Koosolekute ajad


Rahanduskomisjoni koosolek
Aeg: 19.09.2019 kell 16.00
Koht: Kesk tn 32 Elva linn, vallamaja, volikogu saal

Päevakord:

1. Elva valla 2019. aasta eelarve II lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2019. aasta eelarve muutmine
2. Elva Vallavolikogu 01.10.2018 määruse nr 47 „Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine" muutmine
3. Muud küsimused

Eelnõud: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=350745


Oktoobrikuu koosolekud:

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek
Aeg: 17.10.2019 kell 18.00
Koht: Kesk tn 32 Elva linn, vallamaja, volikogu saal