Marika Saar

Marika Saar
abivallavanem

Telefon:  5227013
E-post:  marika.saar@elva.ee

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega

Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö.

Haridus: kõrgharidus

 

Liis Lehiste
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Telefon: 5464 0550

E-post: liis.lehiste@elva.ee

Vastuvõtt: eelregistreerimisega
Kabinet: 216

Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, huviharidus, noorsootöö.

Haridus: kõrgharidus, haridusteadus MA

 

Karmen Moont
kultuurispetsialist

Telefon: 5384 4233
E-post: karmen.moont@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Valdkonnad: planeerib ja aitab kaasa valla kultuurisündmuste korraldamisele, koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb kultuuriinfo kogumisega, korraldab noorsootööd ja tegevusi ning menetleb projekti- ja tegevustaotlusi. 

Haridus: rakenduskõrgharidus, kultuurikorraldus

Ametijuhend