Vallavolikogu komisjonid

Elva vallavolikogu on moodustanud üheksa alalist komisjoni 

Osavõtustatistika volikogu komisjonide koosolekutest leiate SIIT.

 

Arengu- ja planeeringukomisjon

Komisjoni protokollid

Ülesanded: 
valla areng, arengukava koostamine, planeerimistegevus, maakorraldus, avatud valitsemine, ühtne inforuum, infotehnoloogia ja e-teenuste arendamine

Esimees: Mikk Järv
e-mail: jarvmikk@gmail.com
Aseesimees: Maano Koemets
e-mail: maano.koemets@gmail.com

Liikmed: Ain Pedak, Aivar Kuuskvere, Valdur Metsallik, Imbi Vainer, Laevi Perandi, Alar Ilp, Serioža Smorodin, Ramon Rantsus, Indrek Jaal, Rasmus Punkar, Merili Aasma, Aivo Johanson, Are Altraja, Tõnu Aigro

Haridus- ja noorsootöökomisjon

Komisjoni protokollid

Ülesanded:
 
haridus, kaasav haridus, huviharidus ja -tegevus, laste- ja noorsootöö, elukestev õpe

Esimees: Marika Saar
e-mail: marika.saar@elva.ee
Aseesimees: Birgit Lõhmus-Komleva
e-mail: birgit.lohmus@gmail.com

Liikmed: Liina Tamm, Vahur Vuks, Monika Õigus, Kristina Ermel, Ülle Särg, Marek Pihlak, Tõnis Hermann, Ülle Närska, Dagmary Kuslap, Ave Külter, Päivi Märjamaa, Tarmo Post, Heilo Altin, Andero Ojamets

Rahanduskomisjon

Komisjoni protokollid

Ülesanded: eelarvestrateegiaeelarve, kaasav eelarve, vallavara valitsemine, kasutamine ja käsutamine

Esimees: Meelis Karro
e-mail: meelis.karro@mail.ee
Aseesimees: Fred Koppel
e-mail: fred.koppel@gmail.com

Liikmed: Peeter Laasik, Merle Miliste, Maano Koemets, Hillar Hänilane, Kaida Vool, Jüri Haamer, Leelo Suidt, Aivo Kapten, Haimar Kallas, Peeter Ernits, Agu Kasetalu, Kristo Frei

Majandus- ja keskkonnakomisjon

Komisjoni protokollid

Ülesanded: 
keskkonnakorraldus, veekogudega seotud küsimused, haljastus, heakord, turvalisus, liikluskorraldus, valla- ja ühistransport, teede ehitus ja hooldus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmekäitlus, internetiühendus, elamu- ja kommunaalmajandus, energeetika, soojamajandus

Esimees: Silver Laks
e-mail: silver.laks.sl@gmail.com
Aseesimees: August Vester
e-mail: august.vester@gmail.com

Liikmed: Hillar Hänilane, Üllar Kaaver, Rein Abel, Ants Prüüs, Romario Siimer, Tõnu Aigro, Margo Laul, Holar Sepp, Serjoža Smorodin, Ave Mägi, Airet Aart, Rannar Lehis

Maaelu- ja turismikomisjon

Komisjoni protokollid

Ülesanded: maaeluga seotud küsimused, külade areng, ettevõtlus, ettevõtluskeskkond, turism, kohaturundus, mainekujundus

Esimees: Leelo Suidt
e-mail: leelo.suidt@elva.ee
Aseesimees: Lauri Koni
e-mail: lauri.vaikerootsi@gmail.com

Liikmed: Vahur Jaakma, Mati  Miil, Madis Ess, Viive Vink, Kristiina-Karoliina Mägi, Rain Komlev, Urmas Päevloo, Marju Raudsepp, Anu Uibo, Madli Tuvike, Kaare Schults, Jaanika Kaljuvee 

Kultuurikomisjon

Komisjoni protokollid

Ülesanded:
 
kultuur, külaliikumine, kogukondade tegevus, rahvamajad, raamatukogud, loomemajandus, kultuurimälestised ja kultuuripärand

Esimees: Enn Tobre
e-mail: enn.tobre@elva.ee
Aseesimees: Inna-Inga Kalmus
e-mail: innainga@hot.ee

Liikmed: Meelis Külaots, Mari-Liis Vanaisak, Jüri Orupõld, Eeva Kumberg, Leelo Suidt, Viive Vink, Evald Raidma, Liljaana Miil, Aarne Salo, Kristina Ermel, Ülla Napp, Aire Pajur

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Komisjonide protokollid

Ülesanded: 
sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja - teenused, lastekaitse, eakate päevakeskused, terviseedendus ja tervishoid

Esimees: Peeter Laasik
e-mail: peeter@ehaigla.ee
Aseesimees: Meelis Kask
e-mail: meelis.kask21@gmail.com

Liikmed: Vambola Sipelgas, Maarika Kukk, Liina Tamm, Reet Viks, Gerda Kiipli-Hiir, Elis Lessing, Arto Larm, Anne Kähr-Haller, Teele Kravtšenko, Hille Andressoo, Triin Pannel, Monika Kelt                                                                

Revisjonikomisjon

Komisjonide protokollid

Ülesanded:
 
vallavalitsuse, valla ametiasutuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning Elva valla valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, vallavara kasutamise sihipärasuse ning vallaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine

Esimees: Aivar Õun
e-mail: aivaroun@hot.ee
Aseesimees: Hillar Hänilane
e-mail: rongu@hot.ee

Liige: Tõnu Aigro

Spordikomisjon

Komisjoni protokollid

Ülesanded:
 spordi- ja vabaajataristu, noortesport ja spordisündmused

Esimees: Toomas Järveoja
e-mail: toomas.jarveoja@elva.ee
Aseesimees: Raimond Pihlap
e-mail: pihlap@gmail.com

Liikmed: Tõnu Arrak, Aarne Savolainen, Rein Abel, Marek Pihlak, Ergo Tamm, Ramon Rantsus, Airi Pärn, Andres Bõkarev, Urmas Kruuse, Karl Kontor, Jaanus Lauri, Marie Pau