Koosolekute ajad

Revisjonikomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  14. november kell 16
Koht: Elva vallamaja, vallavanema kabinet
Päevakava:

1. Vallavalitsuse makstud preemiad ja lisatasud tehtud tööde eest käesoleval aastal.

2. Ülevaade Rõngu kogukonnakeskuse ehituse arengutest ja perspektiivist. 

3. Kaasava eelarve täitmisest 2022 aastal (Rannu surnuaia kivimüür).

4. Muud küsimused.