Elva valla üldplaneeringu koostamine

Elva Vallavolikogu võttis 22. augustil 2022 otsusega nr 51 vastu Elva valla üldplaneeringu, avalik väljapanek toimus 15. septembrist kuni 15. oktoobrini 2022.

Üldplaneeringu avalikud arutelud toimusid valla erinevates piirkondades perioodil 29.11.2022 kuni 04.01.2023.

Esitatud arvamuste ja vallavalitsuse seisukohtadega saab tutvuda valla dokumendiregistris

Üldplaneeringu koostamise protsessi info leiad üldplaneeringu blogist üldplaneeringu blogis

Üldplaneeringuga seotud dokumentide, kirjavahetuse ja üldplaneeringule laekunud ettepanekute ja kooskõlastustega on võimalik tutvuda ka dokumendiregistris.

Avalikul väljapanekul olnud üldplaneeringuga saad tutvuda üldplaneeringu kaardirakenduses.

 

22.03.2023 esitati üldplaneering heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile.