliselt, VOLIS keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased, kes rahvastikuregistri järgi elavad Elva vallas. Hääletamiseks avatakse hääletuspunktid teenuskeskustes, suuremates poodides, raamatukogudes ja koolides. 

Rahvahääletuse tulemusena tekib pingerida, millest kolm enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Kui ettepanekute maksumus on väiksem kui 15 000 €, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses. 

Pane oma idee kirja - võib olla saab just teie mõte teoks! 

Kaasava eelarve protsessiga saab end kursis hoida valla kodulehele kaasava eelarve leheküljel

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 5. augustil osalesid Heiki Hansen, Mikk Järv ja Jaanika Saar Elva Turuplatsi avalikul arutelul.

Koosolekul tutvustasid maastikuarhitektid Edgar Kaare ja Margit Prükk valminud Turuplatsi pargi projektlahendust. Kohtumisel osales 15 vallakodanikku, kelle hulgas oli ka mitmeid turumüüjaid. Arhitektid tutvustasid uuendatud turu lahendust, laiendatavaid laste mängualasid ning Jaani tänava äärse bussipeatuse uut lahendust. Lahendus oli turumüüjatele üldjoontes vastuvõetav, vallakodanikud tervitasid mõtet lisada parki lastele rohkem atraktsioone. Muret tekitas turumüüjate parkimine, mis uue lahenduse järgi on suunatud Turuplatsi tänava äärde. Turuplatsi tänav muudetakse ühesuunaliseks. Projektiga saab lähemalt tutvuda Elva valla kodulehel.  

Teisipäeval, 6. augustil kohtusid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Tiidriku tee arendajatega.

Kahe kinnistu arendajad pöördusid arengu- ja planeeringuosakonna poole seoses Rämsi alevikus Tiidriku teel asuva kahe kinnistu detailplaneeringu küsimustes. Tegemist on elamumaaga, millele planeeritakse kinnistud ja nende juurdepääs. Kohtumine oli edukas ning leiti optimaalseid lahendusi arendustegevusega alustamiseks.  

Teisipäeval kohtusid Toomas Järveoja, Mikk Järv välijõusaalide müügiesindajatega. 

Kohtumisel tutvustasid David City Line esindajad välijõusaali seadmeid, mis annavad lisavõimalusi erinevate raskusastmetega treeningseadmete kasutamiseks.  

Arbi järve ääres algasid ehitustööd 

Sel nädalal alustatakse seoses Elva linnasüdame ajakohastamise ehitustöödega töid Arbi järve ääres. Kogu nädala tegeletakse järvepealse terrassi metalltalastiku monteerimisega.  

Sellega seoses võib ette tulla, et Arbi järve ääres ei ole võimalik jalakäijate silda ületada ning seal on jalgsi käimine aedadega piiratud. Palume ehitustööde läheduses olla ettevaatlikud ning arvestada ohutuseks ette tõstetud aedadega. 

Sel nädalal jätkuvad Kesk tänaval ka tööd kõnniteede ja parkimistaskute kivisillutistega, samuti paigaldatakse kultuurikeskuse ees betoon- ja graniitplaate. Kultuurikeskuse ees tegeletakse ka moodulmajade ehitamisega. 

Elva Kesk tänava ehitusega saad end kursis hoida Elva valla blogis

Elva Vallavalitsus ootab projekteerimisettevõttelt hinnapakkumust Elva linna rulapargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23. august kell 10. 

Rulapark asub Kesk 32 kinnistul ning projektis käsitletavad tööd on: korrigeerida rambi kalded vastavalt nõuetele, vajunud kohtade likvideerimine, terasosade asendamine, ettepanekud sõiduliinide parandamiseks/muudatusteks, lähiümbruse haljastus ja väikevormide lahendus. 

Tehnilise kirjelduse, fotod olemasolevast rulapargist ning muu info leiab SIIT

SPORT

Elva ja Järva Vallavalitsuste heategevuslikud võistlused lõppesid meeleoluka korvpallivõistlusega Elvas.   

Neljapäeval, 8. augusti õhtul toimus Elvas teine heategevuslik võistlus, võistluse võitis Elva Vallavalitsuse meeskond seisuga 63:46. 

Teisipäeva, 6. augusti õhtul võisteldi Aravetel võrkpallis ning siis tuli Elva Vallavalitsuse meeskonnal tunnistada Järva Vallavalitsuse meeskonna paremust. Järva Vallavalitsuse meeskond võitis kõik kolm geimi. 

Heategevuslike võistluste eesmärk oli tuletada meelde Eesti Vähiliidu kampaaniat „Terve Eestiga vähi vastu!" ning juhtida tähelepanu nende tänuväärsele tegevusele ja kutsuda üles inimesi tegema annetusi. 

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et vallale on oluline elanike tervis ning sealhulgas ka vähi ennetustegevuse toetamine ja info levitamine. „Soovime ka oma meeskonnaga olla aina sportlikumad ning sellest tekkiski idee võistelda korvpallis ja võrkpallis mõne teise vallavalitsuse meeskonnaga, et suunata tähelepanu sportimise ja oma tervisega tegelemise teemadele. Järva vallavalitsuse meeskond oli mõttega kohe päri," ütles Järveoja. 

Järva vallavanem Rait Pihelgas sõnas, et antud ettevõtmine on eeskuju ehk ka teistele omavalitsustele, et aktiviseerida inimesi nii füüsiliselt kui ka vaimselt. „Kui Elva tegi meile ettepaneku võistlemiseks, ei kahelnud me hetkekski. Meeskond oli päri ja üheskoos alustasime ideede kogumisega. Leiame, et oluline ei ole võit, vaid tervislikud eluviisid, mis tagavad tervelt elatud aastad. Nende kahe mängu eesmärk on tuua pildile olulist sõnumit, mis võib aidata neid, kes abi vajavad. Samuti on oluline omavalitsuste ühine koostöö praegu ja ka tulevikus." 

Eesti Vähiliidu juhatuse esimees Maie Egipt ütles, et kogu nende meeskond on väga liigutatud, et kahe vallavalitsuse meeskonnad kampaaniaga ühinesid. „Eesti Vähiliit teeb endast kõik oleneva, et viia inimesteni info vähi ennetamise ja varajase avastamise võimaluste kohta, mistõttu on oluline iga kodaniku teadlikkus sellest teemast," sõnas Egipt. 

VARIA

Kertu Vuks  ja Marika Saar osalesid 9.10.augustil toimuval Arvamusfestivalil.  

Arvamusfestival toob iga-aastaselt kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et läbi tasakaaluka arutelu luua paremat arusaamist iseendast, teineteisest ja maailmast. Huvitatud arutelusid oli festivali raames väga mitmeid. Haridusalal räägiti näiteks sellest, kas õpetajad peaksid õppima influenceritelt ja kuivõrd meelelahutuslik haridus olla võiks. Huvitav oli ka säutsukohviku formaat, mida saaks tulevikus rakendada ka Elva valla aruteludes.  

Tehnoloogiaalal üks põnevamaid ettekandeid oli “Minu andmed riigi käes: innovatsioon vs õigus?”. Arutelus keskenduti dilemmale, kuidas tagada tänapäeva maailmas, kus andmete jagamine ja kasutamine aitab arendada innovaatiliste teenuste loomis, riigi käes olevate andmete kasutamist õige eesmärgi nimel ning kuidas defineerida “õiget eesmärki”?  Sõna said nii justiitsministeeriumi kui andmekaitseinspektsiooni esindajad ning valdkonnas tegutsevad ettevõtjad.

Esmaspäeval, 5. augustil osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste ja Margit Kink noorte omaalgatusprogrammi arutelul. 
Elva vald on aastatel 2019–2020 rakendamas kohaliku omavalitsuse huvihariduse ja -tegevuse kava. Lisaks erinevate huvialaringidele näeb kava ette noorte omaalgatuse fondi loomise. Noorte omaalgatuse fondi üldeesmärgiks on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. Sellest lähtuvalt on loomisel “Elva valla noorte omaalgatusfondi projektide taotlemise kord”, mis reguleerib 2019.a sügisest projektide rahastamise taotlemist. 

SOTSIAALVALDKOND

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. september. 

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe. 

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, hooldaja, eestkostja ning vajadusel pedagoog või sotsiaaltöötaja vallavalitsusele vormikohase taotluse (leitav Elva valla veebilehel www.elva.ee/toiduraha-toetus) lisadokumentidega hiljemalt 20. septembriks. Erakorralistel juhtudel võetakse taotlusi vastu ka muul ajal.

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna eelmisel kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms). Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta. 2019. aastal on toimetulekupiir 150 eurot. 

Otsuse toetuse määramise kohta perioodi 1.09.2019–31.01.2020 eest teeb valla sotsiaal- ja terviseosakond hiljemalt 30. septembriks. Toetust ei maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse üle teenuse osutaja arvelduskontole. 

 

Eesti Punase Risti Tartumaa Selts saatis Elva vallale 50 toidupakki, mis valmisid koostöös RIMIga ning lahkete annetajate abiga. Valla sotsiaaltöötajad jagasid pakid valla vähekindlustatud peredele, kus kasvavad lapsed.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.07-4.08.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.07.–4.08.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR

Elva Elamusfestivali ettevalmistused on täies hoos! Neljapäeval, 1. augustil kogunesid vallavalitsuse ja kultuurijuhtide meeskond, et arutada Elamusfestivali korralduslikku poolt. Elva Elamusfestivalile saab registreerida kuni 12. augustini!  

Elamusfestivalilt leiab igaüks midagi, sest kirja on ennast pannud täiesti eriilmelised Elva vallas tegutsevad ettevõtted. Võimalus on lasta enda eest hoolitseda iluteenindajatel või massööril. Kehakinnitust pakuvad puhvetid. Proovida saab erinevaid mahetooteid ja talutoitu, aga ka näiteks ajurveeda suupisteid või mangolassit.  

Kohapeal saab tutvuda naha-, paberi- ja keraamikakunstiga ja proovida ka ise midagi ilusat valmistada. Kõigile, kes plaanivad korraldada juubelit või pulmi, on kindlasti kasulik tutvuda kohalike peokorraldusfirmadega, kes ennast festivalil tutvustavad. Kohal on ka kaks  fototeenuseid pakkuvat ettevõtet. 

Huvialamessil saab tutvuda võimalustega harrastada judot, võrkpalli, korvpalli ning on võimalus tutvuda beebide akrobaatikaga. Ennetustööd tehakse noorsootöös ning liiklusohutuses. 

Abivallavanem Marika Saar külastas pühapäeval, 4. augustil Koruste külas toimunud mustlasetendust “Suur pidu mustlaslaagris”, kus tegid kaasa Hellenurme tantsurühmad Sabrina ja Marbella ning mustlastantsurühm Romaška.  

KOGUKOND

Elva valla Külade Olümpia on loomulik jätk Rõngu Külade Olümpiale, mis on eelnevalt toimunud juba kaheksa aastat. Olümpiakavas oli palju põnevaid võistlusi nagu heinaniitmine ja vihtade tegemine.

Abivallavanem Marika Saar ütles oma avasõnades, et tegemist on sündmusega, mis ühendab sporti, kultuuri, terviseedendust, koosolemist, isetegemist ja kindlasti head huumorit. Loodetavasti on tegemist üritusega, mis kasvab traditsiooniks ning see on kord aastas hea võimalus külarahval kokku tulla ja omavahel mõõtu võtta. Elva valla Külade olümpia võitis Kirepi küla.  

 

PLANEERING

Neljapäeval, 1. augustil toimus Elva Supelranna 17 ja Supelranna 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringu (nn Tervisekeskuse detailplaneeringu) korduv avalik arutelu.  Arutelul osalesid huvitatud isikud: Tartumaa Tervisekeskus OÜ - esindajana  Peeter Laasik, Elva vallavalitsuse esindajad Maarika Uprus, Kertu Vuks, Mikk Järv ja Heiki Hansen. Planeeringulahendust tutvustas Skepast&Puhkim OÜ planeerija Piret Kirs.  

Tervisekeskuse detailplaneeringu korduva avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringus tehtud muudatuste kohta kaks kirjalikku arvamust, mida arutelul tutvustati.  

Arutelu tulemusena jäi  üks arvamuse esitanud kinnistu omanik eriarvamusele, mistõttu esitatakse detailplaneering heakskiitmiseks valdkonna eest vastutavale ministrile (Rahandusministeeriumile).  

SPORT

August on spordikuu!

Sel aastal toimub taas Elva spordikuu, mille raames on võimalik tasuta osa võtta mitmetest põnevatest trennidest.  

AJAKAVA: 
14. augustil kell 17.30 BEEBIDE JA VÄIKELASTE AKROBAATIKA, Elva Raudteejaama park 
15. augustil kell 17 BOCCIA, Turuplatsi park, Elva (Boccia on mäng, mis sobib kõigile. Saab mängida nii püsti kui ka istudes) 
15. augustil kell 18 (RULL)SUUSATAMINE, Elva-Peedu kergliiklustee Elvapoolne ots 
18. augustil kell 17.30 JALGPALL, Nike Arena Elva, Puiestee 2, Elva 
21. augustil (kellaaeg selgumisel) BMX KROSS, Elva Skatepark'i juures kultuurikeskuse parklas 
26. augustil kell 17 RASKEJÕUSTIK (jõutõstmine, klassikaline tõstmine, rammumees), Elva, Puiestee 1 
 
PALUME TRENNIDEST OSAVÕTMISEKS REGISTREERUDA siin lingil

Kuna ajakava täieneb jooksvalt, saate end sellega kursis hoida Elva valla Facebooki-leheküljel, SIIN

VARIA

2.3. augustil osales Elva vallavalitsuse meeskond Eesti Linnade ja Valdade Liidu suvepäevadel Voorel. Seekordseid suvemänge korraldas Kastre vallavalitsus. Reede õhtul alanud suvepäevadel olid kavas erinevad osavus- ja sportmängud. Lisaks oli see hea võimalus kolleegidele vahetada omavahel infot ja kogemusi. 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.07-28.07.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.07.–28.07.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

VALLAMAJANDUS

Kolmapäeval, 24. juulil algasid Puhja alevikus kaugküttetorustiku rekonstrueerimistööd.  
Metrx OÜ alustas Puhja alevikus kaugküttetorustiku rekonstrueerimistöödega, tööd kestavad kuni 1. novembrini. 

Kortermajade piirkonnas esineb kaevetöödest tulenevaid liikluspiiranguid, mistõttu palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid. 

Tööd tehakse vastavalt Termopilt OÜ koostatud projektile. 

Küsimuste korral palume pöörduda Elva Vallavalitsuse geoinfospetsialisti Kullo Laose poole telefonil 5191 5914 või e-aadressil kullo.laos@elva.ee

Asendiplaaniga saab tutvuda SIIN

Kasside ja koerte pidamise eeskiri Elva vallas on avalikul konsultatsioonil - ettepanekuid oodatakse 1. augustini!

Elva Vallavalitsus suunas määruse eelnõu "Koerte ja kasside pidamise eeskiri Elva vallas" avalikule konsultatsioonile. 

Koerte ja kasside pidamise uue eeskirja koostamise vajadus tuleneb eelkõige sellest, et ühtlustada Elva vallaks ühinenud omavalitsuste koerte ja kasside pidamise eeskirjad. Eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded ning koerte ja kasside üle arvestuse pidamise korra Elva valla haldusterritooriumil.  

Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes peavad koera, kassi või teisi lemmikloomi. Eelnõu eesmärk on ajakohastada kehtivaid eeskirju ja viia need vastavusse kehtiva õigusega.  

Vallas peetav koer ja kass peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood. Eeskirja kohaselt peetakse Elva vallas koerte, kasside ja vajaduse korral teiste lemmikloomade üle arvestust lemmikloomaregistris www.llr.ee ning selleks asutatakse vallas vastav andmekogu. 

Kogu eeskirja eelnõud saate lugeda SIIT ning seletuskirja SIIT

Küsimused ja ettepanekud eelnõu kohta on oodatud hiljemalt 1. augustiks. Ettepaneku saate esitada SIIN või saata oma ettepaneku(d) e-aadressile elva@elva.ee

KOGUKOND

Esmaspäeval, 22. juulil osalesid Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Mikk Järv ja Heiki Hansen Ulila rahvakoosolekul. Kohtumisel osales ka Tootsi Turvas AS esindaja, kes jagas infot silla renoveerimistööde kohta. 

Koosolekul arutati Ulila keskuse renoveerimise, Ulila sadamaala arenduse, kergliikustee projekti (kergliiklustee rajatakse Ulila poe juurest Uula ristini (Kesk tn ja Kureküla tee ristmik), kogupikkusega 800 m), piirkonna bussipeatuste ja heakorraprobleemide teemadel. Muu hulgas lepiti kokku, et kui kergliiklustee projekt on valminud, siis tutvustab vallavalitsus seda avalikul koosolekul. Kõik kinnistuomanikud, kelle kinnistu on kergliiklustee ääres ning kes soovivad ligipääsu oma kinnistule muuta, palutakse võtta ühendust Elva vallavalitsusega.  

Arutluse all oli ka Ulila keskuse ühe osa (kolmekordne hooneblokk) võimalik lammutamine. Kõik, kellel on ideesid, milline võiks olla selle hooneosa kasutusvõimalus(ed) tulevikus, on oodatud oma mõtteid jagama. Ettepanekuid oodatakse hiljemalt augusti lõpuks, Elva Vallavalitsuse aregu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuksi e-aadressile kertu.vuks@elva.ee

Laupäeval, 27. juulil osales Kertu Vuks Eesti Külaliikumine Kodukant korraldatud Külade maapäeval Räpinas. Sel korral oli Maapäeva juhtmõte „Tugev küla =  tugev  Eesti!“. Kertu esines  ettekandega teemakojas “Kuidas rakendada avatud valitsemise põhimõtteid külade ja omavalitsuste koosloomes?“ ning osales aruteludes, jagades Elva valla praktilist kogemust avatud valitsemise rakendamisel, piirkonnakogude tööde käivitamisel ja kogukondade kaasamisel otsustusprotsessides. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 22. juulil osalesid Heiki Hansen ja Mikk Järv Act Now koosolekul.  

Elva Vallavalitsus osaleb Interreg BSR finantseeritud projektis Act Now, mille eesmärk on tõsta kohalikes omavalitsustes energiajuhtimiskompetentsi ja analüüsivõimet ning seada sisse energiatarbimise jälgimise süsteem (edaspidi EMS). Süsteemide sisseseadmiseks on projekti eelarvest ette nähtud vahendid, mille raames on Elva vallal võimalik teha investeeringuid. Hanke eesmärk on seada sisse ja katsetada innovaatilist energiatarbimise jälgimise süsteemi vähemalt viies vallale kuuluvas hoones. Selleks liidestatakse viis hoonet energiatarbimise jälgimise süsteemiga, kasutades olemasolevaid ja paigaldades vajadusel uusi sensoreid. Nendele sensoritele hangitakse andmete kogumiseks, säilitamiseks ja visualiseerimiseks vajalik tehniline lahendus ning selle kasutusõigus vähemalt kolmeks aastaks. Tegevuste raames liidetakse esmalt EMSiga Elva Gümnaasium, Elva lasteaed Murumuna, Konguta lasteaed-algkool, Elva Gümnaasiumi Tartu mnt kool ja Elva vallamaja. 

Elva linna Palu tee 28a detailplaneering tuleb avalikule väljapanekule 

Elva Vallavalitsuse 16. juuli korraldusega nr 570 võeti vastu Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneering. 

Planeeringuala (0,9 ha) asub Elva linnas Verevi asumis Palu tee äärsel alal. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga. 

Planeeringu avalik väljapanek toimub 5. augustist 19. augustini Elva Vallavalitsuses (Kesk 32, Elva linn). Igal isikul on avaliku väljapaneku jooksul õigus esitada planeeringu kohta arvamusi. 

Planeeringuga saab tutvuda vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas ja valla kodulehel, SIIN

Arvamusi oodatakse e-aadressil elva@elva.ee

TURISM

Valla turismijuht Hemminki Otstavel: olen südames soovinud alati töötada turismialal 

Seni europrojektidega ja kultuurivaldkonnas töötanud Hemminki ütleb, et ta on alati mõelnud töötamisest turismialal ning on siiani kogu aeg oodanud tööd, kuhu igal hommikul hea meelega minna. Ta usub, et on selle leidnud just Elva vallas. 

Seni Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnas kultuuriteenistuse peaspetsialistina töötanud Hemminki tegeles kultuurivaldkonna arengute, kultuuriinimestega suhtlemise, organisatsioonide ja nende nõustamise ning projektitaotlustega. „Peale selle aitasin korraldada infopäevi ja seminare, samuti tegin tihedat koostööd kultuuripealinnameeskonnaga.“ 

Miks otsustas Hemminki aga just Elva valla turismijuhi töökohale kandideerida? „Vabal ajal meeldib mulle reisida ning olen alati erinevates riikides käies mõelnud, et tahaksin kunagi turismialal tööd teha. See töö ja valdkond kuidagi kutsusid mind ja see tunduski mulle täpselt see, mida olen otsinud,“ kirjeldab Hemminki. Ta lisab kiirelt, et muidugi saab see tema jaoks olema väljakutse, kuid ta on väga põnevil ja ootab juba, et saaks alustada. 

Hemminki peab oma tugevusteks positiivset ellusuhtumist ja töökust. „Samuti ei karda ma tunnistada, kui ma midagi ei tea, sest siis teen ma selle nimel tööd, et teaksin.“ 

Meie looduskeskkond kutsub 

Hemminki arvates on tal turismijuhina suurim väljakutse valla ühtne areng, et kõik piirkonnad tunneksid end kaasatuna. „Arusaadav on, et Elva linn on siinse piirkonna tõmbekeskus, kuid olulised ja erilised on ka teised piirkonnad.“ 

Tema arvates on Elva valla üks suurimaid plusse kaunis looduskeskkond, mis pakub rõõmu ja huvi nii siinsetele elanikele kui ka turistidele. „Kaks aastat tagasi, kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistuja ning kui võtsin selle raames inimesi vastu, nägin, mida inimesed Eestisse vaatama ja otsima tulevad. Seega peame vallana rõhuma oma tugevustele, sh looduskeskkonnale.“ 

Hemminki näeb, et Elva vald on suurepärane koht ka sporditurismiga tegelemiseks ja selle arendamiseks. „Arvan, et selles valdkonnas on arengukohti palju ja see töötab siin hästi. Samuti tuleb osata ära kasutada neid suurüritusi, mida meil tehakse, näiteks Rally Estonia,“ lisab ta.  

Sel aastal on Hemminki võtnud endale eesmärgi koondada Elva valla turismiinfo, tegeleda veebikeskkonnaga ning ingliskeelse info loomise ja toimetamisega.  

Läbinisti tartlane 

Hemminki on kogu oma elu elanud Tartus ning põhikoolis õppis ta Tartu Tamme Gümnaasiumis, misjärel suundus õppima Hugo Treffneri Gümnaasiumisse. „Pärast seda asusin Tartu Ülikoolis õppima avalikku haldust ja rahvusvahelisi suhteid ning kui bakalaureus sai lõpetatud, läksin tööle ülikooli, kus tegelesin erinevate europrojektide ja nende juhtimisega.“ 

Magistriõpingud otsustas Hemminki teha pärast aastast töötamist samuti Tartu Ülikoolis, Euroopa Liidu ja Venemaa uuringute õppekaval. „Seal oli väga rahvusvaheline seltskond ja kohalikuna oli see väga äge,“ räägib ta põnevusega. 

Magistriõpingute ajal suundus ta tööle Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonda, kus töötas kuni siiani kultuuriteenistuse peaspetsialistina. 

Hemminki asub Elva valla turismijuhi töökohale täiskohaga tööle 5. augustil. Temaga saab ühendust e-aadressil hemminki.otstavel@elva.ee

VARIA

Milline on korrektne postkast? Omniva näpunäited 

Postkast on midagi sellist, mis püsib aastaid või aastakümneid. Siiski tuleks aeg-ajalt jälgida, kas postkast suudab „teenindada" praeguseid hoopis mahukamaid saadetisi. Eestis on ligikaudu 600 000 postkasti, millest kõik ei vasta nõuetele ning mis teevad kirjakandja töö raskeks, kui mitte võimatuks. 

Korrektsed postkastid teevad kirjakandjate töö lihtsamaks ja aitavad tellitud saadetistel Sinu postkasti kiiremini jõuda. Postkastidele kehtestatud minimaalsed mõõtmed on 25x35x6 cm, kuid soovituslik on kasutada märgatavalt suurema mahutavusega postkaste. Postkasti postitamiseks ette nähtud ava minimaalsed mõõtmed on 2x23 cm. Lisaks võiks postkast olla pealt täidetav, et vältida saadetise kokku murdmist ja lukustatav, et tagada saadetise turvalist säilimist. 

Postkasti paigaldamisel jälgi, et postkastile oleks tagatud aastaringne ligipääs ja et tee postkastini ning postkasti alune oleks vaba takistustest (lumi, jää, jalgrattad, lapsevankrid, suusad jne). Postkast peab tagama saadetiste kaitstuse ilmastikuolude eest ilma ligipääsu piiramata. Kindlasti peab postkast olema juurdepääsetav hoolimata kellaajast, et võimaldada postikulleril osutada varajast lehekannet. 

Oluline on ka, et postkast oleks korralikult tähistatud, sest tähistamata postkast teeb keeruliseks kirjakandja töö ning oodatud saadetised ei pruugi kohale jõuda. Juriidilise isiku postkastile peab olema märgitud ka ettevõtte nimi/nimed, et kindlustada posti toomine neile ettevõtetele, kes postkasti kasutavad. 

Kortermajades paigaldatakse postkast kortermaja välisukse vahetusse lähedusse. Näiteks saab kasutada välisukse sisse paigaldatavaid postkaste, et tagada ligipääs ilma välisust avamata. Juhul, kui postkastid on paigaldatud trepikotta võiks kasutada universaalvõtit, mis tagab kogu maja trepikodade ligipääsetavuse ühe võtmega. 

Eramaja puhul paigaldatakse postkast elamut piirava aia külge. Aia puudumisel on hea tava paigaldada postkast krundi teepoolsele piirile. Hoolitseda tuleb ka selle eest, et koduloomad (eelkõige koerad) ei pääseks postkasti juurde või teisele poole aeda, sest sellisel juhul on postikulleril õigus keelduda postkasti teenindamast oma turvalisuse tagamiseks. 

Külades paigaldatakse postkastid eeskätt põhimaantee või suurema hooldatud tee äärde, koondades ümbruskonna adressaadid ühte kohta. Kokkuleppel paigaldatakse postkast elu- või asukohast mõistlikule kaugusele, näiteks lähimasse bussipeatusesse, küla infotahvli juurde või teeotsa. Alati tuleb arvestada asjaoluga, et oleks tagatud võimalus sõiduki ajutiseks peatumiseks ning seejuures oleks tagatud peatuvate sõidukite ja inimeste ohutus. Tagatud peab olema ka aastaringne ligipääs postkastile ning teehooldustööde teostamine. Postkastil peab olema nähtavale kohale märgitud küla ja talu nimi. 

Kui soovid oma postkasti asukohta muuta, siis teavita oma soovist ka Omnivat kodulehel asuva veebivormi abil. Vajadusel võetakse sinuga ühendust, et postkasti asukoht kinnitada või selle paigaldamist täpsustada. Kindlasti on oluline postkasti asukoht kooskõlastada, sest kahjuks ei ole võimalik posti toimetada nendesse postkastidesse, mille asukoht ei ole kinnitatud. Samuti ei ole Omnival kohustust toimetada saadetisi postkasti, mille paigutamine ei ole kooskõlastatud. 

 

Kas oled juba Shell Helix Rally Estonia Elva linnakatse videot näinud?

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

 

Instagram

 

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.07-21.07.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.07.–21.07.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 KULTUUR

Hea ettevõtja või ettevõtlik inimene, registreeru Elva Elamusfestivalile! 

Elva Elamusfestivali on kogukonnafestival, kus kohalikud ettevõtjad tutvustavad oma tooteid ja teenuseid. Peale selle toimub huvialamess, et lapsed ja vanemad saaks tutvuda ja valida peagi algavaks kooliaastaks vabaajaveetmise võimalusi. Festivalil on kultuuriprogramm kahel laval: noortelaval astuvad üles erinevad noortekollektiivid ning pealaval lõpetab õhtu ansambel Black Velvet. 

Elva Elamusfestivali reklaamitakse Elva valla kommunikatsioonikanalites, raadiotest Elmar ja Kuku ning Tartu linnas kaubanduskeskuste LED-ekraanidel. Seega põhjuseid, et pakkuda oma ettevõtte elamusi, on palju! 

Ootame kõiki kohalikke ettevõtteid ja huvikoole registreeruma SIIN

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval korraldasid abivallavanem Marika Saar, osakonna juhataja Milvi Sepp ja õigusnõunik töövestlusi lastekaitsespetsialisti ametikohale kandideerinud kandidaatidega. Loodetavasti leiame suurepärase inimese oma meeskonda juba õige pea!  

SPORT

Kolmapäeval, 17. juulil toimus Elva spordihoone pidulik üritus, kus nurgakivi kapsli asetasid sportlased Kristjan Ilves ja Roland Lessing. 

Vallavanem Toomas Järveoja ning KRC Ehituse juhatuse liige ja tegevjuht Siim Kroodo rääkisid, et ehitus kulgeb plaanipäraselt ning kõigil on hea meel, et spordihoonega luuakse kogu Elva vallale juurde kvaliteetsed sportimistingimused. 

„Elva sportlased on olnud väga edukad ning toonud Elvale palju kuulsust, alustades kas või Erika Salumäest, kes on kahekordne olümpiavõitja trekisõidus. Loodetavasti aitab uus spordihoone uute ja ka praeguste sporditähtede edule veelgi kaasa," ütles Toomas Järveoja. 

Kristjan Ilves ja Roland Lessing võistlesid kahe kodanikuga korvpallis, et selgitada välja Elva spordihoone eluaegse priipääsme võitja. Kuna Martin Järveoja ei saanud üritusel osaleda, loositi üritusele tulnute seast välja kaks inimest, kes said võimaluse proovida oma kätt korvpallis. 

Loosi tahtel said korvpallivõistlusel oma õnne proovida KRC ehituse projektijuht Jegor Šurmin ja kauaaegne jalgrattatreener Jüri Kalmus, kellest viimane andis võimaluse võistelda edasi Elva Gümnaasiumi direktorile Tarmo Postile, kes ka lõpuks eluaegse priipääsme spordihoonesse endale võitis. 

Üritusel esialgu osalema pidanud Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja ei saanud kahjuks töökohustuste tõttu üritusele tulla, kuid edastas oma tervitused kõigile video teel ning lubas spordihoone avamisel kindlasti kohal olla. 

Nurgakivi kapslisse pandi Tartu Postimees, Elva valla leht, Elva Postipoisi viimane number, ehitusdokumendid, kohapeal tehtud fotod, spordiklubide meened ja üheeurone münt. 

Spordihoone valmimistähtaeg on 30. juuni 2020. 

Rohkem infot spordihoone projekti kohta leiad SIIT

Üritusel toimunust saad aimu ka Elva valla Instagrami kontolt, kust leiab ürituse videod: https://www.instagram.com/elvavald/ 

Ürituse kohta leiad rohkem fotosid SIIT

Fotod: Kayvo Kroon

 

VALLAMAJANDUS

Elva Vallavalitsus suunab määruse eelnõu "Koerte ja kasside pidamise eeskiri Elva vallas" avalikule konsultatsioonile.

Koerte ja kasside pidamise uue eeskirja koostamise vajadus tuleneb eelkõige sellest, et ühtlustada Elva vallaks ühinenud omavalitsuste koerte ja kasside pidamise eeskirjad. Eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded ning koerte ja kasside üle arvestuse pidamise korra Elva valla haldusterritooriumil. 

Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes peavad koera, kassi või teisi lemmikloomi. Eeslnõu eesmärk on ajakohastada kehtivaid eeskirju ja viia need vastavusse kehtiva õigusega. 

Vallas peetav koer ja kass peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood. Eeskirja kohaselt peetakse Elva vallas koerte, kasside ja vajaduse korral teiste lemmikloomade üle arvestust lemmikloomaregistris www.llr.ee ning selleks asutatakse vallas vastav andmekogu.

Kogu eeskirja eelnõud saate lugeda SIIT ning seletuskirja SIIT.

Küsimused ja ettepanekud eelnõu kohta on oodatud hiljemalt 1. augustiks. Ettepaneku saate esitada SIIN või saata oma ettepaneku(d) e-aadressile elva@elva.ee.

 

KOGUKOND

Neljapäeval, 18. juulil osales abivallavanem Marika Saar Elva kohvikutepäeva tegijate kohtumisel, et anda üle tänusõnad Elva valla esindusürituse korraldamise eest! Elva kohvikutepäeval saavad kokku maitseelamused, meelelahutus ja isetegemisrõõm. Järgmisel aastal oodatakse kõiki taas Elvasse kohvikutepäevale ja seda 11. juulil 2020.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 15
Esmaspäev, 19. august 2019   kogu päev   Marika Saar,  Maano  Koemets, Kertu  Vuks  Ukrainas  Baikivtsi  omavalitsusega tutvumas  
 
Esmaspäev, 12. august 2019 kell 8.30 vallavalitsuse koosolek kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek kell 9.30 Kertu Vuks ettevõtlusseminaril Kagu-Eesti
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4