Konkurss "Eesti kaunis kodu 2019"

Esita konkursile „Eesti kaunis kodu 2019" oma kodukohas asuv kaunis objekt hiljemalt 1. maiks e-aadressile elva@elva.ee märgusõnaga „Kaunis kodu".

Konkursile saab esitada traditsioonilisi kodusid ja muid sellega seonduvaid objekte (eramud, väikesed ühismajad, korterelamud, maakodud, suvilad, hotellid, turismitalud, koolimajad, seltsimajad, kirikud ja muud kultushooned, järved ja kaldad, tiigid, kalmistud, parkmetsad jne).

Peale selle saab esitada ka eriprojekte. Valitakse parim tööstusmaastik (tootmishooned ja -talud, põllumajanduskeskused, farmid, aitkuivatid, töökojad jm), parim tervisespordikeskus (kergliiklusteed, terviserajad, spordikeskused jms), kaunis muinsuskaitseobjekt (koostöös muinsuskaitseametiga, peamiselt objektid elamud/eramud, millised on restaureeritud omanike vahenditega).

Ettepanekute põhjal külastab komisjon kõiki konkursile esitatud kauneid kodusid. Konkursile esitatud kodude omanikke palume kindlasti teavitada nende kandidatuuri ülesseadmisest. Võimalusel palume esitada ka koduomaniku kontaktandmed (telefon ja e-aadress), et saaksime oma küllatulekust ette teatada.

Konkurss „Eesti kaunis kodu 2018“

20.06.2018

Meil on rõõm tutvustada teile konkursi „Eesti kaunis kodu 2018Tartumaa hindamiskomisjoni poolt tunnustust pälvinud Elva valla kauneid kodusid. 

Komisjon on teinud MTÜ Eesti Kodukaunistamise ühendusele ettepaneku tunnustamaks riigihalduse ministri tänukirja ja mastivimpliga teiste hulgas ka Elva valla kolme kaunist kodu – Jõesuu puhkemaja, Kiviranna puhkemaja ja Siili talu

Vabariiklikule konkursile "Eesti kaunis kodu 2018" esitas Tartumaa hindamiskomisjon teiste hulgas ka Elva vallas asuva Siili talu.