Avatud menetlused

 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus korraldatakse detailplaneeringut täpsustavatele projekteerimistingimustele ja detailplaneeringut asendavatele projekteerimistingimustele. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus 

 

 

Projekteerimistingimuste avatud menetluse läbiviimine:

Elva linn Kalda 4

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena. Kalda 4 krundil asub suusahüppetorn, mida plaanitakse rekonstrueerida ja laiendada ning rajada juurde sportimiseks vajalikke rajatisi. Projekteerimistingimustega soovitakse määrata krundile kavandatavate spordirajatiste asukoht ja nende rajamisese tingimused (sh krundile ligipääsud, parkimiskorraldus Kalda tänaval ja spordirajatiste tehnosüsteemide projekteerimise lähtetingimused).

Elva Vallavalitsuse 19.01.2021 korraldusega nr 2-3/33 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kirjalikke arvamusi 22. jaanuarist kuni 1. veebruarini 2021. Arvamused palume esitada kirjalikult valla e-aadressil elva@elva.ee.