Elva Vallavalitsuse hanked (sh lõppenud) on alates lihthanke piirmäärast kättesaadavad Riigihangete registrist.

Alla lihthanke piirmäära (nn väikehanked) jäävad hanked avalikustatakse vallavalitsuse kodulehel ja teistes infokanalites.

Vaata ka:

Vallateede teeäärte niitmine 2020. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva valla avalike teede teeäärte niitmise teenuse osutaja leidmiseks vastavalt etteantud vormile. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel. 

Pakkumus tuleb saata e-postile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 18.05 kell 10.00. 

Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialist Kristjan vilu poole: tel +372 53422067, e-post: kristjan.vilu@elva.ee.

Pakkumuse vorm

 

Mesika tn kergliiklustee omanikujärelevalve

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi omanikujärelevalve teostamiseks riigihanke objektile „Mesika tn kergliiklustee ehitus" viitenumbriga 218686 (leitav riigihangete registrist). Omanikujärelevalve teostamise aluseks on majandus- ja taristuministri 02.07.2015 vastuvõetud määrus „Omanikujärelevalve tegemise kord". Pakkuja peab vähemalt kahel päeval nädalas objektil käima.

Pakkuja peab omama õigust järelevalve teostamiseks. Pakkumus tuleb esitada kuutasu põhiselt. Laekunud pakkumusi hinnatakse odavaima kuutasu alusel. Tööde tegemise aeg kattub Mesika tn kergliiklustee ehitusega.

Pakkumus tuleb saata e-postile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 04.05.2020 kell 10.00.

Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialist Kristjan vilu poole: tel +372 53422067, e-post: kristjan.vilu@elva.ee.

Elva valla ametlike teede markeerimine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva valla ametlike teede markeemistööde teostamiseks vastavalt pakkumuskutses toodud nõuetele. Tööd tuleb teostada ajavahemikus 01-31.05.2020. 

Pakkumus tuleb saata e-postile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 21.04.2020 kell 10.00

Lisainfo korral pööduda geoinfospetsialist Kullo Laose poole: tel: + 372 51915914, e-post: kullo.laos@elva.ee. 

Pakkumuskutse

Töömahu koondtabel

Objektid pdf-formaadis

Objektid dwg-formaadis

 

Elva valla haljasalade niitmine 2020. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva valla haljasalade niitmiseks vastavalt lisas olevatele maa-aladele. Pakkumus tuleb esitada etteantud maksumusvormil. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel. Töid tuleb teostada perioodil 05.05.2020-30.09.2020. 

Pakkumus tuleb esitada e-postile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 15.04 kell 10.00. 

Lisainfo korral pöörduda heakorraspetsialist Sten Saarekivi poole: tel: +372 5886 1600, e-post: sten.saarekivi@elva.ee.

Lähteülesanne

Maksumusvorm

Maa-alade kaardid

Rõngu lasteaia väliala ehitustööd

Rõngu lasteaed Pihlakobar ootab hinnapakkumisi välialade ehitustööde teostamiseks. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 15.04.2020 kell 10.00. Hankedokumendid ja vajalikud kontaktandmed leiate lingilt: http://www.rongulasteaed.edu.ee/oueala-hange

Rulapargi rekonstrueerimine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva linna rulapargi rekonstrueerimiseks vastavalt manusesse lisatud põhiprojektile. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel. Tööd tuleb teostada hiljemalt kahe kuu jooksul lepingu sõlmimisest. 

Pakkumus tuleb esitada e-postile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 13.04.2020 kell 10.00.

Lisainfo korral pöörduda abivallavanem Mikk Järve poole, tel: +3725170306, e-post: mikk.jarv@elva.ee. 

Elva linna skatepargi rekonstrueerimine - põhiprojekt