Hanked

 

Elva Vallavalitsuse hanked (sh lõppenud) on alates lihthanke piirmäärast kättesaadavad Riigihangete registrist 

Alla lihthanke piirmäära (väikehanked) jäävad hanked avaldatakse vallavalitsuse kodulehel ja teistes infokanalites.

Käimasolevad hanked

1. Pakkumuskutse ‘'Elva Eakate Päevakeskuse panduse remondi ja siseruumide remondi- ja ehitustööd" 

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Elva eakate päevakeskuse panduse remondi ja siseruumide remont- ja ehitustööde teostaja leidmiseks. Hinnapakkumus tuleb esitada hiljemalt 30.04.2019 kell 10.00 aadressil jaanika.saar@elva.ee

Küsimuste korral pöörduda telefoni teel vallaarhitekti poole numbril +372 5348 1114. Objektiga tutvumiseks pöörduda päevakeskusesse numbril +372 518 5437.

Pakkumuskutse ja tehnilised tingimused

Hoone plaan kavandatavate muudatustega

Orienteeruv tööde mahtude tabel

 

2. Pakkumuskutse "Elva valla hooldusaladel niitmistööde teostamine 2019. aastal"

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla hooldusaladel niitmistööde teostamiseks 2019. aastal. Peamised tingimused on toodud pakkumuse vormil. Hinnapakkumine tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 22.04.2019 kell 16 aadressil elva@elva.ee 

Puhja piirkond

Rõngu piirkond

Rannu piirkond

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse heakorraspetsialisti Sten Saarekivi poole telefonil 5886 1600 või e-posti teel sten.saarekivi@elva.ee

3. Pakkumuskutse "Aakre rahvamaja parkla ja sadeveesüsteemi ehitus"

Aakre rahvamaja ootab hinnapakkumusi parkla ja sadeveesüsteemi ehitustööde teostaja leidmiseks. Peamised tingimused on toodud pakkumuskutsel. Hinnapakkumine tuleb esitada hiljemalt 23.04.2019 kell 10:00 aadressil aakre.rahvamaja@elva.ee  

Küsimuste korral pöörduda Aakre rahvamaja juhataja poole telefonil 5348 0229 või e-posti teel aakre.rahvamaja@elva.ee

Pakkumuskutse

Lisa 1