Järelhooldusteenus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

 

Vastutaja: 
Sotsiaalnõunik Alo Rebane
Kontaktid: 730 9894; 5207869; alo.rebane@elva.ee