Majandusstatistika

Kohalike eelarvete põhitegevuse tulud kokku, 2017 (tuhat eurot)

18719,8
..füüsilise isiku tulumaks 9237,0
..saadavad toetused tegevuskuludeks 7166,2

Kohalike eelarvete põhitegevuse kulud kokku, 2017 (tuhat eurot)

21884,5
..üldised valitsemissektori teenused 2217,5
..majandus 1972,8
..haridus 13136,5
..sotsiaalne kaitse 1030,0

Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, 2017 (tuhat eurot)

110,9

Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, 2017 (eurot rahuldatud taotluse kohta)

195,3
Registreeritud töötud, 2018 305
Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, 2017 (eurot) 1066,40
..mehed 1181,68
..naised 950,22
Brutotulu saajad keskmiselt kuus, 2017 5439
..mehed 2730
..naised 2709
Kasutusse lubatud eluruumid (uusehitus), 2017 21

Kasutusse lubatud eluruumide pind (uusehitus), 2017 (m²)

3344,0

Kasutusse lubatud mitteelamud (uusehitus), 2017

17

Kasutusse lubatud mitteelamute suletud netopind (uusehitus), 2017 (m²)

2215,4


Ülevaade Elva valla peamistest majandusstatistilistest näitajatest kuni 2017 aastani on saadaval siin.

Elva valda puudutavad majanduse - ja turismialased arengud on lahtikirjeldatud arengukava lisas, mis on kättesaadaval siin.