Käimasolevad hanked

Elva Vallavalitsuse hanked (sh lõppenud) on alates lihthanke piirmäärast kättesaadavad Riigihangete registrist.

Alla lihthanke piirmäära (nn väikehanked) jäävad hanked avaldatakse vallavalitsuse kodulehel ja teistes infokanalites.

1. Pakkumuse kutse Elva rulapargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks

Elva Vallavalitsus ootab projekteerimisettevõtetelt hinnapakkumust Elva linna rulapargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Rulapark asub Kesk 32 kinnistul (17007:001:0063). Tehniline kirjeldus ja olemasoleva rulapargi pildid on esitatud käesoleva hanke lisas. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.08.2019 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil mikk.jarv@elva.ee. Lisaküsimused tel: 5170306 või e-mailil mikk.jarv@elva.ee.

Elva skatepargi rekonstrueerimise projekti tehniline kirjeldus (projektis käsitletavad tööd):

  • Korrigeerida rambi kalded vastavalt nõuetele;
  • Vajunud kohtade likvideerimine;
  • Terasosade asendamine;
  • Ettepanekud sõiduliinide parandamiseks/muudatusteks;
  • Lähiümbruse haljastuse ja väikevormide lahendus.
  • Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3