Elva Vallavalitsuse hanked (sh lõppenud) on alates lihthanke piirmäärast kättesaadavad Riigihangete registrist.

Alla lihthanke piirmäära (nn väikehanked) jäävad hanked avalikustatakse vallavalitsuse kodulehel ja teistes infokanalites.

Vaata ka:

Kontorsoojak Elva kalmistule

Elva vald ootab hinnapakkumist kontorsoojakule, mis peab sobima aastaringseks kasutamiseks. Pakkumuses tuleb välja tuua soojustusliik, kusjuures pakkumus võib sisaldada hinnapakkumist mitmele erineva soojustusega (vill, pur vaht, jt.) kontorsoojakule. Täpsem info tehnilises kirjelduses. 

Pakkumus tuleb esitada e-postile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 06.08.2020 kell 10.00.

Täiendava info puhul palume pöörduda vallamajandusosakonna juhataja Hegri Naruski poole, tel: + 372 5129072, e-post: hegri.narusk@elva.ee.

Tehniline kirjeldus

Kingu-Sireli tn sadevee rekonstrueerimine

Elva vallavalitsus ootab hinnapakkumist Elva linna Kingu-Sireli tn sadevee rekonstrueerimiseks vastavalt tehnilises kirjelduses väljatoodud projektile. 

Pakkumus tuleb esitada e-postile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 31.07.2020 kell 10.

Täiendava info puhul palume pöörduda taristuspetsialist Kristjan Vilu poole, tel: 534 220 67, e-post: kristjan.vilu@elva.ee

Tehniline kirjeldus