Elva valla üldplaneeringu koostamine

Elva Vallavolikogu võttis 22. augustil 2022 otsusega nr 51 vastu Elva valla üldplaneeringu, avalik väljapanek toimub 15. septembrist kuni 15. oktoobrini 2022.

Avalikul väljapanekul oleva üldplaneeringuga saad tutvuda üldplaneeringu kaardirakenduses.

Üldplaneeringu info leiad blogist uldplaneering.elva.ee 

Elva valla üldplaneeringuga seotud dokumentide, kirjavahetuse ja üldplaneeringule laekunud ettepanekute ja kooskõlastustega on võimalik tutvuda dokumendiregistris.