Käärdi aleviku mänguväljaku edasiarendus

Projekti laiem eesmärk on tagada kiiresti arenevas Käärdi alevikus atraktiivne elukeskkond kohalikule kogukonnale.
Käärdi mänguväljaku edasiarenduse projektiga rajati Käärdi alevikku Mänguplatsi kinnistule ronila. Töid teostas Tommi Play OÜ. 
 

Projekti kogumaksumus: 8468,4€

Projekti toetus: 2999,79€

Projekti kaasrahastab Võrtsjärve Ühendus läbi Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programmi.