Koosolekute ajad

Haridus- ja noorsootöökomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  8. juuni kell 17

Koht: veebikeskkonnas Zoom

Päevakava:

 1. Elva valla noortevolikogu põhimäärus
 2. Elva Huviala- ja Koolituskeskuse põhimäärus
 3. Muud küsimused

 

Arengu- ja planeeringukomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  8. juuni kell 18

Koht: veebikeskkonnas Zoom

Päevakava:

 1. Ülevaade üldplaneeringu koostamisest ja detailplaneeringute menetlusest
  Ettekandja: APO planeeringuspetsialist Maarika Uprus
 2. Ujula asukohavalikute eelanalüüsi tutvustamine
  Ettekandja: arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp
 3. Muud küsimused

 

Rahanduskomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 9. juuni kell 18

Koht: veebikeskkonnas Zoom

Päevakava:

 1. Elva valla 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  Ettekandja: vallavanem Heiki Hansen
 2. Elva valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
  Ettekandja: vallavanem Heiki Hansen
 3. Elva linnas Paju 3 kinnistu võõrandamine
  Ettekandja: vallavanem Heiki Hansen
 4. Muud küsimused

 

Spordikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: veebikeskkonnas Zoom

Päevakava:

 

Majanduskomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: Veebikeskkond ZOOM

Päevakava: 

 

Ettevõtlus- ja turismikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: Veebikeskkond ZOOM

Päevakava: 

 

Kultuurikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: 

Päevakava:

 

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: 

Päevakava:

 

Veekogude komisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: 

Päevakava: