Koosolekute ajad

Haridus-ja noorsootöökomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  6. juuni kell 18
Koht: Rõngu Keskkool (Rõngu, Puiestee 19)
Päevakava:

1. Rõngu keskkooli parimad praktikad (direktor Romet Piller).
2. Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomise ja piloteerimise projekti tutvustus.
3. Elva Perekeskuse visioon ja väljakutsed (juht Tiina Trees).
4. Muud küsimused, sh Elva linna lasteaedade ühendamise järgmised sammud.

 

Maaelu- ja turismikomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  7. juuni kell 16
Koht: Puhja seltsimaja (Puhja, Viljandi tee 24)
Päevakava:

1. Maamaksumäärade kehtestamine.
2. Muud küsimused.

 

Arengu- ja planeeringukomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  7. juuni kell 18
Koht: Elva vallavolikogu saal (Elva, Kesk 32)
Päevakava:

1. Ülevaade planeeringutest ja üldplaneeringu protsessist.
2. Hellenurme külas Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute Palupera valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
3. Kohapeal algatatud küsimused.

 

Kultuurikomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  7. juuni kell 18
Koht: Puhja kirik (Puhja, Elva tee 6)
Päevakava:

1. Elva valla kirikutest räägib Miina-Liisa Kuusemaa, tutvumine Puhja kirikuga.
2. Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit annab ülevaate osakonna tööplaanist.
3. Arutelu kultuurikomisjoni koostööst Elva Vallavalitsusega (abivallavanem Heiki Hansen).
4. Kultuurikomisjoni tööplaan 2023 II poolaastal.
5. Jooksvad küsimused, info (kultuuristrateegia 2030, kult.komisjoni koosseisu muutmine).

 

Rahanduskomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  12. juuni kell 17.30
Koht: Elva vallavolikogu saal (Elva, Kesk 32)
Päevakava:

1. Elva valla 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Maamaksumäärade kehtestamine.