Avatud menetlused

 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus korraldatakse detailplaneeringut täpsustavatele projekteerimistingimustele ja detailplaneeringut asendavatele projekteerimistingimustele. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus 

 

 

Projekteerimistingimuste avatud menetluse läbiviimine:

Elva linn Tartu mnt 29g

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena. Ehitusseadustiku kohaselt võib detailplaneeringu olemasolul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud üle viie aasta. Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada detailplaneeringus määratud hoonestusala 10% ulatuses kinnistu läänepoolse piiri suunas, et püstitada 110kV alajaam. Tartu mnt 29g krundil kehtib Elva Linnavaolikogu 29.01.2001 otsusega nr 299 kehtestatud Tartu mnt 29a ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering, millega on võimalik tutvuda detailplaneeringute andmekogus

Elva Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 2-3/777 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin ja asukoha skeemiga siin