26.07.21

Pakkumuskutse

Elva Vallavalitsus kuulutab välja hanke.

"Elva linna peenarde rajamine"

Alade joonised, objektide loetelu ja nõuded on kirjeldatud hankedokumentides.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt. Pakkumuses palume tuua välja hinnad objektipõhiselt. Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Tööde valmimise tähtaeg on 13.09.2021

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 28. juuli 2021. a kell 12 e-postiga aadressil: elva@elva.ee märksõnaga "Elva linna peenarde rajamine".

Küsimuste korral palun kontakteeruda telefonil 58861600 või saata e-posti aadressile sten.saarekivi@elva.ee

NB ! Tartu mnt ringtee peenra joonisel (Joonis 1) sai ekslikult välja toodud Jaapani enelas „Shirobana"  taimede koguarv 234 tk, palun arvestada pakkumisel 24 taimega.

Objektide asukoht ja haljastuse nõuded

Istutusjoonised:

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

Joonis 4

 

Toimetaja: STEN SAAREKIVI

Puhja seltsimaja siseruumide remont

Elva vallavalitsus ootab pakkumisi Puhja seltsimaja siseruumi remondile.

  • Lammutustööd ja utiliseerimine;
  • põranda betoonitööd + soojustus + armeerimine/põrandaküttetorude paigaldamine;
  • ukseavade lõikus ja paigaldus, vormistamine;
  • rõdu karkassi ehitamine, põrandavineeri paigaldamine rõdule;
  • ventilatsioonikanalite kinni ehitamine;
  • torutööd;
  • kipsi ja maalritööd.

 

Lisa 1: ruumi plaan (ala märgitud sinisega)

Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.07.2021 kell 9.

Info ja objekti külastus:
Mikk Järv, abivallavanem
mikk.jarv@elva.ee, 517 0306

Ulila alevikus Pargi ja Kesk tn ning sadamaala välisvalgustuse ehitamine

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust Elva vallas, Ulila alevikus Pargi ja Kesk tänava ning sadamaala välisvalgustuse väljaehitamiseks. Tänavavalgustuse ehitustööd teostada vastavalt Priimus-Projekt OÜ põhiprojektile töö nr 3-V-21.

Töö teostamise aeg: 30. september 2021.

Pakkumuse palume esitada elektrooniliselt e-aadressile elva@elva.ee hiljemalt 09.07.2021 kell 12.

Lisainfo:
Kullo Laos
519 15914, kullo.laos@elva.ee

 

Pakkumuse kutse leiad SIIT 
NB! Töömahtudes on toimunud muudatus.

Ehitusprojekt asub SIIN
NB! Uus tööde mahtude tabel ja spetsifikatsioon asub SIIN.