Kuidas hoida enda ja teiste tervist? Mida pidada silmas vallavalitsusse tulles?

6.08.20

Seoses koroonaviiruse suurema liikumisega Tartus ja Tartumaal, tuletame meelde, kuidas hoida end ja teisi, et erinevatesse viirustesse nakatumine oleks minimaalne. Samuti tuletame meelde reeglid vallavalitsuse ametnikega kohtumisel.

Elva vallavalitsusse või teenuskeskustesse tulles palume majja sisenedes oma käed desinfitseerida. Soovitav on kasutada ka isikukaitsevahendeid. 

Vallavalitsuse ametnikega kohtumine toimub ainult aja etteregistreerimisel. Ametnike kontaktid ja töövaldkonna kirjeldused leiate: www.elva.ee/kontaktidKui olete jäänud haigeks, palume kindlasti leppida ametnikuga kohtumiseks kokku uus aeg. Haigussümptomitega isikuid ei võeta vastu.

Soovitused, kuidas hoida enda ja teiste tervist:

 • Peske käsi regulaarselt ja hoolikalt sooja vee ning seebiga. See on parim lahendus. Kui neid pole võtta, aitab ka desinfitseerimisvahend.
 • Ärge puudutage nägu, silmi või suud pesemata kätega. Nii väldite viiruse kandumist kätelt limaskestadele.
 • Kasutatud taskurätt on tõeline pisikupesa. Eelistage pabertaskurätte ja visake need peale kasutamist kohe prügikasti.
 • Kui olete tõbine või suisa haige, JÄÄGE KOJU. Viiruste edasikandumine tööl, koolis, poes, bussis või rahvaüritustel toob kaasa järgmised nakatumisjuhtumid.
 • Haigestumise kahtluse korral helistage oma perearstile. Tema annab nõu, kuidas edasi toimida. Erakorralise meditsiini osakonda ei ole mõtet järjekorda ootama minna - sealt ei saa viirushaiguste diagnoosi.
 • Oluline on seegi, et hoiaksite avalikus ruumis, poes, söögikohas ja mujal teistega ohutut vahemaad!
 • Paneme kõigile südamele, et aitaksite igati omalt poolt kaasa viiruse leviku takistamisele. See tähendab hügieenireeglite korralikku jälgimist ning tõbisena koju jäämist.

Hoolime ja hoiame üksteist! 

 

Vallavalitsus alustas 18. maist etteregistreeritud vastuvõtuga

17. mai südaööl lõppes Eestis eriolukord. Eestis kehtib edasi tervishoiualane hädaolukord. Kõige olulisem on meeles pidada, et avalikus ruumis (sh poes ja apteegis) tuleb jätkuvalt järgida 2+2 reeglit ehk hoida teistest inimestest vähemalt kahe meetri kaugusele.

Elva vallavalitsuse ametnikud võtavad alates 18. maist pöördujaid vastu etteregistreerimisel. Ametnikuga aja kokku leppimiseks palume pöörduda otse ametniku poole kas e-kirja või telefoni teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT. Kui te ei tea, kelle poole oma küsimusega pöörduma peate, võite alati helistada ka vallavalitsuse üldnumbrile 730 9880.

Elukoha- ja perekonnatoimingutega seotud info leiate SIIT.

Elva vallas jäid ära kõik avalikud üritused mai- ja juunikuus.

Elva valla koolides ja huvikoolides toimub õpe vastavalt Haridus- ja teadusministeeriumi juhiste järgi. Valla koolide kontaktid leiate SIIT.

Elva valla lasteaiad on avatud. Valla lasteaedade kontaktid leiate SIIT.

Elva valla raamatukogud avasid oma uksed 18. mail. Raamatukogu külastamine toimub raamatute laenutamise ja tagastamise eesmärgil. Jätkuvalt on võimalik laenutada raamatuid ka kontaktivabalt. Täpsem info SIIN.

Vabariigi valitsuse juhised:

 • Vabariigi valitsuse leevenduste kavaga saate tutvuda SIIN

 

Elva valla kriisikomisjon

Elva valla kriisikomisjoni kutsutakse kokku vastavalt vajadusele.

Kriisikomisjoni kuuluvad:
Toomas Järveoja, kriisikomisjoni esimees ja vallavanem
Heiki Hansen, kriisikomisjoni aseesimees ja abivallavanem
Merilyn Säde, vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
Kristjan Vilu, taristuspetsialist
Margit Kiin, õigusnõunik
Jaana Toode, piirkonnapolitseinik
Toomas Kuris, Elva Varahalduse OÜ juhataja
Andres Aruhein, Emajõe Veevärk AS juhataja
Andres Smirnov, Päästeamet, Elva päästekomando
Kristjan Meister, Rõngu Vabatahtlik Päästeselts MTÜ
Marko Tiirmaa, Kaitseliidu Tartu malev, Elva malevkond
Inge Leitu, Naiskodukaitse Elva jaoskond

Koroonakriisiga seotud info

8.05.20

Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorra ning koroonaviiruse levikuga on kuni 18. maini suletud Elva vallavalitsus, teenuskeskused ja raamatukogud.

Elva vallavalitsuse ametnikud teevad kaugtööd ning kõiki kodanikke nõustatakse e-kirja või telefoni teel. Vallavalitsuse ametnike kontaktid leiate SIIT.

Elukoha- ja perekonnatoimingutega seotud info leiate SIIT.

Elva vallas jäävad ära kõik avalikud üritused mai- ja juunikuus.

Vallas on avatud kõik avalikud spordi- ja mänguväljakud. Ainsa erandina on jätkuvalt suletud valla avalikud välijõusaalid. Lisainfo SIIN.

Vabariigi valitsuse korralduse järgi on lubatud korraldada värskes õhus sporditreeninguid, kuid tuleb jälgida, et rühmas oleks kokku kuni 10 osalejat ning et järgitakse 2+2 reeglit. Rohkem infot SIIN.

Elva vallas on avatud lasteaiad, kuid lasteaedades järgitakse reeglit, et igas rühmas oleks maksimaalselt 10 last. Valla lasteaedade kontaktid leiate SIIT.

Elva vallavolikogu on vabastanud lapsevanemad lasteaia kohatasust ka maikuus. Lisainfo SIIN.

Elva valla koolid lähtuvad Haridus- ja teadusministeeriumi juhistest ning alates 15. maist toimub osades koolidest vastavalt vajadusele kontaktõpe. Üldiselt jätkub distantsõpe. Kui teil on küsimusi, kuidas on korraldatud õpe teie lapse koolis, palume pöörduda otse kooli poole. Kontaktid leiate SIIT.

Raamatukogudest on võimalik kontaktivabalt raamatuid laenutada. Selleks palume pöörduda oma piirkonna raamatukogu poole, kontaktid leiate SIIT.

Vallavalitsus ootab infot abivajavate inimeste kohta. Lisainfo SIIN.

Elva valla eriolukorra infomaterjal.

Vabariigi valitsuse korraldustega ning eriolukorraga seotud info leiate eriolukorra veebilehelt.

Kuidas valmistuda kriisiks?

Elva Vallavalitsuse kriisieelne info elanikele

Novembri alguses kogunes Elva Vallavalitsuses kriisikomisjon, kus arutati oktoobrikuus toimunud tormi ning selle tagajärgi kogu Eestis. Sellest lähtuvalt arutati ning pandi koosolekul paika Elva valla elanike jaoks oluline kriisieelne info ja nõuanded kriisiks valmistumiseks.

Kõik elanikud võiksid oma nutiseadmetesse laadida rakenduse Ole valmis", millega on võimalik tutvuda Naiskodukaitse koduleheküljel (naiskodukaitse.ee). Äpis on suunised kriisiolukorraks valmistumisel ning rakendust saab avada ka siis, kui internetti ei ole.

Elva valla kodulehel on võimalik enne kriisi tutvuda pere ja kogukonna kriisiolukordadeks valmistumise infoga (elva.ee/pere- ja-kriisiolukordadeks-valmistumine), kust on leitav ka kogukonnaohutuse ja riskidega seotud info.

Rõhutame, et kõik ettevõtted (sh haiglad, hooldekodud jt) peavad hoolitsema selle eest, et neil oleks valmidus saada hakkama pikaaegse elektrikatkestuse korral. Soovitame osta generaatori või lasta teha vajalik ühendus, et vajadusel oleks võimalik generaatorit ühendada.

Kust saab kriisi ajal infot?

Kriisiolukorras (olukord, kus inimesed võivad kokku puutuda) saab informatsiooni alati Elva Vallavalitsuse taga (Kesk 32, Elva linn) asuvast Kaitseliidu majast, mis on kokku lepitult kriisiolukorras valla kriisikomisjoni staap. Kõik elanikud võivad tulla sealt infot ja abi küsima. Valla kriisikomisjon lepib kokku valla piirkondade jaoks samuti vajalikud staabid.

Kui tegemist on kriisiga, mil elanikel ei ole võimalik interneti- ja mobiililevi kaudu infot saada, antakse infot Vikerraadio kaudu. Selleks soovitame osta kõigil koju patareidega töötav raadio, varuda valmis patareid. Raadiot on autoomanikel võimalik kuulata ka autos.

Kui mobiililevi ja elekter on olemas ning kriis puudutab muid valdkondi, antakse infot Elva valla kanalites (veebileht, valla Facebook, äpp). Äpp on kindlasti oluline infokanal, sest selle kaudu saab vahetut infot oma nutiseadmesse. Äpi kohta saab rohkem infot lugeda valla kodulehelt: elva.ee/elva-valla-app.

Elektriga seotud kriisi korral annab Elektrilevi infot vallavalitsusele ning vald edastab info elanikele.

Vesi, kanalisatsioon, soojus ja lumi

Pikaajalise veekatkestuse korral saab vett Elva linnast, Puiestee tn 13. AS Emajõe Veevärk organiseerib seesugusteks puhkudeks töötajate valved ning koostöös antakse elanikele vett. Kui veekatkestuse põhjustab pikemaajaline laiaulatuslik veekatkestus, antakse vett piiratud aja jooksul. Sellest teavitatakse eraldi.

Kanalisatsioonitorustikes ja kanalisatsioonipumplates on sõltuvalt asukohast reservmaht 3 kuni 12 tunniks. AS-il Emajõe Veevärk on olemas erineva võimsusega generaatorid, millega korraldada kanalisatsioonisüsteemi kriisiaegne toimimine.

Elva Soojusel on olemas generaator ning praegu valmistatakse ette hanget teise generaatori ostmiseks. Katlamajadel on kriisiks vajalikud seadistused ja ettevalmistused tehtud. Neil on võimalik elektrikatkestuse ajal soojust toota, kuid majad, mil on kinnise süsteemiga küttesüsteem ei saa sooja näiteks siis, kui konkreetses asulas ei ole elektrit. Majadel peaks olema valmidus tagada soojasõlme töö generaatoriga. Soovitame korteriühistutel oma küttesüsteemid üle vaadata.

Vallal on võimekus tagada suure lumesaju korral teede korrashoid 24h jooksul.

PANE TÄHELE!

 • Lae telefoni „Ole valmis" äpp ja valmistu sealsete juhtnööride järgi võimalikuks kriisiolukorraks.
 • Suurema kriisi korral saab infot Elva linnast vallavalitsuse tagant asuvast Kaitseliidu majast, mis on kriisi ajal valla kriisikomisjoni staap.
 • Suurema kriisi korral jagatakse elanikele vajalikku infot Vikerraadio vahendusel.
 • Kui elekter ja/või mobiililevi on olemas, saab infot alati Elva valla kodulehelt, valla äpist ja valla Facebookist. Soovitame valla äpp enda telefoni laadida.
 • Suurema veekatkestuse korral saab vett Elva linnast, Puiestee tn 13.
 • Mobiiltelefone saab pikema elektrikatkestuse ajal laadida autos, sülearvutist või akupangast. Kui need variandid ei ole võimalikud, saab telefoni laadida Elvas Kaitseliidu staabis.
 • Pikaajalise elektrikatkestuse korral on kanalisatsioonitorustikes ja kanalisatsioonipumplates sõltuvalt asukohast reservmaht 3 kuni 12 tunniks.
 • Kui elektri ja mobiilsidega on probleem, soovitame telefon seadistada 3G või 4G võrgu asemel 2G võrku – nii jõuab info teieni.
 • Hädaabinumbriga 112 ühenduse saamiseks soovitame vajadusel SIM-kaardi telefonist eemaldada. Nii saab kindlasti 112 helistada.
 • Soovitame koju valmis osta patareidega töötav raadio ning patareid, et saada igasuguse kriisi ajal kindlasti infot. Hea oleks koju osta ka mobiiltelefoni laadimiseks akupank ning seda aeg-ajalt laadida.
 • Vallal on olemas lumetõrje võimekus ja suurtehnika, mis tähendab, et kriisiolukorras saab saata masinaid ka valla teistesse piirkondadesse appi. Suure lumesaju korral tagatakse teede korrashoid 24h jooksul.
 • Kui kodudes ei ole enam sooja, määrab vallavalitsus igasse piirkonda hoone, kuhu tuuakse inimesed sooja. Sel teemal jagatakse infot eraldi.