Vallavolikogu komisjonid

Elva vallavolikogu on moodustanud üheksa alalist komisjoni ja kaks ajutist komisjoni, millest üks on oma tegevuse lõpetanud.

Volikogu komisjonide protokollid leiate SIIT.

Osavõtustatistika volikogu komisjonide koosolekutest leiate SIIT.

 

Veekogude komisjon (ajutine)

Ülesanded: veekogude seisundi kaardistamine ja olemasoleva informatsiooni koondamine, tegevuskava koostamine ja ettepanekute tegemine veekogude seisundi parandamiseks, veekogusid puudutavate volikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine

Esimees: Toomas Järveoja
e-mail: toomas.jarveoja@riigikogu.ee
Aseesimees: Tõnu Aigro
e-mail: tonu@marepleks.ee

Liikmed: Hillar Hänilane, Rein Abel, Priit Värv, Vahur Jaakma, Rein Kuresoo, Armas- Henneke Räis, Holar Sepp, Are Altraja, Lea Tuvikene, Üllar Kaaver, Avo Liivamägi

Arengu- ja planeeringukomisjon

Ülesanded: valla areng, arengukava koostamine, planeerimistegevus, maakorraldus, avatud valitsemine, ühtne inforuum, infotehnoloogia ja e-teenuste arendamine

Esimees: Maano Koemets
e-mail: maano.koemets@elva.ee
Aseesimees: Mati Miil
e-mail: mati.miil196@gmail.com

Liikmed: Ain Pedak, Alar Ilp, Are Altraja, Kaare Schults, Kaido Keis, Merle Miliste, Priit Värv, Rasmus Punkar, Valdur Metsallik, Jaanus Lauri, Üllar Kaaver

Ettevõtlus- ja turismikomisjon

Ülesanded: ettevõtlus, ettevõtluskeskkond, turism, kohaturundus, mainekujundus

Esimees: Madis Ess
e-mail: turismimarketing@gmail.com
Aseesimees: Vambola Sipelgas
e-mail: hellenurme@hotmail.com

Liikmed: Maano Koemets, Priit Parksepp, Alar Ilp, Eduard Elbrecht, Jaanus Peri,  Vahur Jaakma, Aivo Johanson, Mae Juske, Merili Aasma, Priit Kollist, Kaare Schults, Rein Abel, Jaanus Lauri. 

Haridus- ja noorsootöökomisjon

Ülesanded: haridus, kaasav haridus, huviharidus ja -tegevus, laste- ja noorsootöö, elukestev õpe

Esimees: Leelo Suidt
e-mail: leelo.suidt@outlook.com
Aseesimees: Sulev Kuus
e-mail: sulev.kuus@mail.ee

Liikmed: Liina Tamm, Ilmar Särg, Vahur Vuks, Holar Sepp, Ülle Närska, Ave Külter, Päivi Märjamaa, Mari-Liis Vanaisak, Eve Pehter, Toomas Laatsit, Küllike Lõhmus, Riin Saadjärv.

Kultuurikomisjon

Ülesanded: kultuur, külaliikumine, kogukondade tegevus, rahvamajad, raamatukogud, loomemajandus, kultuurimälestised ja kultuuripärand

Esimees: Reet Viks
e-mail: reet.viks@gmail.com
Aseesimees: Mari-Liis Vanaisak
e-mail: vanaisak.mariliis@gmail.com

Liikmed: Liis Jaamets, Hille Andressoo, Leelo Suidt, Viive Vink, Kaja Udso, Jüri Orupõld, Merle Vääri, Liine Leetberg, Helen Uibo, Kalev Lõhmus, Meelis Külaots

Majanduskomisjon

Ülesanded: keskkonnakorraldus, haljastus, heakord, turvalisus, liikluskorraldus, valla- ja ühistransport, teede ehitus ja hooldus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmekäitlus, internetiühendus, elamu- ja kommunaalmajandus, energeetika, soojamajandus

Esimees: August Vester
e-mail: augustvester@gmail.com
Aseesimees: Mati Miil
e-mail: mati.miil196@gmail.com

Liikmed: Lea Tuvikene, Serjoža Smorodin, Ants Prüüs, Nelli Uustalu, Peeter Liivak, Tõnu Aigro, Airet Aart, Rein Abel, Silver Laks, Agu Kasetalu, Hillar Hänilane

Rahanduskomisjon

Ülesanded: eelarvestrateegia, eelarve, kaasav eelarve, vallavara valitsemine, kasutamine ja käsutamine

Esimees: Meelis Karro
e-mail: meelis.karro@mail.ee
Aseesimees: Vambola Sipelgas
e-mail: hellenurme@hotmail.com

Liikmed: Priit Parksepp, Hillar Hänilane, Leelo Suidt, Kaida Vool, Uno Rootsmaa, Vaido Nõmmemaa, Peeter Laasik, Jüri Haamer, Märt Meesak, Eve Pehter, Aivar Kuuskvere

Revisjonikomisjon

Ülesanded: vallavalitsuse, valla ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning Elva valla valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, vallavara kasutamise sihipärasuse ning vallaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine

Esimees: Tõnu Aigro
e-mail: tonu@marepleks.ee
Aseesimees: Vahur Jaakma
e-mail: vahur.jaakma@gmail.com

Liikmed: Lea Tuvikene, Juta Lipmeister, Sulev Kuus

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Ülesanded: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja -teenused, lastekaitse, eakate päevakeskused, terviseedendus ja tervishoid

Esimees: Peeter Laasik
e-mail: peeter@ehaigla.ee
Aseesimees: Kristel Ilves
e-mail: kristel.tmnk@gmail.com

Liikmed: Imbi Ülper, Liina Tamm, Reet Viks, Janika Vardja, Gerda Kiipli-Hiir, Riina-Merike Koemets, Karita Rokka, Milvi Sepp, Inna-Inga Kalmus, Kalev Jago, Anneli Salumaa

Spordikomisjon

Ülesanded: spordi- ja vabaajataristu, noortesport ja spordisündmused

Esimees: Priit Värv
e-mail: priitvarv@gmail.com
Aseesimees: Margus Reinoja
e-mail:margus@vellavere.ee

Liikmed: Airi Pärn, Ramon Rantsus, Kristjan Moorast, Kaul Karja, Kalev Lõhmus, Peeter Aan, Marek Pihlak, Priit Viks, Andres Bõkarev, Kaie Tali, Ardo Värä

Põhimääruskomisjon

Tegemist oli ajutise komisjoniga, tööperiood 07.11.2017-29.06.2018

Ülesanded: põhimääruse eelnõu ja omavalitsuste ühinemisest tulenevate muude volikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine