drOp projekt

 

Projekt: drOp – Sotsiaalset innovatsiooni ja kohalikku majandusarengut soodustavad ning digitaalselt toetatud elamupiirkondade renoveerimisprotsessid
Projekti nimetus inglise keeles: drOp – Digitally enabled social district renovation processes for age-friendly environments driving social innovation and local economic development
Aeg: 1.10.2022 – 30.09.2025 (36 kuud)
Projekti kood: 101080025 — drOp — HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02

Veebileht: https://drop-project.eu/
Twitter: https://twitter.com/drOp_HorizonEU
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/drop-horizoneu/

Projekti partnerid: 

AYUNTAMIENTO DE ERMUA (Hispaania)
PROMOCION ECONOMICA DE ERMUA SOCIEDAD ANONIMA (PROMO) (Hispaania)
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (TEC) (Hispaania)
MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA (Hispaania)
Elva Vallavalitsus (Eesti)
Eesti Korteriühistute Liit (Eesti)
Institute of Baltic Studies (IBS) (Eesti)
Comune di Matera (COMT) (Itaalia)
CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE (MTHUB) (Itaalia)
COMITE EUROPEEN DE COORDINATION DE L'HABITAT SOCIAL AISBL (HE) (Belgia)

DrOp projekt seob elamukvartalite renoveerimise ja nende ligipääsetavuse parandamise uuenduslike digitaalsete lahenduste, sotsiaalse innovatiooni ja kohaliku majandusarenguga. Projekti põhieesmärk on tervikliku renoveerimismetoodika väljatöötamine, mille eesmärk on linnaliste asumite ümberkujundamine kaasavateks nutikateks linnaosadeks. Projekt toetab uuendusi, mis parandavad linnaruumi, selle ligipääsetavust ja elukvaliteeti kõigi elanike jaoks ning tagavad linnaosade arengu terviklikkuse füüsilises, sotsiaalses ja digitaalses valdkonnas. Projekt toetab ka kultuuri- ja loomemajanduse kasvupotentsiaali kasutamist ning sotsiaalse naabruskonna uuendamise protsesse, tugevdades sellega piirkonna elanike ühtekuuluvust.

Projekti raames on Elva valla pilootpiirkonnaks Elva linna Nooruse tänava piirkond.

Lisainfo projekti kohta:

Jaanika Saar

jaanika.saar@elva.ee

 

Projekti kohtumised:

28.09.2023 kell 17.00-19.30 Nooruse tänava haljasalal