Mikk Järv

Mikk Järv
abivallavanem

Tel:  517 0306

E-post:  mikk.jarv@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: vallamajandus (sh maakorraldus, ehitus, keskkond, ühisveevärk ja kanalisatsioon, energeetika, heakord, teedeehitus ja korrashoid, liikluskorraldus)

Haridus: kõrgharidus

 

Hegri Narusk

Hegri Narusk
vallamajandusosakonna juhataja

Tel: 730 9888; 512 9072
E-post: hegri.narusk@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Valdkonnad: keskkond, teed ja tänavad, kommunaalmajandus, vallamajandusosakonna töö juhtimine
Haridus: kõrgharidus, ökonoomika ja ettevõtlus

Ametijuhend

 

Kullo Laos

Kullo Laos
geoinfospetsialist

Tel:  5191 5914
E-post:  kullo.laos@elva.ee
Valdkonnad: geodeetiliste andmete korrastamine, kogumine ja töötlemine ning vallavalitsuse töö tõhustamiseks vajalike kaardimaterjalide koostamine. Tänavavalgustusega seotud mured.
Haridus: kõrgharidus, maakorraldus

Ametijuhend