Elva keskväljaku ärimoodulite kasutusse andmine läbirääkimistega pakkumise korras

Elva Vallavalitsus kuulutas välja Elva keskväljaku ärimoodulite kasutusse andmise läbirääkimistega pakkumise hanke.

Pakkujal palutakse esitada kavandatava kauplemisteenuse ideekontseptsioon. Kauplemiskoha üüri alghind on 10 eurot kuus. Täpsemate tingimustega saab tutvuda SIIN.

Elektroonilised pakkumused tuleb esitada hiljemalt 25. novembriks kella 11ks e-aadressile elva@elva.ee, millele on märgitud pealkiriElva keskväljaku ärimoodulite kasutusse andmine läbirääkimistega pakkumise korras". Pakkumused avatakse 25. novembril kell 11.15. Pakkumuste avamine ei ole avalik, pakkumisel osalejatel ei ole pakkumiste avamisel viibimise õigust. Esitatud pakkumuste sisu ei kuulu avalikustamisele.

Elva keskväljaku kauplemiskohal antakse kasutusse kaks ärimoodulhoonet. Tegemist on puithoonetega, mis on lihtsa moodsa vormi ja paindliku funktsionaalse skeemiga. Hoonete otstes on kasutatud suuri klaaspindu ja katusealuseid terrasse. Moodulite sisemist lahendust on võimalik kergseinte abil liigendada või jagada.

Ärimoodulite fassaadile on võimalik paigaldada ka jõulutuled (lähtudes ümbritsevast valguslahendusest ja kooskõlastatuna vallavalitsusega), valgusreklaam vmt. Ärimoodulite suletud netopind on 12,8 m² ning moodulid on varustatud vee- ja kanalisatsiooniühenduse ning elektriküttega. Moodulis on peale tööruumi ka abiruum ja WC (ärimooduli plaani ja vaadetega saad tutvuda SIIN).

Üürileandja ei kompenseeri üürnikule tema tegevuse arendamiseks tehtud kulutusi, ei kanna üürniku vara (inventari), köögiseadmete ja töövahendite juhusliku varguse, hävimise ning riknemise riski.

Asukohaskeemi leiate SIIT.

Lisainformatsioon:
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
kertu.vuks@elva.ee või tel 581 37086

 

Pakkumiskutse hankele: „Rõngu jäätmepunktist rehvide likvideerimine ja transport“

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumust Elva vallas Rõngu alevik, Vana tn 8 Rõngu jäätmepunktist rehvide likvideerimiseks. Rehvid tuleb üle anda vastavat käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Pakkumus esitada etteantud pakkumuse vormil hiljemalt 13.11.2019 kell 10.00 aadressil elva@elva.ee

Tööd tuleb teostada hiljemalt kolme nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Terje Raadom poole. Lisaküsimused tel: 730 9898; 5305 2500 või e-mailil terje.raadom@elva.ee

Tehniline kirjeldus

Pakkumuse vorm

Küsimused ja vastused:

Küsimus: Kas kuluartiklite hulka ei ole teadlikult eraldi välja toodud transpordi hinda, kuigi seda hanke nimetuses "Rõngu jäätmepunktist rehvide likvideerimine ja transport" on nimetatud?

Vastus: Pakkumuse vormis on välja toodud, et äraveo ühikhind hõlmab kõiki vanarehvide likvideerimisega kaasnevaid kulusid (sh transport). Meil on orienteeruvalt välja toodud 15 poolhaagise koormat rehve, seega palume transport arvestada äraveo ühikhinna (t) sisse.

Küsimus: Kas "vanarehvid" all mõeldakse ainult sõiduauto ja mootorratta rehve ning „erirehvid" on kõik ülejäänud rehvid?

Vastus: Kinnitan, et „vanarehvide" all on mõeldud sõiduauto- ja mootorrattarehve ning „erirehvide" all on mõeldud kõiki ülejäänud rehviliike.

Küsimus:Kas oskate ka protsentuaalselt vana- ja erirehvide jaotust öelda, kui üldkogus on 10-15 poolhaagise täit?

Vastus: Hankijal puudub vastavasisuline informatsioon, seega ei ole meil võimalik protsentuaalselt hinnata vana- ja erirehvide jaotust.

Riigihange "Rannu ja Konguta kooli projektide ehitusekspertiis"

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Rannu ja Konguta kooli hoone ehitusprojekti ekspertiisi teostamiseks. Ekspertiisi tellimise eesmärgiks on projektide vastavus ehitusseadustiku ja „Nõuded ehitusprojektile" määrusele. Ekspertiis tuleb teostada lähtuvalt majandus- ja taristuministri 08.06.2015 määrusest nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile". Lisaks on hankija huvides viia miinimumini võimalikud eesseisvad vaidlused ehitajatega projekti teostatavuse osas ning vähendada/minimaliseerida muudatuste tegemise vajadust ehitajate poolt.

Tööd tuleb teostada hiljemalt kolme nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Pakkumust ootame hiljemalt 13.11.2019 aadressil cetlin.keskkula@elva.ee

Rannu kooli projekt

Konguta kooli projekt

Pakkumuskutse: Elva valla lehe küljendusteenuse tellimine perioodiks 1.01.2020-31.12.2021

Elva Vallavalitsus palub Teil esitada pakkumus „Elva valla lehe küljendusteenuse tellimine perioodiks 1.01.2020-31.12.2021". Pakkumus peab vastama pakkumuskutses välja toodud tehnilisele kirjeldusele.

Pakkumus esitada ilma käibemaksuta ühe ajalehenumbri küljendamise kohta, kahes eri mahus (8 lk ja 12 lk).

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.11.2019 kell 12.

Küsimuste korral palume pöörduda kommunikatsioonijuhi Merilyn Säde (merilyn.sade@elva.ee) poole.

Pakkumuskutsega saate tutvuda SIIN.

 

Pakkumuskutse: Elva valla lehe trükiteenuse tellimine perioodiks 1.01.2020-31.12.2021

Elva Vallavalitsus palub Teil esitada pakkumus „Elva valla lehe trükiteenuse tellimine perioodiks 1.01.2020-31.12.2021". Pakkumus peab vastama pakkumuskutses esitatud tehnilisele kirjeldusele.

Palume pakkumuse teha kahele eri mahuga ajalehele (8 lk ja 12 lk). Pakkumus esitada ilma käibemaksuta ühe tiraaži kohta.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.11.2019 kell 12.

Küsimuste korral palume pöörduda kommunikatsioonijuhi Merilyn Säde (merilyn.sade@elva.ee) poole.

Pakkumuskutsega saate tutvuda SIIN