Annikoru skatepargi ehitamine

 

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Annikoru skatepargi ehitamiseks vastavalt manusesse lisatud põhiprojektile. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel. Tööd tuleb teostada hiljemalt kahe kuu jooksul lepingu sõlmimisest. 

Pakkumus tuleb esitada e-postile elva@elva.ee hiljemalt 06.05.2021 kell 10.00.

Lisainfo abivallavanem Mikk Järv, tel: +3725170306, e-post: mikk.jarv@elva.ee. 

Annikoru skatepargi põhiprojekt