Pakkumuskutse „Elva linnas Vapramäe tn 9//11//13 kinnistu detailplaneeringu koostamine“

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Elva linnas Vapramäe tn 9//11//13 kinnistu detailplaneeringu koostaja leidmiseks. Pakkumuse esitamise tähtaeg on  18.01.2020 kell 10.00. Pakkumus palume esitada e-posti teel aadressil maarika.uprus@elva.ee

Lisaküsimused: planeeringuspetsialist Maarika Uprus, tel 527 1860 või 730 9897.

Lisad:

  1. Tööde kirjeldus
  2. Planeeritava ala asukohaskeem
  3. Detailplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu

Riigihange „Elva Turuplatsi pargi rekonstrueerimise 1. etapp“

Riigihange „Elva Turuplatsi pargi rekonstrueerimise 1. etapp"

Elva Vallavalitsus ootab ehitusettevõtjatelt hinnapakkumust Elva linnas asuva Turuplatsi pargi mänguväljaku ehitamiseks. Esimeses etapis ehitatakse välja mänguväljak ning likvideeritakse osad amortiseerunud varjualused ja pingid. Tehnilised tingimused ja projektdokumentatsioon on esitatud pakkumuse kutses lisadena.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 10.01.2020 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil jaanika.saar@elva.ee. Lisaküsimused tel: 53481114 või e-mailil jaanika.saar@elva.ee

 

Tehnilised tingimused

Projekti materjal: