Rannu kooli rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus

3.02.21

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi omanikujärelevalve teostamiseks riigihanke objektile „Rannu kooli rekonstrueerimine" viitenumbriga 230218. Omanikujärelevalve teostamise aluseks on majandus- ja taristuministri 02.07.2015 vastuvõetud määrus „Omanikujärelevalve tegemise kord". Pakkuja peab vähemalt kahel päeval nädalas objektil käima.

 

Omanikujärelevalve teostaja kvalifikatsiooninõuded: diplomeeritud ehitusinsener, EKR tase 7, hoonete ehituse omanikujärelevalve. Pakkuja peab olema hanke algamisele eelneva 24 kuu jooksul täitnud vähemalt 1 käesoleva hanke objektiga samaväärse hoone ehitamise omanikujärelevalve lepingu. Samaväärseks loetakse hooneid koodiga 12600 (Meelelahutus-, haridus- tervishoiu- ja muud avalikud hooned (12611-12659) ehitise kasutamise otstarvete loetelu kohaselt. Referentstöö nimetus tuleb esitada koos tellija kontaktisiku andmetega.

 

Pakkumus tuleb esitada kuutasu põhiselt. Laekunud pakkumusi hinnatakse odavaima kuutasu alusel. Tööde tegemise aeg kattub Rannu kooli ehitusperioodiga.

 

Pakkumus tuleb saata e-postile kaido.ilves@elva.ee hiljemalt 08.02.2021 kell 13.00.

Lisainfo korral pöörduda vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk poole: tel 51 29 072, e-post: hegri.narusk@elva.ee.

 

Toimetaja: KAIDO ILVES

Rannu alevikus Ringtee tn 17 ühislauda lammutamine

3.02.21

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva vald, Rannu alevik, Ringtee tn 17 asuva ühislauda (ehitisregistri kood 120660521) lammutamiseks vastavalt lisatud lammutusprojektile.

Hoone lammutamiseks on väljastatud ehitusluba nr 2012271/32298.

 Pakkuja peab olema viimase kahe aasta jooksul teostanud vähemalt ühe hoone lammutustöö.

 

Referentstöö nimetus tuleb esitada koos tellija kontaktisiku andmetega.

 

Pakkumuse hindamise aluseks on madalaim hind. Tööd tuleb teostada hiljemalt 30.04.2021.

Peale hoone lammutamist on töövõtja kohustatud esitama  ehitisregistrile hoone täieliku lammutamise teatise. 

 

Pakkumus tuleb esitada e-postile kaido.ilves@elva.ee hiljemalt 15.02.2021 kell 15.00.

Lisainfo: Vallavara spetsialist Terje Korss, tel: 53020888, e-post: terje.korss@elva.ee.

 

 

Toimetaja: KAIDO ILVES

PAKKUMUSTE KUTSE

27.01.21
Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Noorma külas, Kooli elamus ühe korteri (st ühte tuba) rekonstrueerimis-remonttöödele. Objektil on vaja rekonstrueerida plaanil toodud korter nr 4.
 

Pakkumus esitada vastavalt tööde mahtude tabelile. Tööd tellitakse edukalt (soodsaim) koguhinna (käibemaksuta pakkumus) pakkujalt.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile terje.korss@elva.ee hiljemalt 4.02.2021.a. kell 10.00. 

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna vallavaraspetsialist Terje Korss, terje.korss@elva.ee, tel. 53020888.

Toimetaja: TERJE KORSS

Avaliku randumisala projekteerimine Jõesuus

 

Elva Vallavalitsus koostöös Viljandi Vallavalitsusega ootab pakkumisi Jõesuu randumisala projekteerimiseks.

 

Käesoleva hanke objektiks on avaliku randumisala projekteerimistööd aadressil: Jõemuuli, Verevi küla, Elva vald 17101:001:0913. Projekt peab käsitlema randumisala koos järgnevate rajatistega: paadislipp, paadisild, parkimisala, nõuetekohane viidasüsteem ning väliinventar.

Projekti koosseisus lahendada ala setetest puhastamine.

 

Täpsustav kirjeldus

Asukohas on olemasolev paadislipp, mida ei saa ohutult kasutada. Hooajalne veeskamiste arv on 3000-3500 alust. Projekteeritav slipp peab võimaldama korraga kahe veesõiduki veeskamist. Slipist allavoolu näha ette ujusild paralleelselt jõega. Slipi teenindaval alal planeerida manööverdus- ja parkimisala. Olemasoleva slipi ümbruses ning ujuvsildade ümbruses näha ette setete eemaldamine, mis tagaks Võrtsjärve/Emajõe veetaseme kõikumisel ohutu veesõiduki sildumise võimaluse. Seoses veetaseme suure kõikumisega tuleb arvestada slipi pikkus, et nii maksimaalse, kui ka minimaalse veetaseme korral oleks võimalik veesõiduki veeskamine. Projektis näha ette infotahvel, ohutuspüstak ning muu väliinventar (prügikastid, pingid).

Projekteerija peab esitama ehitusloa taotluse, mahtude tabeli ja ehituskalkulatsiooni. Projekti üks eksemplar peab olema esitatud paberkandjal.

 

Projekteerimise hinnapakkumisi ootame kuni 13.01.2021 kell 10.00 elva@elva.ee

Lisainfo - Tel:  517 0306; E-post:  mikk.jarv@elva.ee