Sotsiaal- ja terviseosakonna blanketid

Teenuste ja toetuste taotlemiseks esitatakse vormikohane taotlus paberil või arvutis täidetaval kujul. Viimasel juhul tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

Taotlust on võimalik esitada Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit.

 1. Sotsiaaltoetuse ja -teenuse taotlus (täitmiseks paberil, täitmiseks arvutis)
 2. Koduteenuse taotlus
 3. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse taotlus
 4. Tugiisikuteenuse taotlus
 5. Isikliku abistaja teenuse taotlus
 6. Sotsiaaltransporditeenuse taotlus (täitmiseks paberil, täitmiseks arvutis)
 7. Eluruumi tagamise teenuse taotlus
 8. Võlanõustamisteenuse taotlus
 9. Sünnitoetuse taotlus
 10. Ranitsatoetuse avaldus
 11. Matusetoetuse taotlus
 12. Lapsele toiduraha katmise toetuse taotlus (täitmiseks paberil, täitmiseks arvutis)
 13. Täisealise isiku hoolduse taotlus (täitmiseks paberil, täitmiseks arvutis)
 14. Hooldajatoetuse taotlus puudega lapse hooldajale
 15. Toimetulekutoetuse taotlus (täitmiseks paberil, täitmiseks arvutis)

Elva vallavalitsuse teenuste ja toimingute keskkonnas on võimalik digitaalselt esitada sünni-, ranitsa- ning matusetoetuse ning lapse toiduraha katmise taotlust. Elva valla teenuste ja toimingute keskkonda sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.