Elva Vallavalitsuse hanked (sh lõppenud) on alates lihthanke piirmäärast kättesaadavad Riigihangete registrist.

Alla lihthanke piirmäära (nn väikehanked) jäävad hanked avalikustatakse vallavalitsuse kodulehel ja teistes infokanalites.

Vaata ka:

Kasutusest väljalangenud hoonete lammutamise projekteerimine

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumist Elva valla kasutusest väljalangenud munitsipaalomandis olevate ehitiste lammutuse projekteerimiseks. Pakkumus tuleb esitada e-postile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 27.10.2020 kell 10.00.

Täiendava info korral palume pöörduda Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna juhataja Hegri Naruski poole (hegri.narusk@elva.ee; tel: 5129072). 

Tehniline kirjeldus