Matusetoetus

Matusetoetuse eesmärk on matuse korraldamisega kaasnevate kulude osaline katmine. Toetust makstakse ühekordse toetusena Elva valla eelarvest. Matusetoetust suuruses 250 eurot makstakse isiku, kelle viimaseks elukohaks oli Elva vald, surma korral matuse korraldajale.
 
Matusetoetus makstakse riigieelarvest Elva vallale määratud matuse korraldamise kulude katmise toetuse vahenditest ja nende lõppemisel Elva valla eelarvest.
 
Matusetoetust on võimalik taotleda, esitades taotlus e-vormina Elva valla teenuste ja toimungute keskkonnas, kuhu sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga. Taotlemiseks pabervormis on blanketti võimalik alla laadida siit. Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.
 
Vastutaja:
Sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm
Kontaktid: 731 4484; 513 9352; sirje.erm@elva.ee