Käärdi aleviku Mesika tänava kergliiklustee ehitamine 

 

Elva Vallavalitsus esitas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele siseministri 13.02.2015 a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord" alusel  taotluse toetuse saamiseks Käärdi alevikus paikneva kergliiklustee rajamiseks.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahuldas valla taotluse ja eraldas projektile  „Käärdi aleviku Mesika tänava kergliiklustee" toetuse summas 279 157,90 eurot. Projekti kogumaksumus on 328 421,07 eurot  ning valla omaosalus sellest 49 263,17  eurotProjekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist

Kergliiklustee valmib 2020. aasta sügisel.

Lisainfo: Mikk Järv, abivallavanem
mikk.jarv@elva.ee