Ettevõtjate küsitluse tulemuste kokkuvõte

Elva vallavalitsus korraldas 2020. aasta aprillis ettevõtjate seas küsitluse, et kaardistada COVID19 tingitud eriolukorrast tekkinud mõjusid ning saada ettevõtjate tagasisidet. Eraldi küsitlus korraldati turismiettevõtjate seas. Küsitluse kokkuvõte on leitav siin.

Vallavalitsus kutsub valla ettevõtjaid vastama küsitlusele

22.04.20
Elva vallavalitsus soovib kaardistada, missugused on koroonaviiruse levikust tingituna väljakuulutatud eriolukorras Elva vallas ja selle lähipiirkonnas tegutsevate ettevõtjate suurimad murekohad. Samuti ootame ettepanekuid olukorra leevendamiseks.
 
Palume kõigil ettevõtjatel täita küsimustiku hiljemalt 29. aprilliks. 
 
Küsimustiku täitmine võtab kuni 10 minutit.
 
Küsitluse leiate SIIT.
 
Küsitluse eesmärk on saada ülevaade Elva valla piirkonna ettevõtjate praegusest olukorrast ja väljakutsetest, millega silmitsi seistakse.

Ettevõtjatele mõeldud lühiajaliste meetmete pakett

24.03.20

Eesti Vabariigi Valitsus võttis 19. märtsil vastu lühiajalise meetmete paketi, millega suunatakse riigi vahendid ettevõtete toetamiseks KredExi ja Maaelu Edendamise SA kaudu.

Pakett sisaldab ka Eesti Töötukassa tööturu toetust, haigushüvitisi, maksualaseid soodustusi ning võimaldab maksuvõla ajatamist 18 kuuks, kogumispensioni II samba sissemakse ajutist peatamist ning ka ärajäetud ürituste otseste kulude osalist kompenseerimist.

Tutvu meetmetega Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustiku kodulehel.

Ettevõtjatelt oodatakse tagasisidet oma ettevõtte praeguse olukorra kohta

19.03.20

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel loonud kriisiabikeskus.ee online platvorm Eesti ettevõtetele kui ka vabaühendustele, kes teenivad tulu, pakuvad teenuseid, ja on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel.

Palutakse anda teada, milline on teie ettevõtte olukord. Selleks kutsutakse veebileheküljele http://www.kriisiabikeskus.ee täitma ankeeti, mis koosneb 14 küsimusest ja võib võtta aega keskmiselt 3-5 minutit.

Platvormi kaudu kogutud sisend esitatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja teistele osapooltele, et seda kasutada riikliku abipaketi koostamiseks. Samuti analüüsivad jooksvalt ka tulemusi maakondlikud arenduskeskused, et kaardistada enda maakonna ettevõtjate ja vabaühenduste hetkeolukorda ning otsivad võimalusi nende toetamiseks.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik esitab esimese vahekokkuvõte tulemustest, mis on kogutud perioodil 18.03-24.03 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 25. märtsiks. Ettevõtjatele ja vabaühendustele jääb platvorm avatuks ka pärast seda.

Jätkuvalt palume tasuta nõustamist ettevõtjatele ja vabaühendustele, selleks võta meiega ühendust: Valgamaa Arenguagentuur https://www.arenguagentuur.ee/kontakt/

Kõik nõustamised toimuvad hetkel e-kanalite kaudu.

Kommunikatsiooniekspertide tasuta materjalid ettevõtetele

19.03.20

Kommunikatsioonieksperdid Eneli Mikko, Kadri Lainas ja Kristo Mäe töötasid välja ettevõtetele suunatud tasuta kriisikommunikatsioonipaketi, mis võimaldab organisatsioonidel kriisiga paremini toime tulla ning aitab keskenduda firmade käigushoidmisele. 

Materjalid saab alla laadida www.akkadian.eu/kriis

„Eesti koos ülejäänud maailmaga võitleb koroonaviirusega ja täna keskööst kehtib Eestis eriolukord. Selleks, et tekkinud kriisiga paremini toime tulla, panime ettevõtetele ja organisatsioonidele kokku väga lihtsa kriisikommunikatsiooni paketi koos näidistega," ütles sõnumiagentuuri Akkadian juht Kadri Lainas.  

„Lihtne kommunikatsiooniplaani põhi koos kohandatavate näidistega aitab kiiremini ja süsteemsemalt kohaneda tekkinud olukorraga ning kriisi tingimustes keskenduda oma ettevõtte käigushoidmisele," lisas Mäe.

Juhendid toetuvad riiklikele soovitustele.

Tasuta pakett sisaldab lühijuhendit kriisikommunikatsiooniks valmistumisel, lihtsaid plaane, soovitusi ning kirjapõhjasid erinevate sihtrühmade teavitamisel eesti, vene ja inglise keeles.

Materjalid koostasid kommunikatsioonieksperdid Eneli Mikko, Kadri Lainas ja Kristo Mäe.