Elva valla arengukava 2030 koostamine

 
 
Oled oodatud aruteluõhtutele „Tuleviku Elva vald", kus arutame koos, millised sihid seada, et Elva vald oleks aastaks 2030 atraktiivne elu- ja ettevõtluskeskkond. Kohtumised toimuvad Elva valla arengukava- ja eelarvestrateegia koostamise protsessi raames.

Käimasoleva Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi raames soovime kaardistada Elva valla arendusvajadusi ning koguda ideid. 

Aruteluõhtud toimuvad:

 • 27.06  kell 18.00 Konguta rahvamajas
 • 29.06  kell 18.00 Palupera mõisakooli saalis
 • 30.06 kell 18.00 Rõngu rahvamajas
 • 04.07 kell 18.00 Rannu rahvamajas
 • 06.07 kell 18.00 Puhja Seltsimaja saalis
 • 07.07  kell 18.00 Elva spordihoone peeglisaalis

Lisainfo arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi kohta:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee

 

 

Elva vallavalitsuse 15.03.2022 korraldusega algatati Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2030 koostamine. 

Moodustatud on töörühmad ja kinnitatud töörühmade juhid:

o    Juhtgrupp (kogu protsessi juhtimine, sh kaasamise, finantsjuhtimise ja kommunikatsiooni teemad)- Kertu Vuks

o    Haridus- ja noorsootöö- Heiki Hansen

o    Sport ja liikumine – Margus Ivask

o    Kultuur ja kogukonnad – Priit Värv

o    Sotsiaal- ja tervis – Milvi Sepp

o    Ettevõtlus- ja turism- Kertu Vuks

o    Planeerimine ja ehitus- Jaanika Saar

o    Taristu (teed, tänavad, vallavara)- Kristjan Vilu

o    Keskkond ja heakord- Hegri Narusk

Ajakava (võib ajas muutuda): 

 • Arengukava ideekorje veebis- alates 28.03 – 17.04.2022
 • 02.04 kell 11.00 Rõngu Rahvamajas  Külade Kärajad. Teemapõhised arutelud
 • Aprill- mai- ideekorje, arutelud komisjonides 
 • Mai- arutelud piirkondades 
 • Juuni-juuli – töödokumendi koostamine
 • August- I lugemine volikogus,  avalik väljapanek ja augusti lõpus arutelud piirkondades
 • September/oktoober II lugemine volikogus