Kogukonnavaldkonna tunnustuse kandidaadi esitamine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Elva valla kogukonnavaldkonna tunnustusavalduste esitamine järgmistele aunimetustele: aasta kogukonnaedendaja ja aasta küla
2019. aastal on kandidaatide esitamise tähtaeg 15. november, tunnustused antakse üle detsembrikuus Külade Kärajatel.

Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.

Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine.

Õigusaktid:

Elva valla kogukonnavaldkonna tunnustusavalduste statuut, Elva valla tunnustusavalduste kord § 6 lg 6

Vastutaja:

Kultuurispetsialist Margit Kink
Kontaktid: 5855 3137; margit.kink@elva.ee.

Elektrooniline taotlemine Elva valla Spoku keskkonnas

Taotlemine pabervormil ja e-posti teel

Vajalikud
sammud:

Tunnustusavalduse blankett on võimalik alla laadida pdf-vormis. Avalduse täitmiseks tuleks see esmalt salvestada oma arvutisse. Seejärel avada fail PDF failide funktsionaalsust võimaldava tarkvaraga (Adobe AcrobatFoxit Reader jms). Peale vormil olevate väljade täitmist tuleks fail salvestada, et seejärel see digitaalselt allkirjastada ID-tarkvara abil. PDF-vormis täidetud avalduse saate esitada digiallkirjastatuna e-posti aadressile elva@elva.ee või tuua selle allkirjastatuna teenuskeskusesse või vallavalitsusse koha peale.

Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.