Elva valla leht on Elva Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Elva valla elanikele teavet kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevusest ning kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu.

Elva valla leht ilmub üldjuhul kaks korda kuus, iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval, kui pole teavitatud teisiti.

Kaastööde avaldamiseks palume kaastöö kirjutamise soovist eelnevalt teavitada ja materjalid saata hiljemalt etteantud kuupäevaks e-aadressile: infoleht@elva.ee.

Elva valla lehe kojukande eest vastutavad Omniva ja ExpressPost ning leht tuleb kõikidesse Elva valla postkastidesse kanda kahe tööpäeva jooksul alates selle ilmumisest. Kui leht ei ole jõudnud teieni õigel ajal, siis palume sellest teavitada Elva vallavalitsust aadressil infoleht@elva.ee.

Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. 

Elva valla lehe tasulise reklaami avaldamise põhimõtted ja hinnakirja leiate SIIT.

Nimi

Ametinimetus 

Telefon              

E-post

Triinu Paas infospetsialist

730 9882
5860 0909

triinu.paas@elva.ee

Merilyn Säde

kommunikatsioonijuht

5915 1120

merilyn.sade@elva.ee

 

Tiraaž: 6550
Küljendaja: Taivo Org
Trükk: AS Printall
Kanne: Omniva / Expresspost

 

Elva valla lehe ilmumisgraafik 2021:

Jaanuar
18.01.2021 Elva valla leht nr 86

Veebruar

08.02.2021 Elva valla leht nr 87

22.02.2021 Elva valla leht nr 88 

Märts

08.03.2021 Elva valla leht nr 89

22.03.2021 Elva valla leht nr 90

Aprill

12.04.2021 Elva valla leht nr 91
26.04.2021 Elva valla leht nr 92 

Mai

10.05.2021 Elva valla leht nr 93 

24.05.2021 Elva valla leht nr 94

Juuni

14.06.2021 Elva valla leht nr 95 

Juuli

19.07.2021 Elva valla leht nr 96 

August

16.08.2021 Elva valla leht nr 97

September

13.09.2021 Elva valla leht nr 98

27.09.2021 Elva valla leht nr 99 – kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 13. september kell 15, materjalid hiljemalt 16. september kell 15

Oktoober

11.10.2021 Elva valla leht nr 100 – kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 27. september kell 15, materjalid hiljemalt 30. september kell 15
25.10.2021 Elva valla leht nr 101 – kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 11. oktoober kell 15, materjalid hiljemalt 14. oktoober kell 15

November
08.11.2021 Elva valla leht nr 102
22.11.2021 Elva valla leht nr 103 

Detsember

06.12.2021 Elva valla leht nr 104
20.12.2021 Elva valla leht nr 105