Elva valla heakorraeeskiri on avalikul konsultatsioonil

6.04.21

Elva vallavalitsus on suunanud määruse eelnõu "Elva valla heakorraeeskiri" avalikule konsultatsioonile. Eelnõule saab tagasisidet anda 20. aprillini 2021.

Elva valla uus heakorraeeskiri on vajalik selleks, et luua Elva vallas ühtne ja terviklik eeskiri ning ajakohastada praegu kehtivaid enne ühinemist kehtestatud eeskirju ning viia need vastavusse kehtiva õigusega.

Arvestades Elva valla territoriaalset jaotust, tuleb määruse kehtestamisel arvestada nii tihedama kui ka hajusama asustusega keskkonnaga ja sellest tulenevate iseärasustega. See tähendab, et sätestada tuleb tingimused sel viisil, mis sobiks ühteaegu nii Elva linna, valla alevikesse kui ka küladesse.

Elva valla heakorraeeskirja eesmärk on tagada vallas puhas ja ohutu keskkond ning üldine heakord. Eeskiri sätestab heakorranõuded ja koormise Elva valla haldusterritooriumil. Eeskirja on kohustatud järgima kõik Elva vallas viibivad ja tegutsevad isikud ning Elva vallas asuvate kinnistute ja ehitiste omanikud.

Kogu eeskirja eelnõud saate lugeda SIIT ning seletuskirja SIIT.

Küsimused ja ettepanekud eelnõu kohta on oodatud hiljemalt 20. aprilliks 2021. Ettepaneku saate esitada SIIN või saata oma ettepaneku(d) e-aadressile elva@elva.ee.

Lisainfo:
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist
sten.saarekivi@elva.ee või tel 5886 1600