Elva vallavolikogu istung

Istungi kuupäev: 23. mai 2022
Istungi alguse kellaaeg: 16.00
Toimumise koht: Elva vallavolikogu saal (Kesk 32, Elva)
 
Päevakorra projekt:
 1. Elva valla ja Elva linna 2021. aasta õiguskorra ülevaade
  Ettekandjad: piirkonnapolitseinikud Jaana Toode, Annika Jukk, Tiit Treial
 2. MTÜ-le Tartu Maraton kinnisasja omandamiseks loa andmine
  Ettekandja: abivallavanem Kertu Vuks
 3. Peetri Matsi Osaühingule kinnisasja omandamiseks loa andmine
  Ettekandja: abivallavanem Kertu Vuks
 4. Vallasant Osaühingule kinnisasja omandamiseks loa andmine
  Ettekandja: abivallavanem Kertu Vuks
 5. AS Emajõe Veevärk kasuks hoonestusõiguse seadmine
  Ettekandja: abivallavanem Kristjan Vilu
 6. Karijärve IV uuringuruumi uuringuloa taotlusele arvamuse andmine
  Ettekandja: abivallavanem Kristjan Vilu
 7. Elva Vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoni muutmine
  Ettekandja: komisjoni esimees Toomas Laatsit
 8. Vallavalitsuse informatsioon
  Ettekandja: vallavanem Priit Värv
 9. Muud küsimused
 

Eelnõud ja materjalid: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=608019

Istungi otseülekannet saab jälgida SIIN.

 

Elva vallavolikogu istungite ajakava

Elva vallavolikogu 2022. aasta istungite ajakava

24. jaanuar
18. veebruar
28. märts
25. aprill
23. mai
13. juuni
22. august
26. september
07. november
19. detsember

Istungite protokollid

Volikogu istungid protokollitakse vastavalt Elva valla põhimäärusele ja protokollid on avalikult kättesaadavad Elva valla veebilehel ja dokumendiregistris.

Elva vallavolikogu II koosseisu istungite protokollid

Istungitest osavõtt

Osavõtt volikogu istungitest leitav SIIT. 

Õigusaktide eelnõud

Volikogu eelnõud 

 

Volikogu istungite eelnõud leiate dokumendiregistrist, esilehel on eraldi sakk "Eelnõud ja päevakorrad", edasi valida teid huvitava istungi kuupäev, mille alt avanevad eelnõud.

Link: Volikogu eelnõud dokumendiregistris

Volikogu õigusaktid

Volikogu otsused on saadaval Elva valla dokumendiregistris.

Volikogu määrused on saadaval Riigi Teataja ametlikul kodulehel