Koosolekute ajad

27.01.2020 Elva Vallavolikogu istungi eelnõud on leitavad SIIT.


Jaanuarikuu koosolekud:

 

Haridus-ja noorsootöö komisjon 14.01.2020 kell 16:00

Koht: Puhja kool

Päevakord:
1. Õpetajate pilootprojekti hetkeseisu tutvustus

2. Tugispetsialistide teenuse osutamise ja juhtimise mudeli projekt

3. Komisjoni tööplaan

4. Elva Noortevolikogu tegevusest, plaanidest

5. Muud küsimused

 

Majanduskomisjon 15.01.2020 kell 18:00
Koht: Vallamaja, volikogu saal, ruum nr 101

Päevakord:
1. Kalmistu kasutamise eeskiri
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

2. Arvamuse andmine Põrgumäe X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
Ettekandja: vallavanem Heiki Hansen

3. Muud küsimused
Vastab: Heiki Hansen

 

Rahanduskomisjon 16.01.2020 kell 18:00 
Koht: Vallamaja, volikogu saal, ruum nr 101

Päevakord:

1. Pihlaka puurkaevu kinnistu tasuta võõrandamine AS-le Emajõe Veevärk
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

2. Kinnisasja omandamine (Kesk tn 32a)
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

3. Kinnisasja vahetamine
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

4. Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kasuks hoonestusõiguse seadmine
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

5. Muud küsimused

 

Ettevõtlus- ja turismikomisjon 20.01.2020 kell 19:00
Koht: Vallamaja, volikogu saal, ruum nr 101

Päevakord:
1. Sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport kasuks hoonestusõiguse seadmine
Ettekandja: abivallavanem Marika Saar

2. Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine
Ettekandja: abivallavanem Marika Saar

3. Emajõe Koostöövõrgustiku tutvustamine
Ettekandja: Madis Ess

4. Ülevaade Elva valla turismivaldkonnast
Ettekandja: Hemminki Otstavel, SA Elva Kultuur ja Sport turismijuht

5.Hellenurme mõisa tulevik
Ettekandja: Kertu Vuks, APO juhataja
6. Muud küsimused

 

Kultuurikomisjon 22.01.2020 kell 16:00
Koht: Koht: Vallamaja, volikogu saal, ruum nr 101

Päevakord:

1. Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine
2. Muud küsimused

 

 

Eestseisuse koosolek toimub 20.01.2020