Eeskirjad

Valdkondlikud eeskirjad, korrad, statuudid, määrused:

Alates 1. jaanuarist 2019 hakkab kehtima Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr

Alates 1. jaanuaris 2019 hakkab kehtima Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas

Elva valla haridusvaldkonna tunnustusavalduste statuut

Eraüldhariduskoolide toetamise kord

Elva valla noortevolikogu põhimäärus

Elva valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Elva valla tunnustusavalduste kord

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord

 

Kuni Elva valla kordade uute vastuvõtmiseni kehtivad piirkondades varasemalt kehtestatud õigusaktid:

Endise Elva linna territooriumil- eeskirjad ja korrad

Konguta valla territooriumil eeskirjad ja korrad

Palupera valla territooriumil eeskirjad ja korrad

Puhja valla territooriumil eeskirjad ja korrad

Rõngu valla territooriumil eeskirjad ja korrad