Koosolekute ajad

Haridus- ja noorsootöökomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 7. september kell 17

Koht: Rõngu kool

Päevakava:

 1. Valla arengukava ja eelarvestrateegia
 2. Haridusosakonna tööst ja plaanidest
 3. MTÜ Sooveere lepingu muutmine

 

Ettevõtlus- ja turismikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 7. september kell 18

Koht: Kesk tn 32, Elva, vallamaja, volikogu saal

Päevakava:

 1. Välireklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Elva vallas
 2. Elva Vallavolikogu 01.10.2018 määruse nr 47 „Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine" muutmine
 3. Muud küsimused

 Eelnõud: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=525823

 

Rahanduskomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 8. september kell 18

Koht: Kesk 32, Elva, vallamaja, vallavanema kabinet

Päevakava:

 1. Elva Vallavolikogu 01.10.2018 määruse nr 47 „Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine" muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Kertu Vuks
 2. Välireklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Elva vallas
  Ettekandja: abivallavanem Kertu Vuks
 3. Laenu võtmine
  Ettekandja: vallavanem Heiki Hansen
 4. Vallavara otsustuskorras võõrandamine
  Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv
 5. Kaarlijärve külas Künka kinnistu enampakkumise korras võõrandamine
  Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv
 6. Puhja vallavolikogu 31.05.2017 otsuse nr 17 „Volituste andmine halduslepingu ja vara tasuta kasutusse andmise lepingu sõlmimiseks" muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv
 7. Muud küsimused


Eelnõud: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=525823

 

Arengu- ja planeeringukomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 8. september kell 18

Koht: Kesk tn 32, Elva, vallamaja, volikogu saal

Päevakava:

 1. Ülevaade üldplaneeringu koostamisest ja detailplaneeringute menetlusest
  Ettekandja: APO planeeringuspetsialist Maarika Uprus
 2. Elva Vallavolikogu 01.10.2018 määruse nr 47 "Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine" muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Kertu Vuks
 3. Muud küsimused
 

 

Spordikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 8. september kell 19

Koht: Elva spordihoone koosolekute ruum

Päevakava:

 1. Ülevaade komisjoni tööst nelja aasta jooksul
 2. Arvamuse andmine arengukava ja eelarvestrateegia eelnõule:  https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=518704
 3. Muud küsimused

 

Veekogude komisjon

Koosoleku toimumise aeg: 9. september 2021 kell 18

Koht: Kesk tn 32, Elva, vallamaja, volikogu saal

Päevakava:

 1. AS Emajõe Veevärgi esindaja ülevaade Elva reoveepuhasti tööst
 2. Muud küsimused

 

Kultuurikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 9. september kell 16

Koht: Puhja päevakeskus, Nooruse tn 4, Puhja alevik

Päevakava:

 1. Elva Vallavolikogu 01.10.2018 määruse nr 47 „Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine" muutmine
 2. Muud küsimused

 

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 9. september kell 18

Koht: Elva linnaraamatukogu saalis

Päevakava:

 1. SA Rõngu Hooldusravikeskuse nime ja põhikirja muutmine
 2. Puhja Päevakeskuse põhimääruse muutmine.
 3. Elva valla üldplaneering (esimene arutelu).

Materjalid: https://atp.amphora.ee/elvavv/?o=928&o2=157146&u=-1&hdr=hp&tbs=cas&itm=525823&clr=history&pageSize=20&page=1

 

Majanduskomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht:

Päevakava: