Marika Saar

Marika Saar
abivallavanem

Telefon:  5227013
E-post:  marika.saar@elva.ee

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega

Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö.

Haridus: kõrgharidus

 


Mare Tamm

Mare Tamm
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 

Tel:  7309 899, 5622 0169

E-post:  mare.tamm@elva.ee
Vastuvõtt:  eelregistreerimisega
Kabinet: 216

Valdkonnad:  vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste järelevalve, tegevuse ja koostöö koordineerimine; valdkondlike õigusaktide ja osakonna poliitikate väljatöötamine

Haridus: kõrgharidus, hariduse juhtimine (MA)

 


Veronika Nikolajeva
kultuurispetsialist 

Tel: 5198 8881
E-post:  veronika.nikolajeva@elva.ee

Vastuvõtt:  eelregistreerimisega
Kabinet: 109

Valdkonnad: noorsootöö, kultuur ja sport, tegevus- ja projektitoetused, avalike ürituste load, kultuuri- ja spordikalender, noortevolikogu, Tartu 2024 lepingu täitmise koordineerimine.

Haridus: kõrgharidus, juhtimine ja turundus (MA)
Ametijuhend