Koosolekute ajad

Arenegu- ja planeeringukomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 13. septemeber kell 18
Koht: Elva Vallavolikogu saal (Elva, Kesk 32)
Päevakava:

1. Detailplaneeringute ja üldplaneeringu protsessi ülevaade.

2. Arengukava- ja eelarvestrateegia II lugemine.

3. Muud küsimused.

 

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 14. september kell 17
Koht: Elva Vallavolikogu saal (Elva, Kesk 32)
Päevakava:

1. Elva valla üldplaneering ja kiirabi potentsiaalne uus asukoht. Ettekandja Heiki Hansen.

2. Sotsiaalmaja meetme täpsustunud tingimused  ja võimalikud asukohad. Ettekandjad Heiki Hansen ja Kertu Vuks.

3. Koolivägivallast – mida teha ja kuidas seda ennetada? Arutelul osaleb Elva gümnaasiumi direktor.

 

 

Haridus- ja noorsootöökomisjon + Sotsiaal- ja tervisekomisjon

(Esimesed tund aega toimub ühiskoosolek haridus- ja noorsootöökomisjoni ning sotsiaal- ja tervisekomisjoniga. Seejärel jätkab ainult haridus- ja noorsootöökomisjon.)

Koosoleku toimumise aeg: 14. september kell 18
Koht: Elva Vallavolikogu saal (Elva, Kesk 32)
Päevakava:

Ühiskoosolek

1. Koolivägivallast – mida teha ja kuidas seda ennetada? Arutelul osaleb Elva gümnaasiumi direktor.

2. NEET - noorte projekti kokkuvõte, projektijuht Kristi Liiv.

Haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

3. Elva valla noorsootöö välishindamise tulemused, noorsootööspetsialist Sirle Lüüs.

4. Muud teemad.

 

Rahanduskomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 18. september kell 17.30
Koht: Vallavolikogu saal (Elva, Kesk 32)
Päevakava:

1. Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine.                 

2. Elva valla 2023. aasta eelarve II lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2023. aasta eelarve muutmine.

3. Kinnistute võõrandamine.