Isikukood

 

Isikukoodi andmine koos elukoha registreerimisega Euroopa Liidu kodanikule

Taotlus isikukoodi saamiseks

Võtke kaasa isikut tõendav dokument. Kui Teiega koos elab alaealisi lapsi või eestkostetavaid, siis võtke kaasa ka nende esindusõigust tõendav dokument.

  • Esitage täidetud vormid koos vajalike lisadega rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistuse ametnikule.
  • Teile tehakse Eesti isikukood. Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisega omandate Eesti Vabariigis tähtajalise elamisõiguse viieks aastaks. Pärast elukoha registreerimist peate ühe kuu jooksul pöörduma Kodakondsus- ja Migratsiooniameti büroosse, kus Teile vormistatakse tähtajalist elamisõigust tõendav dokument – isikutunnistus (ID-kaart). Täiendav info Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljel.

Taotlust on võimalik esitada isiklikult kohale tulles. Leia lähim asukoht siit.