Elva vallavolikogu istung

Istungi kuupäev: 1. märts 2021
Istungi alguse kellaaeg: 16.00
Toimumise koht: VOLIS ja ZOOM-keskkond
Päevakorra projekt:
 1. Tartumaa Ühistranspordikeskuse projekti „Sotsiaaltranspordi korraldusmudelite testimine" tutvustus
  Ettekandja: projektijuht Aarne Suits
 2. Sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskus tegevusülevaade
  Ettekandja: sihtasutuse juhataja Esta Tamm
 3. Elva Vallavolikogu 18.12.2017 otsuse nr 32 „Eesti Linnade Liidu liikmeks astumine ning Elva valla esindajate ja nende asendajate määramine" muutmine
  Ettekandja: volikogu esimees Maano Koemets 
 4. Aktsiaseltsile Emajõe Veevärk garantii andmine
  Ettekandja: vallavanem Heiki Hansen 
 5. Elva Soojus OÜ laenu garanteerimine
  Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv 
 6. Ülevaade ühinemislepingu täitmisest
  Ettekandja: abivallavanem Kertu Vuks 
 7. Vallavalitsuse informatsioon
  Ettekandja: vallavanem Heiki Hansen
 8. Informatsioon ja sõnavõtud
Eelnõud ja ettekanded leiab SIIT.
 
NB! Volikogu istungeid saab jälgida veebis:
 
 

 

 

Elva vallavolikogu istungite ajakava

Elva vallavolikogu 2021. aasta istungite ajakava:

01.02.2021
01.03.2021
29.03.2021
26.04.
2021
24.05.
2021
21.06.
2021
26.07.2021
23.08.
2021
20.09.2021

 

Istungite protokollid

Volikogu istungid protokollitakse vastavalt Elva valla põhimäärusele ja protokollid on avalikult kättesaadavad Elva valla veebilehel ja dokumendiregistris.

Elva vallavolikogu I koosseisu istungite protokollid

Istungitest osavõtt

Osavõtt volikogu istungitest leitav SIIT

Õigusaktide eelnõud

Volikogu eelnõud 

 

Volikogu istungite eelnõud leiate dokumendiregistrist, esilehel on eraldi sakk "Eelnõud ja päevakorrad", edasi valida teid huvitava istungi kuupäev, mille alt avanevad eelnõud.

Link: Volikogu eelnõud dokumendiregistris

Volikogu õigusaktid

Volikogu otsused on saadaval Elva valla dokumendiregistris.

Volikogu määrused on saadaval Riigi Teataja ametlikul kodulehel