Avatud menetlused

 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus korraldatakse detailplaneeringut täpsustavatele projekteerimistingimustele ja detailplaneeringut asendavatele projekteerimistingimustele. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus 

 

 

Projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamine:

Metsalaane küla Lilli kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Lilli kinnistu ehitusõiguse määramiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimustega määratakse ehitusõigus üksikelamu püstitamiseks. 

Elva Vallavalitsuse 29.06.2021 korraldusega nr 406 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siinProjekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kirjalikke arvamusi 13. juulist kuni 22. juulini 2021. Arvamused palume esitada kirjalikult valla e-aadressil elva@elva.ee.