Elva Vallavolikogu istung

NB! Volikogu istungeid saab jälgida veebis:
VOLIS-keskkonnas: VOLIS-veebileht
 
 


15.06.2020
24.08.2020
28.09.2020
09.11.2020
14.12.2020

 

Elva Vallavolikogu istung

Istungi kuupäev: 15. juuni 2020

Istungi alguse kellaaeg: 16.00

Toimumise koht: Kesk tn 30, Elva linn, Elva Kultuurikeskus

Päevakorra projekt:

1. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja: vallavanem Toomas Järveoja

2. Ülevaated komisjonide tööst

Ettekandja: komisjonide esimehed

3. Elva valla 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Toomas Järveoja

Kaasettekandja: abivallavanem Marika Saar, revisjonikomisjoni esimees Tõnu Aigro

4. Elva valla 2020. aasta II lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2020. aasta eelarve muutmine

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

5. Elva Vallavolikogu määruse „Elva valla tunnustusavalduste kord" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Marika Saar

6. Elva Vallavolikogu määruse „Elva  valla  eelarvest  tegevustoetuste  taotlemise  ja  eraldamise  kord" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Marika Saar

7. Aia tn 2a maaüksuse jagamisel moodustuva katastriüksuse tasuta Elva valla omandisse taotlemine

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

8.Kinnisasja võõrandamine enampakkumise korras

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

9. Arvamuse andmine Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

10. Sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport kasuks hoonestusõiguse seadmine

Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv

11. Informatsioon ja sõnavõtud

 

Eelnõud ja lisamaterjalid: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=411614