Marika Saar

Marika Saar
abivallavanem

Telefon:  5227013
E-post:  marika.saar@elva.ee

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega

Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö.

Haridus: kõrgharidus

 


Milvi Sepp

Milvi Sepp
sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja

Telefon: 515 4872
E-post: milvi.sepp@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Kabinet: 104

Valdkonnad: sotsiaalhoolekandelise ja terviseedenduse töö korraldamine, osakonna töö koordineerimine ja juhtimine.

Haridus: kõrgharidus, rakenduslik sotsiaaltöö

Ametijuhend

 


Kertu Kattai
ennetustööspetsialist

Telefon:  53019106 
E-post:  kertu.kattai@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Kabinet: 103

Valdkonnad:  tervisedenduse ja ennetustöö korraldamine ja koordineerimine.

Haridus: kõrgharidus, tehnikateadus

Ametijuhend