Hellenurme järve virgestusala

Projekti eesmärgiks on luua Hellenurme järve äärde turvaline ja atraktiivne virgestusala. Projekti käigus soovitakse paigaldada järve kaldale ujumissild, luua võrkpalliplats, paigaldada riietuskabiin ning muuta 10m ulatuses kallast laugemaks. Projekti elluviimisega soovitakse tõsta Hellenurme-Palupera piirkonna elukeskkonna atraktiivsust, mitmekesistada nii noorte kui ka täiskasvanute sportimisvõimalusi ning edendada tervislikke eluviise ning turismi.

Töid teostatakse eeldatavasti 2020. aasta sügisel. Projekti toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programm

 

Rohkem infot:

Allan Allik

arendusspetsialist

Tel:  5669 4684

E-post:  allan.allik@elva.ee