Elanike arv rahvastikuregistri andmetel seisuga 27.03.2019

 

Elva linn

5710

 

Alevikud:

Käärdi 464
Kureküla 124
Puhja 881
Rannu 378
Rõngu 686
Ulila 285

 

Külad:

Aakre 277
Annikoru 311
Astuvere 23
Atra 41
Ervu 132
Hellenurme 142
Härjanurme 22
Järvaküla 74
Järveküla 64
Kaarlijärve 119
Kaimi 95
Kalme 113
Kapsta 45
Karijärve 72
Võllinge 31
Kipastu 26
Kirepi 122
Kobilu 45
Konguta 178
Koopsi 21
Koruste 112
Kulli 84
Kureküla 28
Kurelaane 66
Kõduküla 101
Käo 49
Külaaseme 42
Lapetukme 111
Lembevere 52
Lossimäe 122
Majala 86
Metsalaane 158
Mõisanurme 189
Mäelooga 34
Mäeotsa 46
Mäeselja 71
Mälgi 73
Nasja 40
Neemisküla 78
Noorma 53
Paju 37
Palamuste 35
Palupera 191
Pastaku 41
Pedaste 30
Piigandi 36
Poole 46
Poriküla 28
Purtsi 32
Pööritsa 96
Pühaste 47
Raigaste 78
Rannaküla 68
Rebaste 75
Ridaküla 79
Rämsi 228
Saare 3
Sangla 28
Suure-Rakke 57
Tamme 25
Tammiste 141
Teedla 127
Teilma 43
Tilga 114
Tännassilma 65
Uderna 70
Urmi 46
Utukolga 12
Vahessaare 60
Valguta 162
Vallapalu 54
Vehendi 73
Vellavere 43
Verevi 32
Vihavu 25
Võsivere 55
Väike-Rakke 95