Avatud menetlused

 

Elva linn Peedu tee 30 projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 2. oktoobrist kuni 12. oktoobrini e-posti aadressil elva@elva.ee.

Elva Vallavalitsuse 29.09.2020 korraldusega nr 2-3/620 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin 

Elva Vallavalitsuse 20.10.2020 korraldusega nr 2-3/672 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin

 

Rannaküla Säinase krundile projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat detailplaneeringut. Alal kehtib Rõngu Vallavolikogu 30.10.2008 otsusega nr 44 kehtestatud Lalli 2 kinnistu osaline detailplaneering. Tutvu detailplaneeringuga planeeringute andmekogus siin.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 18. septembrist kuni 28. septembrini e-posti aadressil elva@elva.ee.

Elva Vallavalitsuse 15.09.2020 korraldusega nr 2-3/590 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin, korralduse lisaga siin.

Elva Vallavalitsuse 20.10.2020 korraldusega nr 2-3/671 väljastatud projekteerimistinigmustega saab tutvuda siin

 

Elva linn Käo tee 54a krundile projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 1. septembrist kuni 10. septembrini e-posti aadressil elva@elva.ee.

Elva Vallavalitsuse 25.08.2020 korraldusega nr 2-3/547 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Elva Vallavalitsuse 22.09.2020 korraldusega nr 2-3/601 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

Elva linn Valga mnt 24b krundile projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone laiendamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 27. juulist (kümme päeva) kuni 5. augustini 2020 e-posti aadressil elva@elva.ee 

Elva Vallavalitsuse 21.07.2020 korraldusega nr 2-3/482 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Elva Vallavalitsuse 25.08.2020 korraldusega nr 2-3/546 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin

 

 

Rõngu alevik Tartu mnt 2a krundile projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

 Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat detailplaneeringut. Alal kehtib Rõngu Vallavolikogu 18.12.1997 otsusega nr 100 kehtestatud Rõngu aleviku keskosa detailplaneering. Tutvu detailplaneeringuga planeeringute andmekogus siin.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 26. juunist (kümme päeva) kuni 6. juulini 2020 e-posti aadressil elva@elva.ee 

Elva Vallavalitsuse 22.06.2020 korraldusega nr 2-3/419 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Elva Vallavalitsuse 14.07.2020 korraldusega nr 2-3/474 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin

 

 

Elva linn Vapramäe 10b krundile projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Vapramäe 10b kinnistu detailplaneeringut. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 30.10.2006 otsusega nr 33 kehtestatud Vapramäe 10b kinnistu detailplaneering. Tutvu detailplaneeringuga planeeringute andmekogus siin.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 22. maist (kümme päeva) kuni 1. juunini 2020 e-posti aadressil elva@elva.ee 

Elva Vallavalitsuse 19.05.2020 korraldusega nr 2-3/333 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Elva Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldusega nr 2-3/386 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin

 

 

Elva linn Uuta tee 7d krundile projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 22. maist (kümme päeva) kuni 1. juunini 2020 e-posti aadressil elva@elva.ee 

Elva Vallavalitsuse 19.05.2020 korraldusega nr 2-3/334 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin 

Elva Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldusega nr 2-3/384 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin

 

Elva linn Kase 25 krundile projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 15. maist (kümme päeva) kuni 25. maini 2020 e-posti aadressil elva@elva.ee 

Elva Vallavalitsuse 05.05.2020 korraldusega nr 2-3/313 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldusega nr 2-3/385 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

Elva linn Heina 8 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Rahu tn 1 kinnistu detailplaneeringut. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 26.11.2007 otsusega nr 81 kehtestatud Rahu tn 1 kinnistu detailplaneering. Tutvu detailplaneeringuga planeeringute andmekogus siin.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 15. maist (kümne päeva jooksul) kuni 25. maini 2020 e-posti teel aadressil elva@elva.ee. 

Elva Vallavalitsuse 05.05.2020 korraldusega nr 2-3/314 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 02.06.2020 korraldusega nr 2-3/359 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin

 

Rõngu alevik Aia tn 3a krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 21. aprillist (kümme päeva) kuni 1. maini 2020 e-posti aadressil elva@elva.ee 

Elva Vallavalitsuse 14.04.2020 korraldusega nr 2-3/269 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 19.05.2020 korraldusega nr 2-3/335 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin

 

 

Tamme külas Hällimäe tee 10 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Hällimäe detailplaneeringut. Alal kehtib Rannu Vallavolikogu poolt 23.12.2004 otsusega nr 62 kehtestatud Hällimäe detailplaneering. Tutvu detailplaneeringuga planeeringute andmekogus siin.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 14. aprillist (kümne päeva jooksul) kuni 24. aprillini 2020 e-posti teel aadressil elva@elva.ee.

Elva Vallavalitsuse 07.04.2020 korraldusega nr 2-3/244 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 05.05.2020 korraldusega nr 2-3/316 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin

 

 

Rannu alevik Pirni krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 3. aprillist (kümme päeva) kuni 12. aprillini 2020 e-posti aadressil elva@elva.ee 

Elva Vallavalitsuse 31.03.2020 korraldusega nr 2-3/234 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 2-3/329 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin , korralduse lisa 2, korralduse lisa 3.

 

 

Annikoru küla Teeotsa krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna tegemist on Annikoru keskuses asuva üldkasutatava maaga. Avatud menetlus võimaldab avalikkusel menetluses osaleda ja sellest õigeaegselt teada saada. Projekteerimistingimustega määratakse krundile kavandatava rajatise (skatepark) asukoht, juurdepääs ning haljastuse ja heakorra põhimõtted.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 27. märtsist (kümme päeva) kuni 6. aprillini 2020 e-posti aadressil elva@elva.ee 

Elva Vallavalitsuse 24.03.2020 korraldusega nr 2-3/213 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Elva Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldusega nr 2-3/380 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

Elva linn Õuna tn 1a krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 5. märtsist (kümme päeva) kuni 15. märtsini 2020 e-posti aadressil elva@elva.ee.

Elva Vallavalitsuse 25.02.2020 korraldusega nr 2-3/160 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Elva Vallavalitsuse 14.04.2020 väljastatud projekteerimistingimustega nr 2-3/260 saab tutvuda siin

 

Rõngu alevik Mahlatsehhi krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Mahlatsehhi kinnistul kehtivat detailplaneeringut. Alal kehtib Rõngu Vallavolikogu poolt 24.04.2008 otsusega nr 17 kehtestatud detailplaneering „Rõngu alevikus Tehase tänaval paiknevate AS Rõngu Mahl kruntide (Tehase 4a, Tehase 4b, Mahlatsehhi) detailplaneering". Tutvu detailplaneeringuga:

Kehtiva detailplaneeringu seletuskiri

Kehtiva detailplaneeringu põhijoonise väljavõte

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 20. jaanuarist (kümne päeva jooksul) kuni 30. jaanuarini 2020 e-posti teel aadressil elva@elva.ee 

Elva Vallavalitsuse 14.01.2020 korraldusega nr 2-3/32 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 2-3/125 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin

 

 

Rõngu alevik Tartu mnt 9 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus koraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 20. septembrist (kümme päeva) kuni 30. septembrini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee. 

Elva Vallavalitsuse 17.09.2019 korraldusega nr 2-3/677 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 08.10.2019 korraldusega nr 2-3/717 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

 

Rõngu alevik Tankla krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 30. augustist (kümme päeva) kuni 8. septembrini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee. 

Elva Vallavalitsuse 22.08.2019 korraldusega nr 2-3/635 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Elva Vallavalitsuse 24.09.2019 korraldusega nr 2-3/697 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

 

Elva linn Käärdi tee 5 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 2. augustist (kümne päeva jooksul) kuni 12. augustini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee. 

Elva Vallavalitsuse 30.07.2019 korraldusega nr 2-3/603 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 03.09.2019 korraldusega nr 2-3/642 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

 

Elva linn Kesk tn 28 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Kesk tänava piirkonna detailplaneeringut. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 09.04.2007 otsusega nr 32 kehtestatud Elva linnas Kesk tänava piirkonna detailplaneering. Tutvu detailplaneeringuga:

Kesk tänava piirkonna detailplaneeringu seletuskiri

Kesk tänava piirkonna detailplaneeringu põhijoonise väljavõte

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 15. oktoobrist (kümne päeva jooksul) kuni 24. oktoobrini 2019 e-posti teel aadressil elva@elva.ee 

Elva Vallavalitsuse 08.10.2019 korraldusega nr 2-3/719 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 05.11.2019 korraldusega nr 2-3/766 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin. Keskkonnaameti nõusolekuga 7-9/19/16666-3 projekteerimistingimuste väljastamiseks saab tutvuda siin

 

 

 Elva linn Mahlamäe tn 6 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 14. juunist (kümne päeva jooksul) kuni 25. juunini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee

Elva Vallavalitsuse 11.06.2019 korraldusega nr 2-3/483 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 02.07.2019 korraldusega nr 2-3/534 väljastatud projekteerimistingimustga saab tutvuda siis.

 

 

Elva linn Käo tee 66a krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 3. juunist (kümne päeva jooksul) kuni 13. juunini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee

Elva Vallavalitsuse 21.05.2019 korraldusega nr 2-3/443 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 26.06.2019 korraldusega nr 2-3/526 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

 

Käärdi alevik, Kaseküla tn 5 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 1. aprillist (kümne päeva jooksul) kuni 10. aprillini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee.  

Elva Vallavalitsuse 26.03.2019 korraldusega nr 2-3/286 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 16.04.2019 korraldusega nr 2-3/339 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

 

 Elva linn, Pargi tn 6b krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna Pargi tn 6b kinnistu puhul on tegemist kesklinnas asuva üldkasutatava maaga ning et tagatud oleksid avalikkuse võimalus menetluses osaleda ja sellest õigeaegselt teada saada.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 16. veebruarist (kümne päeva jooksul) kuni 26. veebruarini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee.  

Elva Vallavalitsuse 14.02.2019 korraldusega nr 2-3/164 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 2-3/416 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin

AS Eesti Raudtee poolt väljastatud tehniliste tingimustega saab tutvuda siin , korrigeeritud tingimustega siin

 

 

Elva linn, Kesk tn 27 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Kesk tn 27 kinnistu detailplaneeringut. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 30.09.2013 otsusega nr 38 kehtestatud Kesk tn 27 kinnistu detailplaneering. Tutvu detailplaneeringuga:

Kesk 27 kinnistu detailplaneeringu seletuskiri

Kesk 27 kinnistu detailplaneeringu põhijoonis

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 29. aprillist (kümne päeva jooksul) kuni 9. maini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee.

Elva Vallavalitsuse 14.05.2019 korraldusega nr 432 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.  

 

 

Elva linn, H. Raudsepa tn 11 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat H. Raudsepa 2d maaüksuse detailplaneeringut. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 30.05.2005 otsusega nr 16 kehtestatud H. Raudsepa 2d maaüksuse detailplaneering. Tutvu detailplaneeringuga:

H. Raudsepa 2d detailplaneeringu seletuskiri

H. Raudsepa 2d detailplaneeringu põhijoonis

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 21. detsembrist (kümne päeva jooksul) kuni 2. jaanuarini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee.  

Elva Vallavalitsuse 08.01.2019 korraldusega nr 5 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

 

Kalme küla, Mesilinnu tn 6 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat detailplaneeringut. Alal kehtib Rõngu Vallavolikogu 30.10.2008 otsusega nr 45 kehtestatud Käärdi alevikus ja Kalme külas asuvate Männituka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Mesika 15, 17, 19, Mesika põik 1, 3, 5, 8 maaüksuste detailplaneering.Tutvu detailplaneeringuga:

detailplaneeringu seletuskiri

detailplaneeringu põhijoonis

detailplaneeringu tehnovõrkude joonis

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg alates 8. jaanuarist (kümne päeva jooksul) kuni 17. jaanuarini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee. 

Elva Vallavalitsuse 29.01.2019 korraldusega nr 107 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.