Kantselei

Salle Ritso

Salle Ritso
vallasekretär

Tel:  730 9893
E-post:  salle.ritso@elva.ee
Vastuvõtt:  etteregistreerimisel
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: valla õigusaktide ettevalmistuse ja muu õigusloome alase töö koordineerimine ning vallavalitsuse kantselei töö juhtimine
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus (MA)

Ametijuhend

 

 

Kristi Kalmus
registripidaja

Tel: 511 0278
E-post:  kristi.kalmus@elva.ee 
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: rahvastikuregistri pidamine, elukohatoimingud, sünni registreerimine, volikogu istungite ettevalmistamine.
Vastuvõtt: ainult etteregistreerimisel
Haridus: rakenduskõrgharidus, maksundus

Ametijuhend

 

Kaisa-Karoliina Kokk

Kaisa-Karoliina Kivikas
õigusnõunik

Tel: 730 9881
E-post: kaisa.kivikas@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
Valdkonnad: avalik teenistus, haldusõigus, andmekaitse 
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus (MA)

Ametijuhend

 

Triinu Paas
infospetsialist

Tel: 730 9882; 5860 0909
E-post:  triinu.paas@elva.ee
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: kodanike esmane nõustamine ja juhendamine, infolehe toimetamine.
Haridus: kutsekeskharidus, arvutiteenindus

Ametijuhend

 

Merilyn Säde

Merilyn Säde
kommunikatsioonijuht

Tel: 5915 1120
E-post: merilyn.sade@elva.ee
Valdkonnad:  sise- ja väliskommunikatsioon, meediasuhted
Hariduskõrgharidus, ajakirjandus (MA)

Ametijuhend