Mikk Järv

Mikk Järv
abivallavanem

Tel:  517 0306

E-post:  mikk.jarv@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: vallamajandus (sh maakorraldus, ehitus, keskkond, ühisveevärk ja kanalisatsioon, energeetika, heakord, teedeehitus ja korrashoid, liikluskorraldus)

Haridus: kõrgharidus

 

Hegri Narusk

Hegri Narusk
vallamajandusosakonna juhataja

Tel: 730 9888; 512 9072
E-post: hegri.narusk@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Valdkonnad: keskkond, teed ja tänavad, kommunaalmajandus, vallamajandusosakonna töö juhtimine
Haridus: kõrgharidus, ökonoomika ja ettevõtlus

Ametijuhend

 

Kaido Ilves
hankespetsialist

Tel:  5218545
E-post: kaido.ilves@elva.ee
Vastuvõtt:  etteregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: riigihangete registriga tegelemine, valla hangete korraldamine ja hallatavate asutuste nõustamine hangete teemal
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus

Ametijuhend