Elva valla leht

 

Elva valla leht on Elva Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Elva valla elanikele teavet kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevusest ning kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu.
Elva valla leht ilmub kaks korda kuus, üldjuhul iga kuu teisel ja neljandal reedel, kui pole teavitatud teisiti.

Kaastööde avaldamiseks palume kaastöö kirjutamise soovist eelnevalt teavitada ja materjalid saata hiljemalt üks nädal enne ilmumist e-aadressile: infoleht@elva.ee.

Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. Elva valla lehes reklaame ei avaldata. 

Nimi

Ametinimetus 

Telefon              

E-post

Merilyn Säde

kommunikatsioonijuht

5915 1120

merilyn.sade@elva.ee

Kerli Metsallik

toimetaja

518 1542

kerli.metsallik@elva.ee

 

Tiraaž: 6450
Küljendaja: Taivo Org
Trükk: Trükis AS
Kanne: Omniva
Elva valla leht kantakse kõigisse Elva valla registreeritud postkastidesse kolme tööpäeva jooksul alates selle ilmumisest.

 

Elva valla lehe ilmumisgraafik:

Jaanuar
18.01.2019 Elva valla leht nr 44

Veebruar
08.02.2019 Elva valla leht nr 45
22.02.2019 Elva valla leht nr 46

Märts
08.03.2019 Elva valla leht nr 47
22.03.2019 Elva valla leht nr 48

Aprill
12.04.2019 Elva valla leht nr 49
26.04.2019 Elva valla leht nr 50

Mai
10.05.2019 Elva valla leht nr 51
24.05.2019 Elva valla leht nr 52